Autoři

Série

O umění létat

od
Langewiesche, Wolfgang
 • Autor vzlétl poprvé v roce 1934 a brzy se cítil zaskočen nesrovnalostmi mezi popisem ovládání letounu a skutečností. Začal se tomuto tématu věnovat, z čehož časem vykrystalovala stále znovu vydávaná první exaktní analýza pilotování letadel. Instruktoři si uvědomili, že přesně a srozumitelně vysvětluje důležité fáze letu, co při nich pilot provádí a proč. Základy létání se nemění a kniha je vhodná pro piloty malých i velkých strojů a cenné informace v ní najdou i zkušení piloti. Dnes účastníci kurzů dostávají podrobné manuály, ale O létání zůstává stále nepřekonatelnou koncepční prací, která může začátečníkům nahradit mnoho hodin praxe.

 • OBSAH

  I. ČÁST – KŘÍDLO

  Kapitola 1: Jak letí křídlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Kapitola 2: Režimy letu letadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  Kapitola 3: Vztlak a vznášivost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Kapitola 4: Pilotní instinkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  II. ČÁST – TROCHU CITU PRO OVZDUŠÍ

  Kapitola 5: Zákonitost „horské dráhy„. . . . . . . . . . . . . . . 76

  Kapitola 6: Snos větrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  Kapitola 7: Co letoun chce dělat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

  Kapitola 8: Záležitost zvaná kroutící moment . . . . . . . . . . 126

  III. ČÁST – ŘÍZENÍ

  Kapitola 9: Výškové kormidlo a přípusť motoru . . . . . . . . 137

  Kapitola 10: Křidélka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

  Kapitola 11: Směrové kormidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

  IV. ČÁST – ZÁKLADNÍ OBRATY

  Kapitola 12: Zatáčka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

  Kapitola 13: Přímý a vodorovný cestovní let . . . . . . . . . . 209

  Kapitola 14: Klouzavý let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

  V. ČÁST – SESTUP

  Kapitola 15: Přiblížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

  Kapitola 16: Přistání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

  Kapitola 17: Dojezd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

  VI. ČÁST – NEBEZPEČÍ VZDUCHU

  AUTOR LIGHTON COLLINS

  Kapitola 18: Nebezpečí vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

  VII. ČÁST – VÍCE CITU PRO VZDUCH

  Kapitola 19: Pracovní rychlosti letadla . . . . . . . . . . . . . . 314

  Kapitola 20: Řídký vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

   

   

  I. ČÁST

  KŘÍDLO

  Zbavte se představy, že by letadlo bylo nějakým druhem automobilu

  ubírajícího se vzduchem. Tak to není. Může sice stejně hlučet a může

  stejně vonět, může mít obdobně zařízený interiér, ale je zde základní

  rozdíl: drží se na svém křídle.

  Křídlo je zvláštní věc, divně se chovající, kterému je obtížné porozumět

  a je náročné s ním zacházet. V mnoha významných ohledech

  je chování křídla naprosto v rozporu se zdravým rozumem.

  S křídly je bezpečné pobývat ve výškách, ale nebezpečné být při zemi.

  Bezpečné je letět rychle, nebezpečné letět pomalu. Zjednodušeně

  řečeno: pokud chcete, aby letadlo stoupalo, nasměrujete jeho

  příď nahoru. Ovšem pokud to přeženete, sesype se v přetažení nebo

  ve vývrtce. Při přistání letounu, když chcete sestoupit na dráhu, pohybujete

  řízením podobně jako při prudkém dynamickém vystoupání.

  Při klouzavém letu, když chcete sestupovat strměji, nasměrujete

  příď letounu méně strmě dolů. Když chcete sestupovat povlovněji,

  nasměrujete příď letounu dolů strměji! A nejnápadnější rozpor

  – v případě nouze, kdy letoun klesá k zemi na hranici přetažení, nebo

  padá v přetažení či vývrtce, a vy se obáváte nárazu na zem, jediným

  způsobem, jak zabránit havárii, je nasměrovat příď dolů a letět

  střemhlav k zemi, jako byste chtěli havarovat!

  Právě tyto rozpory činí tak obtížným naučit se létat. Protože naučit

  se létat je obtížné – to potvrdí každý. Důkazem je statistika nehod,

  počet uchazečů, kterým je výcvik odmítnut nebo jsou z výcviku vyřazeni

  pro nedostatek schopností. To, co činí létání tak obtížným, je,

  že instinkty letce – tedy nejniternější zakořeněné návyky mysli a těla

  – jej nutí chybovat. Při učení se jiným dovednostem, které jsou

  srovnatelné s pilotováním – ovládání plachetnice, kupříkladu – si

  osvojujeme nové zručnosti. Ale v případě pilotáže se musíme učit

  mnohem pečlivěji, mnohé pevně zakořeněné představy musí být odstraněny,

  či naprosto převráceny!

  Tyto rozpory se selským rozumem občas od pilota vyžadují „odvahu“.

  Při létání vznikají situace, že ten, kdo okamžitě nereaguje,

  je ztracen. Nejmarkantnějším případem je vybrání přetažení v malé

  výšce – vychýlení řídicí páky dopředu a namíření přídě k zemi, to

  vyžaduje odvahu – a není jiné alternativy. Jsou ale i mnohé další

  příklady. Jedna z příruček o létání uvádí, že se pilot musí naučit

  neřídit se instinktem sebezáchovy, ale nahradit jej pečlivě nacvičenými

  reakcemi. To je pouze jiné vyjádření pro „kuráž“.

  Z uvedeného by se mohlo zdát, že výuka pilotáže konvenčních letadel

  musí být většinou otázkou drilu, jako výcvik bojácného zvířete

  proskakujícího hořící obruč. Skutečně se naše metody letového

  výcviku tomu trochu podobají: člověk nedokáže překonat svůj selský

  rozum a nejsilnější instinkty jinak než cvičením, a ještě tvrdším

  cvičením.

  Ovšem je možný i jiný náhled na problém. Možná nás náš selský

  rozum a naše přirozené reakce zavádějí špatně prostě proto, že pracují

  na základě našich nesprávných představ o křídle a tom, jak doopravdy

  letí, jak se řídí a co doopravdy dělá. Letoun je především

  stroj. Je podroben fyzikálním zákonům. Jeho chování proto nemůže

  být v rozporu se zdravým rozumem. Křídlo je prosté – právě tak prosté,

  jako ostatní vskutku velké vynálezy člověka – kolo, člun, páka.

  Avšak na rozdíl od těchto vynálezů je křídlo nové, dosud jsme se

  s ním nesžili. Co se stane, když začátečník reaguje nesprávně v letounu,

  je podobné tomu, co se dělo v raných dobách automobilismu,

  kdy člověk, pokoušející se v nouzi zastavit, by zatahal za volant, jako

  kdyby měl ve své ruce otěže, a dokonce zařval „prr!“. Na jeho záměru

  a na jeho reakcích nebylo nic špatného. Jedinou chybou byla

  představa automobilu jako mechanizovaného koně, který je řízen

  podobným způsobem. Kdyby měl v mysli jasnou představu mechanického

  uspořádání, které máme dnes – spojky, která může odpojit

  motor, brzd, které mohou zastavit kola, chápal by, že ta věc je stroj

  a je bez užitku na něj mluvit. Pak by si počínal správně. Možná kdybychom

  mohli jen dostatečně jasně porozumět křídlu, vidět jeho

  fungování dostatečně živě, nezdálo by se nám již, že se chová v rozporu

  se zdravým rozumem. A jeho chování by bylo v souladu s naším

  očekáváním. Pak bychom mohli prostě uposlechnout svých instinktů.

  Létání se provádí do značné míry s představivostí! Pokud budou

  něčí představy o letounu správné, bude jeho chování v letounu přirozeně

  a bez námahy rovněž správné.

  Snaha porozumět, jak letoun letí, se někdy nazývá „teorie letu“.

  Pod tímto pojmenováním má u pilotů špatnou reputaci. Většina

  pilotů soudí, že teorie je bez užitku, že to, co potřebují, je praxe.

  Nicméně bez teorie to nejde: cokoli děláte, od loupání brambor až

  po létání, děláte na základě jisté představy o tom, co je co – a to vše

  je vlastně „teorie“. A pokud jsou vaše představy o tom, co je co,

  správné, budete si počínat správně.

  Špatné na „teorii letu“ z pilotního pohledu není to, že je to teorie.

  Špatné je, že se zabývá nesprávnou věci – obvykle se zaměřuje na

  stavbu letounu spíše, než jak s ním létat. Z pohledu potřeby pilota je

  příliš podrobná v problémech aerodynamiky. Dokonce poskytuje pilotovi

  vzorec, podle kterého si může spočítat vztlak letadla! Avšak

  zanedbává ty fáze letu, které pilota zajímají nejvíce. Často neumí

  ujasnit pilotovi tu nejvýznamnější část dovednosti pilotáže – úhel

  náběhu, a to, jak se mění za letu. A obvykle nedokáže podat jasné

  vysvětlení různých podmínek letu, v nichž se letoun může nacházet,

  od rychlého letu až po let na hranici přetažení. Celá tato kniha –

  a zvláště její první kapitoly – je pokusem změnit pohled na „teorii

  letu“. Nezabývat se tím, co pilot nepotřebuje znát, ale tím, co mu

  bude při létání opravdu užitečné.

   

  Kapitola 1

  JAK LETÍ KŘÍDLO

  V každou chvíli stovky začínajících pilotů marní letový čas jen proto,

  že nerozumí tomu, jak letadlo letí. Neznají tu jednu jedinou skutečnost,

  která vysvětluje jejich počínání. Postrádají ten jediný klíč,

  který odemyká většinu tajemství létání.

  V učebnicích se tomu říká úhel náběhu (anglicky Angle of Attack

  – AoA). Ten je podstatou teorie letu. Říká o létání téměř vše. Objasňuje

  stoupání, klouzavý a vodorovný let; téměř vše o zatáčce, prakticky

  vše o obyčejném přetažení, přetažení na výkonu, o vývrtce. Vysvětluje

  i takové manévry, jako je přiblížení na výkonu se zdviženou

  přídí; i podstatu přistání. Žádnému z obratů nelze plně rozumět, pokud

  jej nechápete. Sice nebudete hned schopni dobře létat, budete

  při současné manipulaci s řídicí pákou a směrovým kormidlem neohrabaní.

  Vaše oči a uši a nohy budou trochu nemotorné; avšak budete

  rozumět létání, a nebude pro vás hádankou; budete schopni vyjmenovat,

  co byste měli dělat; budete schopni analyzovat své vlastní

  chyby… A obstojíte.

  Porozumět, co úhel náběhu znamená, však vyžaduje skutečné duševní

  úsilí. Je pouze jediný snadný způsob jak porozumět neznámým

  věcem – srovnáním s věcmi známými. Můžete rozumět účinkům stavitelné

  vrtule porovnáním s převody u automobilu; samotné vrtuli

  přirovnáním ke šroubu; směrovému kormidlu přirovnáním k lodnímu

  kormidlu. Avšak křídlo letadla je jedinečná a nová věc charakteristická

  pro letadlo samotné. A tak úhel náběhu postrádá v našem životě

  na zemi ekvivalent.

  V prvé řadě, čím úhel náběhu není. Úhel náběhu není úhlem, který

  vaše příď svírá s horizontem. Není úhlem, pod kterým váš stroj

  míří vzhůru či dolů. Piloti někdy užívají tato slova v předchozím

  smyslu. Sem by se ale hodilo spíše „poloha“: poloha přídí vzhůru,

  vodorovná poloha, poloha přídí dolů. Rozlišování je důležité, neboť

  letadlo může být v poloze výrazně přídí dolů avšak se značně vysokým

  úhlem náběhu – kupříkladu ve vývrtce. A opět, letadlo může

  směřovat téměř přímo vzhůru a přitom letět na poměrně nízkém úhlu

  náběhu, třeba během strmého stoupání.

  Úhel náběhu také není úhlem, pod kterým jsou nastavena vaše

  křídla vzhledem k podélné ose letadla. Tento úhel se nazývá úhlem

  nastavení; a pilota se příliš netýká. Je vložen do letadla konstrukté-

  rem. U většiny letadel je navíc úhel nastavení zanedbatelně malý

  – jeden nebo dva stupně či dokonce nula. Proto v tomto výkladu nebude

  úhlu nastavení většinou věnována pozornost. Bude se předpokládat,

  že letadlo je postaveno s nulovým úhlem nastavení.

  Zatím jsme si řekli, co úhel náběhu není. Teď uvedeme, co to je;

  a tento pojem budeme zkoumat, zakreslovat na papír, zkoušet za letu

  – do té chvíle, než se stane zcela jasným a přirozeným: úhel náběhu

  je úhlem, pod kterým se křídlo setkává se vzduchem. ……………………….

 • Autor: Langewiesche, Wolfgang
  Překladatel: Kučera, Pavel
  Název: O umění létat
  Původní název: Stick and Rudder
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-307-6
  Vazba: vázaná
  Formát:140.00 x 210.00 mm
  Počet stran: 344
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 23.6.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.