Autoři

Série

Pravda nebo věrnost
(Série - Whispering Springs - 2)

od
Krentz, Jayne Ann
 • Designérka interiérů Zoe Luceová našla ve Whispering Springs dlouho hledaný klid a štěstí. Jako čerstvá novomanželka se učí žít se svým manželem, soukromým vyšetřovatelem Ethanem Truaxem, a zdá se, že ji čeká krásná budoucnost po boku muže, před nímž nemusí skrývat své paranormální schopnosti – dokáže totiž vycítit ve zdech pokojů události, které se v nich udály. Hrozba, jež svedla Zoe s Ethanem dohromady, je konečně za nimi, nebo si to všichni alespoň myslí. Zoe totiž někdo pronásleduje, někdo, kdo zná její minulost a mapuje každý její krok. S Ethanem se tedy musí pustit do řešení záhady, která může ohrozit nejeden lidský život.

 • 1

  _

  Nesnášel případy, které končily tak, jak skončí tento. Ethan

  Truax zavřel desky a složil ruce na malý kulatý

  stoleček. Zadíval se na muže sedícího naproti němu v příliš

  malém křesle v hotelovém pokoji.

  „Jste si jistý, že jsou ta čísla správná?“ zeptal se neutrálně.

  „Absolutně.“ Dexter Morrow se usmál sebejistým úsměvem

  investičního poradce. Vypočítavý výraz mu však z očí

  nezmizel. „Zkopíroval jsem je přímo z Katherinina osobního

  počítače včera v noci, když usnula.“

  „Tvrdil jste, že jste se k ní dostal hodně blízko.“

  Morrow se uchechtl. Byl to ten typ zasmání, které mohl

  člověk zaslechnout v pánských šatnách či hospodách.

  Opravdu blízko. Můžu vám z osobní zkušenosti prozradit,

  že v posteli je stejně dobrá jako v řízení své společnosti.“

  Ethanovi se podařilo zachovat neutrální výraz, nebylo to

  však snadné. Byl tu, aby uzavřel případ své klientky, ne aby

  bránil její čest.

  Venku za okny svítilo arizonské slunce na hotelový bazén

  s modrými dlaždičkami a na společenskou místnost.

  Bylo teplo a slunečno, takový den, kterými se tento stát

  proslavil. Tady však panoval chlad a klimatizace za to tak

  úplně nemohla.

  Morrow ležérně přehodil nohu přes nohu. Límeček drahé

  krémové košile byl lemovaný tenkým černým proužkem.

  Košili doplňovaly značkové kalhoty a kožené mokasíny. Na

  zápěstí se mu blyštěly zlaté švýcarské hodinky.

  Dexter Morrow slavil samé úspěchy. Pracoval v přepychové

  kanceláři, uprostřed týdne si hrál golf a vodil své

  klienty za zábavou do luxusních míst, jakým byl třeba venkovský

  klub Pouštní vyhlídka. Byl tady ve Whispering

  Springs pojmem.

  A Ethan se teď chystal všechno mu vzít.

  „Dobře,“ prohlásil Ethan potichu, více než připravený na

  ukončení debaty. „Jsme domluveni.“

  Morrow koukl na kufřík ležící na podlaze vedle Ethanova

  křesla. „Máte hotovost?“

  „V malých bankovkách, jak jsme se dohodli.“ Ethan se

  natáhl, uchopil kufřík a podal ho nad kobercem Morrowovi.

  Ve světě, kde mohly být peníze převáděny počítači po

  zeměkouli ve zlomku vteřiny, volili hotovost v kufříku ti,

  kteří za sebou nechtěli zanechat žádné elektronické stopy

  pro případné vyšetřování.

  Morrow zvedl kufřík a položil ho na stolek. Ethan poznal,

  že se snaží tvářit nenuceně, ale příliš se mu to nedařilo.

  Když odemykal zámky, mírně se mu třásly prsty. Ten

  chlapík byl vzrušením bez sebe.

  Morrow kufřík otevřel a zadíval se na balíčky spořádaně

  urovnaných bankovek. V silných vlnách z něho vyzařovalo

  téměř horečnaté nadšení, které by mohlo být u jiného člověka

  mylně považováno za nezdravý chtíč.

  „Chcete si je přepočítat?“ zeptal se Ethan měkce.

  „To by trvalo příliš dlouho. Musím se vrátit do kanceláře.

  Nechci, aby se někdo začal moc vyptávat.“ Morrow sáhl

  do kufříku. „Jen provedu namátkovou kontrolu.“

  Ethan vstal a poodstoupil od stolečku. Nemohl tušit, jak

  Morrow zareaguje, až zjistí, že byl zahnán do kouta.

  Morrow prolistoval balíček pečlivě nastříhaných čistých

  papírků schovaných pod jedinou opravdovou dvacetidolarovkou.

  Několik vteřin zřejmě nedokázal pochopit, co se

  stalo. Pak mu to došlo. Opálená tvář mu zrudla. Obrátil

  se k Ethanovi.

  „Co se to tu, k čertu, děje?“ vyštěkl.

  Dveře od koupelny se otevřely. Vyšla z nich Katherine

  Comptonová.

  „Zrovna jsem se tě chtěla zeptat na to samé, Dexi,“ prohlásila.

  Z hlasu jí zazníval potlačovaný vztek. Pohledné rysy

  měla stažené a napjaté. „Ale to by byla ztráta času, že?

  Odpověď už znám. Právě jsi chtěl tady panu Truaxovi prodat

  velice důvěrné údaje.“

  Morrowovou tváří proběhlo cosi, co připomínalo paniku.

  „Tvrdil, že se jmenuje Williams.“

  „Jsem Truax,“ ozval se Ethan. „Ethan Truax z Truaxovy

  agentury.“

  Morrow sevřel a zase rozevřel ruce. Zřejmě měl potíže

  dát si vše dohromady. „Jste soukromý vyšetřovatel?“

  „Ano,“ přikývl Ethan.

  Trochu ho překvapil Morrowův ohromený výraz. Ten

  chlapík měl za sebou celou řadu podobných podvůdků.

  Člověk by si pomyslel, že bude zvyklý na to, že se tu a tam

  něco nepovede. Nehrozilo mu tu žádné opravdové nebezpečí

  a on to musel vědět. Zaměstnavatelé své lidi v takových

  situacích téměř nikdy nežalovali. Chtěli se vyhnout negativní

  publicitě.

  „Najala jsem si Ethana minulý týden, když jsem tě začala

  podezírat, Dexi,“ vysvětlila Katherine.

  Morrow rozhodil ruce v prosebném gestu. „Drahoušku,

  ty to nechápeš.“

  „Bohužel chápu,“ odsekla. „Chápu všechno. Pěknou dobu

  jsi ze mě dělal pitomce, ale s tím je konec.“

  Morrow krátce pohlédl na Ethana. Tvář mu potemněla

  vztekem. Znovu se obrátil ke Katherine. „Tak to vůbec není.

  Došlo tu k strašnému omylu.“

  „Ne,“ zavrtěla Katherine hlavou.

  „Nech si to vysvětlit. Věděl jsem, že dochází k úniku informací,

  a věděl jsem, že za tím musí být někdo na vyšší

  pozici. Snažil jsem se odhalit toho ničemu, který se tě snažil

  podvést.“

  „To ty jsi mě podváděl,“ obvinila ho Katherine.

  „To není pravda. Já tě přece miluju. Snažil jsem se tě

  chránit. Když Truax prohlásil, že má zájem o jisté údaje,

  pomyslel jsem si, že jsem se konečně dostal na stopu tomu,

  kdo stál za tím únikem informací. Jsem tu, abych z něho

  vytáhl nějaké informace. Všechno jsem to na něho jen

  hrál.“

  „Neboj se,“ vyštěkla Katherine. „Nehodlám na tebe podat

  žalobu. Soudní stíhání by společnosti jen uškodilo.

  V Comptonových investicích se snažíme budovat důvěru

  a dlouhodobé obchodní vztahy.“ Chabě se pousmála. „Ale

  to jsi jistě věděl, že, Dexi? Přece jen pro mě pracuješ už

  skoro rok.“

  „Katherine, všechno jsi to pochopila úplně špatně.“

  „Teď můžeš jít,“ propustila ho. „V kanceláři na tebe čeká

  bezpečnostní ochranka. Zůstanou s tebou, dokud si nevyklidíš

  stůl, a pak od tebe převezmou klíče a vyvedou tě

  z budovy. Víš, jak to chodí. Je to v takových situacích standardní

  postup. Nikdo se nedozví, proč jsi byl propuštěn.

  Jsem si jistá, že ve firmě všichni tuší, že jsme spolu měli

  poměr. Budou předpokládat, že jsme se prostě rozešli.

  Když se něco takového přihodí, vždycky ze společnosti

  odejde níže postavený pracovník, je to tak?“

  „Katherine, to nám nemůžeš udělat.“

  „Nedělám to nám. Dělám to tobě. Když už mluvíme

  o klíčích, vezmu si zpět ten od svých hlavních dveří, který

  jsem ti dala před několika měsíci. Už ho nebudeš potřebovat.“

  Natáhla k němu ruku dlaní vzhůru.

  „Říkám ti, že děláš chybu.“ Morrow teď mluvil ochraptěle.

  „Ne, napravuji tu, kterou jsem udělala, když jsem se s tebou

  zapletla. Ten klíč, prosím.“ Bez varování promluvila

  ostrým hlasem. „Hned.“

  Morrow sebou až trhl. Ethana ohromila rychlost, s jakou

  vytáhl z kapsy klíče na zlatém kroužku.

  Morrow vyprostil klíč a hodil ho Katherine.

  „Vyměním zámky, samozřejmě jen pro jistotu.“ Katherine

  vhodila klíč do kabelky. „Dnes ráno, když jsi odešel,

  jsem ti sbalila věci, které sis u mě v posledních měsících

  nechal. Náhradní košile a břitvu a tak. Nechala jsem ti je ve

  tvém bytě.“

  Morrow vztekle stáhl tvář. Probodl Ethana pohledem.

  „Tohle je všechno tvoje chyba, ty bídáku. Toho budeš litovat,

  to ti slibuju.“

  Ethan vyndal z kapsy drobný diktafon. Všichni se na něj

  zadívali. Beze slova ho vypnul.

  Morrow sklapl pusu, když pochopil, že si tu výhružku

  nahrál. Bez dalšího slova zvedl svou aktovku s takovou silou,

  až mu zbělely kotníky na rukou.

  Přešel ke dveřím, otevřel je a vyšel z hotelového pokoje.

  Nastalo krátké ticho. Pokoj jako by pomalu, úlevně vydechl.

  Katherine upírala pohled na dveře. „Myslíte, že tu výhružku

  myslel vážně, Ethane?“

  „Nedělejte si starosti.“ Ethan přistoupil ke stolu, zvedl

  balíček falešných dvacetidolarovek a vhodil je zpět do kufříku.

  „Chlapíci jako Morrow se fyzickému násilí raději vyhýbají.

  Když jsou přistiženi, zmizí, jak nejrychleji to jde.

  Zítra bude touhle dobou už pryč z města. Nejpozději pozítří.

  Za pár týdnů se usadí někde jinde a začne spřádat další

  podvod.“

  Ušklíbla se. „Nedělám světu žádnou službu, když ho nechávám

  jít bez trestu, že?“

  „Dělat světu službu není vaše práce,“ odpověděl bez výrazu.

  „Máte zodpovědnost vůči své společnosti a klientům.

  To není jen tak.“

  „Ne,“ přikývla bez váhání, „není. Má firma je na prvním

  místě. Jsme teď uprostřed jistého výjimečně choulostivého

  vyjednávání. Ve třech pobočkách Comptonových investic

  tady ve Whispering Springs a ve Phoenixu mám přes padesát

  zaměstnanců a stovky klientů, kteří budou touto dohodou

  přímo ovlivněni. Mám vůči všem odpovědnost.“

  Mluví jako opravdová ředitelka, pomyslel si.

  Katherine potřásla hlavou. Když teď bylo po všem, vypadala

  unaveně. „Víte, nikdy jsem si nemyslela, že bych někdy

  takhle naletěla nějakému muži. Byla jsem si vždycky

  tak jistá sama sebou a svými instinkty. Tak jistá, že bych si

  nějakého podvodu všimla.“

  „Morrowa jste přece odhalila vy sama.“ Zavřel kufřík

  a zaklapl zámky. „Proto jste zvedla telefon a zavolala mi,

  vzpomínáte?“

  Jeho poznámka ji překvapila. Po krátké úvaze rychle přikývla,

  potvrdila její pravdivost……………………………………….

 • Autor: Krentz, Jayne Ann
  Překladatel: Čermáková, Daniela
  Série: Whispering Springs
  Pořadí v sérii: 2.
  Název: Pravda nebo věrnost
  Původní název: Truth or Dare
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-487-5
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 320
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 30.11.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.