Autoři

Série

Milenec jen můj
(Série - Bratrstvo černé dýky - 8)

od
Ward, J. R.
 • Upírské Bratrstvo černé dýky se rozrůstá o dalšího bojovníka. John Matthew musel urazit dlouhou cestu, než byl nalezen mezi lidmi, kteří nepoznali jeho upírskou podstatu, stejně jako si jí nebyl vědom on sám. Nikdo však nezná ani jeho minulost, ani jeho pravou identitu. Osobní msta zavede Johna do nejzuřivějších bojů. A když se jeho spolubojovnice Xhexania ocitne v ohrožení, vkládá do jejího osvobození celé srdce. Xhex, kterou John přitahuje, však nechce podlehnout citům, protože právě ztratila milence, ale osud ukáže, je jejich spojení nevyhnutelné.

 • Osmý díl

  románového cyklu

  BRATRSTVO ČERNÉ DÝKY

   

  Prolog

  Bloodletterův vojenský tábor,

  Stará země, 1644…

  Litoval, že nemá víc času.

  Ačkoliv, po pravdě řečeno, co by se tím změnilo?

  Čas má význam, jen když se s ním dá něco udělat, a on

  už tady udělal, co mohl.

  Darius, přijatý syn Tehrrorův, zapuzený syn Marklonův,

  seděl na udusané hlíně s otevřeným deníkem na

  kolenou, před sebou svíčku z včelího vosku. Jako osvětlení

  mu sloužil všeho všudy jen malý plamínek, který se

  zmítal v průvanu, a namísto pokoje měl zadní kout jeskyně.

  Jeho oděv byl zhotoven z hrubé kůže vhodné do

  boje, a stejně účelné byly i jeho holínky.

  V chřípí se mu mísil pach mužského potu a čpavý odér

  hlíny s nasládlým hnilobným puchem krve bezduchých.

  Každým nadechnutím jako by ten puch sílil.

  Listoval pergamenovými stránkami a vracel se nazpátek

  v čase, procházel pozpátku den za dnem, až už

  nebyl ve vojenském táboře.

  Toužil po „domově“ takřka fyzicky a bolestně, jeho

  pobyt v tomto táboře byl spíš jako amputace než přesídlení.

  Vyrůstal na hradě, kde elegance a půvab byly přímo

  podstatou života. Mezi bytelnými hradbami, které

  ochraňovaly jeho rodinu před lidmi stejně jako před

  bezduchými, byla každá noc vlahá a provoněná růžemi,

  jako by byl věčně červen měsíce a léta plynuly

  lehce a snadno. Padesát místností, jimiž často putoval,

  bylo zařízeno saténem a hedvábím, nábytkem zhotoveným

  z vzácných dřev, a na zemi nebylo rákosí, nýbrž

  tkané koberce. Ve zlacených rámech zářily olejomalby

  a mramorové sochy zaujímaly důstojné pózy; bylo to

  platinové osazení pro diamantový život.

  A tak by nikdy nikoho nenapadlo, že se kdy ocitne

  tam, kde je teď: v základech onoho života však byla

  smrtící slabost.

  Dokud matčino srdce bilo, dávalo mu to právo pobývat

  pod střechou hradu a nablízku řečeného milovaného

  srdce. A když se ten milující, životně důležitý orgán

  v jejích prsou zastavil, Darius neztratil jen svou rodnou

  mahmen, ale také jediný domov, který kdy poznal.

  Otčím ho vyhnal a poslal sem; dlouho skrývané nepřátelství

  se tak projevilo a stalo se skutkem.

  Nebyl čas oplakávat matku. Nebyl čas dumat nad nenadálou

  a nepochopitelnou nenávistí muže, který mu byl

  víceméně otcem. Nebyl čas tesknit po identitě, kterou by

  měl jako muž dobrého původu v řadách glymery.

  Pohodili ho u vstupu do této jeskyně jako člověka,

  který podlehl moru. A boje začaly ještě dřív, než vůbec

  spatřil nějakého bezduchého nebo se začal učit válčit

  proti zabijákům. Během první noci a dne byl v útrobách

  tohoto tábora napadán ostatními cvičenci, kteří

  považovali jeho krásné šatstvo směl si s sebou vzít

  jen to, co měl na sobě za důkaz, že je slabý ve zbrani.

  Překvapil během těch temných hodin nejen je, ale

  i sebe.

  Tehdy se poučil stejně jako oni, že ačkoliv ho vychovával

  aristokrat, obsahuje Dariova krev složky válečníka.

  A to nejen vojáka. Nikoli, bratra. Aniž by se tomu

  muselo učit, jeho tělo vědělo, co má dělat, a reagovalo

  na fyzickou agresi mrazivým činem. I když v duchu bojoval

  s brutalitou svých skutků, jeho ruce a nohy a tesáky

  přesně věděly, jaké úsilí musí vynaložit.

  Měl v sobě ještě nějakou jinou stránku, neznámou,

  nepoznanou… která jaksi byla více „on“ než ten odraz,

  jenž tak dlouho pozoroval v olovnatém skle zrcadla.

  Časem se v boji ještě víc zdokonalil… a méně se

  děsil sám sebe. Po pravdě, nemohl se ubírat jinou cestou:

  sémě jeho pravého otce a otcova otce a dědova

  zploditele rozhodlo o podobě jeho kůže a kostí a svalů,

  čistě válečnický rodokmen ho proměnil v mocnou

  sílu.

  A zlého, smrtelně nebezpečného protivníka.

  Upřímně řečeno, velice ho znepokojovalo, že má tuhle

  druhou identitu. Bylo to, jako by vrhal dva stíny na

  zem, po které kráčí, jako by tam, kde stanul, byly dva

  samostatné světelné zdroje, osvětlující jeho tělo. A přesto

  ačkoliv tak ohavné, násilné chování odporovalo

  zjemnělosti, v níž byl vychován věděl, že je to součást

  vyššího cíle, jemuž byl předurčen sloužit. A zachraňovalo

  ho to zas a znova… před těmi, kdo se mu snažili

  ublížit uvnitř tábora, i před tím, kdo jako by je chtěl

  všechny vidět mrtvé. Vskutku, Bloodletter byl údajně

  jejich whardem, ale počínal si spíš jako nepřítel, i když

  je učil, jak to chodí v boji.

  Anebo to byl možná právě účel. Válka byla ošklivá ze

  všech stran, ať už šlo o přípravu, nebo účast v ní.

  Bloodletterovo učení bylo surové a jeho sadistická

  nařízení vyžadovala činy, na nichž se Darius nechtěl

  podílet. Věru, Darius byl vždycky vítězem v soubojích

  mezi cvičenci… ale nezúčastňoval se znásilňování, jež

  bylo trestem poražených. Byl jediný, jehož odmítnutí

  ostatní ctili. Jednou se Bloodletter pokusil překonat jeho

  vzdor, a když ho Darius málem zabil, už se k němu

  nikdy nepřiblížil.

  Dariovy poražené, mezi něž se řadil celý tábor, trestali

  ostatní a během těchto chvilek, kdy byl zbytek

  tábora zaměstnán pozoruhodnou podívanou, nalézal

  nejčastěji útočiště a samotu u svého deníku. Právě teď

  nedokázal ani pohlédnout směrem k hlavnímu ohništi,

  neboť tam probíhala jedna z takových kratochvílí.

  Vadilo mu, co znovu způsobil… jenže neměl na vybranou.

  Musel se cvičit, musel bojovat a musel vyhrávat.

  A celkový výsledek této rovnice určovaly Bloodletterovy

  zákony.

  Od ohniště se neslo funění a jásot smilného chtíče

  a opovržení.

  Srdce ho při těch zvucích velmi bolelo, až zavřel oči.

  Ten, kdo v současnosti vykonával trest místo Daria,

  byl jeden ničema ze stejného těsta jako Bloodletter.

  Často nastupoval jako náhradník, protože ho bavilo

  působit bolest a ponížení stejně jako dosahovat pohlavního

  vybití.

  Ale možná už skončí. Aspoň pro Daria.

  Tato noc bude jeho zkouškou v poli. Po ročním výcviku

  vyjde nejen s válečníky, ale i s bratry. Byla to vzácná

  pocta a známka, že válka s Vyhlazovací společností

  zuří jako vždy. Dariovy vrozené schopnosti

  nezůstaly nepovšimnuty a Wrath, Udatný král, nařídil,

  aby ho odvedli z tábora a nadále jeho schopnosti rozvíjeli

  ti nejlepší bojovníci, jaké upíří rasa má.

  Bratrstvo černé dýky.

  Všechno to však může skončit nezdarem. Jestliže se

  této noci prokáže, že je schopen výlučně výcviku a soupeření

  s ostatními svými vrstevníky, pak ho zaženou

  zpátky do této jeskyně, aby tu pokračoval v „učení“

  podle Bloodletterových představ.

  Bratři už ho nikdy nevyzkouší, bude odsouzen k tomu,

  sloužit jako voják.

  U Bratrstva měl každý jen jedinou šanci a zkouška

  tohoto měsíčného předvečera se netýkala bojových stylů

  nebo práce se zbraní. Byla to zkouška srdce. Dokáže

  pohlédnout do bledých očí nepřítele a cítit jeho sladký

  pach a zachovat si chladnou hlavu, zatímco jeho tělo

  bojuje s těmi zabijáky…

  Darius zvedl oči od slov, která zaznamenal na pergamen

  kdysi dávno, v jiném životě. V nejvnitřnějším vstupu

  do jeskyně stála čtyřčlenná skupina mužů, vysokých,

  ramenatých, ozbrojených až po zuby.

  Členové Bratrstva.

  Znal tohle kvarteto podle jména: Ahgony, Throe,

  Murgder, Tohrture.

  Darius zavřel deník, vsunul ho do skalní štěrbiny

  a olízl si řez na zápěstí, který si předtím udělal, aby měl

  „inkoust“. Brk na psaní, jenž si zhotovil z ocasního péra

  bažanta, dlouho nevydrží a on nevěděl, zda se sem

  vůbec vrátí, aby ho použil, ale stejně ho schoval.

  Když uchopil svíčku a zvedl ji k ústům, zarazil ho

  žlutavý odstín světla. Strávil tolik hodin psaní v takovém

  vlídném, měkkém osvětlení… Po pravdě řečeno,

  připadalo mu, jako by to bylo jediné pouto mezi jeho

  životem z minulosti a současnou existencí.

  Jedním dechem ten plamínek sfoukl.

  Vstal a posbíral zbraně: ocelovou dýku, vytaženou

  kdysi z chladnoucího těla mrtvého cvičence, a meč,

  který pocházel ze společného stojanu na cvičné zbraně.

  Ani jeden jílec mu nepadl do dlaně, ale jeho tvárné ruce

  to bylo jedno.

  Bratři na něj hleděli, bez pozdravu a bez projevu odporu,

  a on litoval, že mezi nimi není jeho skutečný otec.

  Jak úplně jiný by to byl pocit, kdyby měl po boku toho,

  komu záleží na tom, co se s ním stane: nechyběl mu

  přepych ani zvláštní zacházení, ale byl teď pořád sám;

  odloučen od svého okolí, odloučen hranicí, přes kterou

  viděl, ale nikdy ji nepřekonal.

  Být bez rodiny bylo podivné, neviditelné vězení, mříže

  samoty a nezakořeněnosti se svíraly stále těsněji, jak

  přibývalo let a zkušeností; izolovaly ho tak, že se ničeho

  nedotýkal a nic se nedotýkalo jeho……………………………

 • Autor: Ward, J. R.
  Překladatel: Pacnerová, Jana
  Série: Bratrstvo černé dýky
  Pořadí v sérii: 8.
  Název: Milenec jen můj
  Původní název: Lover Mine
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-460-8
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 640
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 5.10.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.