Autoři

Série

Krvavý sníh

od
Nowak, Helmuth
 • Další kniha německého autora Helmutha Nowaka představuje nového hrdinu – vrchního svobodníka Williho Drottnera, bojujícího v drsných podmínkách ruského severu. Po sériích s Helmuthem Nowakem, působícím ve skupině armád Střed, a Erichem Breitnerem, příslušníkem vojsk, operujících na jihu Ruska, se věnuje dosud značně opomíjené oblasti největšího válečného střetnutí všech dob. Německá skupina armád Sever má při útoku na Rusko před sebou obtížný úkol: nesjízdným terénem projít pobaltskými republikami, odříznout Rusy od Baltského moře a obsadit Leningrad. Proti zdrcující přesile má slušnou šanci na úspěch: po zapojení obyvatel Pobaltí, násilně přičleněných k SSSR, by mohla své síly zdvojnásobit. To se ale nestane a vyhlídky na vítězství se tím pronikavě sníží…

 •  

  KAPITOLA 1

  Končil první letní den roku 1941. Až na občasné studené

  poryvy větru od Baltu bylo celý den horko, vojáci

  pracovali jen v košilích s vyhrnutými rukávy a lodičkami

  založenými za opasek. Nechápali, proč se

  musí na hranicích s Ruskem zakopávat – Rusové byli

  spojenci a vzhledem k chudobě prvního a vzdálenosti

  druhého, Itálie a Japonska, dodávali do Německa nesrovnatelné

  množství potřebného zboží. Ne, že by

  vojáci měli Ivany v kdovíjaké lásce. I když se jejich

  hlídky denně potkávaly při pochůzkách na hraniční

  čáře a některé obličeje už znali stejně dobře jako tváře

  sousedů, přece jen si ti starší ze stranických školení

  a mladší ze školy a Hitlerjugend pamatovali, že Němci

  jsou panský národ, nadlidé, zatímco Rusové stojí na

  rasovém žebříku hodně nízko, skoro na stejné úrovni

  jako Židé. Pomyšlení, že by někdy mohli velký německý

  národ jakkoli obtěžovat, bylo směšné, zvláště

  teď, když wehrmacht celému světu ukázal svou nedostižnou

  bojovou sílu.

  Rusové se ve strachu z Německa na svých nových

  hranicích opevňovali mnohem důkladněji, pozorovací

  letouny hlásily výstavbu betonových opevnění a proměnu

  nenápadných selských chalup v pevné uzly odporu,

  horečnou výstavbu nových letišť a nenápadné

  soustřeďování tankových sil v nedalekých lesích. Přes

  den sice byli opatrní jako svišti, jakmile však slunce

  zapadlo, bylo možné odhadnout narůstající počet vojsk

  podle počtu táborových a kuchyňských ohňů.

  Jestliže byli tak bláhoví a přece jen se chystali k útoku,

  jak tvrdili Vůdce a říšský ministr informací Goebbels,

  bylo to od nich přinejmenším nevděčné. Wehrmacht

  porazil za necelé tři týdny Polsko, navzdory

  statečnému odporu jeho vojáků, a teprve pak se daly

  ruské sbory na pochod, aby si z lákavé kořisti taky něco

  ukously. Nemusely vůbec bojovat, polskou armádu

  plně zaměstnávali Němci. Wehrmacht jim dokonce

  musel odevzdat část území, která dobyl, protože tak se

  hlavy obou států předem dohodly.

  Ale Vůdce se nikdy nemýlil, a jestliže tvrdil, že se

  chystají k zákeřnému útoku, jistě měl pravdu. Koneckonců

  v jeho kanceláři se sbíhaly všechny nitky informací

  od abwehru, Říšské odposlechové služby, pozorovacích

  letadel i zprávy špionů, nasazených do ruského

  prostředí. Ale zakopávat se proti tak chabému nepříteli?

  Někteří z mazáků si ještě pamatovali, jak po porážce

  Polska dohrkotaly na domluvenou linii Bugu ruské

  tanky, staré, rezavé, oprýskané plechové krabice se

  směšnými dělíčky, s nimiž i navzdory opotřebovanému

  dojmu nedovedly jejich osádky zacházet. Šněrovaly

  ulicí jako sobotní opilci, nezvyklí na alkohol, a tu

  a tam do sebe za příšerného skřípění dokonce narazily.

  Při čestné přehlídce před tribunou jednomu z nich

  praskl pás, jeho články se s pekelným řinčením sesypaly

  do prachu a nezbylo nic jiného než poškozené vozidlo

  odtáhnout traktorem, aby přehlídka mohla nějak

  dospět ke svému konci.

  Navíc – dobrý Bože – ti ruští vojáci! Zarostlí, špinaví,

  jejich uniformy každý pes jiná ves, nikde žádný kulomet

  nebo samopal, pouze zastaralé pušky s bodáky

  dlouhými jako šavle. Nikdo si nedovedl představit, že

  by se jimi mohli ohánět, a dokonce snad i někoho zasáhnout.

  Boty měli tak zaprášené, že by je v německé

  armádě každý svobodník otloukl nováčkovi o hlavu.

  Ostatně, boty.

  Každé německé oko, zvyklé na jednotnou výstroj, by

  nad obutím ruských vojáků zaslzelo. Jedni nosili šněrovací

  bagančata, pocházející ještě ze spojeneckých dodávek

  z dob první světové války, druzí jako roury ke

  kamnům tuhé a třetí zase měkké shrnovací holínky, jiní,

  možná pro změnu, plstěné válenky.

  Stejné to bylo s uniformami a čepicemi – ani lid útočící

  na Bastilu za Francouzské revoluce nebyl oblečený

  tak různorodě. Převažující zelená barva uniforem

  hýřila odstíny od olivové přes khaki k hnědozelené,

  byly tu však k vidění i součásti modrých leteckých nebo

  černých tankistických uniforem a rudé kozácké šaravary

  v různých kombinacích.

  Bujarého potlesku a hvízdání přihlížejících německých

  vojáků se dočkal trubač v černých tankistických

  kalhotách, modré blůze letectva s kozáckou papachou

  s rudým dýnkem na rozčepýřených rusých vlasech.

  „Cirkus Barnum,“ šeptali si nespokojeně důstojníci,

  kteří museli vzdát čest každému oddílu, v jehož čele

  kráčel praporečník se zástavou. „Tohle je naprosto nedůstojné,

  měli bychom demonstrativně odejít.“

  „Jenže tuhle přehlídku nám nařídili ze štábu armády.

  Musíme to nějak vydržet.“

  „Ale večer se opijem!“

  „To určitě musíme. Tahle podívaná by jinak člověku

  dočista znechutila ctihodný vojenský stav.“

  Vrcholem nevkusu se však stalo malé pohoštění po

  přehlídce, při němž ruský generál Krivošejn pozvedl

  sklenku s vodkou a připil: „Na věčné nepřátelství našich

  velkých národů.“ Pravda, snažil se mluvit německy

  a v cizím jazyku snadno unikne drobná chybička,

  ale tohle přeřeknutí bylo opravdu nešťastné a německé

  účastníky setkání dokonale znechutilo.

  Za zvuků hymny Deutschland, Deutschland über alles

  spustili ze stožáru říšskou vlajku, potom však musel

  důstojnický sbor se skřípěním zubů přihlížet, jak na sto-

  žár stoupá za zvuků Internacionály, oficiální hymny

  SSSR, vyluzované osmičlennou ruskou kapelou, rudý

  prapor s hvězdou, srpem a kladivem, a ještě přitom stát

  v pozoru a salutovat. A tohle všechno v Brestu, městě

  a pevnosti, které slavně dobyl wehrmacht a teď je musel

  podle mezistátní dohody předat, aby se po litevském,

  polském a rakouském budování staly „starou ruskou

  pevností“.

  * * *

  Ale něco se určitě dělo, zkušení mazáci to cítili ve

  vzduchu. Jakmile se setmělo, přivážely koňské zápřahy

  děla, ihned umísťovaná do palebných postavení, zakopávaná

  a zamaskovaná, jako by všude kolem zuřila

  bitva, zatímco nejhlasitějším zvukem, který se setmělým

  krajem ozýval, byly hlasy cvrčků a kukaček. Nejnižší

  možnou rychlostí se k hranici šouraly tanky

  a obrněné vozy, nákladní auta přivážela stohy munice

  a hektolitry pohonných hmot.

  V deset večer nařídili důstojníci mužstvu nástup a velitelé

  rot jim ve světle baterek přečetli rozkaz Vůdce.

  Stálo v něm, že je třeba předejít chystanému ruskému

  útoku vlastní drtivou ofenzivou, rozprášit jejich sbory,

  připravující se k výpadu v Bělorusku, vyčistit Pobaltí

  a dobýt Leningrad. Teprve pak se měly útočící kolony

  stočit na jih a dobýt Moskvu.

  „Jak vidíte,“ prohlásil s uspokojením velitel roty kapitán

  Faix, „všechno je tentokrát dokonale promyšlené.

  Všechny síly vrhnout na jeden cíl, až ho bude dosaženo,

  na druhý, a tak dále, dokud nepřítele neporazíme. Žádné

  chyby, jaké jsme udělali v minulosti – že nám velení určilo

  cíl, ale po čase došlo k jinému názoru a poslalo část

  sil tam, část zase jinam, a výsledkem byly jen zmatky.

  Tentokrát je vidět, že plán připravil pevnou rukou sám

  Vůdce, a nedá si do něj od nikoho mluvit.

  Provolejme Vůdci a vlasti třikrát ‚Sieg heil!‘“

  Vojáci ze sebe vyrazili nadšený bojový pokřik, pouze

  několik mrzoutů v zadních řadách otráveně reptalo.

  „Sieg heil, nazdar a hurá! Včera spojenec, dneska nepřítel.

  To sem vážně zvědavej, kdy se vrhnem na Taliány

  nebo Rumuny, se kterejma se naši papaláši ještě

  včera na potkání málem líbali.“

  „Kdy to chtěj spustit?“ zeptal se délesloužící vrchní

  svobodník Lindner. „Nějak sem to přeslech.“

  „Ráno, za kurvopění. Ve čtvrt na čtyry.“

  „A do prdele! To znamená o půl třetí budíček, ve tři

  čtvrtě snídaně; moc toho teda nenaspíme. Lepší by bylo

  zalehnout hned teď.“

  „To seš pěknej blázen! Až se velitel vyžvaní, bude

  se fasovat ostrá munice, kuřivo a lihové nápoje – tak to

  aspoň říkal štába. Třicet hřebíků do rakve a čtvrt flašky

  šnapsu na chlapa. Na to se vyplatí počkat.“

  „Berou to pěkně z gruntu,“ zachmuřil se Lindner,

  chlap jako hora, o jehož dlouhé a namáhavé službě

  vlasti vypovídal nos přeražený v jakési rvačce, s níž

  před lety hájil čest svého pluku, a zvyk všechny denní

  úkoly splnit dvě hodiny před večerkou, aby si mohl jít

  brzy lehnout. Velké tělo – postavy medvědí, avšak hbitosti

  gazely, jak říkával – potřebovalo mnohem víc odpočinku

  než vychrtlí, dohola vystříhaní nováčci, které

  probouzelo ze spaní každé zašustění krysy.

  A těch bylo pod každou polskou chalupou, v nichž se

  usídlili, nepočítaně. Velení soustavně odmítalo dopravit

  do ležení jed na jejich hubení (zásobování mělo jiné priority

  než zvyšování pohodlí vojáků) a střílet je nesměli,

  aby příliš nevyplašili Rusy na druhé straně hranice. Ani

  zhotovování nejrůznějších nástrah a pastí nepomohlo –

  jednak by jich vojáci potřebovali miliony, a navíc jim

  hrozilo nebezpečí, že je při tom nachytá nějaký příliš

  horlivý poručíček. „To nemáte nic důležitějšího na práci?

  No tak pojďte se mnou, já už vám nějakou najdu!“

  Důstojníkům bylo hej, ti spali v postelích, ale obyčejní

  kmáni se museli spokojit s otýpkami slámy, v nichž

  krysy v noci divoce rejdily při hledání potravy.

  * * *

  Rota byla po doplnění nováčky v plném stavu, všechno

  vybavení měla v pořádku, zbraně dokonale udržované,

  uniformy a prádlo čisté, jako by se vojáci chystali

  na přehlídku, a ne do boje. Nikdo zatím neměl vši –

  polské tažení bylo příliš krátké, než aby se stačily rozmnožit,

  a Francie byla vyspělá kulturní země se spoustou

  koupelen, umožňujících udržet hygienu i navzdory

  válce na patřičné úrovni. Ale ty jistě přijdou, až se budou

  trmácet po rozlehlé ruské zemi.

  Kde vlastně končí? ptali se někteří a zkušenější jim

  s posměšky odpovídali. Buďto zasvěceně mluvili o polednících

  nebo o Asii, mnohem častěji však tázajícího

  odesílali po vojenském způsobu do naprosto nepatřičných

  míst.

  Kolem půlnoci hovory utichly. Otrlejší mazáci

  usnuli, jak byli zvyklí, v uniformách a s holínkami na

  nohou. Vojáci, kteří se chystali do boje poprvé, nemohli

  usnout, posedávali podél venkovních zdí na

  straně odvrácené od hranice a kouřili, což v ubikacích

  kvůli slámě na podlaze nesměli. Z víček ešusů popíjeli

  koňak, dvě deci na muže. Dost málo na to, aby se

  chlap opil, ale s nováčky v rotách to bylo jiné. Mnozí

  z nich ochutnali alkohol vůbec poprvé v životě – většina

  z nich byla donedávna členy Hitlerjugend, a protože

  Vůdce nekouřil ani nepil, řídili se jeho příkladem.

  Na ty měla ta „kapka koňaku“, jak se vyjádřili mazáci,

  zhoubný účinek.

  Koneckonců, jak každý ví, také kouření je nezdravé,

  a někteří z nich, kteří si zapálili jenom proto, aby vypadali

  dospěleji, zvraceli nebo si mohli vykašlat plíce. ………………….

 • Autor: Nowak, Helmuth
  Překladatel: Novotný, Jiří
  Název: Krvavý sníh
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-477-6
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 216
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 9.11.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.