Autoři

Série

Štvanci

od
Kessler, Leo
 • Zbytek úderného pluku SS Wotan pod velením Kuna von Dodenburg se na svém pochodu z jihu Francie do Říše dostal do pohoří Vogézy. Jednoho dne se na místě objeví záhadné letadlo s pobočníkem vrchního velitele SS, přinášející rozkaz, aby se Wotan hlásil u plukovníka von Falkenstein na jednom z místních hradů. Hitler totiž plánuje troufalou ofenzívu proti spojencům v Ardenách a pro zdecimovanou von Dodenburgovu jednotku má ambiciózní úkol, jak s pomocí místních proněmecky laděných obyvatel vyvolat zmatek v nepřátelském týlu. Americká 7. armáda se mezitím dozví o přítomnosti jednotky SS. Jelikož je však rozmístěna podél celé německé hranice na dlouhém toku Rýna, jediná jednotka, která je volná a k dispozici, aby se s „drobnou nepříjemností“ ve formě Wotanu vypořádala, je opovrhovaný černošský prapor.

 • KNIHA PRVNÍ

  ADOLF HITLER VELÍ!

  „Fuhrer befiehlt, wir gehorchen!“*)

                    MOTTO ZBRANI SS, 1944.

   

  1.

  „Die Front?“

  „Jawohl, Hauptsturm,“ přisvědčil holohlavý pilot

  s poťouchlým šklebem, když Fieseler Storch nízkým

  letem překonal široký tok Rýna a okamžitě začal nabírat

  výšku.

  Hauptsturmführer Thomas vedle něj, v elegantně

  ušité uniformě s nablýskanými stříbrnými odznaky,

  z níž na hony čišela aura štábního důstojníka, natáhl

  krk dopředu. Pod nimi ubíhaly rovné pláně Alsaska.

  Ale jeho pohled byl upřen na pohoří Vogézy, tyčící se

  jako šedý útes, s vrcholky už pokrytými prvním letošním

  sněhem. Zamračil se. Někde tam byli. Ale kde,

  krucinál? Byl to už skoro týden, kdy naposledy kontaktovali

  velitelství SS, a reichsführer SS Himmler

  o ně měl strach, velký strach. Dokonce i Vůdce, nacházející

  se pod velkým tlakem, jak se snažil bojovat s nepřítelem

  na západní i východní hranici obklíčené Říše,

  se ptal na ztracený pluk.

  „Musíte je najít, Himmlere!“ hulákal do telefonu ze

  svého velitelství ve Východním Prusku. „Činím vás za

  ně osobně zodpovědným. Dobře víte, že jsou to nejstatečnější

  ze statečných. A já je neopustím, i když jsou

  hluboko na nepřátelském území. Úderný pluk SS Wotan

  má pro Německo hodnotu celé divize. Najděte je,

  Himmlere, najděte je!“

  „Lítající sračky,“ vyrušil důstojníka ze zamyšlení

  cynický hlas pilota. „Pro vás flak, hauptsturm.“

  Aniž spustil oči ze země pod nimi, nasadil si pilot

  na plešatou hlavu ocelovou přilbu a do rozkroku pod

  postroj padáku si nacpal cosi jako poklici od kola.

  Thomas zapomněl na vlastní problémy.

  „K čemu to je, oberfeldwebele?“

  Pilot uchopil řízení do obou rukou. Ve vzduchu před

  nimi vybuchla první střela a kolem se rozletěly smrtící

  ostré ocelové střepiny.

  „Pojistka, hauptsturm,“ ucedil mezi zaťatými zuby.

  „Pojistka?“

  Thomas se otřásl, když nalevo od nich vybuchl

  v obrovské rudé kouli další granát a tlaková vlna udeřila

  do malého letadla jako obrovská pěst.

  „Nevadí mi bejt mrtvej, ale nechci si nechat ustřelit

  vocas. Pomyšlení, že bych nemoh smočit svůj knot ve

  sladkým hrnci s medem…,“ zašklebil se.

  V téže chvíli vybuchly projektily po obou stranách

  letadla, naplnily kabinu ostrými parami spáleného korditu

  a vymrštily stroj padesát metrů vzhůru. Thomas

  zalapal po dechu a chytil se nejbližší vzpěry. Dlaně mu

  zalil horký pot strachu.

  „Himmelherrgott!“ zaklel a olízl si náhle vyschlé

  rty. „To bylo těsně!“

  Na pláni dole blikala zuřivá světélka, jak nepřátelský

  flak soustředil svou palbu na osamělého vetřelce.

  „Starej trik,“ opáčil pilot. „Snaží se nás chytit. Ale

  ty ušatý prdele se měly probudit dřív, jestli mě chtěj

  dostat. Držte si klobouk, hauptsturm – jedeme!“

  Posunul knipl dopředu a malý letoun se náhle šílenou

  rychlostí řítil z oblohy. Thomas otevřel ústa a vypoulil

  oči. Pokusil se vykřiknout, ale nemohl. Jeho žaludek

  sebou házel. Měl pocit, jako by ho obrovská ruka

  tlačila na sedadlo. Země byla čím dál blíže. Očima,

  které mu vylézaly ze zkřivené zpocené tváře, viděl dopodrobna

  bílé silnice, shluky selských stavení ze dřeva

  a kamene, malé skupinky khaki postav běžících do krytu

  a vojáka horečně se snažícího usadit kulomet na plo-

  ché střeše. Copak pilot stroj nikdy nesrovná? Chce ho

  ten zatracený blázen z luftwaffe zabít?

  „Zadky vzhůru! Třikrát hurá Americe!“ vykřikl náhle

  zpocený pilot. S heknutím zatáhl za knipl. V poslední

  vteřině, kdy už se zdálo, že se malý letoun roztříští

  o zem, vyrovnal let.

  Thomas měl chvíli pocit, že omdlí. Nemohl dýchat

  a před vypoulenýma očima mu kroužily stříbrné hvězdičky.

  Ale to už klouzali nad jezerem a flak nechali za

  sebou. Thomas vydechl úlevou a viditelně se třesoucí

  rukou si setřel pot z čela. Pilot vedle něj se smál.

  „Fakticky lítající sračky, hauptsturm, co? Už jsem

  myslel, že to koupím. Co kdybyste teď pro mě proštudoval

  mapu?“ Kývl bradou k západu, kde se v posledních

  paprscích slunce barvily vrcholky Vogéz do krvavě

  rudého odstínu. „Světlo už dlouho nevydrží. Rád

  bych s touhle troskou přistál, dokud ještě něco vidím.“

  Thomas, který se už poněkud vzpamatoval z dlouhého

  střemhlavého letu, přikývl.

  „Verstanden,“ opáčil drsným strohým způsobem,

  na nějž si důstojníci SS potrpěli, a sklonil hlavu nad

  mapu rozprostřenou na kolenou. Fieseler letěl dál.

  „Thomasi,“ štěkal Himmler, když venku v rozbitém

  Berlíně začaly sirény konečně houkat konec poplachu,

  „je nanejvýš důležité, abyste našel obersturmbannführera

  von Dodenburga a jeho muže.“

  „Ano, reichsführere!“ vyhrkl hauptsturmführer

  a předstíral nadšení, které necítil. V Berlíně to bylo na

  podzim roku 1944 dost špatné, ale Prinz-Albrecht-

  Strasse 10 pořád disponovala velice dobrým protileteckým

  krytem a malý blonďatý písař Himmlerovy

  kanceláře měl dokonce ještě lepší „osobní protiletecký

  kryt“, v němž radostně trávil poslední noci. Bude

  nadmíru nemilé opustit to všechno pro pochybnou

  čest pokusit se najít obersturmbannführera von Dodenburga.

  „Bude na vás, přirozeně, čekat pěkný kousek plechu*)

  – vskutku pěkný kousek,“ pokračoval Himmler,

  „pokud Wotan najdete. To je samozřejmé.“

  „Děkuji, reichsführere. To je od vás laskavé,“ vypjal

  Thomas hruď, jak se od něj očekávalo. Reichsführer

  SS Himmler věřil, že celý svět bude nedočkavě

  nasazovat krk za kus laciného smaltu, který si

  připne na hruď. Mimoděk si sáhl na svou černou uniformu,

  jako by se chtěl ujistit, že jeho jediné vyznamenání,

  Čestný sportovní odznak SS, je stále na

  svém místě.

  Thomas čekal. Kdesi venku v kouřících troskách

  dvora někdo hulákal hrubým berlínským přízvukem:

  „Seber tu zasranou hlavu a hoď ji do kýble, chlape!

  Los… los… Nekousne tě, nemá zuby, ha ha!“ Thomas

  ztěžka polkl a div se neotřásl z představy utržené hlavy

  nějaké oběti po bombě, strkané do kbelíku.

  „Takže,“ poklepal Himmler na mapu rozprostřenou

  před sebou a přimhouřil oči za cvikrem. „Američané

  hlásili, že zbytky pluku Wotan byly zničeny – zde – při

  překračování řeky Isčre po evakuaci Montélimaru.“

  Thomas přikývl. On sám sundával značku pluku

  z přehledu bojišť po obdržení této nepřátelské zprávy.

  „Ovšem, Thomasi, my víme, že to bylo jinak. Ostřílený

  bojovník jako von Dodenburg Američany nějak

  přelstil a podařilo se mu se zbytkem své jednotky proklouznout

  skrz nepřátelské linie a dosáhnout Col de la

  Schluck, vstupu na alsaské pláně – zde. Odtud máme

  poslední a jediné rádiové spojení s obersturmbannführerem

  von Dodenburgem.“

  Himmler zkřivil obličej a rejdil jazykem v ústech,

  jako by hledal zkažený zub. Uštěpačný berlínský hlas

  zvenku se posmíval: „Co ty jsi za boží hovado, chlape?

  Dyť je to jenom maso a mozek. Pracky si umeješ

  potom, ty choulostivá slečinko!“

  „Je jasné, Thomasi,“ pokračoval Himmler a ignoroval

  hulvátské řeči dělníka odklízecí čety, „že von Dodenburg

  považoval za nemožné prorazit francouzskoamerickým

  prstencem kolem Colmaru, který brání

  zbytky naší 19. armády. Takže o co se pokusil?“ Sám

  si na otázku odpověděl. „Podle mého odhadu se uchýlil

  do Vogéz – tady. Někam na východ od Épinalu, mezi

  Pattonovy Američany přicházející od západu a americkou

  7. armádu z jihu. Přesně to musel udělat. Je tu

  ovšem jeden skutečný problém.“

  „Terén, reichsführere?“ nadhodil Thomas, který

  usoudil, že je vhodné něco říci.

  „Přesně. Ve stavu, v jakém se von Dodenburgovi

  muži musí nacházet, představují Vogézy téměř nepřekonatelnou

  bariéru. Už napadl první sníh a nepotrvá

  dlouho, než začne sněžit doopravdy.“

  Himmler pozvedl dobře pěstěný prst jako – Thomas

  si nemohl pomoci – školák se slabým svěračem, který

  žádá učitele o omluvu.

  „Je tu jeden způsob, jak by to mohli dokázat – hřebenová

  cesta.“

  „Hřebenová cesta, reichsführere?“ opakoval užasle

  Thomas a všiml si, že poprvé od chvíle, kdy vstoupil

  do kanceláře, nažloutlá tvář jeho nadřízeného vyloudila

  náznak prchavého úsměvu. Reichsführer SS Heinrich

  Himmler byl sám se sebou velice spokojený.

  „Myslím,“ hloubal pilot, jak se blížily hory, „že brnění

  z koulí si už můžu sundat. Vypadá to, že moje vnější

  hadice je zase na chvíli v bezpečí.“ Zamručel a vytáhl

  si poklici z rozkroku. „Nechávej si ji tam dlouho

  a ocas ti zplesniví.“

  „Přestaňte žvanit o svých pitomých orgánech,“ odsekl

  mu Thomas ostře a vzhlédl od mapy. „Podle

  mých výpočtů už jsme za nepřátelským věncem okolo

  colmarské kapsy. Myslím, že můžeme začít klesat

  a pátrat po nich.“…………………………………….

 • Autor: Kessler, Leo
  Překladatel: Lusk, Jan
  Název: Štvanci
  Původní název: The Outcast
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-381-6
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 208
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 6.4.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.