Autoři

Série

V indiánském zajetí

od
Kolektiv autorů
 • Konflikt mezi severoamerickými indiány a osadníky začal záhy po jejich příchodu na severoamerický kontinent. Kulturní rozdíl mezi oběma skupinami byl propastný a tak mezi nimi docházelo k násilí. K tomu se přidal boj o životní prostor, jehož význam v posledním období konfliktu zcela převládl. Někdy byli přepadení osadníci bráni do zajetí a mnoho z nich muselo zbytek života strávit mezi indiány. Některým se však podařilo uprchnout, jiní byli vykoupeni. Vzpomínky navrátilců vyvolávaly mezi posluchači velký zájem a často získaly i písemnou podobu. Vyprávění zajatců byla prvním autentickým popisem indiánského života a zvyků, navíc s obvykle velmi dramatickým líčením přepadení srubů či vozů, spáchaných masakrů a dlouhých cest divočinou ukončených divokými slavnostmi doprovázenými mučením a upalováním zajatců. Též ale vyprávěním o všedním životě indiánů, o lovu medvědů a bizonů, o konfliktech mezi kmeny, rodinném životě a fascinujících procedurách indiánských šamanů. Tento výbor z dobových textů obsahuje čtrnáct nejslavnějších vzpomínek navrátilců z indiánského zajetí a pokrývá období od počátku anglického osidlování až do konečné porážky posledního z domorodých kmenů.

 • Čtrnáct autentických příběhů z let

  1675–1870

   

  OBSAH

   

  PŘEDMLUVA 11

   

  VÁLKA KRÁLE FILIPA 15

  Mary Rowlandsonová

   

  ZAJATEC KAHNAVAGŮ 24

  James Smith

   

  SMRT VE SNĚHU 67

  Thomas Brown

   

  MASAKR V MICHILIMACKINAKU 81

  Alexander Henry

   

  PÍĎ ZEMĚ, ZA NIŽ STOJÍ ZA TO BOJOVAT 117

  Moses Van Campen

   

  TOHLE JE TVŮJ VELKÝ KAPITÁN 133

  Dr. John Knight

  ZÍTRA ZAPÁLÍME OHEŇ 145

  John Slover

   

  BÍLÝ INDIÁN 159

  John Tanner

   

  VRÁTILI SE TŘI 205

  Charles Johnston

   

  LOVCI HLAV Z KMENE NUTKŮ 242

  John Rodgers Jewitt

  NEZAPOMEŇTE NA ŘEKU RAISIN! 287

  Elias Darnell

   

  TŘI ROKY MEZI KOMANČI 301

  Nelson Lee

   

  POVSTÁNÍ SIOUXŮ 343

  Lavina Eastlicková

   

  VZHŮRU DO IDAHA! 362

  Fanny Kellyová

   

   

  PŘEDMLUVA

  Po dlouhou dobu se nic nedělo, dlouhé hlavně pušek

  vyčnívající ze střílen obleženého srubu mlčely a bojovníci

  skrývající se v křoví jen tiše zvažovali, zda bílé

  tváře vystřílely svůj prach již tak brzy. Až jeden z mladých

  indiánů, toužící proslavit své jméno na bojišti, se

  rozhodl to zjistit. Zaječel a vyskočil – jednou, podruhé,

  potřetí. Pokaždé se ukázal jen na okamžik, ale jeho

  blyštící se zářivě pomalované tělo přesto znamenalo lákavý

  cíl.

  Ze srubu se však neozval žádný výstřel. V tom okamžiku

  se nazí indiáni s triumfálním pokřikem rozběhli

  k úzkým dveřím srubu a začali je rozbíjet pažbami

  svých mušket. Po chvíli závory povolily a dveře se rozlétly

  dokořán. Srub byl zaplněn třesoucími se dětmi

  a ženami, před nimi stáli se sevřenými rty muži ozbrojení

  jen noži a sekyrami. Indiáni zajásali a vtrhli dovnitř.

  V okamžiku muže postříleli, rozsekali a zbavili

  skalpů. Jen jeden či dva muži byli ušetřeni, aby mohli

  být obětováni při večerní slavnosti. Pak pozabíjeli slabé,

  zraněné a staré, pouze mladé ženy a starší děti,

  zvláště chlapci, byli ponecháni na živu – pro adopci.

  Pak indiáni chvatně obrali mrtvé a prohledali srub,

  shromáždili zajatce a hnali je do lesů.

  Tak nějak obvykle začínal příběh zajatců, z nichž mnoho

  muselo zbytek života strávit mezi indiány. Některým

  se však, někdy i po letech čekání, podařilo uprchnout,

  jiní byli vykoupeni nebo jim v období krátkých

  příměří bylo dovoleno či smlouvou vynuceno odejít.

  Vzpomínky navrátilců vyvolávaly mezi posluchači velký

  zájem, a proto byly často zapisovány, jak samými

  vypravěči, tak někým z jejich okolí. V 19. století se dokonce

  podobné texty staly velmi populární četbou.

  Vyprávění zajatců byla prvním autentickým popisem

  indiánského života a zvyků, navíc s obvykle velmi

  dramatickým líčením přepadení srubů či vozů, spáchaných

  masakrů a dlouhých cest divočinou, ukončených

  divokými slavnostmi doprovázenými mučením a upalováním

  zajatců.

  Byla to ale též líčení všedního života indiánů, lovu

  medvědů a bizonů, konfliktů mezi jednotlivými kmeny,

  jejich rodinného života a fascinujících procedur indiánských

  šamanů a čarodějů, jež bylo pro bělochy těžké

  si vůbec představit.

  Konflikt mezi indiány a bělochy začal ihned po jejich

  příchodu na severoamerický kontinent. Kulturní rozdíl

  mezi oběma skupinami byl tak propastný, že se často

  navzájem nepovažovali za lidi. K tomu se přidal boj

  o životní prostor, jehož význam v posledním období

  zcela převládl.

  Již počátkem 16. století prováděli Španělé nájezdy

  na severní pobřeží Mexického zálivu, zajímali indiány

  a prodávali je v Karibiku do otroctví. Později se zde

  začali i usazovat a nastaly konflikty. Obecně známá je

  příhoda z puebla na messe Acoma. V roce 1598 dostal

  Juan de Onate povolení kolonizovat oblast Nového

  Mexika a začal krajinu prozkoumávat. Jedna z jeho

  skupin, čítající asi 30 vojáků, dorazila do Acomy. Zde

  byla sice přátelsky přijata, ale poté došlo ke konfliktu

  a 11 z jeho mužů bylo zabito. Onate v lednu 1599

  uspořádal trestnou výpravu a jeho 70 vojáků s pomocí

  děl osadu dobylo. Z 6 000 obyvatel bylo 500 mužů

  a 300 žen a dětí zabito, dalších 500 krutě potrestáno –

  bylo jim uřezáno chodidlo a byli odsouzeni do otroctví,

  osada byla vypálena.

  Angličané začali osidlovat Severní Ameriku v roce

  1607, první osadníci se usadili na území Powhatanské

  konfederace. Vztahy osadníků s indiány byly od počátku

  složité, zprvu sice osadníci potřebovali pomoc indiánů

  a ti naopak doufali v podporu při bojích s nepřáteli,

  ale jakmile tyto kompenzace ztratily na významu,

  nastoupilo okamžitě vzájemné násilí – první indiánská,

  tzv. powhatanská válka, 1622–1632, 1644–1646. A brzy

  následovaly další. První náš příběh je spojen s válkou

  krále Filipa (1675–1676). Seznam válek a omezených

  konfliktů mezi osadníky a indiány je dlouhý

  a sahá až do prosince roku 1890, v němž masakrem

  uWounded Knee skončila válka siouxská.

  Nepochybně lze říci, že vztahy mezi osadníky a indiány

  byly ovlivněny boji mezi evropskými velmocemi,

  a později Spojenými státy, o dominanci na kontinentě,

  do nichž byly často na obou stranách

  najímány indiánské kmeny, přičemž odměnou jim byl

  obvykle lup. Prvotní konflikt mezi Anglií a Francií

  pokračoval v několika etapách (válka krále Viléma

  1689–1697, válka královny Anny 1702–1713, válka krále

  Jiřího 1744–1748, francouzská a indiánská válka

  1754–1763) až do roku 1763, kdy se Britům podařilo

  vypudit francouzské jednotky téměř z celého kontinentu.

  V té době však britská armáda čítala již na

  10 000 mužů a velmi zatěžovala americkou ekonomiku.

  Vzápětí následovala americká revoluce (1775–1781),

  ale konflikt mezi Brity a Američany pokračoval až do

  roku 1814, byl ukončen tzv. válkou z roku 1812

  (1812–1814). A po bojích s Mexikem následovala válka

  občanská (1861–1865). Mnoho našich příběhů pochází

  právě z období nepřátelství mezi kolonizujícími

  mocnostmi, kdy byly vztahy mezi osadníky a indiány

  velmi zjitřené.

  VÁLKA KRÁLE FILIPA

  Mary Rowlandsonová

  Mary Whiteová se narodila v roce 1637 v Somersetshiru

  v Anglii Johnovi a Joan West Whiteové ze South

  Pethertonu jako páté z osmi dětí. Rodina Anglii opustila

  někdy před rokem 1650, usadila se v Salemu, v kolonii

  v Massachusettském zálivu, odkud se v roce 1653

  přestěhovala do massachusettského pohraničního Lancasteru.

  Zde se Mary v roce 1656 provdala za reverenda

  Josepha Rowlandsona, syna Thomase Rowlandsona

  z Ipswiche v Connecticutu. Mezi lety 1658 a 1669 se

  páru narodily čtyři děti, přičemž jejich první dcera záhy

  zemřela.

  Během války krále Filipa, za svítání 10. února 1675,

  Lancaster napadli indiáni kmenů Narrangansetů,

  Wampanoegů a Našavů. Rowlandsonová a její tři děti

  Joseph, Mary a Sarah, patřily k těm, kteří padli do zajetí.

  Jedenáct týdnů a pět dnů byla nucena se svými

  dětmi doprovázet indiány prchající divočinou na útěku

  před koloniálními milicemi. Později popsala, jak těžkým

  podmínkám byli po dobu zajetí vystaveni. 2. května

  1675 byla Rowlandsonová vykoupena ze zajetí částkou

  20 liber, vybraných bostonskými ženami ve veřejné

  sbírce, které v Redemption Rock v Princetonu, Massachusetts,

  předal indiánům John Hoar z Concordu.

  V roce 1677 přestěhoval reverend Rowlandson svou

  rodinu do Wethersfieldu v Connecticutu, kde od dubna

  téhož roku působil jako pastor. Zemřel ve Withersfieldu

  v listopadu 1678. Církev stanovila jeho vdově penzi ve

  výši 30 liber ročně. Mary Rowlandsonová s dětmi přesídlila

  do Bostonu, kde sepsala zážitky ze svého zajetí.

  Vydány byly v roce 1682 v Cambridgi ve státě Massachusetts

  a téhož roku rovněž v Londýně. Badatelé tvrdili,

  že se Rowlandsonová vydání svých vzpomínek nedočkala,

  ve skutečnosti však žila ještě dlouhou řadu let.

  6. srpna 1679 se provdala za kapitána Samuela Talcotta

  a přijala jeho příjmení. Zemřela 5. ledna 1711

  a svého druhého manžela přežila o plných osmnáct let.

  Po návratu Rowlandsonová sepsala své zážitky ze zajetí

  ve dvaceti samostatných povídkách. Během útoku

  na Lancaster se stala svědkem vyvraždění přátel a rodiny,

  přičemž indiáni některé z nich vysvlékli do naha

  a rozpárali jim břicha. Po zajetí ji indiáni odvlekli i s její

  nejmladší dcerou Sarah a po cestě do indiánské vesnice

  obě trpěly hladem a ústrky. Sarah, které bylo šest

  let a pět měsíců, zemřela krátce po příchodu do vesnice.

  Indiáni drželi Mary a její zbývající přeživší děti odděleně

  a prodávali je jako zboží, dokud se Mary nakonec

  opět neshledala se svým manželem. Po dobu pobytu

  v zajetí Rowlandsonová hledala útěchu v bibli a její popis

  těchto událostí je protkán verši a odkazy, popisujícími

  podobné podmínky, za jakých byla držena.

  Kniha Rowlandsonové se ve své době stala bestsellerem

  a během jediného roku se dočkala čtyř vydání. Napětí

  mezi kolonisty a původními obyvateli, především

  po ukončení války krále Filipa, představovalo zdroj

  obav. Lidé se obávali, že přijdou o spojení s vlastním

  společenstvím. Velmi se proto zajímali o zážitky těch,

  kdo se jako zajatci indiánů ocitli „na druhé straně“

  a dokázali se vrátit zpět mezi kolonisty. Mnozí sečtělí

  Angličané již znali popisy zajetí od britských námořní-

  ků a dalších lidí, kteří upadli do zajetí v oblasti severní

  Afriky a na Blízkém východě.

  Kniha získala Rowlandsonové významnou pozici v dějinách

  americké literatury. Popis zajetí a vykoupení paní

  Mary Rowlandsonové je často citovaným příkladem zážitků

  ze zajetí, důležitého žánru americké literatury, využívaného

  Jamesem F. Cooperem, Ann Bleeckerovou,

  Johnem Williamsem a Jamesem Seaverem. Rowlandsonová

  se zblízka seznámila se svými indiánskými únosci,

  a její kniha je proto přitažlivá rovněž jako svědectví

  o styku obou kultur.

  Desátého února 1675 přišli indiáni ve velkém počtu

  na Lancaster. Poprvé se objevili při východu slunce.

  Uslyšeli jsme výstřely a vyhlédli jsme ven. Několik

  domů hořelo a kouř stoupal k nebi. Z jednoho z domů

  bylo vyvlečeno pět osob, otci a matce s kojencem

  indiáni rozbili hlavy a ostatní dvě odtáhli pryč živé. Jiní

  indiáni přepadli dva muže jdoucí patrně za nějakými

  pochůzkami, jednomu rozbili hlavu, ale druhému se

  podařilo uprchnout. Avšak dalšího, který se také běžel

  skrýt, postřelili a ten poraněn padl k zemi. Prosil o život

  a sliboval jim peníze (jak mi pak indiáni řekli), ale

  nevyslyšeli jej, nýbrž praštili po hlavě, svlékli donaha

  a rozřízli mu břicho. Další, když viděl kolem své stodoly

  množství indiánů, dal život v sázku a vyšel ven,

  ale byl okamžitě zastřelen. V tomto duchu tito vražední

  lumpové pokračovali, pálili a ničili vše kolem sebe.

  Nakonec přišli k našemu domu a obklíčili jej – a tento

  den se brzy stal nejsmutnějším, který kdy mé oči spatřily.

  Dům stál na úpatí kopce, někteří z indiánů se k němu

  dostali přes kopec, další vnikli do stodoly a ostatní

  hledali úkryt, kde se dalo. Ze všech stran stříleli na

  dům, takže se zdálo, že kulky létají, jako když padá

  déšť, a brzy byl jeden z mužů zraněn, a pak druhý a tře-

  tí. Asi za dvě hodiny (podle mého odhadu utvořeného

  v této neklidné chvíli) se dostali k domu a rozhodli se

  jej zapálit (pomocí lnu a konopí, které našli ve stodole,

  přičemž proti tomu nebylo obrany, pouze dvě opevnění

  v protějších rozích dvora, z nichž jedno nebylo dokončeno).

  Oheň ihned vzplál, jeden z mužů se odvážil ven

  a uhasil jej, ale indiáni rychle oheň podpálili znovu

  a již se jej uhasit nepodařilo. Teď nastala ta hrozná

  chvíle, o níž jsem často slýchávala (v dobách války,

  když se přihodila jiným), ale teď ji spatřily mé vlastní

  oči. Někteří v našem domě bojovali o své životy, jiní

  leželi na podlaze v krvi, dům nad našimi hlavami byl

  v plamenech, a pokud bychom vyklouzli ven, krvaví

  pohani byli připraveni rozbít naše hlavy. Slyšela jsem

  matky a děti vzlykat pro sebe i k ostatním „Bože, co si

  máme počít?“ Vzala jsem své děti (a dceru své sestry)

  a chystala se vyjít z domu, ale jen jsem se ukázala ve

  dveřích, začaly indiánské kulky rachotit po zdech tak

  hustě, jako by na ně někdo hodil plné hrsti kamenů,

  takže jsme byli rádi, že jsme se dostali zpět………………..

 • Autor: Kolektiv autorů
  Překladatel: Balek, Jiří
  Název: V indiánském zajetí
  Původní název: Captured by the Indians
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-485-1
  Vazba: brožovaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 408
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 23.11.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.