Autoři

Série

Záhadné policejní případy

od
Borovička, V. P.
 • Do této knihy autor shromáždil skutečné kriminální příběhy, odehrávající se na různých místech a v různých dobách, které však spojuje fakt, že zůstaly tak či onak nedořešené. Policejní vyšetřování bylo sice uzavřeno a soud vynesl odsuzující, či naopak osvobozující rozsudek, ale pochyby zůstaly nerozptýleny. A nejednalo se o žádné vesnické banality, ale o skandály či ututlané skandály první velikosti. Ať už se jedná o záhadné vraždy z prostředí papežského stolce, velkého byznysu či vrcholné politiky, každý z příběhů je díky autorovým celoživotním zkušenostem a jeho unikátnímu archivu dokonale zpracovanou detektivkou.

 • OBSAH

  Záhadná smrt usměvavého papeže .................................... 9

  Mocný kardinál Villot ...................................................... 19

  Monsignore Gorillo .......................................................... 27

  Podezřelá prezidentova milenka ...................................... 47

  Dům hrůzy Rillington Place 10 ........................................ 85

  Mumie kapitána Lancastera .............................................. 137

  Případ Mauricius .............................................................. 147

  Zarytě mlčící svědci .......................................................... 173

  Osudná záměna ................................................................ 181

  Kdo byl Jack Rozparovač ................................................ 201

  Draze zaplacený omyl ...................................................... 231

  Téměř dokonalá vražda .................................................... 255

  Smrt tetičky Chickie ........................................................ 293

   

  Záhadná smrt usměvavého papeže

   

  V pátek na svatého Michala, 29. září 1978, brzo ráno,

  ale přesně v půl páté, jako ostatně každý den, postavila

  ctihodná sestra Vincenza na podnos konvičku s černou

  kávou a malý koflík. Prošla chodbou do papežovy pracovny

  a zaklepala na dveře jeho ložnice.

  „Nejdřív jsem jen tiše pozdravila: dobré jitro, Svatý

  otče, a čekala jsem na odpověď. Nic jsem neslyšela, tak

  jsem opakovala pozdrav hlasitěji,“ řekla později. „Ale

  ani potom se neozval. Tak jsem se vrátila do kuchyně.“

  „Nezdálo se vám to divné, ctihodná sestro?“ zeptal se

  jeden z papežových tajemníků, páter Magee.

  „Zdálo. Sloužím u Svatého otce devatenáct let, nastoupila

  jsem už v roce 1959 ve Vittorio Veneto, ale nikdy

  tak dlouho nespal. Tak jsem se za chvíli vrátila,

  znovu jsem klepala, pak už jsem bouchala na dveře,

  a když se neozval, sáhla jsem na kliku a pootevřela je.

  Uvnitř se svítilo. Seděl na posteli, na nose měl brýle

  a v ruce držel nějaká lejstra. Ale nečetl. Hlava mu visela

  na rameno, ústa měl pootevřená, viděla jsem zuby. Vzala

  jsem ho za ruku a zkoušela pulz. Měl studené dlaně,

  tep jsem necítila. Strašně jsem se polekala. Je to zázrak,

  že jsem tu hrůzu přežila. Mám slabé srdce. Zazvonila

  jsem, pak jsem vyšla ven, abych to řekla ostatním sestrám

  a Donu Diegovi.“

  Řádové sestry Assunta, Clorinda a Gabriela bydlely,

  právě tak jako Vincenza, na opačném konci budovy

  a páter Magee o patro výš v mansardě. Ale páter Lorenzi

  spal jen pár kroků od papežových místností. Přesto

  byl u lůžka mrtvého první John Magee.

  „Nejdřív mě napadlo zavolat kardinála Villota,“ řekl

  později. „Bydlí totiž jen o dvě patra níž. Tak jsem pro

  něj poslal. Přišel do ložnice Svatého otce asi tak v pět

  a přesvědčil se, že je Svatý otec skutečně mrtvý.“

  Kardinál Jean Villot se choval odměřeně. Nedal na

  sobě znát ani překvapení, ani dojetí. Věděl, co je jeho

  povinností. Na přechodnou dobu se stal nositelem papežské

  moci, převzal funkci camarlonga, což je církevní

  hodnostář, přejímající až do volby nového papeže vedení

  katolické církve.

  „Na nočním stolku Svatého otce stála sklenička s effortilem,

  který bral proti nízkému tlaku,“ prohlásila ctihodná

  sestra Vincenza, zastávající v papežově domácnosti

  funkci hospodyně. „V ruce měl nějaké papíry, které

  zřejmě v noci četl. Měl totiž na nose brýle. Ale všechny

  ty věci pak z místnosti zmizely.“

  Kardinál Villot dal členům papežovy domácnosti

  striktní pokyn: zatím mlčet. Papežova smrt musí prozatím

  zůstat utajena. Další jim řekne později. Šel k telefonu

  a mluvil s několika církevními hodnostáři.

  Nejdřív vyrozuměl šestaosmdesátiletého děkana Svatého

  kolegia, kardinála Confalonieriho, pak šéfa vatikánského

  ministerstva zahraničních věcí, kardinála Agostina

  Casaroliho. Spojil se se svým zástupcem, arcibiskupem

  Giuseppem Capriem, který trávil dovolenou v Monte

  Catini, a teprve pak dal zprávu o události doktoru Renatovi

  Buzzonettimu, zástupci primáře vatikánské zdravotní

  služby. Současně nařídil, aby zatelefonovali na strážnici

  švýcarské gardy veliteli směny Hansi Rogganovi.

  Ať se okamžitě dostaví do papežovy pracovny. Byl přesvědčen,

  že udělal vše potřebné, že už je všechno v nejlepším

  pořádku. Nebylo. Někteří spolupracovníci papeže

  Luciana byli taky jeho přáteli. A jeden z nich, páter

  Diego Lorenzi, který přišel do Vatikánu se svým představeným

  z Benátek, začal o některých okolnostech pochybovat.

  „Nejdřív jsem nemohl pochopit, co se vlastně stalo

  a jak se to mohlo stát. Měl jsem v očích slzy a nedokázal

  jsem logicky uvažovat. Jak mohl tak náhle a nečekaně

  umřít? Proč zemřel, když mu nic nebylo? Nenapadlo mě

  nic jiného, tak jsem zatelefonoval doktoru Giuseppemu

  da Rossimu. Celých dvacet minulých let byl domácím

  lékařem Albina Lucianiho. Ještě dnes si jasně vzpomínám

  na jeho reakci. Ta zpráva ho šokovala. Zeptal se mě

  na příčinu smrti, ale já jsem ji vlastně neznal. Pořád opakoval,

  že to nemůže pochopit. Taky řekl, že sedne do

  prvního letadla a přiletí do Říma. No, a pak mě napadlo,

  že by se o skonu měli dozvědět taky rodinní příslušníci,

  a zatelefonoval jsem jeho neteři. Piu měl Albino Luciani

  ze všech svých příbuzných nejraději. Řekl jsem jí, co se

  stalo.“

  Kardinál Villot sice striktně nařídil mlčení o skonu

  papeže Jana Pavla I., ale pracovníci vatikánské instituce

  stejně nedokázali držet jazyk za zuby. A tak se dozvěděl

  o tragické události už brzo ráno biskup Paul Marcinkus,

  ředitel vatikánské banky s velkým vlivem a rozsáhlými

  styky. Nepodařilo se vysvětlit, proč byl už tak brzo ráno

  ve Vatikánu, když banka pracovala až od devíti. Nebyl

  zvyklý vstávat tak časně. Bydlel totiž mimo území Vatikánského

  státu, ve vile Stritch v římské ulici via della

  Noceta, vzdálené od kanceláře banky Istituto per le

  Opere Religiose dobrých dvacet minut vozem. Tu novinu

  mu přinesl šikovatel vatikánské švýcarské gardy

  Roggan. Později vypověděl:

  „Řekl jsem mu, že je papež mrtvý. Zůstal stát a koukal

  na mě. Chvíli jsem ho pozoroval, jak ho to vzalo,

  pak jsem šel dál. Otočil jsem se, a on tam pořád stál a zíral.

  Když jsem ho potkal za pár dní, vysvětloval mě, že

  si myslel, že blouzním.“

  Asi kolem šesté hodiny ranní prohlédl doktor Buzzonetti

  mrtvolu a prohlásil, že smrt nastala zástavou srdeční

  činnosti. Papež Albino Luciani zemřel pravděpodobně

  v jedenáct hodin v noci. Mnozí odborníci později toto

  prohlášení zpochybnili tvrzením, že pouhou prohlídkou

  zesnulého nelze ani jednu, ani druhou okolnost odpovědně

  zjistit a tvrdit, že mrtvý zemřel na srdeční infarkt.

  Ani toto však nebyla jediná podezřelá okolnost týkající

  se podivné smrti papeže Jana Pavla I., který byl ve

  funkci pouhých 33 dní. Ta druhá, a snad závažnější, byla

  ještě okatější. Kardinál Villot rozhodl ještě před lékařskou

  prohlídkou a ještě předtím, než o skonu Svatého otce

  informoval kardinála Confalonieriho, tedy asi čtvrt

  hodiny po páté, že bude mrtvý neprodleně balzamován.

  Před bytem bratrů Ernesta a Renata Signoracciových,

  kteří balzamovali mrtvoly předešlých dvou papežů, zastavil

  krátce poté vatikánský služební vůz a dopravil oba

  do Vatikánu. Je tedy pravděpodobné, že se někdo z vatikánských

  zaměstnanců spojil ještě před pátou hodinou

  s vedením zdravotnického zařízení, kde byli bratři zaměstnáni.

  Proč spěchal kardinál Villot? Proč překotně

  zařizoval v té chvíli nedůležité záležitosti, dokonce

  o hodně dřív, než se veřejnost dozvěděla o papežově

  úmrtí?

  Kardinálovi Benellimu telefonovali do Florencie až

  v půl sedmé. Rozplakal se. Nejen proto, že mu bylo líto

  skonu dobrého člověka a přítele, jehož si vážil, ale také

  proto, že si uvědomil, že všechny plány, které se usměvavý

  papež chystal uskutečnit, zůstanou jen přáním.

  Všechno se ve vatikánské politice, ale i ve vatikánském

  hospodářství vrátí do starých kolejí. Leda, že by Lucianův

  nástupce převzal odkaz mrtvého.

  Albino Luciani se narodil ve vesnici Canale d’Agordo

  a zvony místního kostela se rozezvučely v sedm

  dvacet. Teprve o sedm minut později vydal Vatikán toto

  prohlášení:

  „Brzo ráno 29. září 1987, v půl šesté, hledal soukromý

  tajemník Svatého otce, protože se nedostavil do kaple

  na mši. Vešel do jeho ložnice, kde ho našel sedícího

  na posteli. Světlo svítilo. Přivolaný lékař dr. Renato

  Buzzonetti potvrdil, že Svatý otec už nežije. Smrt nastala

  asi v jedenáct hodin před půlnocí následkem infarktu

  myokardu.“

  Samozřejmě že novináři nenechali činitele Vatikánu

  v klidu. Každý z reportérů se chtěl dozvědět něco na-

  víc, aby měl čím překvapit čtenáře. Těch překvapení bylo

  až dost. Objevovala se totiž jedna nepravda za druhou.

  Nejdřív se veřejnost dozvěděla, že soukromý tajemník

  Svatého otce, který ho brzo ráno hledal, byl páter

  Magee. Ten prý přišel do jeho ložnice v půl šesté. Přitom

  všichni vatikánští zaměstnanci i hodnostáři dobře

  věděli, že ranní mše se nekoná nikdy před sedmou hodinou.

  Kardinál Villot z pochopitelných důvodů zatajil, že

  mrtvý Albino Luciani svíral v ruce seznam těch, kdo

  měli být přeloženi na jiné funkce. Místo toho si vymyslel,

  že papež Jan Pavel I. ve chvíli, kdy opustil tento svět

  a odebral se k bohu, kterého na Zemi zastupoval, četl

  knihu De imitatione Christi, středověké náboženské dílo

  z patnáctého století, nad jehož textem měl údajně meditovat.

  Důvod k mystifikaci byl zřejmý, lživé tvrzení však

  bylo až příliš průhledné. Nikdo z papežova okolí knihu

  neviděl, prokazatelně vůbec nebyla v papežových komnatách.

  „Ano,“ prohlásil páter Lorenzi, „před časem ji četl.

  Ale vypůjčil jsem ji pro něj od jeho zpovědníka a pak

  jsem mu ji taky vrátil. Svatý otec ji nemohl mít té noci

  v ruce. A kam by se taky poděla? Ctihodná sestra Vincenza

  viděla, že svírá v prstech nějaké listiny.“

  Ty se už nikdy neobjevily. Jedině kardinál Villot je

  mohl vyprostit z papežových prstů a ve vlastním zájmu

  je navěky uklidit. Výmysl s knihou však nebyla jediná

  falešná informace, která se z Vatikánu dostala po smrti

  usměvavého papeže na veřejnost. Snad nejzákeřnější byla

  fáma, že papež Jan Pavel I. byl vlastně velice nemocný

  člověk, měl potíže s krevním tlakem. Není to pravda,

  potvrdila to řada lékařských expertů, zřejmé je to ze

  způsobu lékařské péče a především: papež Jan Pavel I.

  byl ve funkci jen 33 dní a kardinálové by ho do tak důležité

  funkce nezvolili, kdyby neměli zjištěno, že je zdravý

  a schopný ji zastávat.

  Kardinál Villot zahrál v případu …………………………………..

 • Autor: Borovička, V. P.
  Název: Záhadné policejní případy
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-369-4
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 312
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 2.3.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.