Autoři

Série

Děravé sítě

od
Cimický, Jan
 • Jaroslav Mahulena je internista a typický „single“. Nedávno opustil funkci primáře oddělení a zůstal zde pracovat jako řadový sekundář. O víkendu na chalupě zabloudí venku, zvrtne si nohu a zdá se, že zmrzne. Naštěstí ho zachrání soused. Vrátí se do Prahy a každodenní stereotyp naruší předvolání zpět do Jizerských hor, chalupa byla totiž nejspíš vykradena. Když se chce na místě přesvědčit, je omráčen. Uprchlý vězeň se nakonec zmocní jeho dokladů, auta i klíčů, nechá ho osudu a vydá se do Prahy vykrást jeho byt. Mahulena je znovu na pokraji smrti a stejně jako vždy předtím z „děravých sítí osudu“ unikne. Je převezen do nemocnice, má na celý úsek od vstupu do chalupy amnézii. Rychle se vzpamatovává, ale začíná další boj o vlastní existenci. Jeho auto, kterým se uprchlý vězeň snažil dostat do Prahy, totiž havarovalo a shořelo. Vyšetřovatelům se zdá nepochybné, že ho řídil Jaroslav Mahulena, a tak případ uzavřou s tím, že je prohlášen za mrtvého. Tím se začíná odvíjet rychlý řetězec absurdních událostí. Jak obstojí v kafkovském světě?

 • 1

  Od chvíle, kdy začalo hustě sněžit a celou krajinu

  pokryla mlha, docela ztratil orientaci. Původně měl

  v plánu jen dojet na chalupu, zatopit v kamnech,

  a než se uvnitř trochu zahřeje vzduch, vyrazit na

  běžkách do lesa, který se táhl doslova za humny.

  V poslední době sem, do Jizerských hor mezi

  Kořenovem a osadou Jizerka, jezdil stále méně,

  i když se mu tady líbilo a znal tu všechno docela

  dobře už od dětství. Roubenku zdědil po babičce

  a dědovi, nikdo jiný z rodiny totiž o podobné dědictví

  neměl zájem, a on, jaksi z piety, protože sem

  jezdíval na prázdniny, nechtěl, aby taková vzpomínka

  padla do cizích rukou. Pravda, zpočátku sem

  jezdil i vícekrát za rok, snažil se udržovat všechno

  v obyvatelném stavu, jenže postupně jeho návštěvy

  řídly, možná trochu zlenivěl a víc dal na pohodlí,

  a tak byl v posledních několika letech rád, když se

  sem dostal jednou za rok, aby vyvětral a spočítal

  škody. Z nějaké vnitřní hrdosti si nechtěl připustit,

  že chalupa je pro něj jen zátěž a k ničemu a že by

  bylo opravdu rozumnější ji prodat. Za jakoukoliv

  cenu…

  I tentokrát mu tahle myšlenka vrtala v hlavě, pomalu

  se konkretizovala, a snad právě proto vyrazil

  na vzduch, aby o tom chvíli přemýšlel. Když přijel,

  byly všude haldy sněhu, musel nechat auto stát u silnice

  a věřit, že mu ho nikdo nepoškodí a sypač nezahrne

  sněhem, který se neúnavně a nekonečně snášel.

  Doškrábat se k chalupě musel po svých a nakonec se

  i proházet, protože dveře zavál sníh, to všechno mu

  zabralo skoro hodinu.

  Projížděl svou vlastní stopu a slyšel pouze, jak

  běžky drhly po čerstvém prašanu, a kolem něho se

  snášelo šumění vloček, jinak žádný jiný zvuk, docela

  ticho. Až to nahánělo strach.

  Po chvíli si uvědomil, že vlastně neví, kde je a kudy

  by měl pokračovat! Sevřela ho podivná nejistota

  a úzkost. V té mlze vypadalo všechno stejně, rozeznával

  jen stromy v bezprostřední blízkosti. Měl by

  jít dál, anebo se vydat zpátky? Kterým směrem?

  Vrátit se po vlastní stopě?

  Vždycky tu v zimě bývalo hodně sněhu, napadl

  v listopadu a držel se do března, lidé tu byli zvyklí,

  a zvlášť na samotách si udělali včas zásoby, aby je

  žádná kalamita nepřekvapila. Měli dost dřeva i jídla,

  aby přečkali nečas. Pak přišlo několik let, kdy i v zimě

  zůstaly stráně holé, a když napadl sníh, rychle

  odtával. V posledních letech se však zdálo, jako by

  příroda chtěla nahradit pár výpadků, sníh se snášel

  ze zatažené oblohy i několik dnů a pokrýval krajinu

  tak, že někdy nebylo ani možné poznat její kontury.

  Kdy tady naposledy trávil celý zimní víkend? Snažil

  se myslet na jiné věci, aby vyhnal podivnou úzkostnou

  myšlenku, že zabloudil a že netrefí zpátky.

  Vždyť přece znal okolí, alespoň si to o sobě myslel,

  tuhle zmatenost si nechtěl připustit, jenže ať se snažil,

  jak chtěl, myšlenky se mu záludně vracely k základnímu

  tématu: určitě začal bloudit, a jak se říká,

  nejspíš se tu pohybuje v začarovaném kruhu. Měl by

  přivolat pomoc? Ale jak? A koho?

  Nahmatal v kapse mobil, ale stále ještě neměl pocit,

  že nastal okamžik, kdy by měl připustit, že sám

  se z té chumelenice nedostane. Není přece někde na

  hřebenech Krkonoš a není rok 1913, nejmenuje se

  ani Hanč, ani Vrbata…

  Měl stále dost síly, aby pokračoval v cestě, trochu

  se však začal potit, nebylo to námahou, ale spíš rostoucí

  podivnou předtuchou. Mléčná mlha a sílící

  sněžení podporoval vtíravý vítr, metal mu do obličeje

  vločky, které zčásti tály, zčásti umrzaly na řasách,

  že je co chvíli musel otírat.

  Nemůže být daleko! Kdyby se tu aspoň ozval nějaký

  zvuk patřící k civilizaci, troubení klaksonu, pravidelný

  hluk motoru projíždějícího auta, nebo probliklo

  nějaké vzdálené světlo, jako v pohádkách!

  Běžky klouzaly po čerstvě napadlém sněhu a začala

  se ho zmocňovat panika, i když si to nepřipouštěl.

  Bylo mu jasné, že se musí dostat ven z lesa dřív, než

  se bude definitivně smrákat a teplota poklesne ještě

  víc. Uvědomoval si, že poslední smutné teplotní rekordy

  naměřili právě tady, v okolí Jizerky, hluboce

  pod nulou. Jak dlouho asi člověk v takových podmínkách

  vydrží vzdorovat, aby nezmrzl? Hlavně se

  pohybovat, neusnout!

  Pořád stál na nohou, větrovku měl upnutou ke krku

  a na hlavě nataženou kapuci, jenže právě ta mu

  bránila v rozhledu a připadal si jako pes, kterému dali

  kolem krku a hlavy rušivý trychtýř, aby si neohryzával

  nějakou ránu.

  Hlavní je neztrácet klid! Na okamžik se zastavil,

  aby se zaposlouchal. Shodil kapuci a zavřel oči, jako

  by se chtěl ještě víc soustředit. Musel se nějak rozhodnout.

  Mechanicky si přejel dlaní tvář a uvědomil

  si, že setřel zasychající krev, asi ho šlehla přes obličej

  nějaká větev, možná když před chvílí projížděl kolem

  křovin, a v tom mrazu si to ani neuvědomil. Vítr mu

  prudce metal vločky do obličeje.

  Teď mu nikdo nepomůže, musí se soustředit, neztratit

  hlavu, nepřipouštět si, že hrozí nebezpečí, zapomenout

  na všechny katastrofické filmy. Měl by

  někomu zavolat! Přece není zbabělost někoho informovat?

  Přivolat pomoc! Co kdyby…

  V kapsičce znovu nahmatal mobilní telefon. Krucinál!

  Je bez signálu! V tomhle zapomenutém přírodním

  ráji se dostal zrovna do míst, která nepokrývá

  signál. Kupodivu ho to zjištění nijak nerozhodilo,

  nepocítil ani strach. Musí se prostě dál spolehnout

  jen sám na sebe.

  Přesto v něm začal hlodat červ nejistoty a nedokázal

  se jej zbavit. Myslel si o sobě, že má dost výdrž,

  že ho nezaskočí žádná nepředvídaná událost, ale jak

  dlouho může pokračovat, než mu síly dojdou?

  Držet směr! Musí držet směr, nesmí uhnout, nakonec

  se někam dostane! Logika mu napovídala, že

  když se bude držet svahu a bude dál klesat, nakonec

  se musí dostat někam do údolí.

  Odhodlaně se vydal dál dopředu, do neproniknutelné

  mlhy a sílící vánice. Najednou se mu zdálo, že

  ucítil vůni kouře! To by znamenalo, že se tu někde

  pálí dřevo a že tu je blízko nějaká chalupa! Až se mu

  srdce rozbušilo. Jenže kterým směrem? Odkud nese

  vítr poselství tepla a civilizace?

  Jako divoké zvíře, které se dostane do pasti, vyrazil

  zběsile směrem, odkud se mu zdálo, že přišel závan

  páleného dřeva, a tedy záchrana.

  Narážel do stromků a z jejich korun se na něho sypala

  dvojí lavina, jemný prašan i umrzlé krystalky,

  nohy na lyžích podklesávaly na nerovnostech terénu,

  a najednou se pod ním prudce rozjely po ledovce,

  snažil se přibrzdit, ale tělo se rozkymácelo. Chvíli

  ještě udržoval rovnováhu, ale pak se vší vahou naklonil

  a padal po svahu mezi stromy dolů, až se zastavil

  o nějaký kmen. Lyže se mu vyvlekly a ztratil

  i jednu rukavici.

  Pokusil se vstát, ale noha v kotníku se mu bolestí

  podlomila, zase se zapotácel a padl zpět do sněhu.

  Když se vyhrabal, vzepřel se rukama a opatrně našlápl

  na druhou nohu. Propadl se skoro půl metru

  a zabořil se vysoko nad koleno. Nebyla to hra ani legrace.

  V mlze a padající tmě nebylo vidět na krok

  a nedokázal ani pohmatem kolem sebe najít druhou

  uvolněnou lyži.

  Co teď? Sebevědomí ubývalo a divoce se mu rozbušilo

  srdce.

  Musím střízlivě uvažovat! Zůstat tady ve sněhu

  znamená jistou smrt.

  Zmrzl by. Ale jak přivolat pomoc, jak se zachránit?

  Probouzela se v něm zvláštní živočišná touha přežít

  za každou cenu. Nebyla kontrolovaná myšlením

  ani realitou, byla jasná a pudová. Ano, přežít, zachránit

  si holý život, tak se to přece říká!

  Pokusil se znovu postavit na bolavou nohu, ale bolest

  byla ještě silnější, zase sklouzl do sněhu.

  Nikdo o něm neví, vlastně nikdo neví, že není

  u kamen v chalupě, neotevřel si lahev slivovice ani

  neuvařil grog!

  Pokusil se zavolat do tmy. Bylo to zoufalé a nesmyslné

  volání, ztrácelo se v padajících bílých vločkách.

  Už se smířil s tím, že tady zůstane. Že usne a zmrzne,

  ještě ho přikryje další nový sníh, bělostná peřina

  jako mohyla, a najdou ho, až na jaře všechno roztaje.

  Neměl komu zavolat. Třeba někoho napadne, že se

  něco stalo? Někoho z kolegů… Ale koho? Mají teď

  jiné starosti! Dostal se v nesprávný čas na nesprávné

  místo. Škoda… Jeho škoda. Nikdo mu nevymlouval

  vydat se na chalupu v tomhle počasí, nikdo mu nebránil,

  stejně by to nebylo nic platné. Žil sám. Single.

  V určité době stejně komunikace mezi lidmi, i těmi

  nejbližšími, ztrácí dynamiku a prořídne. Jako by

  měl člověk pocit, že nemá smysl některé věci vůbec

  formulovat, že je to zbytečné a únavné.

  Jako by ho ta bolest probudila. Jako by slyšel

  vnitřní hlas, který se projeví vždycky v nebezpečí

  a varuje.

  „Jaroslave Mahuleno, přestaň jančit a začni střízlivě

  uvažovat!“

  Skoro se sám před sebou zastyděl. Cítil, jak mu po

  zádech stékají kapičky studeného potu, aniž by se

  vsákly do košile. Věděl dobře, že situace je povážlivá,

  uvědomoval si, že se odtud sám bez cizí pomoci

  nedostane, bylo mu jasné, že potřebuje pomoc, ale

  nevěděl, jak by ji mohl přivolat a odkud. Byl v pasti,

  ze které se neuměl vyhrabat. Ještě nerezignoval, ale

  nic ho nenapadalo.

  Hlavně neprochladnout, nevyčerpat zbytečně

  energii. To je skvělá rada, pomyslel si v duchu, když

  se mu vracela stejná myšlenka. Copak má smysl šetřit

  energii, nic nezkusit? Když se o nic nepokusí, nakonec

  tu sice se zbytkem energie vydrží – jen dokud

  nezmrzne!

  V té mlžnaté mléčné tmě se neuměl orientovat.

  Nohy mu podklouzly a svalil se do nějaké jámy či

  příkopu, kde alespoň nefoukalo, poloseděl pololežel

  chráněn před fučící vánicí, vločky mu už neumrzaly

  na obličeji.

  Zavřel oči a snažil se soustředit, myšlenky se však

  nenechaly osedlat, unikaly mu stále volněji a rychleji

  do všech stran, nedaly se sevřít do jednoho směru.

   

  Vlnily se, jedna vytlačovala druhou. Věděl, že vnitř-

  ní zmatek v hlavě se nedá jen tak zastavit, čím větší

  je nebezpečí, tím je panika divočejší. A najednou se

  útržky nevyslovených slov a vět začaly řadit do celistvější

  podoby. Do vzpomínek. Vynořovaly se postupně,

  snad i v časové posloupnosti, a byly stále zřetelnější.

  Taky poletoval sníh, vločky padaly a před

  každým domem někdo odhrabával sníh, nebylo to jako

  teď, kdy se po chodnících klouže a nikdo za nic

  neodpovídá. Mohlo mu být pět roků.

  Ráno před šestou zazvonil policajt u branky a nesmlouvavě

  upozornil, že napadl sníh a je třeba ho

  uklidit. A z každého domu se disciplinovaně vybatolil

  někdo s hrablem a začal sníh odhazovat na hromadu

  mezi chodníkem a ulicí. Ty velké hromady pak

  odváželi na náklaďáku k Vltavě a na nábřeží u Mánesa

  se shazoval sníh do řeky. Otec, soused Merrel,

  kterému říkali pan inženýr a měl v suterénu dílnu na

  opravy radiopřijímačů a gramofonů, a dokonce pan

  domácí, všichni vyrukovali ven a bez vymlouvání

  začali čistit chodník. I Jaroslav jim pomáhal…

  Někdy před Vánoci se zase sypal sníh a s tátou

  a s maminkou se vydali koupit vánoční stromeček.

  Prodávali je dole v Dejvicích na kulatém náměstí

  a dlouze jej vybírali, aby byl souměrný, měl větvičky

  kolem dokola, neulámané a nevypelichané, a hlavně

  aby byl vysoký a hezky voněl smrkovými jehličkami.

  Vybírali dlouho, ale nakonec přece jeden našli

  a prodavač ho poměřil na dřevěné tyči, kde měl nakreslený

  metr, a svázal jim ho, aby se smrček mohl

  nést. Pomalu se vraceli kolem knihkupectví, kde za

  osvětlenou výlohou měl pan nakladatel Poláček vystavené

  nádherné obálky všelijakých fotografických

  obrazových publikací, leporel, říkadel a spoustu

  knih. Jaroslav ještě nechodil do školy, ale táta mu čítal

  každý večer z nějaké pohádkové knížky.

  „Podívej, tohle jsou Andersenovy pohádky,“ ukázala

  maminka do výlohy. Přímo před Jaroslavovýma

  očima se usmívala obálka s ilustrací Cyrila Boudy.

  „Líbí se ti?“ zeptal se tatínek.

  „Líbí,“ vydechl Jaroslav.

  „Tak víš co? Jsi už velký kluk, tak jdi dovnitř, hezky

  pozdrav a řekni, že bys je chtěl koupit. Řekneš:

  Andersenovy pohádky, prosím. Dokážeš to?“

  Rozbušilo se mu srdce, ale šel, musel překonat tu

  roztřásající trému, protože na těch knížkách mu moc

  záleželo.

  „Oba dva díly?“ zeptal se pan Poláček.

  Jaroslav pokrčil rameny a hned přikývl. Pan Poláček

  mu knížky zabalil a tatínek zaplatil. V té sněhové

  chumelenici si Jaroslav nesl balíček hrdě až domů.

  Sám si jej pak přinesl pod ozdobený stromeček,

  a když se naučil číst, patřily ty dvě knížky pohádek

  mezi jeho nejoblíbenější.

  Tu zimní náladu okamžitě vystřídala jiná vzpomínka

  na dětství, z léta. Z prvních prázdnin na horách.

  „Pojedeme hned v červenci na letní byt,“ prohlásil

  táta někdy na jaře.

  „A kam?“ zvědavě hned zareagoval Jaroslav.

  „Do Deštného, v Orlických horách,“ vysvětlila

  maminka, „já jsem tam taky jezdila… mám tam sestřenici!“

  Jak byl ten čas tenkrát dlouhý a jak se vlekl, než

  skončila škola a nastaly prázdniny. S několika kufry,

  s kočárkem, na němž se vezl mladší brácha, a s batohem

  se vydali na vlak, dvakrát přestupovali a ještě jeli

  autobusem až ke kostelu v Deštném. Letní byt znamenal

  jednu místnost se čtyřmi postelemi, stolem a židlemi,

  která byla pronajatá ve stavení u paní Cimrové,

  u potoka a pod lesem. Blízko bydlela maminčina sestřenice.

  Brácha! Umřel na leukemii v sedmnácti……………………….

 • Autor: Cimický, Jan
  Název: Děravé sítě
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-503-2
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 264
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 7.3.2012
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.