Autoři

Série

Píseční panteři

od
Kessler, Leo
 • Pluk SS Wotan byl převelen k pouštním krysám s úkolem osvobodit egyptskou armádu a vybojovat na Britech kontrolu nad Alexandrií. Příslušníci pluku však získávají pocit, že si to snad Rommel ani nepřeje. Záhy si uvědomují, že s jejich misí určitě není něco v pořádku, a to pořádně. Před nimi teď leží tisíc kilometrů pouště, sálajícího, vyprahlého a nekonečného pekla, v němž jedinými lidskými bytostmi jsou nepřátelští vojáci číhající v záloze, neviditelní a neslyšitelní.

 • KAPITOLA 1

  Sie kommen!

  Die Tommies?

  Jawohl, Herr Generalfeldmarschall!

  Liška pouště, polní maršál Erwin Rommel, se otočil

  od vzrušeného mladého poručíka Afrikakorpsu, jenž

  s touto novinou právě vrazil do podzemního velitelství,

  a promluvil ke svému štábu. „Pánové, angličtí komandos

  zahájili útok na Tobruk! Přesně ve chvíli, kdy

  jsme to očekávali. Angláni mají velice pevné zvyky.“

  Mezi příslušníky štábu s do bronzova opálenými

  tvářemi a v potem zčernalých khaki uniformách se

  rozšuměl zdvořilý smích. Ten však náhle umlčel jekot

  sirény, oznamující blížící se nálet, a hrdelní chropot

  protileteckých děl rozmístěných v Tobruku.

  Liška pouště se zamračila. Pohlédla na majora

  s Rytířským křížem zavěšeným na krku a se stříbrnými

  runami SS na límci, ale s bledou tváří a koleny, jež

  snadno dávala tušit, že jejich majitelem je nováček

  pouštní války.

  „Majore von Dodenburg?“

  „Pane polní maršále?“

  „Majore, angličtí komandos vykonávají útoky

  v poušti už dva roky. A za tu dobu se to docela dobře

  naučili. Vím to velmi dobře, vloni mě téměř zabili.

  Teď jsme naštěstí v situaci, že přesně známe jejich plány

  – a to předem!“ zdůraznil Rommel poslední slovo

  a odmlčel se, jako by očekával, že pohledný major SS

  něco řekne.

  Ale velitel 1. roty úderného pluku Wotan, jenž do

  Tobruku se svými tanky dorazil teprve včera, neříkal

  nic.

  Byl v poušti poprvé a druh boje, do něhož byl tak

  neočekávaně vržen, ho mátl. Rommel pokynul kapitánu

  Schmidtovi, svému obrýlenému adjutantovi, a vyštěkl:

  „Vysílačku!“

  Do horka v podzemním sále se okamžitě vlinulo

  zmatené štěbetání hlasů, hovořících německy i anglicky,

  které do velitelství Afrikakorpsu předávala odposlechová

  jednotka.

  „Anglánští komandos útočí ve třech skupinách,“

  sděloval Rommel. „Dvě skupiny od moře a jedna

  z pevniny. Cílem pozemní skupiny je utvořit předmostí

  na jižní straně přístavu. Až se to podaří, z torpédových

  a invazních člunů se vylodí další dvě skupiny.

  Tyto tři skupiny zůstanou v tobruckém perimetru dvanáct

  hodin, poškodí naše instalace a zničí bombardování

  odolné nádrže, v nichž uchovávám naše rezervy

  pohonných hmot.“

  Na tváři majora von Dodenburg se musela projevit

  jeho nedůvěra k tomu, jak přesně Rommel popisuje

  plán nepřátelského útoku, neboť Liška pouště řekla:

  „Je to přesné do nejposlednějšího detailu, majore.

  Věřte mi, naše zdroje informací z nepřátelského tábora

  jsou spolehlivé.“ Rommel si setřel s čela krupičky

  potu. „Takový je plán anglánů. Ale, jak jistě víte, dnes

  je pátek 13. září – a pro anglány to bude nepochybně

  velice nešťastný pátek třináctého.“

  Tvář polního maršála ztvrdla a von Dodenburg,

  zmatený náhlým přesunem Wotanu na Střední východ

  a Rommelovým zájmem o důstojníka tak nízké

  hodnosti, náhle pochopil, proč mu angláni říkají Liška

  pouště. V jeho tvrdé, mazané tváři bylo něco velice

  vychytralého. „Dnes je zlikvidujeme, von Dodenburgu!“

  Byla už tma, když příslušníci SAS*) a němečtí Židé,

  oblečení v německých uniformách, pod velením plukovníka

  Haseldena, bez potíží překonali perimetr

  Afrikakorpsu. Věděli přesně, co dělají. Na tuto operaci

  cvičili velmi dlouho. Byli rozděleni do menších

  skupin, každá měla němčiny znalého průvodce, a zamířili

  ke světlometům v docích.

  Plukovník Haselden v čele spokojeně přikývl. Po

  obloze se – přesně podle plánu – přibližovaly dvoumotorové

  mitchelly RAF. Nevšímaly si flaku, jenž po

  noční obloze rozséval obláčky dýmu. Letadla se s řevem

  řítila nízko nad pouští. A pak – se smrtící přesností

  – začala snášet černá vejce. Haselden musel do

  dunění vybuchujících bomb zakřičet z plných plic:

  „Jdeme, hoši, dáme jim co proto!“

  Seržant Hayden, stojící vedle něj, přiložil k líci samopal

  Thompson a vypálil dávku na nejbližší světlomet.

  Ozval se bolestný výkřik, cinkot tříštícího se skla

  a stříbrný prst, probodávající mraky, náhle zmizel.

  O vteřinu později se jednotka vrhla na zteč.

  K obloze se sykotem vylétly zelené a červené světlice.

  Bílé stopovky prořezávaly vzduch a náhle se

  odevšad ozývalo zběsilé rachocení a praskání ručních

  zbraní. Jeden příslušník komandos padl, hned po něm

  další. Následoval německý Žid, ve smrtelné agonii

  klející německy.

  „Prokrista!“ zvolal Haselden. „Tak tohle vypadá na

  pořádný průser!“

  „Zopakujte to, pane,“ zasípal Hayden. „Snad nechcete

  říct, že ti parchanti o nás věděli…“ Vzápětí ho

  v pase téměř přesekla přesně mířená dávka z kulometu

  Spandau. Zhroutil se k zemi a v pádu s sebou téměř

  strhl i plukovníka.

  „Jste zasažen vážně, Haydene?“ zeptal se Haselden.

  „Dostal jsem to, pane. Mám polovinu hrudi ustřelenu,“

  zachroptěl Hayden ústy, jež se rychle plnila horkou,

  slanou krví. „Pro lásku boží, musíme rychle

  pryč…“

  Jeho ústa náhle zmlkla. Haselden pohlédl do Haydenových

  očí, nepřirozeně rozšířených a překvapením

  dosud zděšených. Hlava mu klesla na stranu právě

  ve chvíli, když poslední živí z první vlny skupiny

  B padali k zemi, neschopni postoupit proti ničivé palbě

  německých hlavní. Přestože kolem svištěly kulky

  jako rozzuřené světlušky, Haselden se nedokázal pohnout.

  Cítil se zcela ochromen. Ve chvíli, kdy ho se

  strašlivou silou zasáhla první střela do ramene a udeřila

  jím o stěnu nejbližšího baráku, uvědomil si, že

  operace už skončila nezdarem. Němci věděli, že přijdou.

  A když se umírající plukovník sesouval po stěně

  k zemi a zanechával přitom za sebou krvavou stopu,

  uvědomil si s pocitem všeobjímající hořkosti, že byl

  zrazen!

  Tlampač v klaustrofobické štábní pracovně se na

  chvíli odmlčel. Von Dodenburg si začal s tváře stírat

  krůpěje potu. Tlampač náhle znovu ožil a von Dodenburgova

  ruka zůstala tam, kde právě byla. Znovu se

  ozval strašlivý, bolestí zrůzněný hlas umírajícího důstojníka

  britského námořnictva, lapeného v potápějícím

  se torpédovém člunu, plném mrtvých námořníků

  a vojáků.

  Mluvil přerývaně, hystericky. „Kriste pane, už to

  nevydržím… Mám obě nohy uraženy… Kde mám

  ksakru ty nohy?“

  Von Dodenburg cítil, jak se mu chlupy vzadu na krku

  topoří, a proti své vůli se otřásl.

  Pak nastala odmlka, rušená pouze přerývaným

  dech umírajícího muže. Pak se rozeštkal. „Všichni

  jsou mrtvi… Všichni mrtvi… Opustili mě, nechali mě

  zde samotného… Můj bože…“

  Nato se z tlampače opět ozval nesmírně skličující

  zvuk. Sténání, neovladatelné vzlyky muže, jenž se zcela

  zhroutil. Rommel pokývl ke svému adjutantovi. Schmidt

  se natáhl a s cvaknutím tlampač vypjal. Zvenku byly

  slyšet slábnoucí zvuky boje. Štábní důstojníci stáli

  v podzemním velitelství jako přimrazeni, zděšeni jatkami

  britských sil. Přitom to byli ostřílení veteráni, kteří

  prožili strašlivé peklo v zákopech první světové války.

  Rommel stál nepohnutě. Po tváři se mu rozlil nelítostně

  triumfální úsměv. Pouštní liška znovu porazila

  Brity a polní maršál nedokázal skrývat své potěšení.

  Náhle udeřil svou maršálskou holí do stolu s mapami.

  Ozvalo se tupé zadunění. Štábní důstojníci se polekaně

  vzepjali.

  Meine Herren,“ pronesl, „angláni, kteří přežili,

  teď ve snaze zachránit si holý život prchají do pouště.

  Naše vítězství je rozhodné!“

  Mezi shromážděnými štábními důstojníky se rozlehlo

  souhlasné mumlání. Rommel znovu udeřil svou

  maršálskou holí o stůl s mapami.

  „Pánové, to čeho jste právě byli svědky, je již minulostí,

  a my necháme anglány, aby se zamysleli nad

  budoucností – to umějí velmi dobře. My, Němci, máme

  jinou a lepší práci.“

  Otočil se a pohlédl na von Dodenburga, jako kdyby

  se za tváří mladého důstojníka snažil něco najít. „Nu,

  majore, poprvé jste byl svědkem útoku pouštního

  komanda.“ Polní maršál vystrčil svou bojovnou, neústupnou

  bradu. „Teď vy ukážete těm kozozubým anglánům

  v Deltě, jak má správně vypadat útok komanda.“

  Nasadil si hrotitou čapku Afrikakorpsu a pokývl

  ke Schmidtovi. „Von Dodenburgu, dostavte se ke mně

  zítra ráno v 10:00 hodin. Pro ty vaše rváče z SS mám

  nějakou práci. Gute Nacht, meine Herren.“ Nonšalantně

  se dotkl maršálskou holí čapky. Muž, jenž v uplynulých

  dvou letech porážel v severní Africe všechny

  britské generály, vyšel do žhavé libyjské noci.

 • Autor: Kessler, Leo
  Překladatel: Fuksa, Vladimír
  Název: Píseční panteři
  Původní název: The Sand Panthers
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-294-9
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 168
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 21.4.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.