Autoři

Série

 • Při běžné průzkumné misi zkoumající neutronovou hvězdu zachytí kosmické plavidlo Akademie signál odvysílaný v neznámém jazyce. Ještě než loď z oblasti odletí, vypustí několik satelitů, aby signál našly - a případně odhalily jeho původ.  O pět let později jeden ze satelitů na signál konečně narazí. Kontaktní společnost, skupina bohatých nadšenců, kteří financují výzkum existence mimozemského života, se domnívá, že vysílání je mimozemského původu. Společnost poskytne Akademii kosmickou loď, která se vydává na výpravu, jejímž cílem je vypátrat zdroj signálu. Loď pilotuje kapitánka Priscilla "Hutch" Hutchinsová. Hutch a její posádka sledují signál přes nespočet hvězd, od jedné planety ke druhé, ale nacházejí jen hádanky a smrtící překvapení.  V planetární soustavě daleko za hranicemi dosavadního zkoumání pak naleznou neznámý objekt. Obrovský, zlověstný a tajemný. A může skrývat odpověď na otázky nejenom Kontaktní společnosti, ale všech, kteří kdy zvedli oči k obloze a zamysleli se nad tím, jestli jsme sami...

 • prolog

   

  červen 2220

  Nevím, jak se mohu jevit světu; samotnému

  mi připadá, že jsem byl jen jako chlapec,

  který si hraje na pobřeží a čas od

  času si pro pobavení najde hladší oblázek

  nebo hezčí lasturu, než je běžné, zatímco

  širý oceán pravdy se přede mnou

  rozkládá zcela neprobádaný.

  – ISAAC NEWTON, asi 1725

   

  Loď Benjamin L. Martin, pro kapitána a pasažéry Benny,

  byla na nejzazším okraji prozkoumávaného teritoria,

  na oběžné dráze kolem neutronové hvězdy s katalogovým

  číslem VV651107, když vplula do učebnic

  dějepisu.

  Jejím kapitánem byl Michael Langley, šestkrát ženatý,

  otec tří dětí, napravený narkoman, kdysi student teologie,

  amatérský herec, amatérský hudebník a právník

  vyloučený z advokátní komory. Vypadalo to, jako by

  Langley žil přinejmenším půl tuctu samostatných životů,

  což nebylo zas tak obtížné v situaci, kdy vitalita ve

  druhé stovce a někdy dokonce i ve třetí nebyla ničím neobvyklým.

  Palubní průzkumný tým tvořilo jedenáct různých specialistů,

  fyziků, geologů, planetologů, klimatologů a odborníků

  z několika obskurnějších oborů. Jako všichni lidé

  z Akademie brali svou práci velice vážně, a tak

  měřili, odebírali vzorky a zaznamenávali teploty všech

  dostupných planet, oběžnic, hvězd a prašných mračen.

  A samozřejmě zbožňovali anomálie, pokud se jim podařilo

  nějakou najít. Langley věděl, že je to pitomost. Kdyby

  kdokoli z nich strávil na pomezí tolik času jako on,

  věděl by, že všechno, co jim připadá zvláštní, pozoru-

  hodné nebo „stojící za zaznamenání“ se v okruhu několika

  desítek světelných let opakuje tisíckrát. Vesmír se

  nekonečně opakoval. Žádné anomálie neexistovaly.

  Například tahle neutronová hvězda. Připomínala šedou

  kulečníkovou kouli, nebo by ji připomínala, pokud

  by ji mohli nějak nasvítit. Měla jen několik kilometrů

  v průměru, sotva tolik jako Manhattan, ale byla několikrát

  hmotnější než Slunce. Obrovská mrtvá váha, tak

  hustá, že deformovala čas a prostor a odkláněla světlo

  z okolních hvězd tak, že tvořilo halo. Dělala zmatek

  v Bennyho hodinách a systémech, občas je dokonce pustila

  nazpátek. Povrchová gravitace byla tak silná, že by

  Langley, pokud by se nějakým způsobem mohl dostat

  na zem, vážil osm miliard tun.

  „S botami nebo bez?“ zeptal se astrofyzika, který za

  ním s tím výpočtem přišel.

  Přestože těleso mělo neskutečné vlastnosti, v bezprostředním

  okolí se nacházelo přinejmenším půl tuctu podobných.

  Mrtvých hvězd plujících vesmírem byla ve

  skutečnosti spousta. Nikdo si jich nevšímal, protože nedělaly

  žádný hluk a byly prakticky neviditelné.

  „Je zajímavá proto,“ řekla mu Ava, „že narazí tamhle

  do té hvězdy.“ Poklepala prstem na displej, ale Langley

  si stejně nebyl jistý, kterou hvězdu myslí. „Má čtrnáct

  planet, je stará devět miliard let, ale tahle obluda to

  všechno rozežene. A nejspíš naruší i hvězdu.“

  Langley se o tom doslechl o několik dní dřív. Věděl

  však, že za jeho života k tomu nedojde.

  Ava Eckartová byla jedním z mála lidí na palubě, kteří

  působili dojmem, že žijí i mimo svou odbornost. Byla

  to atraktivní černoška, metodická a příjemná. Organizovala

  lodní večírky. Ráda tancovala. Bavilo ji mluvit

  o práci, ale měla vzácnou schopnost vyjadřovat se o ní

  v laických termínech.

  „Kdy?“ zeptal se Langley. „Kdy se to všechno stane?“

  „Zhruba za sedmnáct tisíc let.“

  Tak. Stačí mít trochu trpělivosti. „A ty se nemůžeš

  dočkat.“

  V tmavých očích jí zajiskřilo. „Uhodl jsi,“ řekla.

  A pak ta vnitřní záře pohasla. „To je tady v kosmu problém.

  Všechno zajímavé se odehrává v nevyhovujícím

  časovém měřítku.“ Vzala dva hrnky na kávu. Chtěl taky?

  „Ne,“ řekl. „Díky, ale celý den pak nemůžu spát.“

  Usmála se, nalila si kávu a sedla si do křesla. „Ale

  máš pravdu,“ přiznala. „Byla bych moc ráda, kdybych

  tu byla, až se to stane. Kdybych mohla vidět něco takového.“

  „Za sedmnáct tisíc let? Tak to bys měla dbát na správnou

  výživu.“

  „Asi jo.“ Zůstávala zamyšlená. „I kdyby se toho člověk

  dožil, potřeboval by dalších několik tisíc let na sledování

  toho procesu. Minimálně.“

  „Proto máme simulace.“

  „To není totéž,“ řekla. „Není to jako být tady.“ Zavrtěla

  hlavou. „A i když tu jsi, jsi prakticky zavřený. Vezmi

  si například tu hvězdu.“ Myslela 1107, neutronovou

  hvězdu, kolem níž obíhali. „Jsme tady u ní, ale nemůžeme

  se přiblížit tolik, abychom ji viděli.“

  Langley ukázal na obraz hvězdy na displeji.

  „Já myslím doopravdy viděli,“ pokračovala. „Přeletěli

  nad jejím povrchem. Trochu si na ni posvítili.“

  „Vyšli si na ni na procházku.“

  „Jasně!“ Avino nadšení probublalo na povrch. Na sobě

  měla zelené šortky a bílý svetr s nápisem University

  of Ohio. „Máme přece antigravitaci. Jediné, co potřebujeme,

  je lepší generátor.“

  „O hodně lepší.“

  Na obrazovce se objevila podoba Achaba, kterou zpravidla

  používala lodní umělá inteligence. Jako všechny UI

  v plavidlech Akademie slyšela na jméno Bill.

  Langley znal chmurné ocelové oči, licousy a rozevlátý

  svetr z černého manšestru příliš dobře, než aby u něj

  vyvolávaly nějakou reakci, ale jeho pasažéři vždycky

  přešli do střehu, když se objevil. Kdyby byl Bill entitou

  uvědomující si sama sebe, což podle jeho tvůrců nebyl,

  Langley by si myslel, že se baví na jejich účet.

  „Kapitáne,“ řekl. „Máme tu zvláštní jev.“

  To byla neobvyklá poznámka. Za normálních okolností

  ze sebe Bill jednoduše vysypal informace, aniž by

  k nim dělal úvod. „O co jde, Bille?“

  „Momentálně je to pryč. Ale narazili jsme na rádiový

  signál umělého původu.“

  „Signál?“

  „Ano. Na 8,4 gigahertzech.“

  „Co v něm bylo? Od koho je?“

  Oči ošlehané mořem se stáhly k sobě. „Ani na jednu

  otázku nedokážu odpovědět, kapitáne. Nebyl to žádný

  známý jazyk ani soustava.“

  Langley a Ava se na sebe podívali. Byli daleko od domova.

  Nikdo jiný tu nebyl.

  „Byl to směrovaný signál,“ dodal Bill.

  „Takže ne všesměrové vysílání?“

  „Ne. Proletěli jsme jím před několika okamžiky.“

  „Podařilo se ti vůbec něco rozeznat, Bille?“

  „Ne. Charakteristika je jednoznačně umělá. Každé

  další tvrzení je spekulace.“

  Ava upírala oči na pole hvězd na obrazovkách, jako

  by čekala, že se tam něco objeví. „Jakou tomu dáváš jistotu,

  Bille?“ zeptala se.

  „Konzervativní odhad je devadesát devět celých

  osm.“ Po jedné stavové obrazovce se rozběhly řady znaků.

  „Vypadá to takto. Impulzové charakteristiky jsem

  nahradil symboly.“

  Kapitán v tom žádný systém neviděl, ale přijal Billův

  úsudek bez námitek. „Chceš říct, že je tam jiná loď,

  Bille?“

  „Říkám jen, že je tam signál.“

  „Odkud přišel?“ zeptala se Ava. „Ze kterého směru?“

  „Nevím jistě. Ale vypadalo to, že má původ přibližně

  ve směru 1107. Té neutronové hvězdy. Proletěli jsme

  signálem příliš rychle na to, aby se dal zaměřit.“

  Langley se zamračeně podíval na symboly rolující po

  obrazovce. Díval se, dokud se nezastavily.

  „To je všechno,“ řekl Bill. „Mám záznam zopakovat?“

  Langley se podíval na Avu. Zavrtěla hlavou.

  Langley zvedl oči k podobizně UI. Tvář byla hubená

  a vyžilá. Obraz šedé eminence, který na sebe Bill obvykle

  bral, když se něco dělo. „Bille, jsme schopní to

  najít znovu?“

  UI zaváhala. „Směrovaný signál? Pokud bychom

  předpokládali, že pochází z bližší oběžné dráhy, než je

  naše, museli bychom počkat, až nás zase dohoní.“

  „Jak dlouho by to trvalo?“

  „Nemám dostatek dat.“

  „Zkus hádat.“

  „Pravděpodobně několik měsíců.“

  Langley jednoduše nemohl uvěřit, že se to stalo. Tady

  v odlehlých končinách. Bylo pravděpodobnější, že se

  jedná o nějakou mouchu. „Jsi schopný alespoň trochu

  odhadnout polohu zdroje, Bille?“

  „Ne, kapitáne. Abych to mohl udělat, potřeboval bych

  ho najít podruhé.“

  Podíval se na Avu. „Někde se něco podělalo. Takové

  věci se občas stávají. Je to závada v systému.“

  „Možná,“ řekla.

  „Bille, proveď kontrolu! Ověř, jestli nenajdeš nějaký

  vnitřní problém, který by zachycený signál vysvětlil.“

  „To už jsem udělal, kapitáne. Všechno se zdá být

  v pořádku.“

  Ava teď měla víčka na půl žerdi. Do něčeho nahlížela.

  „Zkusme to předhodit Petovi!“ Myslela Peta Damona,

  vedoucího projektu. Pete byl nejznámější fyzik na světě,

  především díky tomu, že vystupoval jako host ve Vesmíru,

  mimořádně populárním naučném seriálu, který udělal

  hodně pro získání veřejné podpory pro organizace jako

  Akademie, ale zároveň popíchl žárlivost mnoha

  svých kolegů.

  Langley slyšel hlasy v pozadí, kde jeho pasažéři prováděli

  experimenty s časem. 1107 byla sice stará jen dvě

  stě milionů let, ale ve skutečnosti tu byla hodně přes dvě

  miliardy. Když se mu Ava pokusila vysvětlit, jak se to

  stalo, jak čas plyne na dně gravitační studny tělesa mno-

  hem pomaleji než tady venku v méně nepřirozené části

  vesmíru, jeho mozek tu představu odmítl uchopit. Samozřejmě

  věděl, že to tak je, ale když o tom přemýšlel,

  bolela ho z toho hlava…………………………..

 • Autor: McDevitt, Jack
  Překladatel: Kotrle, Petr
  Název: Čindi
  Původní název: Chindi
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-285-7
  Vazba: brožovaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 560
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 20.3.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.