Autoři

Série

Zlaté dny

od
Deveraux, Jude
 • V úvodním románě cyklu Levandulové ráno se čtenář seznámil s nevšední Edilean Harcourtovou a jejím tajemstvím. Ve druhém příběhu autorka představuje její předky v dramatickém příběhu Edilean Talbotové. Ta přichází roku 1766 do Skotska žít se svým strýcem, který však zamýšlí vzdělanou, krásnou a bohatou dívku provdat za jednoho ze svých nechutných přátel, jakmile jen dosáhne věku 18 let. Naštěstí získá Edilean i jiného ctitele, mladého a odvážného Anguse McTerna, který ji pomůže uprchnout a doprovází ji v roli manžela na cestě do Ameriky. V Bostonu se jejich cesty rozejdou, ale když se Edilean dostane do nebezpečí, její starý přítel jí opět podá pomocnou ruku.

 • ČÁST I.

  SKOTSKO

  1766

   

  1

  UŽ JSI JI VIDĚL?“

  „Kdepak, neviděl,“ odpověděl Angus McTern

  snad již posté. Právě se vrátil z hor celý promočený,

  unavený, hladový a prochladlý, ale všichni okolo mluvili

  jen o pohledné neteři Nevilla Lawlera, která přijela

  na starobylý hrad, aby shlížela svrchu na nebohé

  Skoty.

  „To bys koukal,“ prohlásil mladý Tam, zatímco se

  snažil udržet krok se starším bratrancem. Angus byl

  rád, že Tama vidí, ale to neustálé tlachání o Lawlerově

  neteři mu už lezlo na nervy. „Vlasy má jako tekuté zlato,“

  vydechl chlapec přeskakujícím hlasem. Právě se

  z něho stával muž a okouzlovalo ho vše, co dívky řekly,

  udělaly nebo jak vypadaly. „Oči má modré jako dvě

  jezírka a měl bys vidět ty její šaty! Nikdy jsem nic takového

  neviděl. Museli je ušít sami andělé a ozdobit

  včelky. Je –“

  „Zatím jsi ale mnoho žen neviděl, abys ji mohl srovnávat,

  nemyslíš, hochu?“ namítl Angus – a všichni se

  zarazili a překvapeně na něho hleděli. Stáli právě na kamenném

  nádvoří, jež kdysi patřilo McTernově rodině.

  Angusův a Tamův dědeček byl pánem tohoto panství,

  byl to však také líný, starý zpustlík, který si liboval

  v kartách a vše prohrál s mladým Angličanem Nevillem

  Lawlerem. Angusovi bylo v té době devět let a žil

  se svou ovdovělou matkou. Byl to právě Angus, který

  se poté stal vůdcem celého klanu. V následujících šestnácti

  letech se usilovně staral o to málo, co z McTernova

  majetku zbylo.

  Avšak někdy, jako třeba dnes, bylo téměř nemožné

  připomínat lidem, že byli kdysi součástí mocné McTernovy

  rodiny. Několik týdnů se nebavili o ničem jiném

  než o té Angličance. O jejích vlasech, šatech, o každém

  slovu a způsobu, jakým to slovo pronesla.

  „Bojíš se, že se jí nebudeš líbit?“ zeptal se starý Duncan,

  když vzhlédl od kosy, kterou právě brousil. „Bojíš

  se, že se při pohledu na tvůj zarostlý, větrem ošlehaný

  obličej vyděsí?“

  Napětí způsobené Angusovým předchozím výbuchem

  pominulo. Omluvně poklepal chlapci na rameno.

  Nebyla Tamova chyba, že nikdy nebyl ve správnou

  dobu na správném místě. Znal jen pusté skotské kopce,

  ovce a krávy nebo nájezdy zlodějů dobytka, při nichž

  často bojoval o holý život.

  „Taková elegantní dáma, jako je ona, by se při pohledu

  na opravdového Skota vyděsila k smrti,“ prohlásil

  Angus, zvedl ruce, zaťal prsty jako dva pařáty a zašklebil

  se na mladšího bratrance.

  Všichni na dvoře se uvolnili a vrátili se ke své práci.

  Angusových názorů si všichni cenili a pozorně mu naslouchali.

  Prošel kolem staré kamenné hradní věže, jež byla

  kdysi domovem jeho předků, a vešel do stájí. Jelikož si

  Neville Lawler cenil více koní než lidí, byly stáje čisté,

  dobře udržované a v budově bylo tepleji než v domě.

  Angusův strýc, Malcolm McTern, mu bez ptaní podal

  silný krajíc chleba a džbánek piva. „O kolik jsme přišli,

  chlapče?“ zeptal se a znovu začal hřebelcovat jednoho

  z Lawlerových loveckých koní.

  „O tři,“ odpověděl Angus a posadil se na stoličku

  u zdi. „Sledoval jsem je, ale nedokázal jsem je chytit.“

  Většinu času trávil Angus tím, že chránil ovce a dobytek

  před útoky zlodějů. Zatímco ukusoval chleba, opřel

  se zády o kamennou zeď stáje a na chvíli zavřel oči.

  Nespal už dva dny a nejraději by se zabalil do plédu

  a spal až do východu slunce.

  Když jeden z koní kopl do zdi svým kopytem, tasil

  Angus dýku ještě dříve, než otevřel oči.

  Malcolm posměšně zasupěl. „Nikdy nejsi v bezpečí,

  že, chlapče?“

  „Stejně jako my všichni,“ odpověděl žertovně. Zatímco

  večeřel, zaplavilo ho teplo. Byl posledním z klanu,

  kdo stále nosil pléd po starobylém způsobu. Tvořily

  ho dva dlouhé kusy ručně tkané látky ovinuté kolem

  těla, u pasu přepásané širokým opaskem. Lýtka nohou

  měl holá. Bílá košile s širokými rukávy byla u krku bohatě

  nabíraná. Kilt Angličané před mnoha lety zakázali

  a ti, kdo se odvážili ho nosit, riskovali žalář a bičování.

  Starý Lawler ale nevěnoval pozornost tomu, jak se

  Angus oblékal. Byl sice neskutečně líný a chamtivý,

  pro mužskou pýchu měl však pochopení.

  „Ať si nosí ty svoje zatracené hadry,“ prohlásil, když

  jeden z anglických hostů podotkl, že by měl nechat

  Anguse zbičovat.

  „Když nosí své vlastní oblečení, mají pocit, že jim

  to tu patří. Když jim tu a tam nesrazíte hřebínek, začnou

  působit potíže.“

  „Když ho připravím o jeho hrdost, přestane se starat

  o tohle místo,“ prohlásil Neville a usmál se na Anguse

  za mužovými zády.

  Neville Lawler příliš rozumu nepobral, věděl však,

  co je to pud sebezáchovy. Velmi dobře si uvědomoval,

  že se Angus McTern dobrovolně stará o hrad, pozemky

  a poddané, takže nechtěl vysokého mladíka nijak rozzlobit.

  „Jdi domů, chlapče,“ pobídl Malcolm Anguse. „Já

   

  se postarám o koně. Zkus se trochu vyspat.“

  „Ve svém domě?“ opáčil Angus. „A jak to mám asi

  udělat? Jakmile si lehnu do postele, všichni haranti se

  na mě vrhnou. Ten nejstarší by měl mít povinně svázané

  ruce. Když jsem tam spal naposledy, vpletl mi do

  vousů větvičky. A pak tvrdil, že mi v nich můžou hnízdit

  kuřata.“

  Malcolm si odkašlal, aby skryl smích. Angus žil se

  svou sestrou, jejím manželem a jejich neustále se rozrůstající

  rodinou. Dům byl Angusův, nemohl však sestru

  jen tak vyhodit na ulici.

  „Jdi tedy,“ navrhl Malcolm, „a odpočiň si v mé posteli.

  Ještě dlouho ji nebudu potřebovat.“

  Angus na něho pohlédl s takovou vděčností v očích,

  že se Malcolm téměř zarděl. Angusův otec zemřel,

  když byl ještě malý chlapec, a Malcolm byl od té doby

  jeho nejbližším přítelem. Malcolm byl nejmladším synem

  statkáře, jenž prohrál majetek s Angličanem Lawlerem,

  a Angus s Tamem byli synové Malcolmových

  starších bratrů. Malcolm sám se nikdy neoženil, tvrdil,

  že má dost práce se syny zesnulých bratrů, než aby si

  pořídil nějaké vlastní.

  „Mám tě probudit, až si vyjede na projížďku?“ rýpl

  si do něho Malcolm.

  „Kdo?“

  „Ale no tak, chlapče,“ zvolal Malcolm, „určitě už jsi

  slyšel o Lawlerově neteři.“

  „Všichni tu mluví jenom o ní! Včera v noci jsem skoro

  očekával, že se lupiči otočí a vrátí ukradený dobytek,

  jen aby si o ní mohli popovídat. Myslel jsem si, že se

  mě zeptají, jestli nosí radši modré šaty nebo růžové.“

  „Teď se směješ, ale jen proto, že jsi ji ještě neviděl.“

  Angus zeširoka zívl. „Ani o to nestojím. Určitě je to

  krásné děvče, ale co je mi po tom? Brzy se zase vrátí

  na jih a bude žít v přepychovém domě v Londýně. Vůbec

  nechápu, proč přijela do téhle hromady kamení.

  Aby se nám posmívala?“

  „Možná,“ připustil Malcolm, „zatím se ale na všechny

  jen usmívá.“

  „No, to je od ní hezké,“ prohlásil Angus, vstal a protáhl

  se. „A kvůli jejímu úsměvu před ní všichni padají

  na kolena? ‚Ano, má paní. Ne, má paní.‘ Nic jiného

  říct nedovedou. ‚Dovolte mi, abych nesl váš vějíř, má

  paní. Prosím, dovolte, abych vynesl váš nočník.‘“

  Malcolm se usmál Angusovu hereckému umění, ale

  pokračoval dál. „Je mi té dívky líto. V očích má smutek,

  kterého si nemůžeš nevšimnout. Morag říká, že to

  děvče už nemá nikoho kromě starého Nevilla.“

  „Ale má peníze, ne? Může si koupit bohatého manžela,

  který ji obtěžká tuctem dětí, takže bude šťastná

  a spokojená. A dost! Už o ní nechci slyšet ani slovo.

  Brzy ji beztak uvidím – nebo možná budu mít štěstí

  a ona se vrátí do Londýna dřív, než budu muset pohledět

  na její andělskou…“ Odmítavě mávl rukou. „Pro

  dnešek bylo andělů dost. Jdu se vyspat. Jestli nebudu

  zítra touhle dobou vzhůru, zkontroluj, jestli nejsem

  mrtvý.“

  Malcolm si odfrkl. Za pár hodin bude Angus bezpochyby

  vzhůru, připraven do práce. Neměl ve zvyku jen

  tak polehávat.

  Než Angus vešel do místnosti na druhém konci stáje,

  pohlédl na jezdeckého koně, kterého si Lawlerova

  neteř přivezla s sebou z Londýna. Byl to grošák s velkými

  tmavě šedými skvrnkami a právě netrpělivě podupával

  nohama. Zřejmě by se nejraději rozběhl ven.

  Slyšel, že dívka každý den vyráží na dlouhé projížďky

  v doprovodu muže, který jel daleko za ní. Znovu

  a znovu musel Angus poslouchat, jak úžasná je to

  jezdkyně………………………………..

 • Autor: Deveraux, Jude
  Překladatel: Čermáková, Daniela
  Název: Zlaté dny
  Původní název: Days of Gold
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-312-0
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 376
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 23.6.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.