Autoři

Série

Stíny noci
(Série - Zrcadlo - 3)

od
Quick, Amanda
 • Charlotte Enrightová vyrostla na ostrově Rainshadow a velice dobře ví, že Rezervace je jednou z nejnebezpečnějších oblastí na Harmonii. Přesto se tam jedné osudné noci vypraví se Sladem Attridgem – v noci, na kterou ani jeden z nich do konce života nezapomene. Nyní, po patnácti letech, se oba vracejí na ostrov: Charlotte chce převzít obchod se starožitnostmi své postarší tety a Slademísto velitele policejní stanice. Charlotte svým talentem na čtení aur vycítí ve Sladeovi cosi špatného, přesto po něm nedokáže přestat toužit.

 • Prolog

  Ostrov Rainshadow

  Malé vozidlo jelo na úzké, kroutící se cestě, jež se vinula

  podél útesů příliš rychle. Charlotte Enrightová za

  sebou zaslechla hmyzu podobné bzučení drobounkého motůrku

  a rychle uskočila ze silnice do relativního bezpečí

  krajnice. O chviličku později se kolem ní prohnal jeden ze

  známých, energeticky nenáročných vibrafonů, které si návštěvníci

  pronajímali na cestování po ostrově.

  Řidič dupl na brzdu a zastavil otevřené vozidlo vedle ní.

  „Hej, podívejte, copak to tu máme,“ prohlásil muž za volantem

  ke svým dvěma spolucestujícím. „To je to podivné

  děvče s brýlemi, které pracuje pro tu bláznivou stařenku

  v obchodě se starožitnostmi. Co tu děláš takhle samotinká,

  děvenko?“

  Na večerní letní obloze zbývalo dostatek světla, aby

  osvětlilo tři mladíky v autě. Charlotte je okamžitě poznala.

  Během dne vešli do starožitnictví Zrcadlo, ne kvůli tomu,

  že by se zajímali o starožitnosti, ale přilákáni řečmi, které

  se povídaly o její tetičce.

  „Už ti někdy někdo říkal, že potulovat se po prázdných

  ulicích takhle pozdě v noci není zrovna moc bezpečné?“

  zeptal se jí muž na místě spolujezdce.

  Jeho hlas se odrážel od opuštěné ulice vedoucí do Rezervace.

  Když se jeho dva společníci rozesmáli, Charlotte

  přeběhl mráz po zádech. Rychle vykročila pryč, aniž by

  se ohlédla. Když je třeba bude ignorovat, nechají ji na pokoji.

  Zrychlila a vyrazila do náhle se prohlubujícího soumraku.

  To podivné děvče s brýlemi, které pracuje pro tu bláznivou

  stařenku v obchodě se starožitnostmi. Ta slova jsem

  mohla mít stejně dobře napsaná na tričku, pomyslela si. Byla

  si docela jistá, že to samé si o ní myslí všichni na ostrově,

  s výjimkou její kamarádky Rachel.

  Řidič sundal nohu z brzdy a pomalu ujížděl vedle Charlotte.

  „Neutíkej nám, podivné děvčátko,“ zavolal na ni ten

  z místa spolujezdce. „Slyšeli jsme, že se tu po setmění dějí

  zvláštní věci. Chlapík v baru nás ujistil, že když pojedeme

  do Rezervace za měsíčné noci, jako je tahle, uvidíme duchy.

  Ty jsi tu doma. Co kdybys nás tu provedla?“

  „Jo, jasně, přidej se k nám a projev trochu náklonnosti,

  děvenko,“ přemlouval ji řidič. „K turistům by ses měla chovat

  mile.“

  Charlotte sevřela pevně baterku a zabodla pohled do

  tmavého lesa na konci Merton Road.

  „Svezeme tě,“ navrhl řidič s chlípným výrazem. „Tak

  pojď, naskoč si do auta.“

  „Chceme jen, abys nás provedla po místě, kterému se říká

  Rezervace,“ zkusil to ten, co seděl na zadním sedadle.

  „Z toho, co jsme dneska viděli, není na tomhle kusu skály

  nic zajímavého.“

  Charlotte uvažovala, jak se ti tři dostali po Merton Road

  až sem. O tom, že úzká cesta končí u hranic uzavřeného

  přírodního parku známého jako Rezervace Rainshadow, věděli

  jen místní a pravidelní letní návštěvníci.

  Trio ve vibrafonu nebylo v letních měsících na Rainshadowu

  nic nového. Tyto typy obvykle připlouvaly na soukromých

  jachtách a plachetnicích, které o víkendech zaplnily

  přístav. Celou noc pak flámovaly v pobřežních hospodách

  a restauracích, a když zařízení zavřela, přesunuly se večírky

  na jejich lodě.

  „Tak už si nasedni, sakra,“ nařídil řidič. Na sobě měl košili

  v pastelové barvě, bezpochyby značkovou. Světle hnědé

  vlasy si očividně nechal stříhat v nějakém předraženém

  salonu. „My ti přece neublížíme. Chceme jen, abys nás zavedla

  na všechna ta strašidelná místa, o kterých nám vyprávěl

  ten chlapík v baru.“

  „Zapomeň na tu šerednou malou husu, Dereku,“ ozval se

  muž ze zadního sedadla. „Stejně nemá žádný prsa. Snažit

  se dostat do tý Rezervace je ztráta času. Radši se vrátíme

  do města. Potřebuju pití a trochu trávy.“

  „Ujeli jsme takovou dálku, abychom si Rezervaci prohlédli,“

  namítl Derek mrzutě. „Nevrátím se, dokud nám

  tahle potvora neukáže, kde to je.“ Zvýšil hlas. „Slyšíš mě,

  ty káčo?“

  „Jo,“ přidal se mladík na místě spolujezdce. „Já to tu

  chci taky vidět. Ať nás ta holka zavede do Rezervace.“

  Charlotte se rozbušilo srdce. Šla tak rychle, jak dovedla.

  Kdyby jen o trochu zrychlila, už by utíkala. Byla vyděšená,

  ale ženská intuice ji varovala, že kdyby se rozběhla, ti tři

  muži by okamžitě vyskočili z vibrafonu a pustili se za ní jako

  smečka divokých zvířat.

  „Ona nás snad ignoruje?“ zeptal se muž na místě spolujezdce.

  „Jo, myslím, že nás ignoruje. To je normální hulvátství.

  Někdo by ji měl naučit slušným způsobům.“

  „Máš zatracenou pravdu, Garrette,“ přikývl Derek. „Měli

  bychom to zkusit.“

  „To je pitomost,“ namítl muž na zadním sedadle. Ale

  zbylí dva si ho vůbec nevšímali.

  Derek zastavil vozidlo a vyskočil ven. Garrett ho následoval,

  stejně jako poslední mladík ze zadního sedadla, ačkoliv

  váhavě. Charlotte věděla, že teď už nemá jinou možnost

  než utíkat. Rozběhla se k lesu na konci Merton Road.

  Derek s Garrettem se zasmáli a pustili se do pronásledování.

  Její jedinou nadějí bylo, že stihne doběhnout k temným

  stromům před sebou. Kdyby se dostala alespoň na kraj Rezervace,

  mohlo by se jí podařit je setřást. Všichni na ostrově

  věděli, že v Rezervaci se stávají prapodivné věci.

  Tato taktika však nebyla bez rizika. Sama by se totiž

  mohla ztratit. Mohlo by trvat několik dnů, než by na někoho

  narazila nebo našla cestu ven sama, pokud by se jí to vůbec

  podařilo. Podle místních obyvatel nebylo neobvyklé,

  aby uvnitř Rezervace zmizeli lidé navěky.

  Ubíhající kroky za Charlotte zesílily. Derek s Garrettem

  se k ní přibližovali. Slyšela jejich těžké, rozzuřené oddechování.

  Pochopila, že jim nejspíš neuteče.

  Už byla skoro na konci dlážděné cesty a hlavou jí blesklo,

  že to možná přece jen zvládne, když ji někdo popadl

  za ruku a zastavil.

  Otočila se, všechny dosud se vyvíjející parasmysly zapojené

  až na doraz v reakci na adrenalin a strach kolující jí žilami.

  Za ruku ji popadl ten řidič, Derek. Garrett postával

  opodál. Třetí mladík se držel vzadu, očividně se mu nelíbilo,

  jakým směrem se celá událost ubírala.

  S naplno zapojenými smysly viděla temné paranormální

  duhy vrhané aurami tří mužů. Ale k čemu mi to je, pomyslela

  si hořce. Nemusela si prohlédnout plápolající proužky

  ultrasvětla, aby poznala, že z těch tří byl Derek nejlabilnější,

  a tudíž nejnebezpečnější. Proč se nemohla narodit s nějakým

  zajímavějším a užitečnějším talentem? Třeba se schopností

  vyslovit hypnotický příkaz či zasadit zmrazující energetický

  úder, který by Dereka odrovnal?

  Neměla už jinou možnost než bojovat. Divoce se rozmáchla

  baterkou. Když kovová hlavice zasáhla Dereka do horní

  části paže, ucítila náhlé zadostiučinění. Přichystala se

  k dalšímu úderu.

  „Kdo si myslíš, že jsi?“ vyštěkl Derek. „Za to mi zaplatíš.“

  Obličej se mu zkroutil do kruté masky. Zuřivě s ní zatřásl.

  Baterka jí vypadla z ruky. Brýle odlétly z nosu.

  Garrett se nervózně rozesmál. „To by stačilo, Dereku. Je

  to jenom malá holka.“

  „Garrett má pravdu,“ ozval se třetí mladík. „Pojď, Dereku,

  vypadneme odsud. Musíme toho dneska ještě spoustu

  vypít. Potřebuju si dát práska, chlape.“

  „Ještě nepůjdeme,“ oznámil Derek. „Právě to začalo být

  zajímavé.“

  Sevřel pěst, aby Charlotte udeřil. Zvedla obě ruce v zoufalém

  pokusu ránu odvrátit. V tu samou chvíli kopla Dereka

  do kolene.

  Derek zavyl.

  „Zbláznil ses?“ vykřikl Garrett.

  „Ty couro,“ zaskučel Derek a znovu s ní zatřásl.

  Z lesa se vynořila potemnělá postava. Charlotte nepotřebovala

  své brýle, aby rozeznala obsidiánově temné odstíny

  známé ultrasvětelné duhy. Slade Attridge.

  Slade se vyřítil k řidiči s rychlostí a smrtícím odhodláním

  útočící stínové kočky.

  „Co se, k čertu, děje?“ vyjekl Garrett překvapeně.

  „Sakra,“ zajíkl se muž ze zadního sedadla. „Říkal jsem

  vám, že je to blbej nápad.“

  Derek si nebezpečí nevšímal. V záchvatu vzteku myslel

  jen na jediné – jak Charlotte ztrestat. Neuvědomil si, co se

  děje, dokud mu mocná ruka nesevřela rameno.

  „Nechte ji jít,“ zavrčel Slade. Odtrhl Dereka od Charlotte.

  Derek zděšeně zařval. Pustil Charlotte a horečně se snažil

  dostat ze Sladeova dosahu. Slade podrazil Derekovi nohy,

  až tvrdě přistál na dlažbě a zuřivě a bolestivě zařval.

  „Tohle nemůžeš,“ zaječel. „Nevíš, s kým máš tu čest.

  Můj táta tě nechá zavřít, až zčernáš. Sedře tě z kůže.“

  „To by bylo zajímavé,“ prohlásil Slade. Zadíval se na

  zbylé dva přihlížející. „Odveďte ho do vibrafonu a vypadněte

  odsud. Jestli se k ní ještě někdy přiblížíte, probudíte se

  všichni na jednotce intenzivní péče, nebo třeba vůbec, to

  záleží na tom, jakou budu mít zrovna náladu. Rozumíte?“

  „Sakra, tenhle chlapík je blázen,“ zašeptal muž ze zadního

  sedadla. Rozběhl se k vozidlu. „Vy dva si dělejte, co

  chcete. Já odsud padám.“

  Naskočil za volant, zapnul malý motůrek a zařadil rychlost.

  „Počkej, zatraceně,“ pospíchal Garrett k vibrafonu a skočil

  na sedadlo vedle něho.

  Derek se vyškrábal na nohy. „Nenechávejte mě tu, vy ničemové.

  Vždyť mě zabije.“

  „To není špatný nápad,“ prohlásil Slade, jako by se mu ta

  představa zamlouvala. „Radši utíkej.“

  Derek se rozběhl k vibrafonu, který se už na cestě skoro

  otočil.

  Vrhl se vpřed a podařilo se mu naskočit na zadní sedadlo

  vozítka.

  Vibrafon odsvištěl do noci a zmizel za zatáčkou.

  Na krajinu se sneslo poklidné ticho. Strašidelné mlčení

  přerušoval jen zvuk přerývaného dýchání. Charlotte si uvědomila,

  že je to ona, kdo se snaží popadnout dech. Třásla

  se, ale ne zimou. Stálo ji nemalé úsilí, aby se udržela na nohou.

  Výborně. Zase ji zaplavila panika. A ze všech lidí právě

  před Sladem Attridgem. To je ta její proslulá smůla.

  „Jsi v pořádku?“ zeptal se Slade. Zvedl baterku a vložil ji

  Charlotte do ruky.

  „A-ano. Díky.“ Podařilo se jí provést hluboké dechové

  cvičení, jež ji naučila parapsycholožka, a snažila se vzpamatovat.

  „Mé brýle.“ Rozhlédla se, ale kromě Sladeovy

  temně světélkující duhy se jí vše rozmlžovalo. „Spadly

  mi.“

  „Vidím je,“ zamumlal Slade. Vykročil po chodníku.

  „M-musíš mít opravdu d-dobré oči,“ uznala. Bože. Teď

  tu kvůli panice koktá. Jak ponižující.

  „Mám dobré noční vidění,“ vysvětlil Slade. „Vedlejší

  efekt mého talentu.“

  „Ty jsi l-lovec, že ano? Žádný lovec duchů, ale skutečný

  lovecký talent. Myslela jsem si to. Můj b-bratranec je taky

  lovec. Ty se pohybuješ stejně jako on. Jako o-obrovská stínová

  kočka. Jsi ze Společnosti arkány?“

  „Má matka byla členkou Společnosti, ale mě nikdy nezaregistrovala,“

  odpověděl Slade. „Zemřela, když mi bylo

  dvanáct.“

  „A co tvůj otec?“

  „Byl to lovec duchů. Umřel v katakombách, když mi byly

  dva.“…………………………………………………….

 • Autor: Quick, Amanda
  Překladatel: Čermáková, Daniela
  Série: Zrcadlo
  Pořadí v sérii: 3.
  Název: Stíny noci
  Původní název: Canyons of the Night
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-514-8
  Vazba: vázaná
  Formát:125.00 x 200.00 mm
  Počet stran: 256
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 18.4.2012
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.