Autoři

Série

Pouta vášně

od
Small, Bertrice
 • Angus Ferguson, hrabě z Duinu, považovaný za nejpohlednějšího muže na hranici, žije poklidným způsobem života, a aby neohrozil svůj malý rod, vyhýbá se politickým pletichám svých sousedů. Teď, výměnou za kus půdy, po které dávno prahnul, získal za manželku Annabellu Bairdovou, nehezkou dceru statkáře z Rathu. Anguse kdysi zklamala krásná žena a on je rád, že se oženil s nehezkou Annabellou, protože věří, že mu bude věrná. Brzy zjistí, že za jejím skromným chováním se skrývá divoká kočka s jiskrou, která čeká na zažehnutí. Ale když přijmou pozvání ke dvoru skotské královny Marie, jejich život se zkomplikuje, protože se stanou součástí tamních intrik. Mariin nešťastný sňatek s jejím vzdáleným příbuzným lordem Darnleym nebyl šťastný. Ještě hůř, vehnal ji do náruče jiného muže, Jamese Hepburna, okouzlujícího a mocného hraběte z Bothwellu. Když je Darnley zavražděn a Marie se velice brzy po jeho smrti provdá za Bothwella, královnini nepřátelé rozpoutají válku, která rozdělí Skotsko a vystaví zkoušce dávné přátelství hraběte z Duinu a Jamese Hepburna. Současně prověří pevnost vášnivého pouta mezi Agnusem a Annabellou tak, jak nikdy nepředpokládali…

 • Předmluva

  Skotsko, 1565

  Je to čaroděj!“ zajíkla se Anna, manželka zemana z Rathu.

  „To přece nemůžete myslet vážně, že dáte svou dceru

  čarodějovi, Roberte. A slyšela jsem, že stále vyznává starou

  víru. Je to katolík. Papeženec! Jen Gordonové a rodiny

  z Vysočiny vyznávají katolictví a odmítají vidět své pochybení.“

  Manželovo rozhodnutí vyvolalo na její půvabné tváři

  velice ustaraný výraz.

  Robert Baird, zeman z Rathu, si netrpělivě odfrkl. „Jestli

  je Angus Ferguson čaroděj, ženo, pak já také. Není čarodějem

  o nic víc než kdokoli jiný. A pokud jde o jeho víru, je to

  jeho víra, ne moje. Copak královna neřekla, že můžeme

  uctívat, koho chceme?“

  „Ale dokonce i tady na východní hranici se říká, že Ferguson

  z Duinu praktikuje –“

  Zeman ji příkře přerušil. „Říká? Kdo to říká? Hrabě

  z Duinu není čaroděj,“ prohlásil pevně.

  „Tak proč dovolí, aby o něm kolovaly takové skandální

  pomluvy, Roberte?“ chtěla vědět Anna. „Nejcennějším majetkem

  muže je jeho pověst.“

  „Chce mít prostě klid,“ přišla odpověď. „Když dovolí,

  aby mezi hlupáky kolovaly podobné pověsti o jeho rodině,

  dosáhne svého cíle. Lidé z Duinu si dávají velký pozor na

  to, co dělají, Anno. Slyšela jste někdy, že by se zapletli do

  nějaké neloajálnosti nebo zrady? Ne! Fergusonové z Duinu

  nikdy.“

  „Zdá se, že o nich víte mnohem víc než já,“ poznamenala

  jeho žena.

  „Navštívil jsem Bothwella,“ přiznal Robert Baird. „Vím,

  že jsou s Angusem Fergusonem přátelé, protože spolu studo-

  vali ve Francii. Copak se James Hepburn už několik let nesnaží

  vyjednat pro Anguse Fergusona koupi pozemků, které

  jsem zdědil na západě? Snaží. A vy víte, že jsem je hraběti

  neprodal, protože moji předci, po kterých jsem půdu zdědil,

  se s Fergusony svářili. Za těchto okolností mi připadalo jaksi

  neloajální, abych profitoval ze svého dědictví. Ale James

  Hepburn vymyslel dokonalé řešení.“

  „Takže provdat naši Annabellu za Anguse Fergusona byl

  nápad hraběte z Bothwellu?“ Lady Anna znechuceně zkřivila

  krásné rty. James Hepburn byl možná strážcem královských

  hranic a jedním z nejmocnějších mužů ve Skotsku,

  ale ona ho stejně jako ostatní považovala za sukničkáře.

  Charisma ovšem měl, to musela připustit.

  „Samozřejmě že to byl Bothwellův nápad,“ přisvědčil

  Robert Baird. „Nikdy by mě nenapadlo pomýšlet takhle vysoko,

  Annie. Jsme malý rod, který se může pyšnit pouze

  svým starobylým jménem.“

  „To není pravda, Robe,“ namítla lady Anna, „Bairdové

  zachránili život králi Vilému I. a dostali za to rozsáhlé pozemky.

  Na hranici máme skvělou pověst.“

  Robert se rozesmál a shovívavě ji popleskal po ruce.

  „Před pár sty lety, Annie, a kolik generací se vystřídalo od

  doby, kdy se ty rozsáhlé pozemky rozdělovaly? Ne, jsme

  prostí lidé a já jsem měl to štěstí, že jsem se oženil s vámi,

  protože jste Hamiltonová, což je v současnosti na hranici

  a ve Skotsku významné jméno. Vím, že Jamie Hepburn je

  trochu darebák, ale jinak je to čestný muž a dobrý přítel.“

  „Jak můžete vědět, jestli si hrabě z Duinu vezme Annabellu

  za ženu? Říká se o něm, že je velice bohatý a že jde

  o nejpohlednějšího muže na celé hranici. Naše nejstarší dcera

  není ani trochu hezká. Nebylo by lepší, kdybyste mu nabídl

  Myrnu nebo Sorchu?“

  „Myrna, Sorcha a malá Agnes nebudou mít problém najít

  si manžela, protože jsou krásné jako vy, drahoušku,“ odpověděl

  Robert otevřeně. „Ale naší Annabelle hrozí, že zůstane

  starou pannou. Bothwell si s hrabětem z Duinu promluví.

  Nebude mu nic nalhávat a všechno mu po pravdě poví.

  Prozradil mi, že Angus Ferguson není zadaný; nezná také

  žádnou překážku, která by bránila jeho sňatku s Annabellou.

  Pokud Ferguson o mé pozemky na západě stojí, určitě

  Bothwellův návrh přijme. Vím, že hraběti je asi pětatřicet

  a jako všichni bohatí šlechtici bude chtít dědice. Naše dcera

  má ve dvaceti svoje nejlepší roky už skoro za sebou, ale pořád

  je natolik mladá, aby porodila manželovi děti.“

  Představa, že jejich nejstarší dcera bude nosit šlechtický

  titul a přivede na svět budoucího hraběte z Duinu, se začínala

  lady Anně zamlouvat stejně jako výhody, které by takový

  sňatek její rodině přinesl. „Jestli to vyjde, Melvillovi se už

  nebudou moct dívat na Myrnu skrz prsty, protože příbuzenský

  vztah s aristokratem její malé věno určitě vynahradí,

  Robe. Umíněně trvá na tom, že si nevezme nikoho jiného

  než Iana Melvilla. Je zralá na manželství a měla by se vdát

  hned po Annabelle.“

  „Nemám Iana Melvilla rád,“ poznamenal zeman z Rathu,

  „ale když ho Myrna chce, nemůžu jí bránit. Melvillovi jsou

  slušná rodina a Jejich Výsost si jich nesmírně váží.“

  „Kdy se dozvíme, jestli se hrabě z Duinu ožení s Annabellou?“

  „Během několika týdnů,“ odpověděl Robert Baird.

  „Bothwell odjel, aby mu ten návrh osobně předložil.“

  „Tak dobře, když není čaroděj,“ souhlasila nakonec lady

  Anna a její manžel se pobaveně usmál.

  „Možná bude stejně šťastná, jako jsme byli všechny ty roky

  my,“ prohodil zeman.

  Lady Anna přikývla. „Modlím se za to.“

   

  Kapitola 1

  Hrabě z Duinu byl nejmocnějším a nejobávanějším mužem

  na západní hranici. Jeho moc pramenila z obrovského,

  údajně nepředstavitelného bohatství. Strach se zrodil

  z přesvědčení, že Fergusonové z Duinu pocházejí z rodu čarodějů.

  Angus Ferguson nedělal nic pro to, aby fámu vyvrátil.

  Jeho rodinu za hranicemi jejích pozemků skoro nikdo

  neznal, což hraběti vyhovovalo. Velké bohatství obvykle vyvolává

  závist, a závist plodí problémy.

  Když bylo Angusi Fergusonovi šestnáct, zdědil po svém

  otci Duin. Matka mu zemřela o několik let dříve. Měl dva legitimní

  sourozence: bratra Jamese a sestru Mary. Oba spojili

  svůj život s církví. Jamese služba Bohu hluboce přitahovala.

  Angus ho často navštěvoval a byl pyšný, když viděl, že bratr

  vytrvale stoupá po žebříčku církevní hierarchie.

  Mary se však rozhodla vstoupit do kláštera. Špatná pověst

  rodiny ji nesmírně tížila. Nikdo ji nedokázal přesvědčit,

  že krev těch několika předků, kteří praktikovali čarodějnictví,

  jim v žilách už dávno nekoluje. Mary byla přesvědčená,

  že kvůli své rodině musí ty údajné dávné hříchy odpykat.

  S ní se Angus vídal jen vzácně.

  V osmnácti letech spatřil Angus Ferguson příležitost, jak

  zlepšit postavení své rodiny, a využil ji. Král Jakub V. byl

  o čtyři roky dříve poražen anglickými vojsky v bitvě u Solway

  Moss. Opakovala se situace, k níž došlo zhruba před

  třiceti lety, kdy Jakubův otec zahynul v boji proti Angličanům

  a on nastoupil na trůn jako dítě. Jeho synové byli mrtví,

  a když se Jakub V. dozvěděl, že jeho žena porodila místo

  očekávaného dědice dceru, upadl do hluboké deprese

  a pronesl: „Dívkou to začalo a dívkou to skončí.“ Od té do-

  by nepromluvil, otočil se obličejem ke zdi a krátce nato

  zemřel.

  Jeho francouzskou manželku Marii de Guise manželova

  reakce, která jí připadala nesmírně sobecká, rozzuřila. Inteligentní,

  mírná žena si našla mezi svárlivou skotskou šlechtou

  spojence a měla na své straně i kardinála Davida Beatona.

  Byla u svých poddaných oblíbená a dokázala svou

  dcerku ochránit před lidmi, kteří chtěli malou královnu

  ovládat a zaslíbit ji princi Eduardovi, nejmladšímu synovi

  krále Jindřicha VIII. Anglický král totiž doufal, že s malou

  Marií coby synovou manželkou – a dítětem v opatrovnictví

  – se mu podaří připojit Skotsko k Anglii.

  Marie de Guise nechtěla, aby se její dcera provdala za Angličana.

  Toužila po sňatku s Francouzem. Proto, po dlouhém

  vyjednávání, byla malá královna poslána do Francie a zasnoubena

  s francouzským následníkem trůnu Františkem. Díky tomu

  by se Marie jednou stala královnou Francie a Skotska.

  Mariina bezpečnost byla lépe zajištěna ve Francii, kde ji budou

  vychovávat společně s Františkem. Francouzský král

  Jindřich II. souhlasil.

  A tehdy spatřil Angus Ferguson svou příležitost a požádal

  o audienci u královny vdovy Marie. Když se počátkem

  března vydal na sever do Stirlingu, měl přislíbenou soukromou

  audienci – Patrick Hepburn, třetí hrabě z Bothwellu, se

  za něj u vdovy přimluvil. V hostinci U Labutě nedaleko

  Stirlingu se měl setkat s někým, kdo ho zavede ke královně.

  Když vstoupil do lokálu, majitel přišel hosta uvítat.

  „Vítejte, pane. Budete si přát pokoj? Něco k jídlu? Nebo

  snad sklenici dobrého piva?“

  „Mám tady schůzku,“ oznámil Angus Ferguson a přejel

  pohledem po místnosti. „S někým z hradu,“ vysvětlil a doufal,

  že hostinský pochopí a sdělí mu další pokyny.

  „Ach, asi máte na mysli paní Melly, pane,“ opáčil hostinský.

  „Kdo to je?“ zeptal se zeman.

  „Jedna z komorných francouzské Marie,“ objasnil hostinský.

  Ukázal na postavu s kapucí, která seděla v tmavém koutě.

  „Tamhle je, pane.“

  Zeman přikývl. „Díky,“ řekl a zamířil na protější stranu

  místnosti k místu, kde žena seděla. „Jsem zeman z Duinu,“

  představil se. „Domnívám se, že vás poslali, abyste mě doprovodila

  na schůzku, paní.“

  Žena vstala. Byla malá a statná. Nedokázal odhadnout,

  zda je mladá nebo stará, ale cítil na sobě její pronikavý pohled.

  „No,“ pronesla přísně, „nevypadáte jako darebák. Tak

  pojďte se mnou. Máme před sebou kus cesty.“

  „Půjdeme pěšky?“ Překvapilo ho to.

  „Ano. Koně nechte tady, pane.“ Přehodila si kapuci přes

  hlavu a plášť přitáhla blíž k tělu. Poté vyšla chvatně z lokálu

  a zeman ji následoval.

  Paní Melly vedla Anguse Fergusona ulicí a pak další. Na

  konci odbočila a potom ještě jednou. Zemanovi blesklo mu

  hlavou, jestli najde cestu zpátky k Labuti. Nad městem se na

  skále tyčil obrovský hrad. Bylo zřejmé, že nahoru nejdou.

  Konečně se zastavili před jedním domem. Žena zaklepala

  a dveře se otevřely. „Tady je,“ oznámila paní Melly mladému

  sluhovi, který je pustil dovnitř.

  „Pojďte za mnou, pane,“ vyzval ho mladík a zamířil

  chodbou k zavřeným dveřím. Po zaklepání je otevřel a uvedl

  zemana dovnitř.

  Marie de Guise stála u okna a čekala na něj. Zeman

  z Duinu se zdvořile uklonil. Překvapilo ji to. Ani trochu nepřipomínal

  ty z místních pánů, s nimiž se už setkala, dokonce

  ani jejího milovaného Patricka Hepburna. Byli to většinou

  obhroublí muži v prostém, praktickém oblečení. Tenhle

  muž byl nejen mimořádně pohledný, ale navíc elegantně

  oblečený podle poslední francouzské módy. Tyčil se nad ní,

  protože měřil přinejmenším šest stop a tři palce. Byl hladce

  oholený, vlasy měl krátké a černé jako uhel a oči zelené jako

  stinná paseka v lese. Z držení těla bylo patrné, že je mladý,

  ale jeho tvář s výraznými lícními kostmi, dlouhým, rovným

  nosem a plnými ústy vypadala, jako by se jí čas netýkal.

  Vzal ji za ruku a s přesně odpovídajícím množstvím úcty

  ji políbil. „Je mi ctí, že poznávám skotskou královnu vdovu

  Marii ze slavného rodu de Guise,“ pronesl dokonalou francouzštinou.

  Marii de Guise i jejího společníka, mladého francouzského

  kněze, který sloužil u jejího dvora, to překvapilo. „Máte

  vynikající francouzštinu, monsieur. Jak je možné, že tak

  dobře ovládáte můj mateřský jazyk?“ zeptala se.

  „Moje matka byla Francouzka, madam, pocházela z Bretaně,

  a já měl to štěstí, že jsem se svým přítelem Jamiem

  Hepburnem krátce studoval ve Francii. Umím několik cizích

  jazyků.“

  Královna přikývla. Ano, pomyslela si, je úplně jiný než

  všichni místní páni, které poznala – elegantně oblečený,

  zdvořilý a vzdělaný. „Co pro vás mohu udělat, pane z Duinu?“

  zeptala se a plynule přešla do skotské angličtiny. Seděla

  teď v křesle s vysokým opěradlem, kněz stál vedle ní

  a sluha tiše odešel.

  „Ne, madam, to já pro vás mohu něco udělat. Nikde se tím

  nechlubím, ačkoli mí sousedé to zřejmě tuší, ale jsem velice

  bohatý. Navzdory svému mládí vím, že bohatství je k ničemu,

  pokud ho člověk nedokáže využít ke svému prospěchu. Prý

  chcete zanedlouho poslat královnu Marii do Francie.“

  Marie de Guise zbledla. „Nikdo o tom neví,“ vyhrkla.

  „Kdo vám to řekl?“

  „Kdybych byl na vašem místě, zachoval bych se stejně,

  madam,“ pokračoval Angus Ferguson, který její otázky ignoroval

  a usmál se na ni. „Musíte malou královnu za každou

  cenu ochránit, a Angličané nedají pokoj, dokud ji nedostanou.

  Když odjede ze Skotska do Francie, určitě přestanou

  usilovat o to, aby ji získali, a – doufejme – i v nájezdech na

  hranici. Odpusťte mi mou otevřenost, madam, ale domnívám

  se, že vaše pokladnice není tak plná, jak byste si možná přála.

  Jsem přesvědčený, že vaši bratři ve Francii se o malou

  královnu dobře postarají, ale podle mě se jim uleví, když nebudou

  muset nést náklady na domácnost a služebnictvo své

  neteře. Králi Jindřichovi také, a přestože byste dary od těchto

  džentlmenů s vděčností přijala, nebylo by pro vás lepší, kdybyste

  se na tyto šlechtice nemusela vůbec spoléhat?  ………………………..

 • Autor: Small, Bertrice
  Překladatel: Brožová, Eva
  Název: Pouta vášně
  Původní název: Bond of Passion
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-522-3
  Vazba: vázaná
  Formát:125.00 x 200.00 mm
  Počet stran: 336
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 16.5.2012
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.