Autoři

Série

Virgiňan

od
Wister, Owen
 • Virgiňan (1902) je všeobecně přijímán jako první román z kovbojského prostředí. Stal se velmi populárním a položil základy pro zcela nový literární žánr. První filmová adaptace pochází z roku 1914 a šestá, zatím poslední, z roku 2000. Do češtiny byl přeložen již v roce 1905 a jeho poslední sešitové vydání pochází z roku 1929. Ačkoli navenek milostný román Virgiňana s mladou učitelkou, je jeho hlavním tématem oslava divoké přírody wyomingských plání a morální síly zde žijících lidí. Příběh se odvíjí na pozadí rančerských válek, inspirací mu byla konkrétně tak zvaná Johnson County War odehrávající se ve Wyomingu v dubnu 1892, v níž se proti sobě postavili velcí rančeři a drobní usedlíci obviňovaní, často neprávem, z krádeží dobytka. Konflikt provázelo lynčování a vraždy a vyvrcholil střetem na TA ranči, kde byli desítky najatých pistolníků obklíčeni šerifovou hlídkou a rančery, a který byl ukončen až zásahem šesté kavalerie. Hlavní hrdina, postava obdařená přirozenou vznešeností, se účastní lynčování usvědčeného zloděje dobytka, svého přítele. Přijímá tento postup jako nevyhnutelný v době korupční a nevýkonné vlády, ale je otřesen a navždy poznamenán touto strašnou povinností, stejně jako statečností, s níž zloděj čelí svému osudu. Příběh kovboje se odehrává na sklonku devatenáctého století, kdy téměř nedotčená příroda amerického Západu bývala ještě územím opravdových mužů a kde nebylo místo pro zbabělost. Autor na základě vlastních zkušeností vytvořil příběh odvážného muže, který jedná podle svých zásad, čestně a spravedlivě, drží dané slovo, ale zároveň se svým rozhledem vymyká obvyklým představám o nevzdělaných honácích dobytka. V knize nechybí dobrodružství, romantika dávných časů a v neposlední řadě smysl pro humor.

 • Čtenáři

  Při prvním vydání této knihy se jisté noviny dopustily

  – zcela přirozeně – chyby, neboť nesla podtitul Vyprávění

  o nejrůznějších dobrodružstvích. „Vypadá to

  na historický román,“ pronesl někdo, čímž myslel

  (jak předpokládám) romantický příběh z koloniálního

  období. Nynější název bude jen stěží svádět k takové

  interpretaci, přestože kniha není o nic méně historická

  než jakákoliv koloniální romance. Wyoming

  byl v letech 1874 až 1890 zemí stejně divokou jako

  Virginie o sto let dříve. Stejně nedotčený, řidčeji

  osídlený, se stejnými běžnými radostmi a nebezpečími.

  Zcela jistě byste tu ovšem nenašli tolik Chippendaleových

  sedaček.

  Máme celkem jasnou představu o tom, co znamená

  termín „historický román“. Například Hugh Wynne ho

  zcela splňuje. Ale třeba Silas Lapham je román stejně

  tak historický jako Hugh Wynne, neboť vystihuje dobu

  a zobrazuje pro ni typického hrdinu. Nezáleží na tom,

  že v jedné najdeme George Washingtona a v té druhé

  pouze smyšlené postavy; jinak by se Šarlatové písmeno

  také neřadilo mezi historické knihy. Stejně tak nezáleží

  na tom, že Dr. Mitchel nežil v době, o které píše,

  zatímco pan Howells spatřil mnoho Silasů Laphamů na

  vlastní oči; jinak by historickým románem nebyla ani

  Chaloupka strýčka Toma. Každý příběh, který věrně

  zobrazuje dobu a v ní žijící generaci, je historický; tento

  popisuje Wyoming v rozmezí let 1874 až 1890. Pokud

  jste vyrazili z New Yorku nebo San Franciska v deset

  hodin dopoledne, pozítří kolem poledne jste mohli

  vystoupit z vlaku v Cheyenne. Tam byste se ocitli

  v srdci světa, který jsem se rozhodl vykreslit a po němž

  byste se nyní marně sháněli, protože se doba změnila.

  Ten svět už zmizel. Žádná cesta, kromě cesty pamětí,

  vás už do něj nepřivede. Ty hory tam stále září v dálce,

  je tam i sluneční svit, nekonečné pláně a vzduch jako

  skutečná studnice mládí, ale kam se poděl bizon, divoké

  antilopy a kde je ten jezdec se svým tisícihlavým

  stádem? Roste tam jeho starý známý, divoký pelyněk,

  takže čekáte, že se objeví také.

  Ale on už nikdy nepřijede. Patří do historie. Už ho

  nikdy neuvidíte hnát se tryskem v témže tichu, stejně

  jako nespatříte Kolumba plavit se z Palosu se svými

  karavelami přes stále stejné moře.

  Ale přesto je kovboj tak blízko dnešku, že v některých

  kapitolách této knihy, publikovaných na sklonku

  devatenáctého století, jsem ještě použil přítomný čas.

  Už to však není pravda. V těchto pasážích jsem změnil

  „je“ a „má“ na „bylo“ a „mělo“. Čas běžel rychleji, než

  psalo mé pero.

  Co se stalo s tím jezdcem, honákem dobytka, poslední

  romantickou postavou naší země? Neboť on

  v sobě romantiku měl. Cokoliv dělal, dělal s plným nasazením.

  Svůj chleba si těžce vydřel, svůj plat snadno

  prohýřil – mzda za půl roku někdy zmizela během jedné

  noci – „odváta“, jak by to vyjádřil. Bude mezi námi

  stále, i když neviděn, bude čekat na svou šanci znovu

  žít a hrát podle svého. Takoví jako on tu s námi byli odjakživa.

  Mladý muž se svými pokušeními, hrdina bez

  křídel.

  Dlouhé hodiny samostatné práce honáka ho nijak

  nepoznamenaly. Když dal své slovo, dodržel jej; podle

  Wall Streetu zaspal dobu. Ani nemluvil oplzle se ženami;

  v Newportu by platil za staromódního. On a jeho

  krátká éra patří k sobě, protože spolu tvoří ucelený obraz,

  stejně jako byli první osadníci spjati se zemí nebo

  objevitelé s mořem. I jezdce z plání však čekala změna,

  prošel si bezútěšným stavem mysli i ducha, stejně

  nehezkým, jako je příroda v onu roční dobu, kdy zima

  odchází, ale jaro ještě nepřišlo. To tu však nebudu rozvádět.

  Ti, kteří to viděli, dobře ví, o čem mluvím. Takový

  posun byl nevyhnutelný. Díky bohu, že to byl

  pouze přechodný, nikoliv konečný stav.

  Někdy se čtenáři táží, znal-li jsem Virgiňana. Doufám,

  že tak dobře, jak by měl otec znát svého syna. Jindy

  se ptají, zda se to a to událo skutečně tak. Na tohle

  mám tu nejlepší odpověď. Jednou jsem četl rozpracovaný

  rukopis jistému honákovi dobytka. Pozorně poslouchal

  pasáž o události v indiánské rezervaci, a když

  jsem skončil, zeptal se: „To byla Havraní rezervace?“

  Odpověděl jsem, že to nebyla žádná skutečná rezervace

  a ani k té události ve skutečnosti nedošlo, a jeho tvář

  vyjadřovala nelibost. „Proč ztrácíte čas psaním o něčem,

  co se nikdy nestalo, když můžete psát o tolika věcech,

  které se opravdu staly?“

  Nemohl jsem mu na to odpovědět nic jiného, než že

  je to ta největší poklona, jakou mi kdo složil, a říkám

  to tu i vám.

  Charleston, Jižní Karolína, 31. března 1902

   

  I.

  Muž na scéně

  Jakási podívaná venku přitáhla spolucestující, muže

  i ženy, k oknům. Vstal jsem a přešel vagon, abych

  viděl, co je tak zaujalo. Nedaleko trati jsem spatřil

  ohradu obklopenou smějícími se muži. Uvnitř vířil

  prach a v tom prachu různě pobíhali, mačkali se

  a uskakovali koně. Byli to honáčtí poníci a mezi nimi

  se našel jeden, který se nenechal chytit, ať se o to pokoušel

  kdokoliv. Na sledování toho snažení jsme měli

  spoustu času, protože náš vlak tam zastavil, aby nabral

  vodu do nádrže, než nás doveze k nástupišti ve

  stanici Medicine Bow. Měli jsme už šest hodin zpoždění

  a rozptýlení jsme uvítali. Poník byl mazaný

  a měl rychlé nohy. Viděli jste někdy zkušeného boxera,

  jak svého protivníka klidně a pozorně sleduje?

  Přesně takový pohled upíral poník na každého, kdo

  vzal do ruky laso. Ten se mohl tvářit, že se zajímá

  o počasí, toho dne krásné, nebo předstírat vážnou

  debatu s mužem vedle, ale všechno marně. Poník to

  prohlédl. Žádná lest ho neoklamala. To zvíře bylo

  vpravdě osobností. Svůj upřený pohled soustředilo na

  rádoby nenápadného soka a to, jak důstojně se při

  tom tvářilo, dělalo z celého představení skvělou zába-

  vu. Pak proti němu vyletělo laso, ale poník už byl jinde,

  a kdyby se koně uměli smát, jistě by se celá ohrada

  otřásala smíchem. Někdy se poník lasu vyhnul

  sám, jindy vklouzl jako blesk mezi své bratry a celé

  stádo pobíhalo podél ohrady jako parta nezbedníků.

  Kopyty vyhazovali prach a (jak myslím) řičeli smíchy.

  Rošťácké dusání k nám doléhalo i přes okno pullmana*)

  stejně jako směšné hlasité nadávky kovbojů.

  Tehdy jsem si poprvé všiml muže, který seděl na vysoké

  bráně ohrady a přihlížel. Slezl dolů a pohyboval

  se přitom s jistotou a lehkostí tygra, pod kůží se mu

  vlnily svaly. Ostatní točili lasem viditelně, někteří

  z nich dokonce zvedali ramena. Jeho jsem neviděl ani

  pohnout rukou. Vypadalo to, že laso má dole u nohy.

  Ale smyčka se náhle vymrštila vpřed jako had a zasáhla

  cíl. Bylo hotovo. Zatímco chycený poník kráčel

  s roztomilým svatouškovským výrazem, náš vlak pomalu

  pokračoval do stanice a jeden z pasažérů poznamenal:

  „Ten chlap se vyzná.“

  Debatu o chytání do lasa jsem si musel nechat ujít,

  protože jsem v Medicine Bow vystupoval. Rozloučil

  jsem se se spolucestujícími a vkročil coby cizinec

  do světa dobytka. A zde jsem se za necelých deset minut

  dozvěděl věci, kvůli kterým jsem se jako cizinec

  opravdu cítil. Mé zavazadlo se ztratilo. Nepřijelo

  týmž vlakem – zatoulalo se kdesi na těch třech tisících

  kilometrech, které jsem nechal za sebou. Muž,

  který měl na starost jejich výdej, pro uklidnění poznamenal,

  že pasažéři se často zatoulají jinam než jejich

  věci, ale většinou se po čase opět shledají. Po tomhle

  povzbuzení si začal pískat a vrátil se ke své práci, zatímco

  mě nechal trčet ve výdejně zavazadel v Medicine

  Bow. Stál jsem opuštěný mezi bednami a krabicemi,

  hladový a zoufalý, a nepřítomně jsem držel svou

  jízdenku. Zíral jsem dveřmi na oblohu a širé pláně,

  ale neviděl jsem ani antilopu v divokém pelyňku, ani

  úžasný západ slunce nad Wyomingem. Pro zlost jsem

  nebyl schopen vnímat nic než křivdu – před očima

  jsem měl pouze svůj ztracený kufr. Polohlasně jsem si

  mumlal: „Co je tohle za díru?“, když vtom jsem z peronu

  uslyšel líně pronesené: „Už se zase jedeš ženit?

  To snad ne!“ Hlas měl jižanský přízvuk, byl příjemný

  a unylý. V odpověď se okamžitě ozval druhý hlas, nakřáplý

  a hašteřivý. „Není to zase. Jaké zase? A vůbec,

  kdo ti to řekl?“ První hlas sladce odpověděl: „ To ty

  tvoje sváteční šaty, strýčku Hughey. Mluví o svatbě

  pěkně nahlas.“

  „Mě nerozhodíš!“ odsekl strýček Hughey ječivým

  hlasem.

  Ten druhý pokračoval mírným tónem: „A nejsou to

  ty rukavice, co sis vzal na svoji poslední svatbu?“

  „Mě nerozhodíš! Nerozhodíš!“ Teď už strýček Hughey

  křičel.

  Na svůj kufr jsem dávno zapomněl, starosti byly ty

  tam. Všiml jsem si západu slunce a chtěl jsem jen naslouchat

  onomu rozhovoru, protože se nepodobal ničemu,

  co jsem kdy slyšel. Zastavil jsem se ve dveřích

  a vyhlédl na nástupiště.

  O zeď se tam ležérně opíral mladý štíhlý obr jako

  z obrazu. Široký klobouk měl posunutý dozadu, kolem

  krku volně uvázaný vybledlý šarlatový šátek,

  palec nedbale zaklesnutý za pás s náboji, který mu zešikma

  obepínal boky. Očividně urazil mnoho kilometrů

  odkudsi zpoza širého obzoru, jak napovídal prach

  na jeho oděvu. Jeho boty se prachem bělaly, šaty prachem

  zašedly. Půvab jeho větrem ošlehané tváře jím

  prosvítal, jako když zralé broskve během období sucha

  září na stromě svou žlutí. Ale ani omšelost z cest,

  ani jeho zaprášený oděv nemohly zakrýt tu sílu a mládí,

  které z něj vyzařovalo. Svým dobíráním vyváděl

  kovboj z míry starého muže, pečlivě upraveného a nastrojeného,

  ženicha každým coulem – bohužel až na

  věk. Být nevěstou, vzal bych si toho obra, prach neprach.

  Staroch se s ním nemohl měřit……………………………….

 • Autor: Wister, Owen
  Překladatel: Marek, Ondřej
  Název: Virgiňan
  Původní název: The Virginian
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-449-3
  Vazba: brožovaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 432
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 14.9.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.