Autoři

Série

Rubínové intriky

od
Swann, Carolyne
 • Další pokračování Rubínové ságy vypráví o osudu Philippa Tencina, syna Claudie a Étiena. Ten odmítne převzít dědičné panství, jež by mu mělo jako prvorozenému připadnout, a po vzoru svého strýce se stává příslušníkem královského pěšího pluku, který chrání panovníka ve Versailles. V době, kdy je povýšen na poručíka, přijíždí do královského sídla Chon du Barry na svatbu svého bratra a panovníkovy milenky, neznámé pařížské grizetky Jeanne. Ambiciózní Jean-Baptiste přinutí Chon, aby dělala své švagrové společnici, ta se však cítí v neznámém prostředí plném neřesti a pomluv nešťastná. Jedinou spřízněnou duši nachází v Philippovi de Tencin. Mladý poručík ji ale zpočátku považuje za stejně prohnanou a zkaženou jako většinu ostatních dvořanů. Když se ale stanou svědky pokusu o vraždu, jsou nuceni spojit své síly, aby od sebe odvrátili podezření.

 • I. část

   

  Kapitola první

  Provazce deště bičovaly dlaždice na nádvoří

  tak prudce, jako by je chtěly rozbít. Kalná voda

  s sebou brala povadlé stonky květin, čerstvé

  i dávno zaschlé kobylince, útržky stužek, volavčí

  péra původně zdobící klobouky kavalírů i mrtvá tělíčka

  ptáčat vypadlých z hnízd pod střechou.

  Philippe de Tencin, opíraje se o parapet okna, vše

  pozoroval se zamračeným výrazem. Událost, jíž se

  měl účastnit, ho ani trochu nezajímala. Na rozdíl od

  něj na ni netrpělivě čekala celá Paříž a tady ve Versailles

  se od ucha k uchu šířily pikantní podrobnosti.

  Že je málo z nich pravdivých a většinou se jedná

  o zlomyslné výmysly, nikomu nevadilo. Jako by na

  tom záleželo! Hlavně ať se panstvo nenudí! Nuda je

  hned po královraždě tím největším zločinem a člověk,

  o němž se nemluví, jako by neexistoval. Proto se zde

  každý snaží žít naplno, i kdyby to, co kolem sebe šíří,

  měly být jen skandály. Nakonec proč ne? Urozeným je

  dovoleno vše, a čím větší skandál, tím větší naděje zajistit

  si místo na výsluní. Jediný, kdo nemá do tohoto

  největšího sídla rozkoše a radovánek v křesťanském

  světě přístup, je Smrt. Je to paní beznadějná, smutná,

  definitivní. A přesto se jedné z místních dam podařilo

  ve zdejších zdech skonat.

  Philippe ji nikdy živou neviděl. Když přijal jmenování

  za člena královské gardy, byla již markýza de

  Pompadour tak nemocná, že nedokázala opustit svou

  ložnici. Zato noc, kdy tajně postranním vchodem

  vynášeli její rakev, měl dosud v živé paměti. Také

  tak pršelo, stejně jako dnes. Tehdy měl poprvé noční

  službu. Právě se vrátil z půlnoční obchůzky stráží

  a doufal, že se do rána, než jej přijdou vystřídat, nic

  nepřihodí. Ještě nestačil odložit klobouk a odepnout

  kord, když do strážnice vešel vysoký, jako kostlivec

  hubený muž a suše oznámil:

  „Pane poručíku, madame de Pompadour se před

  necelou hodinou odebrala na věčnost.“ Odmlčel se

  ne snad proto, že by očekával od mladíka nějaké vyjádření,

  ale aby se nadechl, a pokračoval. „Ráno přijede

  vůz, který převeze její ostatky do Paříže. Na

  rozkaz panovníka jej budete doprovázet s oddílem

  deseti mužů.“

  Sdělovat další podrobnosti považoval Dominique

  Le Bel, králův komorník, za zbytečné. Být poručíkem

  královské gardy zde ve Versailles nepředstavovalo zase

  tak vysoké postavení, aby se s ním tak důležitý muž

  vybavoval víc, než je nutné. Proto byl Philippe překvapený,

  když zjistil, že se tělo nebožky nenachází v některém

  z jejích soukromých pokojů, ale v kapli, která

  už neležela na zámeckém území.

  „Co se divíš?“ ušklíbl se pár dnů nato jeho strýc kapitán

  Philippe de Tencin, po němž byl mladík pojmenován.

  „Le Bel nemohl dopustit, aby se tak blízko

  králových komnat povalovala mrtvola. I když se tentokrát

  jednalo o ženu, která byla zaživa více než dvacet

  let jeho milenkou,“ poznamenal a zhluboka se na-

  pil z poháru. „Sázím svůj čtvrtletní žold – a není zrovna

  malý,“ dodal s pýchou a otřel si dlaní mohutný

  knír, díky němuž získal mezi přáteli přezdívku Vousáč,

  „že ten lišák zařídil všechno do posledního detailu

  dávno předtím, než ta chudinka dodýchala. A také

  že jsi nejednal na rozkaz Veličenstva, ale Le Belův.

  Hej, Matheo,“ zavolal na majitele útulné hospůdky

  U Boubelaté šenkýřky v ulici Sainte-Anne, kam s oblibou

  zavítal pokaždé, když se ocitl v Paříži, „přines

  nám další džbánek.“

  Synovec se nehodlal přít. Považoval strýčka za poměrně

  velkého cynika a některá jeho prohlášení za

  dost drsná, ale tehdy mu musel dát za pravdu. Vše od

  vyzvednutí a naložení rakve do vozu, po cestu do Paříže

  a uložení markýziných ostatků do krypty vedle

  její dávno mrtvé dcery Alexandrine bylo dokonale

  připraveno.

  „Sázet se, která ji vystřídá v panovníkově posteli,

  ale nebudu,“ pokračoval rozšafně kapitán, „to bych se

  mohl stát žebrákem, než se naděju. Bude však velice

  zajímavé, a to mi věř, ty laňky toužící po panovníkově

  kopí z dálky sledovat.“

  Vousáč se nemýlil. Ke svéráznému úsudku jej dovedla

  více než čtvrtstoletí dlouhá zkušenost důstojníka

  královské gardy. Mnoho žen se chtělo stát nástupkyní

  slavné Pompadour. Některé se ve Versailles jen mihly

  jako létavice a Philippe je znal pouze z doslechu, protože

  nikdy nevystoupaly po mramorovém schodišti,

  a o většině neměl ani tušení. Dostaly se totiž nejdál do

  Jelení obory, letohrádku v odlehlé části zámeckého

  parku, kam je pro panovníka diskrétně dopravoval neúnavný

  Le Bel. Někdy za několik dnů, jindy týdnů je

  stejně nenápadně vyprovodil s patřičnou odměnou.

  Buď se jednalo jen o pár louisdorů – to když dotyčná

  odcházela již druhý den ráno – anebo o věno, kterým

  nepohrdl žádný nápadník, jehož – jak jinak – vybral

  s neomylnou zručností opět králův komorník.

  Jen u slečny de Romans se zdálo, že možná vybočí

  z řady, to když si tato půvabná brunetka vyžádala

  vlastní dům a cíleně směřovala na uvolněné místo po

  madame Pompadour. Ale nakonec se ani jí nevyhnul

  osud jejích předchůdkyň.

  A pak přišla! Spíše by se dalo říci, že vplula, obklopená

  aureolou mládí, krásy, něhy a neskonalého půvabu.

  Objevila se před necelým půlrokem jednoho jarního

  odpoledne v první řadě dvořanů, kteří přišli vzdát

  panovníkovi hold, až bude procházet Zrcadlovým sálem.

  V hedvábné róbě, která měla stejně šeříkovou

  barvu jako její oči, pobláznila snad každého přítomného

  muže. Ani král nezůstal lhostejný. Během několika

  dnů se kráska s andělskou tváří přestěhovala do Versailles,

  aby ji mohl mít nablízku, kdykoli se mu zachce.

  Jaké bylo překvapení těch, kteří očekávali, že se

  ubytuje v Jelení oboře jako většina jejích předchůdkyň.

  Madame du Barry, jak si mladá dáma nechávala

  říkat, bylo přiděleno apartmá v prvním patře křídla

  nad zámeckou kaplí, kde žila královská rodina a odkud

  byl snadný přístup do panovníkových komnat.

  Protože ani sebedokonalejší výkvět krásy nesměl

  mít do Versailles příliš snadný přístup, zvědavci – a těmi

  byli téměř všichni, kdo zde žili –, začali pátrat, jak

  se sem záhadná krasavice dostala.

  „Jakápak šlechtična,“ neslo se brzy od ucha k uchu.

  „Nenechte se vysmát! Je to obyčejná pařížská děvka

  se značně rozsáhlou klientelou. Její postelí už prošla

  řada urozených pánů a hrabě du Barry, který je mimochodem

  již ženatý, takže nemůže být jejím manželem,

  je jedním z nich.“

  „Tak kdo to je, proboha, a proč jí dovolil, aby používala

  jeho titul?“

  Po informaci, že se jedná o obyčejného dobrodruha,

  který je v Paříži díky prostopášnému životu známý

  pod přezdívkami Hýřil nebo také Zhýralec a své jméno

  propůjčí za peníze komukoli, se každý jen pousmál.

  Zchudlých šlechticů, kteří se museli nějak živit, aby

  neumřeli hlady, bylo po celé Francii víc než dost.

  Když jim osud nadělil jen jméno, titul a nic víc, proč

  nezpeněžit alespoň to. Ovšem aby propašoval svou

  krásnou chráněnku rovnou do Versailles, přímo panovníkovi

  pod nos, na to se mu nedostávalo sil. Zato známostí

  ano.

  Brzy vyšlo najevo, že skutečným ochráncem krásné

  hraběnky je vévoda Richelieu. Odkud ji znal? Takové

  otázky se prvnímu šlechtici královské komory nepokládají.

  To ovšem neznamenalo, že se o Jeanne Bécuové,

  jak prý se ta pařížská běhna doopravdy jmenuje,

  nemluvilo.

  Philippa de Tencin klepy, kterými ho občas zásoboval

  jeho strýc, příliš nezajímaly, a kdo momentálně zahřívá

  panovníkovu postel, už vůbec ne. Pouze dával

  strýci za pravdu, že udržet se v královském loži musí

  být nadmíru těžké. Několikrát onu dámu zahlédl, když

  se procházela po cestičkách v parku, jednou ji viděl

  zblízka, když na nádvoří nastupovala do kočáru. Musel

  uznat, že je velice hezká, ale dál si její existencí

  hlavu nelámal. Zato jiní ano.

  Králova metresa, která navíc obývá ty nejlepší komnaty,

  by měla být urozená alespoň sňatkem, když už ne

  původem, dostávalo se Jeanne té největší kritiky. A tehdy

  opět vypomohl Hýřil.

  „Sám ji odvést k oltáři nemůže, ale dokáže zařídit,

  aby titul du Barry mohla používat legálně,“ sděloval

  Vousáč synovci nad plným korbelem před několika

  dny, když se rozhodli zajet do Paříže, aby strávili část

  volného dne U Boubelaté šenkýřky.

  „A jak to chce provést?“ otázal se Philippe, spíš aby

  udělal strýci radost, než že by ho to skutečně zajímalo.

  „Má někde v Gaskoňsku mladšího bratra,“ dělil se

  kapitán ochotně o nabyté informace. „Je to zarytý starý

  mládenec, ale asi stejně lačný peněz jako jeho vykutálený

  bratříček, protože souhlasil, že upustí od svých

  zásad a tu krásku si vezme.“

  „Nic není ztraceno,“ nadhodil Philippe, když se jeho

  příbuznému vydral z prsou povzdech. „Pořád ještě

  mu ji můžete přebrat. Jste také svobodný,“ pokračoval

  se smíchem, nedbaje Vousáčova výhrůžného pohledu.

  „Tencinové jsou starobylá šlechta…“

  „Právě proto bych to nikdy neudělal…,“ skočil mu

  strýc do řeči. „Dovedeš si, chlapče, představit, jak by

  se tvářil tvůj otec, až bych mu oznámil, s kým jsem se

  oženil?“

  „Domnívám se, že otec by proti opravdovým citům

  nic nenamítal. A pokud ano, matka by nikdy nedovolila,

  abyste se trápil kvůli nešťastné lásce…“

  „Dost už,“ bouchl kapitán pěstí do stolu, i když mu

  bylo jasné, že synovec nic z toho nemyslí vážně. „Ve

  hře je něco úplně jiného. Když se ta křehotinka provdá

  za Barryho bratra, nemusí si měnit jméno, které používá

  od začátku a na které si tady už všichni zvykli.“

  „No, jsem rád, že se nás celá ta záležitost netýká,“

  prohodil mladík a zvedl korbel, aby se napil.

  „Mě ne, ale tebe ano.“

  Philippe nechal ruku klesnout. „Co já mám společného

  s tím, že se králova milenka provdá za nějakého

  venkovského šlechtice?“…………………………………..

 • Autor: Swann, Carolyne
  Překladatel: Hayek, Linda
  Název: Rubínové intriky
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-403-5
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 240
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 1.6.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.