Autoři

Série

Vůně jasmínu

od
Deveraux, Jude
 • Jižanská kráska Catherine Edilean Harcourtová nemá nouzi o nápadníky, kteří by splnili její sny o manželství a rodině. Nicméně má též dobrodružnou povahu – vyrůstala spolu se třemi bratry. A tak, když ji její kmotr upoutaný na lůžko se zlomenou nohou, u něhož je na návštěvě v Jižní Karolíně, požádá o neodkladnou službu, neváhá. Při své cestě na maškarní ples má předat synovi jeho starého přítele koně s nákladem. Avšak Alexander McDowell je obviněn z vraždy své ženy a hledán.Cesta se mění v dobrodružství – unikají spolu nocí pronásledovatelům a Cay je postavena před zásadní otázku: má věřit divokému Skotovi, že byl obviněn neprávem? Bude to její největší životní omyl nebo se jejich společná láska stane záchranou, kterou oba hledají?

 • 1

  CHARLESTON, JIŽNÍ KAROLÍNA, 1799

  JEN SI VZPOMEŇ NA VYSOČINU,“ prosil T. C. Connor

  svou kmotřenku. „Vzpomeň si na rodnou vlast svého

  otce, na lidi, kteří tam žijí. Byl vůdcem celého klanu

  a ty jsi jeho dcerou, což znamená –“

  „Myslíš, že by si můj otec přál, abych udělala to, oč

  mě žádáš?“ zeptala se ho Cay a přitom se na něho

  usmívala zpoza hustých řas.

  T. C. ležel na posteli. Od kolene až k boku měl

  ošklivou dlahu. Před několika hodinami si totiž zlomil

  nohu a při sebemenším pohybu se mu tvář zkřivila

  bolestí, ale podařilo se mu na Cay mdle pousmát.

  „Kdyby tvůj otec jen tušil, co po jeho drahé dceři žádám,

  přivázal by mě za povoz a táhl přes devatero

  hor.“

  „Pojedu já,“ ozvala se Hope z druhé strany postele.

  „Vezmu si kočár a –“

  T. C. jí položil ruku na její a zahleděl se na ni s láskou

  v očích. Hope byla jediným dítětem Bathsheby

  a Isaaca Chapmanových. Její překrásná, mladá matka

  zemřela už před lety, zatímco nerudný, věčně nabručený

  starý otec se těšil pevnému zdraví. T. C. tvrdil, že je

  jen „rodinným přítelem“, ale Cay kdysi zaslechla, jak

  si mezi sebou ženy špitají, že mezi Bathshebou a T. C.

  bývalo něco víc než jen přátelství. Dokonce se povídalo,

  že by T. C. mohl být i Hopiným otcem.

  „Jsi velmi laskavá, že mi to nabízíš, drahoušku,

  ale…“ Hlas se mu vytratil, protože nechtěl nahlas vyslovit

  to, co bylo jasné. Hope byla vychována ve městě

  a nikdy na koni neseděla. Cestovala pouze v kočárech.

  A když jí byly tři roky, spadla ještě k tomu ze schodů

  a levá noha se jí nikdy správně nezahojila. Pod dlouhou

  sukní nosila botu s pěticentimetrovou podrážkou.

  „Strýčku T. C.,“ namítla Hope trpělivě, „to, co po

  Cay chceš, je nemožné. Jen se na ni podívej. Je oblečená

  na ples. V takové róbě přece nemůže jet na koni.“

  T. C. i Hope se zadívali na Cay. Její oslnivá krása téměř

  prozářila celý pokoj. Cay bylo teprve dvacet let,

  a přestože nikdy neoplývala klasickou krásou tak jako

  její matka, byla velmi pohledná. Její tmavě modré oči

  vykukovaly zpoza neuvěřitelně dlouhých řas, ale nejkrásnější

  na ní byly její husté kaštanové vlasy, jež měla

  nyní vyčesané a sepnuté. Nezbedné prstýnky vlasů jí

  zjemňovaly ostrou linii brady, již zdědila po svém otci.

  „Chci, aby šla z té schůzky rovnou na ples.“ Když se

  T. C. pokoušel posadit, musel potlačit zasténání. „Možná

  bych mohl –“

  Hope ho jemně zatlačila do ramene, až spadl zpátky

  na matraci. Zpocené čelo mu otřela chladivým

  ručníkem.

  Zadýchaně se znovu zahleděl na Cay. Róba, již měla

  na sobě, vypadala úchvatně. Bílý satén pokrýval jemný

  tyl, který zdobily stovky drobounkých korálků vytvářejících

  spletité vzorce. Na její štíhlé postavě seděly dokonale,

  a jak znal jejího otce, Anguse McTerna Harcourta,

  ty šaty stály víc, než T. C. vydělal za poslední rok.

  „Hope má pravdu,“ vydechl T. C. „Nemůžeš se tam vypravit.

  Bylo by to velmi nebezpečné, zvlášť pro mladou

  dívku. Kdyby tu tak byl Nate. Nebo Ethan či Tally.“

  Při připomínce tří ze svých čtyř starších bratrů se

  Cay posadila na židli vedle postele. „Já jezdím mnohem

  lépe než Tally,“ prohlásila na adresu svého bratra,

  který byl jen o necelý rok starší než ona. „A střílet

  umím přinejmenším stejně dobře jako Nate.“

  „Adam,“ uvažoval T. C. „Kdyby tu tak byl Adam.“

  Cay si povzdechla. Ani jedinou věc nedokázala lépe

  než její nejstarší bratr Adam. Ale Adamovi se dokázal

  vyrovnat jen tatínek.

  „Strýčku T. C.,“ ozvala se Hope a v hlase jí zaznělo

  varování, „to, co děláš, není správné. Snažíš se Cay

  vyprovokovat k něčemu, co je absolutně a naprosto

  nemožné. Ona přece –“

  „Možná, že to není tak nemožné,“ skočila jí Cay do

  řeči. „Chci říct, měla bych jen zajet na určité místo, zaplatit

  několika mužům a předat jim koně i se zásobami.

  O nic víc nejde, je to tak?“

  „Přesně tak,“ přikývl T. C. a znovu se pokusil posadit.

  „Až se s těmi muži setkáš, předáš jim váček s penězi

  a Alexovi otěže toho koně. Ti muži pak odjedou

  a ty budeš moci na své kobylce odcválat na ples. Nic

  víc na tom opravdu není.“

  „Možná bych mohla –,“ začala Cay, avšak Hope ji

  přerušila.

  Hope vstala, ruce si založila v bok, a sjela T. C. na

  posteli přísným pohledem. „T. C. Connore, to, co provádíš

  této ubohé dívce, je vskutku nečestné. Popletl jsi

  ji natolik, že nedokáže rozeznat, co je správné a co ne

  – pokud to vůbec kdy dokázala.“

  Hope bylo téměř třicet, byla o devět let starší než

  Cay a často se k ní chovala, jako by sotva odrostla dětským

  hrám.

  „Ale já tomu, co ode mě potřebuje, rozumím,“ ohradila

  se Cay.

  „Ne, nerozumíš.“ Hopin hlas nabíral na hlasitosti.

  „Všichni jsou to zločinci. Do jednoho. Ti dva muži,

  kterým máš zaplatit –“ Zahleděla se na strýčka „Pověz

  jí, kde jsi k nim přišel.“

  „V žaláři,“ zamumlal T. C., ale při Hopině pohledu

  jasněji zopakoval: „Ve vězení. Potkal jsem je chvíli poté,

  co byli propuštěni z žaláře. Ale kde jinde jsem měl

  hledat někoho, kdo by provedl to, co potřebuji. V kostele?

  Hope, zapomínáš, že tu jde především o Alexe. To

  on –“

  „Alex!“ Hope se chytila rukama za hlavu a na okamžik

  se odvrátila. Když se znovu zadívala na muže na

  posteli, tvář měla zrudlou vzteky. Nebyla nijak zvlášť

  hezká a červená jí nijak nepomohla. „Nic o tomhle

  Alexanderu McDowellovi nevíš. Dokonce jsi ho nikdy

  ani neviděl, dokud jsi za ním nešel do vězení.“

  Cay vytřeštila oči. „Ale já si myslela –“

  „Myslela sis, že ho náš drahý strýček T. C. zná, že

  ano? No, jenže nezná. Náš milovaný kmotříček sloužil

  v armádě s tvým a s Alexovým otcem a –“

  „A ten muž mi zachránil nesčetněkrát život.“ T. C.

  začínal ztrácet trpělivost. „Staral se o nás, když jsme

  byli takoví zelenáči, že jsme se ani nedokázali schovat,

  když na nás začali střílet. Mac byl pro nás pro všechny

  jako otec nebo starší bratr. To díky němu –“

  „Mac?“ zopakovala Cay, když si konečně začala dávat

  vše dohromady. „Ten člověk, kterému chceš pomoci

  utéct z vězení, je synem toho Maca, o kterém můj

  otec tak často mluvívá?“

  „Ano,“ přikývl T. C., když se obrátil ke Cay. „Nebýt

  Maca, tvůj otec by dnes byl už dozajista po smrti.“

  „Jen jí pěkně pověz, co jeho syn provedl,“ vybídla

  ho Hope, tvář stále rudou jako po úpalu. „Prozraď Cay,

  kvůli čemu ten člověk sedí ve vězení.“

  Když T. C. nic neříkal, Cay prohlásila: „Myslela

  jsem si, že ho zatkli za –“

  „Za co? Za opilství? Za to, že spadl do koňského

  žlabu?“

  „Hope!“ okřikl ji T. C. přísně a Cay zjistila, že má

  tvář také brunátnou – a úplně stejně jako Hope. „Opravdu

  si myslím, že –“

  „Že můžeš Cay obalamutit tak, aby provedla to, co

  chceš, aniž bys jí prozradil všechna fakta?“

  „Co provedl?“ zeptala se Cay.

  „Zavraždil vlastní ženu!“ téměř vykřikla Hope.

  „Ach.“ Cay nedokázala přijít na nic jiného, co by

  mohla říct. Oči měla tak vykulené, že v těch plesových

  šatech vypadala jako panenka. Vlasy jí zdobily tři

  hvězdičky z diamantů a teď se ve svitu svíce blyštěly.

  Hope se posadila na druhou židli u postele a zadívala

  se na strýčka. „Mám jí to říct já, nebo to uděláš ty?“

  „Nemůžeš se dočkat, až jí povíš všechny ty krvavé

  detaily, tak vyprávěj ty.“

  „Ty jsi tu nebyla,“ začala Hope, „takže jsi neviděla

  všechny ty strašlivé články v novinách. Alexander

  Lachlan McDowell přijel do Charlestonu před třemi

  měsíci, seznámil se s velmi krásnou a milou slečnou

  Lilith Greyovou a okamžitě se s ní oženil. Den po svatbě

  jí podřízl krk.“

  Cay se zděšeně chytila za hrdlo.

  Hope se podívala na strýčka, který jí pohled mlčky

  oplácel. „Řekla jsem snad něco špatně? Nebo jsem něco

  zveličila?“

  „Každé slovo máš přímo z novin,“ přikývl T. C.

  Hope se znovu podívala na Cay. „Tenhle Alex byl

  dopaden pouhou náhodou. Někdo prohodil oknem ložnice

  soudce Arnolda kámen se zprávou. V ní stálo, že

  nevěsta Alexe McDowella je mrtvá a že ji může najít

  v apartmá v nejvyšším patře toho nejlepšího hotelu ve

  městě. Soudce si nejprve myslel, že jde o ošklivý vtip,

  když mu však začal bušit na dveře doktor Nickerson

  a tvrdil, že dostal stejné oznámení, soudce šel celou

  situaci zkontrolovat.“ Hope znovu pohlédla na T. C.

  „Mám pokračovat?“

  „Mohu tě nějak zastavit?“

  Cay hleděla z jednoho na druhého a viděla dvoje rty

  sevřené stejným způsobem, dva páry očí sršící totož-

  ným vztekem. Představila si, jak se po návratu domů

  s matkou zasmějí každému slovu, každému gestu, které

  se tu dnes večer odehrály. Otci vše také vypoví, bude

  však muset své vyprávění poněkud upravit a vynechat

  všechny zmínky o „vězení“ a „vraždě“.

  „Soudce s doktorem vtrhli do pokoje Alexandera

  McDowella ještě před úsvitem a vedle něho ležela na

  posteli jeho nová manželka. Ležela tam s proříznutým

  hrdlem!“

  Cay znovu zalapala po dechu, s rukou na krku.

  „Vsadil bych svůj život na to, že Macův syn tu vraždu

  nespáchal,“ prohlásil T. C. klidně.

  „To by bylo v pořádku, ale ty chceš riskovat Cayin

  život, ne svůj!“ střelila po něm Hope.

  Cay se dívala z jednoho na druhého a nebyla si jistá,

  jestli spolu ti dva ještě někdy promluví. „Takže mu

  chceš pomoci utéct z vězení a pak ho pošleš pryč?“

  „To jsem měl v plánu, kromě toho, že jsem chtěl jet

  s ním.“

  „Na další z těch svých dlouhých, nebezpečných výprav,“

  odfrkla si Hope stále rozzlobeným hlasem. „Kde

  ses chtěl ztratit tentokrát?“

  „V divoké džungli Floridy.“

  Hope se otřásla odporem………………………………..

 • Autor: Deveraux, Jude
  Překladatel: Čermáková, Daniela
  Název: Vůně jasmínu
  Původní název: The Scent of Jasmine
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-412-7
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 336
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 22.6.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.