Autoři

Série

Vyvolený milenec
(Série - Bratrstvo černé dýky - 6)

od
Ward, J. R.
 • Se svou neskonalou věrností Bratrstvu se Phury obětoval pro zachování svého rodu a stal se mužem zodpovědným za jeho pokračování. Byl vybrán, aby se stal otcem mnoha synů a dcer a zajistil tak přežití rodu a zachování jeho tradic a zrodu jeho nových bojovníků. Jeho první žena Cormia, která touží získat nejen jeho tělo ale i srdce, odkrývá Phuryho obavy skryté pod jeho vznešenou zodpovědností. Mezitím se však divokost útoků nepřátel rodu stupňuje, smutek se šíří sídlem Bratrstva, a Phury se musí rozhodnout mezi láskou a povinností.

 • Šestý díl

  románového cyklu

  BRATRSTVO ČERNÉ DÝKY

   

  Prolog

  Před pětadvaceti lety, třemi měsíci, čtyřmi dny,

  jedenácti hodinami, osmi minutami

  a třiačtyřiceti vteřinami…

  Čas neplynul vstříc nekonečnu s nenávratnými

  ztrátami. Až do této konkrétní vteřiny přítomnosti

  byl tvárný, nikoli pevný. Jako hlína.

  A Omega byl za to nezměrně vděčný. Kdyby nebyl

  čas poddajný, nedržel by teď v náruči svého novorozeného

  syna.

  O děti nikdy nestál, ale v tu chvíli už to neplatilo.

  „Matka zemřela?“ zeptal se, když po schodech sešel

  velitel bezduchých. Zvláštní věc. Kdyby se Omega zabijáka

  zeptal, který je podle něho rok, odpověděl by

  1983. A svým způsobem by měl pravdu.

  Velitel přisvědčil. „Nepřežila porod.“

  „Jako většina upírek. To je jedna z jejich nečetných

  předností.“ A v tomto případě přišla smrt vhod. Bylo by

  nevděčné zabít matku poté, co mu tak dobře posloužila.

  „Jak mám naložit s jejím tělem?“

  Omega sledoval, jak jeho syn zvedl ručku a uchopil

  ho za palec. Stisk byl silný. „To je pozoruhodné.“

  „Co?“

  Je těžké vyjádřit slovy, co cítí. Ale dost možná je to

  jádro celé věci. Nečekal, že bude něco cítit.

  Zrození jeho syna je obrannou reakcí na Proroctví

  Zhoubce, promyšlený tah ve válce proti upírům, strategie,

  která má zajistit Omegovi přežití. Jeho syn bude

  bojovat novými prostředky a vyvraždí příslušníky té

  primitivní rasy dřív, než se Zhoubci naskytne možnost

  vysát poslední kousíček Omegovy podstaty.

  Dosud běželo všechno jako na drátkách a podle plánu,

  počínaje únosem oné upírky, již Omega oplodnil,

  a konče příchodem jeho syna na svět.

  Chlapec k němu vzhlédl a zkřivil pusinku. Voněl nasládle,

  ale ne proto, že je bezduchý.

  Najednou se ho Omega zdráhal odložit. Dítě v jeho

  náruči je zázrak, živoucí, dýchající východisko z původně

  bezvýchodné situace. Na rozdíl od své sestry

  není Omega obdařen uměním stvoření, avšak reprodukce

  mu odepřena nebyla. Nedokáže zplodit celou

  novou rasu, ale může do genetického fondu vložit část

  sebe sama.

  A přesně to udělal.

  „Pane?“ oslovil ho velitel bezduchých.

  Omega se nechtěl dítěte vzdát, ale v zájmu úspěchu

  akce musí jeho syn žít s nepřáteli a vyrůstat bok po boku

  s nimi. Musí si osvojit jejich jazyk, kulturu i zvyklosti.

  Jeho syn musí vědět, kde a jak jeho budoucí protivníci

  žijí, aby je později mohl povraždit.

  Proti své vůli se přinutil odevzdat dítě svému bezprostřednímu

  podřízenému. „Nech ho na shromaždišti,

  jež ti přísně zakazuju vydrancovat. Zaviň ho a odlož ho

  tam. Po návratu tě odčerpám do svého nitra.“

  A tehdy zemřeš, neboť je to má vůle, dodal v duchu.

  Jeho plán nesmí mít žádné slabiny. Žádné chyby.

  Zatímco mu velitel patolízalsky pochleboval – a kdykoli

  jindy by o to Omega měl zájem –, nad kukuřičnými

  lány za Caldwellem ve státě New York vyšlo slunce.

  Zpočátku tlumený škvířivý zvuk z ložnice v patře přešel

  v oheň, nato štiplavý zápach oznámil, že tělo ženy

  bylo spáleno včetně záplavy krve na posteli.

  Dokonalost sama. Úklid a čistota jsou důležité. To

  venkovské stavení je úplně nové, zbudované speciálně

  pro narození jeho syna.

  „A teď jdi,“ poručil Omega. „Jdi a konej svou povinnost.“

  Velitel vyšel s dítětem z místnosti. Omega sledoval,

  jak se za ním zavřely dveře a… zatoužil po svém potomkovi.

  Zoufale po něm prahl.

  Pocit úzkosti však měl řešení. Omega splynul se vzduchem

  a vystřelil svou hmotnou podobu do „přítomnosti“,

  do téhož obývacího pokoje, v němž se nalézal zdánlivě

  před okamžikem.

  Pohyb v čase se projevil rychlým zestárnutím okolního

  prostředí. Tapety vybledly a v pruzích se odlupovaly

  ze stěn. Nábytek začal chátrat a jevil známky zvetšelosti

  odpovídající dvacetiletému užívání a opotřebení. Původně

  bělostný strop zežloutl, jako by pod ním léta vydechovali

  dým silní kuřáci. Podlahová prkna v rozích

  chodby se ohnula.

  Ze zadní části domu zaznívaly hlasy dvou hádajících

  se lidí.

  Omega překonal špinavou, zašlou kuchyni, která ještě

  před několika vteřinami zářila čistotou jako v den,

  kdy byla postavena.

  Když vešel do místnosti, muž a žena zmlkli a ztuhli

  v šoku. Načež pokračoval v nezáživném vyprazdňování

  domu od nežádoucích svědků a všetečných očí.

  Jeho syn se vrací. A Omegova touha vidět ho je bezmála

  silnější než potřeba ho využít.

  Když ucítil uprostřed hrudi zlo a zaplavila ho prázdnota,

  vzpomněl si na svou sestru. Přivedla na svět novou

  rasu, stvořenou spojením své vůle a dostupného biologického

  materiálu. Byla na sebe nevýslovně pyšná.

  Stejně tak jejich otec.

  Omega začal zabíjet upíry oběma na truc, a co nevidět

  zjistil, že svými skutky přikrmuje Zlo. Jejich otec

  mu v tom pochopitelně nemohl zabránit, protože jak

  vyšlo najevo, Omegových činů – přesněji jeho čiré existence

  – je třeba k vyvážení sestřiny dobroty a milosti.

  Rovnováha musí být zachována. Je hlavním principem

  jeho sestry, ospravedlněním Omegova bytí a mandátem

  jejich otce, jímž ho pověřil zase jeho otec. Základ

  a prapodstata světa.

  A tak Stvořitelka trpí a Omega nachází uspokojení.

  Trpí každou smrtí příslušníka jí stvořené rasy, a on si

  toho je dobře vědom. Bratr se odjakživa dokáže vžít do

  pocitů své sestry.

  A nyní to platí dvojnásobně.

  Omega pomyslel na svého syna a dostal o něj strach.

  Doufal, že těch dvacet let prožil relativně v klidu a bez

  potíží. Koneckonců takový je každý řádný rodič. Má

  mít o svého potomka starost, má ho vychovávat a chránit.

  Nehledě na povahu dítěte, ať ctnostnou či hříšnou,

  chce pro to, co přivedl na svět, jen to nejlepší.

  Ohromilo ho, že má se svou sestrou přece jen něco

  společného… Žasl při vědomí, že oba chtějí, aby jimi

  zplozené děti přežily a vedlo se jim dobře.

  Zadíval se na těla lidí, jež právě zahubil.

  Jeho a její záležitosti jsou ovšem vzájemně neslučitelné,

  není-liž pravda?

   

  Kapitola první

  Čaroděj je zpátky.

  Phury zavřel oči a opřel hlavu o čelní pelest postele.

  Co to plácá? Čaroděj nikdy neodešel.

  Víš, že mě čas od času pěkně štveš, příteli? dobíral si

  ho poťouchlý hlas v jeho hlavě. Na mou duši. I po tom

  všem, co jsme spolu prožili…

  Co spolu prožili… Svatosvatá pravda.

  Čaroděj je příčinou jeho posedlosti po červeném

  kouři. Věčně mu něco vyčítá, věčně mu připomíná, co

  neudělal, co by měl udělat a co mohl udělat líp.

  Měl, chtěl, mohl.

  Pěkně se to rýmuje. Skutečnost je taková, že jeden

  z temných přízraků z Pána prstenů ho dovedl k červenému

  kouři přibližně stejným způsobem, jako by ho

  svázal do kozelce a hodil dozadu do auta.

  Ve skutečnosti bych z tebe udělal přední nárazník,

  příteli.

  Správně.

  Ve své fantazii si představoval čaroděje jako Prstenový

  přízrak stojící uprostřed šedé pustiny plné lebek

  a kostí. Ten mizera k němu promlouvá korektním britským

  přízvukem a dbá, aby Phury ani na chvíli nezapomněl

  na svá selhání. Drtivá litanie má za následek,

  že si Phury raději znovu zapálí, aby nevzal ze skříně

  čtyřicítku a nevystřelil si mozek.

  Tys ho nezachránil. Tys ho nezachránil. To prokletí

  jsi na všechny seslal ty. Je to tvoje vina… tvoje

  vina…

  Phury sáhl pro další ručně ubalenou cigaretu a zažehl

  ji zlatým zapalovačem.

  Je tím, koho na Starém kontinentu nazývají exhile

  dhoble.

  Druhorozené dvojče. Ďábelské dvojče.

  Přišel na svět tři minuty po Zsadistovi a jeho narození

  vneslo do rodiny nerovnováhu. Dva urození synové,

  kteří přežili porod, znamenají příliš štěstí najednou,

  a jak jinak – rovnováha se porušila. Za několik

  měsíců bylo jeho dvojče uneseno, prodáno do otroctví

  a celé století bylo všemi představitelnými způsoby

  zneužíváno.

  Díky své někdejší úchylné Paní je Zsadist nadosmrti

  poznamenaný na obličeji, na zádech, na zápěstí i na krku.

  A mnohem hůř na duši…

  Phury otevřel oči. Fyzická záchrana bratra nestačila.

  Až Bella jakýmsi zázrakem vzkřísila Zsadistovu duši

  a sama je teď v nebezpečí. Jestli o ni přijdou…

  Pak bude vše, jak má být, a pro celou příští generaci

  zůstane rovnováha zachována, pravil čaroděj. Snad se

  nedomníváš, že se tvé dvojče bude těšit z živě narozeného

  potomka? To ty budeš mít kupu dětí. On nebude

  mít žádné. Takové jsou zákony rovnováhy.

  A mimochodem, vezmu si i jeho shellan, pokud jsem

  se o tom již nezmínil.

  Phury sáhl pro dálkový ovladač s pustil árii „Che

  gelida manina“.

  Nezabrala. Čaroději se Puccini líbí. Prstenový přízrak

  začal tančit po poli koster a drtit botami vše, co mu

  přišlo do cesty, těžké paže v elegantním rozmáchlém

  pohybu, černé potrhané roucho podobné hřívě hřebce

  pohazujícího ušlechtilou hlavou. Čaroděj se smál a tančil

  na pozadí nekonečného pustého obzoru.

  Všechno je v háji.

  Phury se natáhl a poslepu vzal z nočního stolku

  pytlík s kuřivem a cigaretové papírky. Sáhl najisto,

  aniž se musel dívat. Jako pes, který ví, kde má misku

  se žrádlem.

  Zatímco čaroděj tančil do melodie Bohémy, Phury

  ubalil dva tučné jointy, aby měl nepřerušený přísun.

  Pokuřoval a posiloval sebeobranu. Když vydechoval,

  vycházela mu z úst vůně čokolády a kávy. Ale klidně

  by kouřil i tabák s pachem pálící se gumy, kdyby se mu

  tím podařilo čaroděje umlčet.

  Ocitl se totiž ve stadiu, kdy by mu nevadilo zapálit

  celou skládku, jen aby měl trochu klidu.

  Nechce se mi věřit, že ti na našem vztahu tak málo

  záleží, popichoval ho čaroděj.

  Phury se soustředil na kresbu ve skicáku na klíně, na

  níž uplynulou půlhodinu pracoval. Po letmém zhodnocení

  dosavadní práce namočil špičku pera do kalamáře

  z mincovního stříbra, postaveného na přikrývce a opřeného

  o jeho bok. Hustý inkoust s olejnatým leskem vypadal

  jako krev nepřátel. Na papíru však neměl zlověstně

  černou barvu, ale sytě rudohnědou.

  Na portrét milované osoby by totiž nikdy nepoužil

  černou. Škoda………………………………………….

 • Autor: Ward, J. R.
  Překladatel: Stárková, Jiřina
  Série: Bratrstvo černé dýky
  Pořadí v sérii: 6.
  Název: Vyvolený milenec
  Původní název: Lover Enshrined
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-414-1
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 568
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 29.6.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.