Autoři

Série

Španělsko panovníkům
(Série - Isabela a Ferdinand - 2)

od
Plaidy, Jean
 • Isabela, která se po četných obavách a zklamáních konečně provdala za Ferdinanda, vítězí nad každým nebezpečím a je přesvědčená o vlastním osudu. Po omezení portugalské moci dochází k vzestupu Tomáse de Torquemada a zřízení obávané inkvizice. V té době též přichází Kryštof Kolumbus s plánem doplout do Indie a opouští ženu, kterou miluje, aby uskutečnil svůj sen. Ctižádostivý a nevěrný Ferdinand touží vést vojska proti maurským baštám. Isabela je přesvědčená, že společně dokážou vytvořit jednotné Španělsko a čeká je úžasná budoucnost … ovšem za předpokladu, že spolu zůstanou.

 • Cyklus

  Isabela a Ferdinand

  2. část

  Obsah

  I Ferdinand 11

  II Isabela 31

  III Kníže z Asturie 60

  IV Isabela a zaragozský arcibiskup 88

  V Tomás de Torquemada 114

  VI La Susanna 144

  VII Mariino narození a Carillova smrt 165

  VIII V Granadském království 184

  IX Sen Kryštofa Kolumba 199

  X Královská rodina 210

  XI Kryštof Kolumbus a Beatriz de Harana 231

  XII Před Málagou 250

  XIII Infantčina svatba 266

  XIV Poslední povzdech Maurů 275

  XV Vítězství panovníků 292

   

  KAPITOLA  I

  FERDINAND

  Skvostná kavalkáda mířící do aragonského královského

  paláce vjela za soumraku do ztichlé Barcelony.

  Ulice byly tak úzké, že vysoké šedé domy prosycené

  pachem moře a přístavu působily dojmem, že nad

  dlažebními kostkami téměř splývají.

  V čele jezdců jel středně vysoký mladík s královským

  vzezřením. Měl svěží pleť ošlehanou větrem

  a opálenou od slunce, pěkně tvarované rysy, mimořádně

  bílé zuby a světlehnědé vlasy s kaštanovým nádechem

  sčesané z čela.

  Kdykoli ho jeho společníci oslovili, čišela z jejich

  slov mimořádná úcta. Bylo mu zhruba dvaadvacet let,

  ale už byl ostřílený válečník a své mládí prozrazoval

  pouze usilovným odhodláním, že k němu všichni musí

  vzhlížet s náležitou úctou.

  Obrátil se k muži, který jel vedle něj. „Tohle město

  nesmírně trpělo!“

  „Máte pravdu, Výsosti. Ze rtů vašeho otce krále

  jsem slyšel, že když sem po obléhání přijel, málem

  se neubránil slzám – tak příšerný pohled se jeho očím

  naskytl.“

  Ferdinand Aragonský ponuře přikývl. „Varování poddaným,

  kteří se snaží vzepřít právoplatnému králi.“

  „Je to tak, Výsosti,“ souhlasil jeho společník. Neodvážil

  se Ferdinandovi připomenout, že občanskou válku,

  která nedávno skončila, vyvolala vražda právoplatného

  následníka – Ferdinandova nevlastního bratra

  Carlose, otcova syna z prvního manželství. Bylo lepší

  na tuto záležitost zapomenout, poněvadž nyní byl Ferdinand

  připraven převzít a hájit vše, co pro něj ctižádostivý

  otec a slepě milující matka získali.

  Malý průvod se zastavil před palácem, který si Jan

  Aragonský zvolil za hlavní sídlo, a Ferdinand hlubokým

  zvučným hlasem zavolal: „Co je to s vámi? Jsem

  tady. Já, Ferdinand, jsem přijel!“

  Uvnitř okamžitě vypukl zmatek. Dveře se prudce

  otevřely a družinu obklopili čeledíni. Ferdinand seskočil

  z koně a rozběhl se do paláce, kde ho přišel s otevřenou

  náručí přivítat otec.

  „Ferdinande!“ vykřikl a s očima zalitýma slzami

  syna objal. „Věděl jsem, že si pospíšíš a přijedeš za

  mnou. Bůh mě neobyčejně požehnal. Dal mi úžasnou

  manželku, a ačkoli mi ji nyní vzal, obdařila mě nejlepším

  synem ze všech.“

  Osmasedmdesátiletý aragonský král neprojevoval

  žádné známky sešlosti. Stále byl silný a energický –

  i navzdory nedávným operacím, které jeho očím vrátily

  zrak – a jen zřídka projevil nějakou slabost. Pouze

  jediný cit nedokázal zakrýt – lásku k zesnulé manželce

  a synu Ferdinandovi.

  S paží kolem Ferdinandových ramen ho odvedl

  do malé komnaty a poručil, aby jim přinesli občerstvení.

  Když konečně osaměli, Ferdinand promluvil:

  „Poslal jste pro mě, otče, proto jsem vás tak rychle

  navštívil.“

  Jan se usmál. „I přesto, že jsi čerstvě ženatý s okouzlující

  manželkou!“

  „Ano,“ souhlasil Ferdinand se spokojeným úsměvem.

  „Isabelu mrzelo, že jsme se museli rozloučit,

  ale má hluboký smysl pro povinnost, a když slyšela,

  že mě potřebujete, nehodlala dovolit, abych vás

  zklamal.“

  Jan přikývl. „Vyvíjí se všechno dobře… v Kastilii?“

  „Skvěle, otče.“

  „Co dítě?“

  „Je zdravé a silné.“

  „Kéž by malá Isabela byla chlapec!“

  „Budeme mít další děti,“ ujistil otce Ferdinand.

  „Ovšem. Něco ti povím. Až budeš mít syna, bude

  stejný jako ty a všichni budou říkat: ‚Přišel mezi nás

  další Ferdinand.‘ Nic lepšího si nemůžu přát.“

  „Máte o mně příliš vysoké mínění, otče.“ Navzdory

  skromným slovům se však tvářil velmi domýšlivě.

  Jan zavrtěl hlavou. „Jsi kastilský král… a jednoho

  dne, který možná není tak daleko, budeš i aragonský.“

  „Na ten druhý titul ochotně počkám celý život,“

  ujistil ho Ferdinand zaníceně. „Ten první je zatím spíše

  zdvořilostní.“

  „Takže Isabela je královna a ty její choť… prozatím.

  Nepochybuji, že ji velmi brzy přiměješ k tomu, aby

  změnila názor.“

  „Možná,“ připustil Ferdinand. „Škoda že v Kastilii

  neplatí sálský zákon jako v Aragonii.“

  „V tom případě, synu, bys byl nezpochybnitelným

  králem a Isabela tvojí chotí. Kdyby byly ženy vyřazeny

  z nároku na kastilský trůn, získal bys Kastilii díky

  dědečkovi, svému jmenovci. Avšak Isabela je tvoje

  manželka, nejdražší synu, a tato drobná nesnáz je určitě

  pouze přechodná.“

  „Velmi mě miluje,“ poznamenal Ferdinand s úsměvem.

  „V tom případě bude brzy všechno tak, jak si přejeme.“

  „Mluvme však o vašich záležitostech, otče. Jsou naléhavější.

  Proto jsem tady.“

  Král Jan se zatvářil vážně. „Během povstání Katalánců

  bylo nezbytné, abych požádal o pomoc francouzského

  krále Ludvíka. Vyhověl mi, ale jak víš, nedává

  nic zadarmo.“

  „Dostal jako zástavu provincie Roussillon a Cerdanya,

  které nyní proti zahraničnímu jařmu povstaly.“

  „Požádaly mě o pomoc. Bohužel pán z Lude nyní

  vpadl do Roussillonu s deseti tisíci pěšáky a devíti sty

  ozbrojenci. Navíc přivezl zásoby, které jeho armádě

  vystačí na několik měsíců. Občanská válka se může

  vléct. Víš, jak vysává pokladnu.“

  „Musíme sehnat peníze, otče.“

  „Proto jsem tě sem zavolal. Chci, abys odjel do Zaragozy

  a našel potřebné prostředky. Bylo by katastrofální,

  kdyby nás Francouzi porazili.“

  Ferdinand chvíli mlčel. „Jaká je situace v Zaragoze?“

  zeptal se konečně.

  „V Aragonii vládne velká zločinnost.“

  „I v Kastilii,“ přitakal Ferdinand. „Boje se vlekly

  tak dlouho, že se občanské záležitosti přehlížely a všude

  se vyrojili ničemové a zloději.“

  „Podle všeho se zaragozským králem ustanovil Ximenes

  Gordo.“

  „Jak to?“

  „Znáš jejich rodinu. Je urozená. Ximenes Gordo

  však na veškerou vznešenost zřejmě zapomněl. Zmocnil

  se nejvyššího úřadu a získal tak velký vliv, že s tím

  na takovou dálku těžko něco udělám. Všechna důležitá

  místa obsadil svými přáteli, příbuznými nebo těmi,

  kteří mu nabídli dost vysoký úplatek. Ačkoli je to

  sprostý darebák, požívá popularity a vážnosti. Vysmívá

  se spravedlnosti a podle důkazů, které mám, se provinil

  nesčetnými zločiny.“

  „Měl by předstoupit před soud a být popraven.“

  „Drahý synu, to by mohlo v Zaragoze vyvolat občanskou

  válku. Jestli máš sehnat peníze, které potřebujeme,

  bude hodně záležet na tom, jak se k celé záležitosti

  Ximenes Gordo postaví.“

  „Aragonský král nesmí být závislý na nějakém poddaném!“

  zvolal Ferdinand rozhořčeně.

  „Souhlasím s tebou, synu. Jsem však ve finanční

  nouzi a do Zaragozy to mám daleko.“

  Ferdinand se usmál. „Nechte tu záležitost na mně,

  otče. Pojedu do Zaragozy a spolehněte se, že najdu

  způsob, jak sehnat potřebné peníze.“

  „Vím, že to dokážeš,“ pravil Jan. „Tvým osudem je

  vždy uspět.“

  Ferdinand samolibě zvlnil rty. „Bez otálení vyrazím,

  otče.“

  Jan se tvářil toužebně. „Sotva jsi přijel, a už zase

  odjíždíš,“ zamumlal. „Přesto máš pravdu. Nesmíme

  ztrácet čas.“

  „Zítra za svítání se vydám na cestu,“ sdělil mu Ferdinand.

  „Vaše starosti – jako vždy – jsou zároveň mé.“

  _

  Když projížděl Katalánskem, neodepřel si potěšení

  z jedné zastávky.

  Musela být co nejtajnější. Toužil navštívit někoho,

  kdo pro něj hodně znamenal, a současně byl odhodlaný

  zajít velmi daleko, aby existenci této osoby před

  Isabelou utajil. Začínal si uvědomovat, že bude dost

  obtížné vést ideální život, jaký od něj manželka očekává.

  Zůstal s družinou na noc v hostinci, pak prohlásil,

  že si půjde dřív lehnout, a odešel se dvěma nejdůvěryhodnějšími

  sloužícími do svého pokoje.

  Když osaměli, vyzval je: „Běžte do stájí a připravte

  koně. Jakmile všechno ztichne, připojím se k vám.“

  „Ano, Výsosti.“

  Po jejich odchodu nedočkavě přecházel sem a tam.

  Jak dlouho trvalo, než se celá družina odebrala na lůžko!

  Musel odolat nutkání zajít za nimi a poručit jim,

  aby si šli okamžitě lehnout a upadli do hlubokého

  spánku.

  Samozřejmě by to byla hloupost, protože potřeboval

  své jednání udržet v tajnosti. Nebyl od přírody zbrklý.

  Věděl, co chce, a byl odhodlaný to dostat. Zkušenosti

  ho poučily, že je často nutné dlouho čekat, než člověk

  ve svém úsilí uspěje, a tak se to naučil.

  Takže nyní netrpělivě čekal, dokud k jeho dveřím

  konečně nepřišel sloužící.

  „Všude je klid, Výsosti. Koně jsou připravení.“

  „To je dobře. Jeďme.“ ……………………………..

 • Autor: Plaidy, Jean
  Překladatel: Zvěřinová, Zdeňka
  Série: Isabela a Ferdinand
  Pořadí v sérii: 2.
  Název: Španělsko panovníkům
  Původní název: Spain for the Sovereigns
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-496-7
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 312
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 7.12.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.