Autoři

Série

Zvěrolékař na blatech

od
Herriot, James
 • Je jedním z osmi kouzelných vyprávění o zvířatech, anglickém venkově a jeho obyvatelích, která se budou vydávat stále znova. Hovoří o lásce, přátelství a oddanosti - k lidem, zvířatům i přírodě. Vykresluje mnohdy krušné začátky mladého veterináře, městského mladíka, který se musí nejprve sžívat s krásnou, ale mnohdy i tvrdou yorkshirskou přírodou. A také se svými zvířecími pacienty.

 • 1. KAPITOLA

  Tak o tomhle v knihách žádná řeč nebyla, přemítal jsem,

  když přifičela zejícím otvorem vrat přeprška sněhu

  a usadila se mi na nahých zádech.

  Ležel jsem na břiše na podlaze, vydlážděné kameny,

  v kaluži nepopsatelného bahna, s paží až po rameno vnořenou

  do vzpínající se krávy, a chodidly jsem šátral po

  zemi, abych se alespoň palcem u nohy zachytil za nějaký

  balvan. Byl jsem do pasu nahý a po těle se mi mísil sníh

  se špínou a zaschlou krví. Neviděl jsem vůbec nic kromě

  půloblouku mihotavého světla začouzené petrolejové

  lampy, kterou nade mnou držel hospodář.

  Nikoli, v knihách nestálo nic o tom, jak v šerých stínech

  lovíte porodní provázky a nářadí, nic o tom, jak se

  snažíte zachovat čistotu pomocí žejdlíku vlažné vody,

  nic o kamenech zarývajících se do prsou. Ani slůvko

  o pomalém znecitlivění rukou, nic o plíživém ochrnutí

  svalů, když se prsty pokoušíte potlačit mocné stahy krávy

  usilující o to, aby vás vypudila.

  Nikde nebyla zmínka o postupném ubývání vašich sil

  a o vyčerpání, o pocitu marnosti a o vzdáleně se ozývajícím

  hlásku panického děsu.

  V duchu jsem si znovu připomněl ten obrázek z učebnice

  porodnictví: kráva stojí uprostřed zářivě čisté podlahy,

  zatímco vyfešákovaný veterinář v neposkvrněném

  porodnickém plášti má paži jen tak hluboko, aby to nevypadalo

  neslušně. Je klidný, dobře naladěný a usmívá

  se, hospodář a jeho pomocníci se také usmívají a usmívá

  se i kráva. Po špíně nebo krvi a potu ani stopy.

  Ten na tom obrázku právě dojedl dobrý oběd a přesunul

  se do vedlejší budovy, aby si trošičku zatelil, jen tak

  pro radost a z čisté lásky k věci, něco na způsob moučníku.

  Nevyhrabal se drkotaje zuby ve dvě ráno z postele

  a nekodrcal po víc než dvaceti kilometrech zmrzlého

  sněhu, civě ospale vpřed, dokud se v kuželi reflektorů

  neobjevila samota farmy. Nešplhal skoro kilometr po

  příkrém svahu ke stodole, jíž chyběla vrata a kde ležela

  jeho pacientka.

  Pokusil jsem se vevrtat o dva centimetry hlouběji do

  krávy. Hlava telete byla vzadu a já jsem s bolestí a námahou

  špičkami prstů sunul smyčku tenkého provázku

  k dolní čelisti novorozeněte. Celou tu dobu jsem měl ruku

  uskřípnutou mezi teletem a kostěnou pánví. Při každém

  vzepětí krávy bylo uskřípnutí téměř nesnesitelné, pak povolilo

  a já jsem posunul provaz o další dva centimetry.

  Uvažoval jsem, jak dlouho to ještě dokážu vydržet. Jestli

  brzy nechytím čelist do smyčky, nepodaří se mi tele vytáhnout.

  Zasténal jsem, stiskl zuby a znovu sáhl co nejdále

  kupředu.

  Přifičela další závěj sněhu a skoro jsem slyšel, jak mi

  vločky syčí a prskají na zpocených zádech. Pot se mi

  perlil i na čele, a jak jsem postrkoval provázek, stékal mi

  čúrkem do očí.

  Při těžkém porodu telete se vždycky dostaví chvíle,

  kdy člověk začne pochybovat, že by vůbec mohl v té bitvě

  zvítězit. Do tohoto stadia jsem teď dospěl.

  Hlavou se mi začala honit nejrůznější prohlášení:

  „Možná že by bylo rozumnější tuhle krávu zabít. Má tak

  malou a úzkou pánev, že si nedokážu představit, jak by

  tele mohlo projít.“ Nebo: „Je to pěkný tučný kousek,

  pěkná hromada hověziny – nemyslíte, že by bylo výhodnější,

  kdybyste poslal pro řezníka?“ Anebo: „Tohle je

  mimořádně těžký případ. Když je kráva dost široká, otočí

  se hlava docela lehce, ale tady je to vyloučeno.“ Mohl

  jsem ovšem dostat tele ven embryotomií – přetáhnout

  mu kolem krku drát a odříznout hlavu. Spousta podobných

  případů končila na podlaze poseté hlavami, údy

  a hromadou střev. Mnoho tlustých knih se věnovalo nespočetným

  způsobům, jak tele rozřezat.

  Nic z toho se ale tady nehodilo, protože tohle tele bylo

  živé. Když jsem se natáhl, jak jsem jen mohl nejdál, dostal

  jsem se prstem až k tlamičce a překvapil mě pohybující

  se jazýček malého tvorečka. Nečekal jsem to, protože

  telata v této poloze bývají obvykle mrtvá, uškrcená

  příkrým ohnutím krku a tlakem silných stahů matčina lůna.

  Ale moje telátko si zachovalo jiskřičku života, a jestli

  se dostane na světlo boží, nezbytně musí být vcelku.

  Přešel jsem k velkému kbelíku vody, teď už vystydlé

  a zakrvavělé, a mlčky jsem si namydlil paže. Pak jsem se

  znovu položil a kameny zarývající se mi do prsou se mi

  zdály tvrdé jako nikdy předtím. Zapřel jsem se palci

  u nohou mezi balvany, setřásl jsem pot z očí a ruku, která

  mi připadala spíš jako kus špagety, jsem snad už posté

  zasunul do krávy. Suché nohy telátka škrábaly kůži jako

  smirkový papír. Prohmatával jsem se dál k ohybu krku

  a k uchu a pak, s vysilující námahou, podle tlamy ke

  spodní čelisti, která se mi stala kýženým a nejvyšším životním

  cílem a metou.

  Bylo k nevíře, že jsem tohle dělal už skoro celé dvě

  hodiny – síly mi ubývaly a já jsem zápolil, abych nastrčil

  malou smyčku na spodní čelist telátka. Vyzkoušel jsem

  už všechno možné – odtahoval jsem teleti nohu, jemně

  jsem tlačil tupým háčkem na oční důlek, ale znovu jsem

  se pak vrátil ke smyčce.

  Už od samého začátku to bylo uhozené. Majitel hospodářství,

  pan Dinsdale, byl smutný, zamlklý dlouhán,

  který utrousil tu a tam nějaké slůvko a vypadal, že neustále

  čeká jen to nejhorší. Měl s sebou vyčouhlého,

  smutného, zamlklého syna a oba přihlíželi mému úsilí se

  vzrůstajícími pochybnostmi a chmurami.

  Ale vůbec ze všeho nejhorší byl strýček. Když jsem

  poprvé vkročil do stodoly na příkré stráni, s překvapením

  jsem zjistil, že se na otepi slámy pohodlně usadil

  drobný stařík v klobouku tvaru vdolku. Cpal si fajfku

  a zcela zjevně se těšil na znamenitou jundu.

  „Tak tedy, mladíku,“ zvolal s nosovým zahuhňáním

  typickým pro západní Riding. „Já sem Dinsdalův bratr.

  Moje hospodářství je v Listondalu.“

  Položil jsem zdravotnickou brašnu a přikývl jsem.

  „Těší mě. Herriot.“

  Stařík si mě prohlížel ostřížím zrakem. „Muj veterinář

  je Broomfield. Počítám, že ste vo něm zaslech – zná ho

  kdekdo, to je jistá věc. Ohromnej člověk, ten pan doktor

  Broomfield, kór na telení. Víte, že nepamatuju, že by se

  mu něco nepovedlo?“

  Dokázal jsem se lehce usmát. Kdykoli jindy by mi jistě

  působilo radost poslechnout si, jakého mám zdatného

  kolegu, ale tak nějak ne zrovna teď. Teď ne. Po pravdě

  řečeno, ta slova jako by v mých útrobách rozezvučela

  malinký a smutně klinkající zvoneček.

  „Ne, lituji, ale neznám pana Broomfielda,“ odpověděl

  jsem, svlékaje sako, a pak jsem si s mírným zaváháním přetáhl

  přes hlavu i košili. „Víte, nejsem tady v kraji dlouho.“

  Strýček z toho byl celý bez sebe. „Vy ho neznáte?! Tak

  to mušíte bejt jedinej, co ho nezná. V Listondalu si ho děsně

  považujou, to vám povidám.“ Upadl do šokovaného mlčení

  a přiložil zápalku k dýmce. Pak střelil okem po mém

  obnaženém torzu, na němž naskákaly krupičky husí kůže.

  „Pan Broomfield ze sebe strhne šaty jedna dvě – jako boxer.

  Takový svaly sem v životě na člověku neviděl.“

  Padla na mne náhlá umrtvující slabost. Nohy jsem měl

  najednou jako z olova a připadal jsem si k ničemu. Když

  jsem si začal rozkládat na čistý ručník provázky a nářadí,

  promluvil stařík znovu.

  „A kdypak ste vlastně vyšel ze škol, esli se můžu

  voptat?“

  „Ale už asi před sedmi měsíci.“

  „Sedum měsíců!“ Strýček se nevěřícně usmál, udusal

  tabák v dýmce a vyfoukl mrak smrdutého modrého

  čmoudu. „Jo, nic nejni tak cennýho jako zkušenost, to je

  moje řeč. Pan Broomfield pro mě dělá už víc jak deset

  let a svýmu řemeslu rozumí. Kdepak učení z knih, to nestačí.

  Zkušenost, já sem pro zkušenost!“

  Nasypal jsem do kbelíku špetku dezinfekce a pečlivě

  jsem si promydlil ruce. Zaklekl jsem vedle krávy.

  „Pan Broomfield si dycky natře ruce takovym zvláštním

  mazadlem,“ bafal strýček spokojeně z fajfky. „Když

  se člověk jenom mydlí a meje, může se prej krávě zapálit

  vnitřek – to povídal.“

  Vyšetřil jsem krávu. Každý veterinář zná to napětí

  chvíle, kdy poprvé vloží do krávy paži. V několika vteřinách

  budu vědět, jestli si za patnáct minut sako znovu

  obleču, nebo jestli mě čekají dlouhé a namáhavé hodiny

  těžké práce.

  Tentokrát mi štěstí nepřálo. Byl to moc ošklivý porod.

  Obrácená hlava a vůbec žádný prostor. Vypadalo to spíš

  na špatně vyvinutou jalovici než na krávu, která se měla

  telit už podruhé. A byla suchá jako troud – plodová voda jí

  musela odejít už před několika hodinami. Pásla se na horních

  pastvinách a přišlo to na ni o týden dřív, proto ji museli

  dopravit do téhle napůl spadlé stodoly. V každém případě

  potrvá pěkně dlouho, než zase uvidím svoji postel.

  „Tak copak ste našel, mladíku?“ Strýčkův pronikavý

  hlas rozetnul ticho. „Je to vobrácená hlava, že jo? To

  vám nedá žádnou velkou práci. Viděl jsem, jak to s nima

  dělá pan Broomfield – úplně to tele votočí a vyndá ho

  zadníma nohama napřed.“

  Tenhle nesmysl jsem už slyšel. Krátká doba mé praxe

  mě poučila, že všichni hospodáři jsou odborníci na dobytek

  svých sousedů nebo vůbec jiných hospodářů. Kdykoli

  nastaly obtíže u jejich vlastních zvířat, spěchali

  zavolat veterináře, ale co se týkalo sousedova dobytka,

  bývali suverénně sebejistí, vševědoucí a překypovali užitečnými

  radami. A další jev, který jsem vypozoroval: jejich

  rady se obvykle setkávaly s větším respektem než

  názor veterináře. Jako například teď. Strýček byl zřejmě

  uznáván jako mudřec a Dinsdalovi naslouchali s úctou

  všemu, co říkal.

  „Taky se to dá udělat tak,“ pokračoval strýček, „že se

  sežene pár silnejch chlapů s provazama a vytáhnout to se

  všim všudy, i s tou hlavou vzadu.“

  Protápával jsem se kupředu a zalapal po dechu. „Obávám

  se, že je úplně nemožné otočit tele v tak malém prostoru,

  a kdyby se vytáhlo bez obrácení hlavy, určitě by

  roztrhlo pánev matky.“

  Dinsdalovi přimhouřili oči. Jasně si mysleli, že tváří

  v tvář převaze strýčkových vědomostí kličkuji a vytáčím

  se.

  A teď, po dvou hodinách, byla porážka přímo za dveřmi.

  Byl jsem skoro umlácený. Převaloval jsem se a plazil

  jsem se po hnusných balvanech, Dinsdalovi mě pozorovali

  se zachmuřeným mlčením a příval strýčkových komentářů

  neutuchal. Strýček, jehož zdravě růžová tvář

  svítila potěšením a jehož malá očička jiskřila, už léta letoucí

  nezažil takovou noc plnou štěstí. Stokrát se mu vyplatilo,

  že se trmácel do kopce. Na vitalitě mu to neubralo

  a každou vteřinku doslova vychutnával.

  Když jsem tam tak ležel s očima zavřenýma, obličej

  ztuhlý špínou, ústa otevřená, uchopil strýček fajfku do

  ruky a vyklonil se ze své otýpky slámy: „Tak už ste to asi

  prošvih!“ pravil s hlubokým zadostiučiněním. „Eště sem

  neviděl, že by to prošvih pan Broomfield, ale ten má samosebou

  velký zkušenosti. A taky k tomu má sílu, vopravdickou

  sílu. To je člověk, kerýho neutaháte.“

  Zalila mě vlna vzteku jako doušek silné kořalky. Namístě

  by samozřejmě bylo, abych vstal, vychrstl kbelík

  krvavé vody strýčkovi na hlavu, seběhl dolů z kopce a odjel.

  Odjel pryč odtud, pryč z Yorkshiru, pryč od strýčka,

  od Dinsdalů, pryč od téhle krávy.

  Místo toho jsem zaťal zuby, napnul nohy, zatlačil

  vším, co jsem měl, a se vzrušenou nedůvěrou jsem ucítil,

  že má smyčka přejela přes drobné řezáčky do tlamy telátka.

  Šeptal jsem si modlitbičku, opatrně jsem levou rukou

  zatáhl za tenký provázek a cítil jsem, jak se uzel na

  smyčce utáhl. Chytil jsem spodní čelist.

  Konečně jsem mohl začít něco dělat. „Teď podržte

  tenhle provaz, pane Dinsdale, a mírně za něj táhněte. Já

  budu telátko otáčet, a když budete současně táhnout, měla

  by se hlava obrátit.“

 • Autor: Herriot, James
  Překladatel: Marxová, Eva
  Název: Zvěrolékař na blatech
  Původní název: If Only They Could Talk
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-446-2
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 216
  Vydání: 3.
  Datum vydání: 5. 2. 2014
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.