Autoři

Série

Satanské rituály

od
LaVey, Anton S.
 • Kniha pro všechny, kdo by rádi poznali, jak vypadá magie, a zakusili působení skrytých temných sil. Najdou zde podrobnosti umožňující najít odpovědi na mnoho otázek jako: Je magie skutečná? Lze ji k něčemu použít? Se Satanskými rituály mohou začít svou hledačskou cestu poučeni i o historických kořenech temné magie.

 • ÚVOD

  Zde uváděné rituály obsahují stupeň otevřenosti, který

  v magických studiích není zrovna obvyklý. Všechny

  mají totiž jednu společnou věc – hold živlům, které

  jsou skutečně charakteristické pro druhou stranu.

  Ďábel a jeho skutky na sebe berou již od dávných

  dob podobu mnoha forem. Až donedávna byli pro katolíky

  ďáblem protestanti. Pro protestanty byli zase

  ďáblem katolíci. Pro obě skupiny byli ďáblem Židé.

  Pro orientálce představují ďábla lidé ze Západu. Pro

  amerického osadníka Divokého západu byl ďáblem

  rudoch. Tento ošklivý zvyk člověka povyšovat se tím,

  že bude ponižovat druhé, je nešťastným fenoménem,

  který je však zřejmě nezbytný pro jeho citové zdraví.

  Tento typ vnímání sice postupně ztrácí na síle, ale

  skoro pro každého člověka představuje stále ještě nějaká

  skupina ztělesněného ďábla. Pokud si ale lidská

  bytost představí, že ji někdo jiný považuje za špatnou

  či zlou, nebo v běhu světa zcela zbytečnou, rychle takovou

  myšlenku zapudí. Jen málokdo si přeje nosit

  stigma zlosyna.

  Ale počkat. Právě přece prožíváme jedno z těch jedinečných

  období v dějinách, kdy se zlosynové opakovaně

  stávají hrdiny. Dnešní doba antihrdiny velebí

  a oslavuje všelijaké rebely, povstalce a zločince.

  Protože člověk dělá jen málo věcí s mírou, neexistuje

  žádné selektivní přijímání nových nebo revolučních

  témat. Následkem je tudíž chaos a proti zavedené politice

  se používá cokoli, ať je to jakkoli iracionální. Příkladů

  jsou tucty. Vzpoura pro vzpouru samu je důležitější

  než skutečná potřeba změny. Tím, co se žádá, je

  pravý opak, takže se náš věk stal Věkem Satana.

  Vypadá to sice katastroficky, ale když se usadil

  prach bitvy, to, co bylo potřeba změnit, se skutečně

  změnilo. Došlo k obětem, ať už lidským nebo jiným,

  a tak může pokračovat dlouhodobý vývoj a stabilita se

  vrací. Taková byla odysea dvacátého století. Zrychlení

  vývoje člověka dosáhlo impozantního bodu změny.

  Vyhýbavé teologie bezprostřední minulosti byly nutné

  pro přežití lidské rasy, zatímco vyšší lidská bytost rozvíjela

  své sny a uskutečňovala své plány tak dlouho,

  až se konečně zmrazené sperma jejího magického potomka

  mohlo zrodit na Zemi. To dítě se zjevilo ve formě

  Satana – ve formě protikladu.

  Ti, co v minulosti trpěli hladem a zimou, zplodili

  potomky, aby obdělávali pole a pracovali v továrnách.

  Už jim nebude zima, už nebudou trpět hladem, ale

  zplodí méně dětí, protože vedlejším produktem čarodějova

  zmrazeného semene, které se zrodilo na Zemi,

  bude plnění úkolů dříve svěřených potomkům minulých

  dob. Teď je úkolem vyššího člověka zplodit děti

  budoucnosti. Nyní je důležitější kvalita než kvantita.

  Jedno dítě, jež dokáže tvořit, bude důležitější než deset

  potomků, kteří dovedou vyrábět, nebo padesát,

  kteří dokážou věřit! Existence člověka-boha bude

  zjevná i těm nejomezenějším, kteří uvidí zázraky jeho

  kreativity. Stará víra, že nadpozemská bytost stvořila

  člověka a jeho myslící mozek, bude odhalena jako

  iracionální klam.

  Odmítnout satanismus jako kompletní vynález křesťanské

  církve by bylo příliš snadné. Říká se, že základy

  satanismu neexistovaly, dokud sektářská propaganda

  nevynalezla Satana. Z historického hlediska však jméno

  Satan nemělo v předkřesťanské době žádný zlověstný

  význam.

  „Neškodné“ školy čarodějnictví, které se tak úzkostlivě

  drží syndromu rohatého boha jako symbolu

  plodnosti, považují slova Ďábel a Satan za cosi nenáviděného

  a nepřijatelného. Distancují se od jakéhokoli

  spojení s nimi. Nepřejí si, aby byly jejich murrayitsko-

  gardnerianské, „neopohanské“, „tradiční“ víry

  jakkoli srovnávány či spojovány s uctíváním ďábla.

  Oni slova Satan a Ďábel vymazali ze svého slovníku

  a vedou neúnavnou kampaň za to, aby slovo čaroděj/

  čarodějka získalo důstojnost, i když to bylo vždy

  synonymum pro hanebnou a odpudivou činnost, ať už

  se říkalo čarodějka, hexe, venifica či jinak. Bezvýhradně

  a upřímně přijímají křesťanské hodnocení slova

  Satan v jeho obecném významu a ignorují fakt, že

  se tento termín stal synonymem pro zlo jednoduše

  proto, že za a) je hebrejského původu a cokoli židovského

  bývalo od Ďábla a za b) protože to znamenalo

  cosi konkurenčního či opozičního.

  Člověk by očekával, že po všech těch debatách

  o původu slova čarodějka a jasném původu slova Satan

  převládne logika a Satan bude přijat jako rozumněji

  vysvětlitelné označení.*) Dokonce i tehdy, když

  uznáme charakterovou inverzi měnící Pana (kladný

  typ) v Satana (záporný typ), proč bychom měli odmítat

  starého přítele jen proto, že má nové jméno a nespravedlivé

  stigma? Proč mají mnozí lidé stále ještě

  pocit, že je jejich povinností distancovat se od jakéhokoli

  spojení s čímkoli, co by se mohlo považovat za

  satanské, ale přitom stále více využívají všechny druhy

  umění, které byly po celá staletí považovány za dílo

  Satanovo? Proč vědec, jehož předci, akademikové

  a laboratorní experimentátoři, trpěli kdysi označením

  za kacíře, jedním dechem plácá cosi o křesťanské

  spravedlivosti a druhým dechem odmítá koncept Satana,

  když vlastně vděčí za své dědictví tomu, co bylo

  po celá staletí přisuzováno říši Ďábla?

  Odpovědi na tyto otázky lze shrnout v jedno trpké

  obvinění: oni si nemohou dovolit přiznat se k tomu,

  že jsou spřízněni s čímkoli, co nese jméno Satan, protože

  kdyby to udělali, museli by se přestat prezentovat

  jako „kladní hrdinové a hrdinky“. A co je ještě

  horší, stoupenci školy „Čarodějnictví – NE satanismus!“

  v sobě nosí stejnou potřebu povyšovat se poni-

  žováním ostatních jako jejich křesťanští bratři, od kterých,

  jak tvrdí, se osamostatnili.

  Rituály v této knize vyvolávají jména ďáblů – ďáblů

  všech forem, velikostí a sklonů. Jejich jména

  se používají po patřičném uvážení a s vědomím jistého

  uznání, neboť dokáže-li člověk odhrnout záclonu

  strachu a vstoupit do Království stínů, jeho oči si brzy

  uvyknou a spatří mnohé podivné a úžasné pravdy.

  Pokud je člověk uvnitř skutečně dobrý, může vyvolávat

  jména Bohů Propasti bez pocitu viny a beze

  strachu z nějaké úhony. Výsledný pocit bude maximálně

  uspokojující. Žádná cesta zpátky ale neexistuje.

  Zde jsou rituály Lucifera… pro ty, kdo se odváží

  odhodit svůj plášť licoměrnosti.

   

  Anton Szandor LaVey

  Satanská církev

  25. prosince VI Anno Satanas

   

  O RITUÁLECH

  V každém náboženském učení hraje důležitou roli

  fantazie, protože subjektivní mysl je náročnější na

  chuť své potravy než na její kvalitu. Náboženské rituály

  satanismu se liší od obřadů ostatních vyznání

  v tom, že nevyužívají fantazii k tomu, aby ovládly toho,

  kdo takové vyznání praktikuje. Jednotlivé ingredience

  satanského rituálu nejsou navrženy tak, aby

  udržovaly celebrujícího v područí, ale spíše k tomu,

  aby sloužily jeho cílům. Takže je fantazie používána

  jako magická zbraň jednotlivce, spíše než aby ji využíval

  celý systém. Tím ale není řečeno, že nejsou nebo

  nebudou existovat ti, kdo budou považovat svou

  oddanost satanismu za svou identitu, zatímco budou

  i nadále nevědomky manipulováni zvenčí.

  Podstatou satanského rituálu a samotného satanismu

  je, pokud se k němu připojíme z logických důvodů

  a nikoli ze zoufalství, objektivně vstoupit do

  subjektivního stavu. Musíme si však uvědomit, že

  veškeré lidské chování téměř absolutně motivuje právě

  subjektivní impuls. Je proto obtížné být objektivní,

  když už si naše emoce vytvořily své preference. Jelikož

  člověk je jediným tvorem, který dokáže lhát sám

  sobě a ještě tomu i věřit, musí neustále usilovat o nějaký

  stupeň sebeuvědomování. Vzhledem k tomu, že

  úspěch rituální magie závisí na emoční intenzitě, je

  třeba při jejím praktikování využít veškeré prostředky,

  které vytvářejí emoce.

  Základní ingredience provozování magie by se daly

  rozdělit na touhu, načasování, představivost, nasměrování

  a rovnováhu. Každá z těchto součástí je již

  vysvětlena v předchozí práci autora, v Satanské bibli.

  Materiál obsažený v této knize představuje ten typ satanského

  rituálu, který byl použit v minulosti pro speciální

  produktivní nebo destruktivní cíle.

  Zjistíte také, že všemi rituály, které jsou zde obsaženy,

  prochází všudypřítomný paradox. Vzhůru znamená

  dolů, slast je bolest, temnota je světlo, otroctví

  je svoboda, šílenství je zdravý rozum atd. V souladu

  se zásadními sémantickými a etymologickými významy

  slova Satan jsou často situace, pocity a hodnoty

  převráceny či obráceny. To není míněno tak, aby to

  posloužilo jen jako rouhání, naopak, využívá se toho,

  aby se demonstrovalo, že věci nejsou vždy takové, jakými

  se zdají být, a že žádná norma nemůže nebo by

  neměla být zbožněna, neboť jakákoli norma se za příhodných

  okolností může změnit…………………………….

 • Autor: LaVey, Anton S.
  Překladatel: Nemejovský, Jan
  Název: Satanské rituály
  Původní název: The Satanic Rituals
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-291-8
  Vazba: brožovaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 240
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 7.4.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.