Autoři

Série

Vynucený sňatek

od
Ranney, Karen
 • Lady Sarah Bainesová je kvůli matce přinucena ke sňatku se skotským šlechticem a  vynálezcem Douglasem Estonem. Douglas se do Sarah zamiluje na první pohled, ona však jeho kouzlu dlouho odolává. Své skutečné city si uvědomí až ve chvíli, kdy manžel po návratu do Anglie zmizí a je prohlášen za mrtvého. Třeba jí její budoucnost zjeví slavné Tullochské zrcadlo, které má ženě, jež do něj pohlédne, ukázat co ji opravdu čeká…

 • 1. kapitola

  _

  Pozdní jaro 1860

  Londýn, Anglie

  Dobré odpoledne, Simonsi,“ pozdravila a stáhla si

  rukavice. „Je otec doma?“

  „Zeptám se Jeho Milosti, lady Sarah,“ prohlásil majordom

  a převzal od ní rukavice a čepec. Položil je na

  stolek, který znala až moc dobře. Přede dvěma měsíci

  se nacházel v zimním salonu v Chavensworthu.

  Lady Sarah zkontrolovala svůj vzhled v zrcadle. Vypadala

  slušně.

  „To nemá cenu, Simonsi,“ opáčila. „Víte stejně dobře

  jako já, že mě otec s největší pravděpodobností odmítne

  přijmout.“

  Majordom neodpověděl. Simons byl, když už nic jiného,

  tak velice taktní.

  Aniž by na něj počkala, aby ji uvedl, vydala se sama

  chodbou k otcovu pokoji. Otec měl rád smaragdově zelenou

  barvu a tady to bylo vidět jak na tmavém koberci,

  tak na tapetách. Připadalo jí, jako by se ocitla v sytě

  zelené jeskyni tvořené listím. I vzduch tu byl podobný

  jako v lesním podrostu, vlhký a tmavý. Nebylo pochyb,

  že se to táhlo z pracovny, kde otec kouřil doutník.

  „Lady Sarah,“ šeptal Simons kráčející za ní.

  Sarah úmyslně ignorovala zbytek toho, čím majordom

  argumentoval. Zastavila se krátce před pracovnou.

  Poté rozhodně popadla kliku a otevřela dveře.

  „Pokud pošleš matku do Skotska, zemře,“ prohlásila

  hned při vstupu do místnosti.

  V té chvíli se zarazila a zmlkla zděšená přítomností

  muže, sedícího na druhé straně otcova psacího stolu,

  který se nyní zvedl ze židle. Jeho rysy poznamenal výraz

  údivu. Přesto byl mnohem přijatelnější než odstrašující

  výraz ve tváři jejího otce.

  Ta slova bylo třeba říct, a přestože z ní vylétla bez

  ohledu na takt či slušné způsoby, které si osvojila, byla

  to pravda.

  „Umírá,“ dodala a ignorovala toho cizince kvůli otci,

  který na rozdíl od mladého muže zůstal sedět. Jeho

  hranatý obličej zrudl. Přivřel oči a zíral na ni bez jakéhokoli

  náznaku uznání. „Nemůže tu cestu přežít.“

  Neřekl ani slovo, pouze sklonil hlavu na stranu, kteréžto

  gesto inspirovalo Simonse k tomu, že jí položil

  ruku na paži. Ale ona ji setřásla – rozhodnutá, že se nenechá

  jen tak vyvést z pracovny.

  „Proč Skotsko? Proč teď?“ Pokud má být potrestána,

  měla by si to alespoň zasloužit.

  Neznámý muž pohlédl na otce a znovu na ni. Ona se

  naschvál jeho směrem nedívala. Co by si, proboha, počala,

  kdyby našla v jeho pohledu lítost? Propukla by

  v pláč, což by otce potěšilo, ale ona by se propadla

  hanbou. A tak udělala to, co dělala vždy v otcově přítomnosti.

  Potlačila své city. Místo toho se soustředila

  na důvod, proč je tady v Londýně na nejméně oblíbeném

  místě na světě – v otcově domě.

  „Je každý den slabší. Proč byste ji posílal pryč?“

  Jeho výraz se nezměnil – neukázal se v něm ani zármutek,

  ani lítost, ani výčitky svědomí. Pokud se v něm

  vůbec něco změnilo, vypadalo to, jako by se upevnil ve

  svém rozhodnutí a ztvrdl na kámen.

  Podíval se na papíry před sebou. Najednou je jedním

  prstem odstrčil.

  „Říkáte, že potřebujete investory, Estone?“ obrátil se

  k muži stojícímu před ním. „A věříte tomu, že tenhle

  váš vynález přinese zisk?“

  To jako byla propuštěna? Aniž by jí ráčil říct jediné

  slůvko?

  Sarah se přinutila zůstat stát a ruce sevřela před sebou

  v pěsti. Simons stál neúprosně a tiše za ní.

  „Ano, Vaše Milosti.“

  Otec se podíval do desek, zvedl něco mezi dvěma

  prsty a natáhl ruku i s tím k neznámému muži. Ten převzal

  do dlaně něco malého a třpytícího se v odpoledním

  světle.

  „Vy toho umíte udělat víc? A zvětšit to?“

  „Ano, Vaše Milosti.“

  Potom otec pohlédl na ni a Sarah si uvědomila, že

  vůbec na její přítomnost nezapomněl.

  „Žádáte po mně spoustu peněz, Estone.“

  „Které se vám však vrátí, Vaše Milosti.“

  Sarah učinila několik kroků vpřed k otcovu psacímu

  stolu. Možná se jí jen zdálo, že se otec napřimuje

  s každým jejím krokem. Ona však nemohla ustoupit.

  Neodpověděl na žádný z jejích dopisů. Ani se nenamáhal

  reagovat na ručně psané vzkazy, které mu posílala

  po poslovi. Všechno, co jí zbývalo, byla osobní návštěva.

  Pokud chce, aby prosila, klidně bude. Její matka

  umírá, tak co záleží na trošce ponížení?

  Otec zvedl ruku, jako by chtěl její postup zastavit.

  Zarazila se, protože znala otcovu výbušnou povahu.

  Naučila se při jednání s ním pár věcí, na něž už nikdy

  nezapomněla. Aby nevyvolávala jeho hněv, nikdy nic

  nežádala ani na ničem netrvala. A nikdy mu neříkala,

  že nemá pravdu.

  Dnes to všechno přestoupila.

  Zůstala tam, kde stála, rozhodnutá, že otec nesmí

  zjistit, že má sepjaté ruce proto, aby se jí netřásly. A rty

  má pevně sevřené ze stejného důvodu.

  Zdálo se, že její strach ho vždycky jakýmsi odporným

  způsobem potěšil.

  Otočil se k muži, který pořád ještě stál před jeho

  psacím stolem. Nevypadal jako prosebník, spíš jako

  někdo zcela neuvěřitelně otci rovnocenný. Vévoda

  z Herridge měl impozantní postavu, ale muž, který

  stál před ním, byl stejně vysoký a svým způsobem byl

  i podobný vůdcovský typ. Kdyby Sarah neměla takovou

  starost o matku, chtěla by se toho o něm dozvědět

  víc.

  „Jak zoufale ty peníze potřebujete, Estone?“ chtěl

  vědět její otec.

  „Vůbec je nepotřebuju zoufale, Vaše Milosti. Pokud

  se rozhodnete, že je nebudete investovat, zajdu k někomu

  jinému, kdo by mohl mít zájem. Vy jste první, koho

  jsem navštívil.“

  „Já jsem neřekl, že odmítám investovat do vašeho

  vynálezu. Místo peněz mám pro vás návrh, díky němuž

  by náš podnik byl trvalého rázu.“

  „A co trvalého mi můžete nabídnout?“ zeptal se neznámý.

  Otec vrhl pohled na Sarah: „Mám dceru, která trvá

  na tom, že se neprovdá. Dvě velice drahé společenské

  sezony prokázaly to, co jsem vždycky věděl. Nikdo se

  s ní nesnese. Udělám s vámi obchod, Estone, ale místo

  peněz vám dám svou dceru,“ vybídl ho a přimhouřil

  oči. „Nejste ženatý, že ne?“

  „Ne, Vaše Milosti,“ připustil neznámý.

  „Tak si ji vezměte za ženu.“

  Sarah tiskla ruce k sobě tak pevně, že cítila každou

  jednotlivou kost. Bude z toho mít určitě modřiny. Tak

  to měl být její trest? Za to, že si dovolila poukázat na

  krutost vévody z Herridge, měla být prodána nějakému

  neznámému člověku?

  „Myslím, že získání zvláštního povolení trvá několik

  dní, ale víc ne,“ pokračoval otec. „Pokud potřebujete

  někde pracovat, můžete se zařídit na Chavensworthu.

  Vlastně bych tomu dal přednost, abych měl nějakou

  představu o tom, jak pokračujete.“ Opřel se do židle

  a sledoval mladého muže s klidnou vyrovnaností.

  „To nemůžete myslet vážně,“ ohradila se Sarah a ze

  všech sil se snažila nedívat se směrem k mladému muži.

  Nikdy nepochybovala o otcových citech k ní. Vyjadřoval

  své pohrdání zcela zjevně. Ale jedna věc byla,

  když věděla, že ji nemá rád, a zcela jiná, když to měla

  sdílet s někým, komu nebyla ani představena.

  Vévoda z Herridge zkřížil ruce na prsou a pohlédl

  netrpělivě na mladého muže: „Tak co tomu říkáte, Estone?

  Jaká je vaše odpověď?“

  Eston na ni vrhl další pohled a tentokrát byla nucena

  na něj reagovat. Byl absurdně krásný. Měl černé vlasy,

  perfektní rysy a jeho ústa připomínala sochy u nich

  v řecké části zahrady. Nos měl možná trochu větší

  a bradu příliš ostře řezanou. Ale víc než všechno ostatní

  přitáhly její pozornost jeho oči. Byly zelenomodré

  v barvě svítání.

  Jak může mít muž takové oči?

  Chtěla mu říct, aby na ni nehleděl tak vytrvale. Kvůli

  jeho intenzivnímu pohledu se cítila ještě nepříjemněji

  než kvůli otcovým slovům.

  Cožpak opravdu uvažoval o otcově nemožném návrhu?

  Nebylo to poprvé, co o ní otec pronesl něco tak šokujícího

  na veřejnosti. Zdálo se, že si s oblibou vybírá

  ke kritice jejích nedostatků přeplněný plesový sál, důležitou

  slavnostní večeři nebo divadelní foyer plné

  publika. Už si na jeho poznámky zvykla a byla na ně

  dostatečně připravena.

  Na dnešek ji však nemohlo nic připravit.

  „Dobrá,“ ozval se Eston. „Vezmu si vaši dceru, Vaše

  Milosti.“

  „Rád bych řekl, že uděláte dobrý obchod, Estone,

  ale nechci vám lhát. Bude pro vás jako kámen na krku.

  Pokud se přesto stanete mým zetěm, prokážete tím světu

  dobrý skutek.“

  Myslel to vážně. Obvykle mluvil vážně. A stejně tak

  Eston, pokud se dalo věřit pohledu, který na ni vrhl.

  „Mně takové uspořádání vyhovuje,“ pokračoval vévoda

  z Herridge. „Jestliže je váš objev takový, jak tvrdíte,

  uděláte ze mě boháče. A to už nemluvím o tom, že

  mě zbavíte téhle nepříjemnosti.“

  „Přišel jste o rozum, otče?“ ozvala se Sarah. „To nemůžete

  myslet vážně.“

  Ignoroval ji a obrátil se na Simonse, který stál tiše

  za ní.

  „Nejsem obeznámen s tím, jak lze získat zvláštní povolení.

  Dohlédněte na to, aby vše proběhlo v pořádku.“

  Pak pohlédl na Estona: „Jsem si jistý, že v tom ohledu

  uděláte vše, co je třeba, Estone.“

  „Proč myslíte, že přijmu tenhle váš absurdní plán,

  otče?“

  „Pokud ho nepřijmeš, sbalím tvou matku a pošlu ji

  okamžitě do Skotska,“ oznámil jí a jeho rty zvlnil výsměšný,

  triumfální úsměv. „Záleží jen na tobě. Svatba,

  nebo Skotsko?“

  Eston poprvé promluvil přímo na ni. „Jak se jmenujete?“

  zeptal se.

  „Jak se jmenuju?“ otočila k němu hlavu a podívala

  se na něj. Myslí jí prolétla myšlenka, proč najednou

  není schopná odpovědět na tak jednoduchou otázku.

  Své jméno přece znala, ne?

  „Pokud se máme vzít, myslím, že bychom mohli začít

  tím, že si řekneme svá jména,“ podotkl.

  „Sarah,“ vymáčkla ze sebe nakonec.

  Položil si pravou ruku na prsa a pomalu se jí uklonil.

  Ne však tolik, aby to vypadalo servilně.

  „Douglas Eston.“…………………………………………..

 • Autor: Ranney, Karen
  Překladatel: Šimonová, Dana
  Název: Vynucený sňatek
  Původní název: Sold to a Laird
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-519-3
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 344
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 10.5.2012
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.