Autoři

Série

Tušení hříchu

od
Essex, Elizabeth
 • Rupert Delaforte, vikomt Darling, věří, že krásná Celia Burkeová hraje zásadní roli ve smrti jeho milované sestry. Přísahá, že se jí pomstí tím, že ji svede a zničí jí pověst – aniž by se jí dotkl. Aby však získal její důvěru, musí otevřít své ztvrdlé srdce a riskovat, že se zamiluje do ženy, kterou hodlá zničit. Celia zatím ze všech sil chrání svou křehkou pozici ve společnosti, ale podaří se jí uchránit před láskou, kterou začíná pociťovat ke svůdnému vikomtovi?

   

 • 1. KAPITOLA

   

  Dartmouth, Anglie

  1794

   

  Delacorte! Vypadáš zatraceně krvežíznivě na to, že

  jdeš na ples. Máš v plánu tancovat s každou, na

  niž ti padne zrak, nebo jim chceš spíš natlouct?“

  Rupert Delacorte, vikomt Darling, ignoroval vtipnou

  poznámku přítele Hugha McAldena a soustředil

  se jako dravec na svou kořist. Někomu se mohlo zdát

  obtížné nenávidět ženu, kterou nikdy neviděl, ale Del

  hleděl přes dlouhý taneční sál na krásnou dívku sestupující

  po schodech a říkal si, že jemu to docela jde.

  Protože ji opravdu nenáviděl. Chladnou, nesmiřitelnou

  zuřivostí, jež mu prosákla hluboko do nitra a po

  celý dlouhý rok smutku v něm žhnula nezmenšenou

  silou jako tekutá láva skrytá pod zasněženým vrcholkem

  sopky. Konečně po dlouhé době nastal čas pro

  spravedlnost.

  Bez ohledu na cokoli, na jakékoli následky či společenské

  znemožnění, ji přiměje, aby zaplatila za své

  přečiny. Žádal si to jeho hluboce zakořeněný smysl

  pro spravedlnost. Zničí její elegantní, bezstarostný

  život, stejně jako to ona nemilosrdně učinila s Emily.

  „Ještě jsem se nerozhodl,“ prohlásil Del a hodil do

  sebe lok brandy, aby spláchl svíravý pocit trpkosti při

  myšlence na zbožňovanou mladší sestru Emily.

  Bývala jeho kotvou, jeho kompasem. Bez ní byl nezakořeněný,

  vytržený ze života a neviděl v něm žádný

  smysl. Po celý rok se drsně a pošetile snažil potlačit

  bolest z Emilyiny ztráty pomocí alkoholu, ženských

  a lehkomyslností, jež by mohly slabšího muže přivést

  do hrobu. Ale nic z toho nepomáhalo.

  Emily byla mrtvá. A to kvůli ženě, jež se nyní nacházela

  na druhé straně plesového sálu. Kvůli Celii

  Burkeové.

  Stačilo, když si vzpomněl na její zradu, a málem

  vyl zuřivostí. Nikdo se nemohl divit, že vypadá krvelačně.

  Cítil, že by mohl vraždit. Ten lehkomyslně načmáraný

  požadavek peněz výměnou za mlčení převrátil

  všechnu jeho víru, všechnu lásku i všechny naděje.

  Tento jediný dopis vymazal z jeho mysli všechny předcházející

  a převrátil vzhůru nohama jeho minulost i budoucnost.

  Když na ní Del poprvé spočinul zrakem, netušil,

  kdo je, ale instinktivně se mu nelíbila. Nevěřil její kráse.

  Neboť krása chodívá ruku v ruce s privilegii – s nezaslouženými

  privilegii. A ona byla samozřejmě krásná.

  Vysoká a elegantní, s porcelánově bledou pletí,

  načechranými modročernými vlasy a hlubokýma tmavýma

  očima – symfonie černé a bílé. Vešla do plesového

  sálu jako královna: vznešená, přísná, odtažitá a výjimečně

  krásná. Krása byla způsobem, jak odvrátit

  nepříjemnosti a zamaskovat strašlivá selhání charakteru.

  Nedalo se jí věřit.

  Nechal si potvrdit její totožnost od několika lidí,

  kteří byli hosty na vybraném plese markýze a markýzy

  z Widcombe. Doneslo se to k němu v šepotu vyprovokovaném

  v té horké, přeplněné místnosti šampaň-

  ským: „Drahá Celia“ a „naše slečna Burkeová“. Zdálo

  se, že ostatní ji normálně nazývají „úchvatná slečna

  Burkeová“, jako by to byl její titul a jako by byla jediná,

  jež se jím smí pyšnit.

  Úchvatná slečna Celia Burkeová. Dobře známá

  a velice oblíbená místní kráska. Sešla nevzrušeně,

  ale elegantně po krátkém schodišti do sálu tak lehce

  jako proud čisté vody stékající přes kameny ze svahu

  dolů. Zdravila pokývnutím a vlídným, avšak nezaujatým

  úsměvem všechny, kdo se k ní přiblížili,

  ale s nikým se nezastavila ani na pár slov. Kráčela za

  matkou rozděleným mořem obyčejných smrtelníků –

  nižších tvorů, kteří pro ni nebyli ničím jiným než

  hračkou.

  Blazeovaná, dokonalá Celia Burkeová. K čertu

  s ní…

  U všech ďáblů, už by si měl konečně užít svou pomstu

  a Emily by se mělo dostat spravedlnosti. Pak by

  snad mohl v noci spát.

  On se však nechystal k tomu konkrétnímu druhu

  msty, který používá muž vůči muži – k pomstě přímé,

  násilné a krvavé. Nemohl odvolat slečnu Burkeovou

  z tanečního parketu a střelit ji za úsvitu mezi oči nebo

  jí zabodnout šavli do hrudi.

  Musel svou spravedlnost prosadit jemnějším způsobem,

  přesto však stejně ničivě. A nemilosrdně.

  „To ty jsi přece trval na tom, abychom šli na tenhle

  ples společenské smetánky. Tak co to bude, Delacorte?“

  ozval se znovu fregatní kapitán Hugh McAlden,

  jeho přítel, námořní důstojník a přesvědčený cynik.

  McAlden byl jedním z mála lidí, kteří nikdy nenazývali

  Dela jeho čestným titulem vikomt Darling, protože

  se znali dávno předtím, než se k tomu zatracenému

  titulu dostal, a také dost dávno předtím, než aby se

  Del před starým přítelem naparoval. S takovým přátel-

  stvím kráčí ruku v ruce i neformálnost. U McAldena si

  nemohl Del dovolit luxus být odmítavý.

  „Tanec, nebo nářez? Nejspíš to druhé.“

  McAldenova ústa, obvykle cynicky stažená, se roztáhla

  strohým úsměvem.

  „Chceš jim dát nářez přímo tady v markýzově plesovém

  sále? Za to bych si rád připlatil.“

  „Opravdu? Tak co takhle tajná sázka?“

  „Dele, vždycky se mi moc líbí, když máš v očích

  podobný pohled. Nic mi neudělá větší radost než dobrá

  sázka.“

  „Sázka, plukovníku Delacorte? O co se sázíte? Díky

  vám dvěma mám teď právě trochu peněz na útratu,“

  vtrhl do jejich rozhovoru další námořní důstojník, poručík

  Ian James, jehož znali z doby, kdy všichni sloužili

  jako důstojníci na fregatě Jeho Veličenstva Resolute.

  „To je soukromá sázka, Jamesi.“ Del by měl být

  obezřelejší. James byl ještě trochu nezralý hoch, šťastný

  a dychtivý, ale nezkušený v intrikách vyšší společnosti.

  Nedalo se říct, co by kde mohl vyslepičit. Del

  neměl v úmyslu nechat se chytit do sítě, kterou se chystal

  sám nastražit. „Ušetři si peníze na jindy.“

  „Takže je to sázka mezi gentlemany, plukovníku?“

  Sázka mezi gentlemany! Del cítil, jak se mu zvedají

  koutky úst v pohrdavém úsměvu. To, co se chystal

  udělat, prudce odporovalo veškerým pravidlům gentlemanského

  chování. „Ne, spíš je to něco jako výzva.“

  „Del je teď vikomt Darling, pane Jamesi,“ ušklíbl se

  na Dela McAlden. „Musíme se na něj obracet celým

  titulem, jak si to zaslouží.“

  Tvář mladého muže ozářil uštěpačný úšklebek: „To

  jsem netušil. Gratuluji, plukovníku. To je ale zatraceně

  příhodné jméno. Už slyším, jak dámy říkají: ‚můj nejdražší

  miláčku Darlingu‘. Jak by vám mohla některá

  z nich odolat?“

  Del se pouze usmál a znovu se napil. James měl

  pravdu. Neodolala mu žádná: dámy z vyšších kruhů,

  prosté ženy z lidu, bardámy, dívky z ostrovů ani různé

  seňority. Nikdy mu neodolaly. Budiž požehnána jejich

  neřestná srdce.

  A neodolá mu ani ona, navzdory svému odtažitému

  chování. Celia Burkeová není nic jiného než skleníková

  květinka, která jen čeká na utržení.

  „Tak povídej. Co je to za výzvu?“ V McAldenově

  tváři se usadil pochybovačný úšklebek, když se k nim

  připojili další dva námořní důstojníci, poručíci Thomas

  Gardener a Robert Scott.

  „Navrhuji, že se budu otevřeně dvořit nezkušené,

  počestné ženě, že ji svedu a zničím…“ Del se na okamžik

  odmlčel, aby dokázal vyjádřit to, co zamýšlí,

  „…aniž bych se jí dotkl.“

  McAlden vybuchl v cynický smích a prohlásil nezaujatě:

  „Z jedné strany příliš snadné, z druhé příliš

  obtížné.“

  „Jak můžeš někoho zničit, aniž by ses ho dotkl?“

  protestoval Ian James.

  Delovi se opět zkřivila ústa v úsměšku. Už zapomněl,

  jaké to je, být takhle mladý. Přestože mu bylo

  teprve šestadvacet, od Emilyiny smrti cítil, jak zestárl.

  Se srdcem plným zášti se stárne rychleji.

  „Pojďte si najít něco k pití, pánové. Něco pořádného.

  Ne tyhle vlažné vodičky, které tu servírují na tácech.“

  Del odstrčil důstojníky, kteří mu stáli v cestě

  k lokajovi.

  „Pověst můžeš velice snadno zničit třeba drby,“ opakoval

  McAlden neuspěchaně, avšak rozhodně. „Budeš

  to muset vymyslet lépe.“

  Člověk mohl McAldenovi věřit, že půjde přímo

  k jádru věci. Stejně jako Del nebyl ani McAlden nikdy

  opravdu mladý, a kromě toho byl starší i věkem.

  „S tvou pověstí, která je opravdu zasloužená, mohu

  dodat, že ctnostnou ženu obvykle neuvidíš blíž než

  míli od sebe,“ pokračoval McAlden, když se vydali za

  ostatními.

  „To, starý brachu, ukazuje, jak málo takové ženy

  znáš.“

  „To, můj drahý Darlingu, ukazuje, jak málo znáš jejich

  matinky.“

  „Právě že na ně pamatuju. Proto ten zákaz dotýkání.

  Mám v plánu držet se v bezpečné vzdálenosti.“ Přestože

  se chtěl Celii Burkeové pomstít, musel dbát na

  vlastní bezpečnost, aby ho nemohli donutit udělat tu

  jedinou správnou věc, kdyby byl jeho bezbožný plán

  odhalen nebo kdyby se něco pokazilo. A on se jí ani

  nechtěl dotýkat. Nechtěl se jí znečistit ani obvyklým

  podáním ruky.

  „Nemůžeš svádět, tedy opravdu svádět, z dálky. To

  nedokážeš ani ty. Dám dvacet guinejí na to, že to nejde

  provést.“

  „Dvacet? To je skutečně výjimečná sázka na takového

  kovaného Skota, jako jsi ty, co má hluboko do kapsy.

  Ujednáno.“ Del přijal výzvu s pevným potřesením

  rukou. Trochu mu to celou záležitost osladilo, aby tak

  řekl.

  McAlden si prohlížel shromážděné lidi. „Vybereme

  někoho hned teď? Varuju tě, Dele, tohle není Londýn.

  Tady v Dartmouthu najdeš spoustu počestnosti.“

  „Proč ne?“ Del se líně pousmál. Toto město může být

  plné počestnosti, ale on je plný zlých úmyslů. A jednalo

  se tu o čest pouze jediné ženy.

  „Budeš muset být opatrný. Což je při jednání se ženami

  složité,“ poznamenal filozoficky McAlden. „Může

  to muže úplně změnit. Jen se podívej na Marlowa.“

  Del pokrčil rameny: „Kapitán Marlowe se oženil. Já

  nemám v úmyslu nic, co by se podobalo manželství.“

  „Takže ty se chystáš svést a zničit nevinnou dívku,

  aniž by s ní bylo tvoje jméno jakkoli spojováno či aniž

  by tě chytili? Tak to je skutečně krvežíznivé.“

  „Já jsem neřekl nevinnou, ale nezkušenou. V tomto

  případě je to značný rozdíl,“ pohlédl znovu přes místnost

  na Celii Burkeovou. Na tu počestnou, nevinnou

  tvářičku, kterou nastavovala světu. On by chtěl onu

  masku strhnout, aby všichni poznali za nedotčeným

  společenským nátěrem holou pravdu.

  McAlden sledoval, kam se dívá. „Nemůžeš přece

  myslet… To je Celia Burkeová!“ Z McAldenova hlasu

  zmizel jakýkoli náznak pobavení: „Proboha, Dele, ty

  jsi úplně ztratil rozum? A všechny zábrany?“

  „Nejsi náhodou moc choulostivý?“ Del do sebe hodil

  zbytek pití. „To se ti nepodobá.“

  „Já ji znám. Všichni v Dartmouthu ji znají. A je to

  nejlepší kamarádka Marlowovy manželky. Nemůžeš

  se přece snažit zničit – proboha zničit – nevinnou mladou

  ženu, jako je Celia. To vím dokonce i já.“

  „Řekl jsem, že není nevinná.“

  „Potom ji musíš soudit nespravedlivě. To není správné,

  Dele. Vezmi si na mušku někoho jiného. Někoho,

  koho já neznám,“ zesiloval hlas McAlden.

  „Ne.“ Darlingův hlas zůstal v nezaujaté rovině.

  McAldenův udivený pohled se vrátil ke slečně Burkeové,

  která stála na druhé straně sálu a sladce se při

  hovoru usmívala na další mladou dámu. Barvitě polohlasem

  zaklel. „To není jen krvežíznivé, to je přímo sebevražedné.

  Ona má rodiče, Dele. Milující rodiče. Podívej

  se pořádně na její matku, lady Caroline Burkeovou.

  Není nikým menším než dcerou vévody a je to v každém

  případě opravdová dračice ve všem, co se týká jejích

  vlastních zájmů. Říká se, že si dává lovce věna

  k snídani, nemluvě už o zhýralcích, jako jsi ty. A kromě

  toho je slečna Burkeová příbuznou markýze zWidcom-

  be, v jehož plesovém sále právě netančíš. Tohle není

  Londýn. A ty jsi tady host. Můj host a tím pádem i Marlowův.

  Stačí jeden chybný krok a budou chtít tvou hlavu.

  Nebo ještě něco horšího. A právem. Vyber si pro

  svou sázku někoho jiného.“

  „Ne.“

  „Delacorte.“

  „Trhni si nohou, Hughu.“

  McAlden znal Dela dost na to, aby slyšel v jeho tónu

  nesmiřitelné rozhodnutí. Pomalu zavrtěl hlavou.

  „U všech čertů, Dele, nemyslel jsem si, že budu tak

  rychle litovat, že jsem tě tu zdržel,“ přejel si rukou po

  krátkých, zastřižených vlasech a zadíval se na Dela se

  zábleskem pochopení. „Zatraceně. Ty ses k tomu rozhodl,

  ještě než jsi sem přišel, co? Ty po ní jdeš celou

  tu dobu.“

  Pod Hughovým zkoumavým pohledem mohl Del

  pouze přiznat barvu: „Ano.“

  „U všech ďasů, Delacorte. To nemůže skončit jinak

  než špatně.“

  Del pokrčil v naprostém nezájmu rameny: „To se mi

  jen hodí.“

 • Autor: Essex, Elizabeth
  Překladatel: Šimonová, Dana
  Název: Tušení hříchu
  Původní název: A Sense of Sin
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-562-9
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 352
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 5.9.2012
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.