Autoři

Série

Japonské gestapo

od
Felton, Mark
 • Kempeitai byla obávaná japonská vojenská a tajná policie, před a za 2. světové války, nechvalně známá svou krutostí a nemilosrdností, v nichž i předčila podobné organizace válečných spojenců Japonska. Její síť pokrývala nejen japonské ostrovy, ale všechna obsazená území, na nichž nesmlouvavě vládla. Autor ve své knize shromáždil očitá svědectví ukrutností páchaných jak mezi civilním obyvatelstvem v Číně a na tichomořských ostrovech, tak při boji proti podzemnímu odporu i při správě zajateckých táborů. Kromě toho se věnuje dalším polím její působnosti, jako byly biologické a chemické pokusy na vězních koncentračních táborů, nebo správa táborů hojně využívané otrocké práce včetně vojenských nevěstinců.

 • Obsah

  Poděkování 9

  Úvod 11

  První kapitola: Velký bratr 15

  Druhá kapitola: Nástroj teroru 34

  Třetí kapitola: Otroci pro císaře 46

  Čtvrtá kapitola: Bridge House 59

  Pátá kapitola: Odpor byl dětinský 82

  Šestá kapitola: Dvojitá desítka 101

  Sedmá kapitola: Sexuální otrokyně 117

  Osmá kapitola: Masakr nevinných obětí 133

  Devátá kapitola: Asijské Osvětimi 143

  Desátá kapitola: Hoši z bombardérů 159

  Jedenáctá kapitola: Kamikadze Kempeitai 180

  Dvanáctá kapitola: Nikdo nesmí přežít 194

  Třináctá kapitola: Konec hry 221

  Čtrnáctá kapitola: Jak snést nesnesitelné? 237

   

   

  Úvod

  Tato kniha není pro čtenáře, kteří na to nemají žaludek

  nebo mají slabé nervy. Následující stránky totiž nahlédnou

  do nejtemnějších koutů lidského srdce. Je to přehlídka

  toho nejhoršího chování člověka. Kapitoly této

  knihy vyprávějí o brutálních činech, ze kterých vstávají

  vlasy na hlavě, o brutalitě, která neustále zvyšovala hranice

  mravní zpustlosti v době, kdy to vypadalo, že celý

  svět zešílel, národy spolu válčily a jedinec neznamenal

  téměř nic. Z těch stránek skoro kape krev a ozvěna zoufalého

  křiku dávno mrtvých se nese dekádami času až

  k nám, do bezpečí a pohody dvacátého prvního století.

  Hlavní zločinci, na které se soustředí tato kniha, jsou

  příslušníci japonské vojenské policie v době války, té

  obrovské a zločinecké organizace zvané Kempeitai čili

  sbory vojáků zákona. Tato kniha není v žádném případě

  definitivním přehledem o této odlidštěné a nenávistné

  organizaci, ale poskytuje jen letmý pohled na nesčíslné

  aktivity, na kterých se podíleli příslušníci Kempeitai po

  celé okupované Asii. Co do rozsahu a zběsilosti zločiny

  Kempeitai mohou konkurovat zločinům německého

  Gestapa a v mnoha případech kráčely po cestě absolutního

  zla ještě mnohem dál.

  Žiji v městě, kde kdysi železnou rukou vládla Kempeitai.

  Ještě dnes existují v Šanghaji mnohé budovy, které

  byly důležitou součástí říše Kempeitai. Neexistují zde sice

  žádné pamětní desky zaznamenávající toto temné historické

  období, jak by to člověk čekal třeba v Berlíně nebo

  Singapuru, ale přesto tyto spíše nevýrazné chátrající

  budovy, které se choulí dohromady s ostatními starými

  stavbami, zatímco se kolem nich zvedají k nebi zářící

  skleněné mrakodrapy, vyzařují kolem sebe auru nenávisti.

  Na sever od Bund, slavného milionového panoramatu

  Šanghaje třicátých let, je řeka Suzhou a za slavným mostem

  Garden Bridge byla kdysi, v dobách největší slávy,

  exkluzivní čtvrť města, nyní ale beznadějně pustá. Kousek

  od řeky stojí velký bílý obytný dům z roku 1930 zvaný

  Bridge House. Tady bylo hlavní středisko mučení

  Kempeitai během druhé světové války a tady, jak uvidíte,

  budete-li číst dál, se ve sklepeních a adaptovaných bytech

  praktikovaly děsivé věci jak na čínských občanech,

  tak na příslušnících západních států. Zdi dvora často odrážely

  ozvěnu výstřelů z pušek, když se popravčí čety

  denně zbavovaly krvácejících a zmučených obětí šíleného

  experimentu s budováním japonské říše.

  Pokud je dnes nějaká budova v Šanghaji plná duchů,

  kteří nemohou najít klid, tak by to měl být Bridge House,

  skutečný dům mrtvých. V tomto středisku sadismu

  a vraždění dnes žijí normální obyvatelé, kteří netuší, jak

  krvavá je minulost té budovy. V moskevské Lubjance či

  na bývalém velitelství Gestapa na Prinz Albrecht Strasse

  v Berlíně dnes nikdo nebydlí, ale v Šanghaji se dějiny

  jaksi vytrácejí v zapomnění a je zde jednoduché hříchy

  minulosti z přítomnosti úplně vymazat. Bridge House je

  v mnoha směrech charakteristickým památníkem Kempeitai,

  protože stejně jako samotný Bridge House i většina

  vrahů unikla po válce odplatě a většině se podařilo

  proměnit se během poválečného období v nevinné a nenápadné

  občany.

  Kempeitai byla produktem hysterické nenávisti, nedůvěry

  a strachu před Západem. Byla také výrazem obrovského

  komplexu méněcennosti, kterým trpěli mnozí

  Japonci ze západních mocností a z jejich úmyslů vůči

  Japonsku. Kempeitai byla vyvrcholením všech těchto

  složitých pocitů a politických teorií i výrazem víry Japonska

  ve vrozenou nadřazenost jejích posvátných ma-

  teřských ostrovů a ideologií, které posilovaly japonské

  imperiální ambice. V rukách Kempeitai zemřely miliony

  lidí, ale kdo kdy vlastně vůbec něco zaslechl o nějaké takové

  organizaci? Jako celá ta válka v Asii i Kempeitai se

  stala jenom vedlejší poznámkou k dějinám, známou

  pouze akademikům a historikům. Dokonce i sami Japonci

  vědí velmi málo o jejích děsivých zločinech nebo

  o škále jejích krutostí. Čtěte dál a nechte se opravdu doslova

  zhnusit, protože tak bychom se měli skutečně cítit.

  A dokud se Japonsko neomluví za své chování během

  války, měli bychom mu neustále připomínat, jak zhnuseni

  z toho stále ještě jsme.

                                                        Šanghaj, listopad 2008

   

  První kapitola:

  VELKÝ BRATR

   

  Pro nás je císař ztělesněním Boha mezi lidmi, zjevením

  božstva.

  Státní japonské náboženství šintó

   

  V dřevěné židli seděl s hlavou svěšenou na prsou nějaký

  muž. Z úst a brady mu crčela krev. Měl dlouhé špinavé

  vlasy, které mu visely přes oči jako závoj. Byl do pasu

  nahý, jeho trup zbrocený potem. Muž sténal a pomalu

  zvedl hlavu, aby pohlédl na své inkvizitory. Byli dva. Jeden

  seděl na židli před ním, na sobě měl vojenskou košili,

  kalhoty a jezdecké boty, rukávy košile měl vyhrnuté,

  v pravé ruce cigaretu.

  Druhý muž, podobně oblečený jako ten v jezdeckých

  botách, stál ve stínu, protože místnost byla malá a zatuchlá

  a v rukách držel tlustou dřevěnou hůl. Svázaný

  muž na židli opět zasténal a mumlal něco anglicky. Sedící

  vyšetřovatel se naklonil kupředu, nastražil uši směrem

  k Angličanovým ústům a napjatě poslouchal. Najednou

  vyskočil a zaječel: „Lháři! Tak ty mi budeš zase

  lhát? Myslíš si, že my už pravdu neznáme?!“

  Mluvil s těžkým přízvukem, pak se obrátil na svého

  druha a zavrčel na něho nějaký rozkaz v japonštině. Muž

  s holí postoupil kupředu, nabral dech a prudkým mávnutím

  udeřil Angličana na nahá záda, pak znovu a znovu,

  údery následovaly s rytmickou pravidelností, zjevná rutinní

  praxe získaná v téhle dusné a plesnivé kobce.

  Angličan křičel, jak se mu dřevo zarývalo do masa,

  trhal sebou a bránil se jako chycené zvíře, ale provazy

  byly silné a pevně ho držely připoutaného k židli, která

  byla bezpečně přišroubovaná ke špinavé podlaze.

  Po dalších dvaceti ranách bití ustalo. Angličan sténal

  a chroptěl, zatímco se jeho japonský mučitel naklonil

  kupředu a znovu a znovu mu pokládal tytéž otázky jako

  už několik předcházejících dní, aby získal přiznání,

  které potřeboval.

  Když ho odpovědi neuspokojily, vrazil Japonec Angličanovi

  do tváře hořící cigaretu, přitlačil žhavý popel do

  kůže, až místnost zaplnil pronikavý pach spáleného masa.

  Potom zase začalo další bití. Tohle byla typická

  ukázka hrůzy, kterou opakovala po deseti tisících všude

  na okupovaných územích Asie během druhé světové

  války organizace tak krutá, bezohledná, divoká a oddaná

  válečným cílům Japonska, že se mučení a týrání stalo jejím

  základním pracovním nástrojem.

  Už pouhá zmínka jména Kempeitai budila strach

  a hrůzu v srdcích nespočetných válečných i civilních zajatců

  během druhé světové války. To jméno stejně působilo

  i na miliony zotročených lidí v bývalých evropských

  koloniích a státech, které dobyly a obsadily japonské síly.

  Když se válka začínala vyvíjet v neprospěch japonské

  říše, začalo to jméno děsit dokonce i samotné Japonce,

  jak vojáky, tak i civilisty. Příslušníci Kempeitai úplně

  ovládli jeviště války na Dálném východě jako příšery

  z pohádek, jako otročtí nohsledi japonského ultranacionalistického

  militarismu a úslužní mučitelé ve službách

  japonského policejního státu, který pomáhali vytvořit.

  Jejich krutost byla známá, jejich mučící metody budily

  všude hrůzu a jejich postavení ve válčící japonské říši se

  zdálo neotřesitelné.

  Charakterem své činnosti byla Kempeitai přirovnávána

  k obávanému německému Gestapu Geheime Staatspolizei

  – čili tajné státní policii a skutečně mezi nimi

  existovaly určité podobnosti. Ale Kempeitai měla mnohem

  širší povinnosti i odpovědnost než Gestapo a měla

  prsty v mnohem více záležitostech, než to kdy hrůzná

  organizace Heinricha Himmlera dokázala. Máme-li tuto

  analogii dovést ještě dále, Kempeitai měla stejné součásti

  nejenom jako Gestapo, ale i jako ostatní policejní

  složky nacistického Německa, např. Sicherheitsdienst

  (SD), hlavní německá zpravodajská služba a Feldgendarmarie

  čili vojenská policie německých ozbrojených

  sil – Wehrmachtu. Do Kempeitai byly začleněny i špionážní

  sekce srovnatelné s armádní výzvědnou službou

  Německa, Abwehrem Wehrmachtu.

  Členové Kempeitai byli zodpovědní za vedení japonských

  zajateckých táborů a systému internačních táborů

  pro civilní obyvatelstvo. Pod jejich vedením byly poměry

  v táborech stejně hrozné a kruté jako v Himmlerových

  koncentračních táborech nebo Stalinových gulazích.

  Kempeitai byla také nástrojem propagandy a měla

  sekce, které se přímo opičily po berlínském ministerstvu

  doktora Josefa Goebbelse. Další, mnohem nebezpečnější

  tajné sekce Kempeitai, které mohly soupeřit s nelidskými

  pokusy doktora Josefa Mengele a dalších doktorů

  v Osvětimi, prováděly výzkum biologických a chemických

  zbraní v plejádě speciálně vybudovaných zařízení

  po celé Asii. Kempeitai byla také přímo bojová organizace

  se speciálně vycvičenými komandy, podobnými

  nechvalně proslulým komandům SS Otto Skorzenyho,

  která zachránila svrženého italského diktátora Benito

  Mussoliniho v Itálii v roce 1943 a v roce 1944 během

  ardenské ofenzivy infiltrovala spojeneckou linii v Belgii

  v přestrojení za americkou vojenskou policii. Bylo to také

  komando Kempeitai, které provedlo první nepřátelské

  vylodění na území Austrálie. …………………………….

 • Autor: Felton, Mark
  Překladatel: Nemejovský, Jan
  Název: Japonské gestapo
  Původní název: Japan´s Gestapo
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-339-7
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 0.00 mm
  Počet stran: 248+8
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 22.9.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.