Autoři

Série

Síla vášně
(Série - Paprsky snů - 1)

od
Quick, Amanda
 • Potomci Nicholase Winterse a Sylvestera Jonese jsou poznamenáni pokusy vzešlými z fanatické rivality svých předků. Vládnou neobvyklými schopnostmi, avšak také trpí duševními poruchami. Jack Winters prožívá noční můry i výpadky paměti a věří, že je to jen počátek nastupujícího rodinného prokletí. Legenda praví, že mu může pomoci jen Spalující lampa, ale že ji nemůže nalézt bez pomoci ženy, která umí číst v její záři. Je přesvědčen, že takovou ženu objevil v Chloe Harperové, jejíž soukromá vyšetřování jsou překvapivě úspěšná. A Chloe skutečně nachází její stopu, ale jak se k lampě přibližují, energie v ní skrytá hrozí zničit jejich psychiku. Z trilogie Paprsky snů.

 • První díl trilogie Paprsky snů

   

   

  Z DENÍKŮ NICHOLASE WINTERSE, 14. DUBNA 1694…

  Již mi nezbývá mnoho života, ale své pomsty se dočkám,

  třebaže ne v tomto životě, ale někdy v budoucím čase a místě.

  Jsem si totiž jist, že v mé krvi kolují tři talenty a budou

  předávány mým potomkům.

  Všechny talenty jsou vykoupeny mou vlastní krví. Jsou

  tedy mocné a nezničitelné.

  První talent naplňuje mysl rostoucí vlnou nepokoje, který

  nemohou utišit nekonečné hodiny v laboratoři ani silný

  alkohol či elixír z vlčího máku.

  Druhý talent doprovázejí temné sny a strašlivé představy.

  Třetí talent je nejmocnější a nejnebezpečnější. Pokud

  vhodná osoba neotočí v zámku klíčem správně, tato poslední

  paranormální schopnost bude mít zničující následky, nejprve

  přivodí ztrátu zdravého rozumu a pak smrt.

  S třetí a nejmocnější schopností je spojeno vážné riziko.

  Mí potomci, kteří přežijí, musí najít Spalující lampu a ženu,

  jež dokáže pracovat se světelnou energií paprsků snů. Jedině

  ona dokáže otočit klíčem v zámku a otevřít dveře k tomuto

  poslednímu talentu. Pouze taková žena dokáže zastavit

  či odvrátit přeměnu, která již započala.

  Vězte však, že takové ženy mohou být proradné. Teď to

  již vím a zaplatil jsem za to nejvyšší cenu.

  Z DENÍKŮ NICHOLASE WINTERSE, 17. DUBNA 1694…

  Jsem hotov. Mé poslední a největší dílo, Půlnoční krystal,

  je dokončeno. Vložil jsem ho do lampy spolu s dalšími krystaly.

  Je to ten nejúchvatnější kámen, jaký byl kdy stvořen.

  Uložil jsem do něho obrovské síly, ale ani já, který jsem ho

  stvořil, si nedovedu představit, jakými silami asi oplývá,

  ani nevím, jak jeho světlo uvolnit. Toto odhalení zůstane na

  některém z dědiců mé krve.

  Jedním jsem si však naprosto jist: Ten, kdo ovládá světlo

  Půlnočního krystalu, bude prostředníkem mé pomsty. Vnukl

  jsem totiž do kamene parapsychologický příkaz silnější

  než jakákoli kouzla a čáry. Záření z tohoto krystalu přinutí

  muže, jenž jeho sílu ovládne, zničit následovníka Sylvestera

  Jonese.

  Pomsta bude nakonec patřit mně.

   

   

   PROLOG

  OKOLÍ CAPITOL HILLU, SEATTLE

  Cesta dva bloky z autobusové zastávky do bytu na Broadwayi

  byla v noci strašlivým zážitkem. Váhavě tedy opustila

  maličký ostrůvek světla, jež vrhala pouliční lampa, a vydala

  se na nebezpečnou cestu do tmy. Alespoň že přestalo

  pršet. Pevně přitiskla kabelku k boku a rozložila v ruce klíče

  tak, jak se to naučila při dvouhodinovém kurzu sebeobrany,

  kterou nemocnice svým zaměstnancům nabízela. Maličké zubaté

  kousky kovu jí vyčnívaly mezi prsty jako drápy.

  Nikdy jsem neměla s tou noční směnou souhlasit, pomyslela

  si. Příplatek navíc byl však příliš lákavý, než aby dokázala

  odolat. Za šest měsíců si ušetří tolik peněz, aby si koupila

  nějaké ojeté auto. A osamělé pozdní cesty na autobus

  tak skončí.

  Do bytu jí chyběl ještě blok a půl, když za sebou zaslechla

  něčí kroky. Jako by se jí zastavilo srdce. Vzepřela se

  svým instinktům a přinutila se otočit a podívat se za sebe.

  Z opuštěného parkoviště vyšel nějaký muž. Na pár vteřin

  světlo ozářilo jeho oholenou hlavu. Postavu měl jako nějaký

  kulturista používající steroidy. Trošku se uvolnila. Neznala

  ho, ale věděla, kam míří.

  Svalnatý muž zmizel za skleněnými dveřmi tělocvičny.

  Drobný neonový štítek oznamoval, že je otevřená čtyřiadvacet

  hodin denně. Bylo to jediné zařízení v ulici, jež bylo stále

  osvětlené. Knihkupectví, se svými výlohami plnými okultních

  publikací, obchod s gothskými šperky, zastavárna, maličký

  kadeřnický salon i banka byly už celé hodiny zavřené.

  Tělocvična zrovna nepatřila mezi luxusní fitness kluby,

  které přitahovaly jógychtivé davy, častými návštěvníky zde

  byli hlavně nadšení kulturisté. Svalnatí chlapíci, již do budovy

  vcházeli a vycházeli, vůbec netušili, že je občas považuje

  za své strážné anděly. Kdyby se jí cestou domů někdy

  něco stalo, její jediná naděje spočívala v tom, že někdo

  v tělocvičně uslyší křik a přijde jí na pomoc.

  Už byla skoro na křižovatce, když zachytila pohyb stínu

  ve dveřích na druhé straně silnice. Čekal tam nějaký muž.

  Sledoval ji? Způsob, jakým se pohnul, jí napověděl, že nepatří

  k jednomu z těch mužů z tělocvičny. Nebyl nabušený

  steroidy a svaly neměl vypracované cvičením s činkami.

  Místo toho se kolem něho vznášela neživoucí, uhlazená, téměř

  predátorská atmosféra.

  Pulz, který jí už tak zběsile uháněl, začal tlouct na poplach,

  když se jí v těle zapnuly pradávné instinkty pudu

  sebezáchovy. Přeběhl jí mráz po zádech. Nutkání utéct ji

  téměř přemohlo, ale nemohla popadnout dech. V každém

  případě neměla šanci, že tomu muži dokáže utéct. Jediným

  útočištěm mohla být tělocvična, avšak temná postava na

  druhé straně ulice stála mezi ní a vchodem. Možná by měla

  zkusit křičet. Co když má ale jen příliš bujnou fantazii? Nezdálo

  se, že by si jí muž na druhé straně všímal. Soustředěně

  pozoroval vchod do tělocvičny.

  Ztuhla, neschopná se rozhodnout. Sledovala postavu naproti

  s výrazem malého vyděšeného králíčka zhypnotizovaného

  přibližujícím se hadem.

  Vraha, který se vynořil ze stínů za ní, vůbec neslyšela.

  Upocená mužská ruka se jí přilepila na ústa. Ke krku se jí

  přitiskla ostrá čepel. Zaslechla úder kovu o chodník a uvědomila

  si, že právě upustila svou jedinou zbraň, klíče.

  „Buď zticha, nebo seš na místě mrtvá,“ zamumlal jí chraplavý

  hlas do ucha. „Byla by škoda, kdybysme si spolu nemohli

  trochu zaskotačit.“

  Tak jako tak zemře, pomyslela si. Neměla co ztratit.

  Upustila kabelku a pokusila se ho ze sebe setřást, ale marně.

  Muž ji svíral paží kolem krku. Táhl ji za sebou do uličky,

  až se dusila. Zvedla ruku a pokusila se mu zatnout nehty

  do hřbetu ruky. Možná, že tuhle noc nepřežije, ale může

  aspoň pro policii posbírat trochu DNA tohohle zatraceného

  bastarda.

  „Varoval jsem tě, ty jedna běhno. Teď už mi neutečeš a já

  si s tebou pěkně užiju. Budeš ještě žadonit o slitování.“

  Nemohla dýchat a kvůli ruce svírající jí ústa nemohla ani

  křičet. Když si jenom pomyslela, že nouzový plán spočíval

  vždycky v tom, že začne křičet, aby jí někdo z tělocvičny

  přišel na pomoc.

  Ulička se topila ve tmě, ale jako by ji obklopoval ještě jiný

  druh temnoty. S trochou štěstí ji paže svírající kolem krku

  udusí, než na ni použije svůj nůž, pomyslela si. Pracovala

  v Harborview, v centru pro lidi, kteří utrpěli nějaký nervový

  otřes. Věděla, co nože dovedou.

  U vstupu do uličky se vynořila něčí postava, osvětlená

  matným pouličním světlem. Věděla, že je to ten muž, kterého

  viděla ve vchodu na druhé straně ulice. Že by dva vrahové

  pracující spolu? Panika a zoufalství jí zaplavovaly mysl,

  takže se podivovala, jestli nemá halucinace.

  „Okamžitě ji pusť,“ zavrčel muž plížící se k nim uličkou.

  Jeho hlas sliboval smrt stejně jako nůž u jejího krku.

  Její únosce se zastavil. „Jdi mi z cesty, nebo ji podříznu.

  Přísahám, že to udělám.“

  „Pozdě.“ Cizinec postoupil dopředu. Nespěchal, ale v jeho

  postoji bylo cosi smrtícího a nesmiřitelného, pohyboval

  se jako predátor, který ví, že mu kořist nemůže uprchnout.

  „Už jsi mrtvý.“

  Pak něco ucítila, něco, co nedovedla vysvětlit. Jako by se

  ocitla uprostřed elektrické bouře. Smysly jí zaplavily vlny

  energie.

  „Ne,“ křičel její únosce. „Je moje.“

  A pak se rozeřval, děs a hrůza se mísily v nervy drásajícím

  řevu.

  „Jdi ode mě,“ křičel.

  Najednou ji pustil a ona ztratila rovnováhu a padala. Se

  zaduněním přistála na vlhké dlažbě. Muž s nožem vrávoral

  zpátky a opřel se o zeď uličky.

  Drtící energie zmizela stejně rychle a tajemně, jako se

  objevila.

  Vrah se odtrhl od zdi, jako by ho propustili ze svěrací

  kazajky.

  „Ne,“ sykl, v tom jediném slově vibrovalo šílenství a zuřivost

  zároveň.

  Vrhl se k druhému muži. Na noži, který stále svíral, se

  zatřpytilo světlo.

  Uličkou zaburácela další těžká vlna energie.

  Vrah se znovu rozeřval, pronikavým, ostrým jekotem,

  který s omračující neočekávaností skončil. Upustil nůž, popadl

  se za srdce a zhroutil se na chodník.

  Temná postava se chvíli vznášela nad mrtvým tělem. Viděla,

  jak se sklonil, a uvědomila si, že kontroluje jeho pulz.

  Věděla, že žádný nenajde. Smrt poznala na první pohled.

  Muž se narovnal a otočil se k ní. Strachy se nedokázala

  ani pohnout. Na jeho obličeji bylo něco podivného. Byla

  příliš velká tma, takže nedokázala rozeznat jeho rysy, ale

  pomyslela si, že v místech, kde by měly být oči, snad vidí

  jen plápolající energii.

  Zaplavila ji další vlna paniky a přinesla s sebou čerstvou

  dávku adrenalinu. Vyhrabala se na nohy a rozběhla se po

  silnici, a přitom dobře věděla, že nemá žádnou šanci. Tvor

  s planoucíma očima by ji mohl srazit stejně snadno jako

  vraha s nožem.

  Netvor ji však nepronásledoval. Když uběhla jeden blok,

  konečně se zastavila, aby popadla dech. Jakmile se ohlédla,

  neviděla nic. Ulice byla prázdná.

  Vždycky doufala, že kdyby se cestou domů stalo to nejhorší,

  pomůže jí některý z mužů z tělocvičny. Život jí však

  nakonec zachránil jakýsi hrůzu vzbuzující démon………………

 • Autor: Quick, Amanda
  Překladatel: Čermáková, Daniela
  Série: Paprsky snů
  Pořadí v sérii: 1.
  Název: Síla vášně
  Původní název: Fired Up
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-322-9
  Vazba: vázaná
  Formát:125.00 x 200.00 mm
  Počet stran: 328
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 1.9.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.