Autoři

Série

Zvěrolékař v chomoutu

od
Herriot, James
 • Yorkshirská údolí se ještě nikdy Jamesovi nezdála být krásnější – nyní má po boku nádhernou ženu, štítek se svým jménem na dveřích ordinace, a kolem obvyklou menažerii zvířecích mazlíčků, vyžadujících jeho neustálou pozornost. Čtvrtý svazek autorových vzpomínek vypráví se svým jedinečným hřejivým humorem o úspěších, a omylech, s nimiž se musí každý občas vyrovnat.

 • 1. KAPITOLA

   

  Když jsem skočil do postele a vzal Helenu do náruče,

  ozřejmil jsem si – nikoli poprvé –, že je na světě málo potěšeníček,

  která by se mohla srovnat s přitulením se k půvabné

  ženě, zvlášť pokud je z člověka napůl rampouch.

  Ve třicátých letech neexistovaly žádné elektrické dečky

  ani elektrická prostěradla, a to byla škoda, protože

  nikdo neměl takových náčinků víc zapotřebí než venkovský

  zvěrolékař. Je kupodivu, jak skrznaskrz může

  prokřehnout mužský, kterého vytáhnete z postele v časných

  hodinách ranních a donutíte ho, aby se vysvlékl

  někde v hospodářství na dvoře, ačkoliv má metabolismus

  v nejnižších obrátkách. Často si člověk tu hrůzu

  úplně uvědomil, až když byl zase zpátky v posteli. Ležíval

  jsem vyčerpaně celou hodinu i déle, toužil jsem

  usnout, ale nešlo to, dokud mi neroztály ledovce rukou

  a nohou.

  Ale od té doby, co jsem se oženil, to všechno patřilo

  minulosti jako zlý sen. Helena se ve spánku zavrtěla –

  zvykla si, že ji manžel v noci opouštěl a vracel se coby

  fukéř od severního pólu – a instinktivně se ke mně přitiskla.

  S vděčným vzdechnutím jsem pocítil, jak mě zalévá

  požehnané teplo, a téměř okamžitě se události posledních

  dvou hodin začaly propadat do neskutečna.

  Začalo to buřičským zadrnčením telefonu na nočním

  stolku kolem jedné po půlnoci. Ještě ke všemu v neděli

  ráno – což pro farmáře nebyla žádná mimořádná doba;

  vraceli se pozdě domů z hospody, podívali se po dobytku

  a rozhodli se, že si zavolají veterináře.

  Tentokrát to byl Harold Ingledew. A mne okamžitě napadlo,

  že mu to vyšlo na čas – právě dorazil domů na farmu

  po svých deseti pivech U Čtyř podkov, kde si nedělali

  přehnané starosti se zavírací dobou.

  Jeho lehce nakřáplý hlas opile huhňal:

  „Mám tu ňákou špatnou vovci. Přídete sem?“

  „Je jí moc zle?“

  V polobdělém transu jsem se vždycky křečovitě chytal

  naděje, že jedné noci někdo odpoví, že počká do rána.

  Zatím se mi to nikdy nepřihodilo a nepřihodilo se to ani

  tentokrát: pan Ingledew nehodlal být odmítnut.

  „Jojo, je na tom mizerně. Muší se s ní něco dělat, hodně

  brzo!“

  A ani o vteřinu později, pomyslel jsem si roztrpčeně,

  ačkoliv jí bylo určitě mizerně celý večer, zatímco si Harold

  vesele dával do nosu.

  Ale mělo to i své dobré stránky. Nemocná ovce nebyla

  nic hrozného. Horší bylo, když člověk lezl z postele s perspektivou

  náročné dřiny, kterou musel precizně zvládnout,

  byť se cítil slabý jako moucha. V tomhle případě jsem

  pevně věřil, že budu schopen použít techniky pouze částečné

  bdělosti; neznamenala nic jiného, než že dokážu zajet

  k cíli, ošetřit naléhavý případ a vrátit se pod peřinu,

  aniž se zcela vymaním z posilující náruče spánku.

  Praxe venkovského veterináře vyžadovala tolik nočních

  povinností, že jsem byl nucen zdokonalit metodu, již zajisté

  praktikovala spousta mých kolegů. Odváděl jsem

  prvotřídní práci v somnambulním polovědomí.

  Se zavřenýma očima a po špičkách jsem teď přeběhl

  po koberci a navlékl na sebe pracovní oblek. Bez potíží

  jsem zvládl sestup po dlouhém schodišti, ale když jsem

  otevíral dveře postranního vchodu, začalo mi v zaběhnutém

  soukolí skřípat, protože se do mne opřel raubířský

  vítr, ačkoliv jsem byl ještě zaštítěn ochrannou zdí zahrady.

  V tomhle se nedalo spát.

  Couval jsem z garáže na dvorku a vysoké větve topolů

  sténaly, uhýbajíce pod nápory vichřice.

  Vyjížděl jsem z městečka a podařilo se mi znovu

  vklouznout do snového transu. Myšlenky se mi ospale

  a líně pletly kolem jevu jménem Harold Ingledew. Tohle

  jeho pití se k němu vůbec nehodilo. Byl to drobounký

  mužíček – taková myšička kolem sedmdesátky – a když

  náhodou jel na trh a při té příležitosti zašel do ordinace,

  s obtížemi jsme z něho vyrazili víc než pár obroukaných

  slov. Navlečený v parádním obleku, se šlachovitým

  krkem čouhajícím z límečku košile o pár čísel větší, než

  potřeboval – přesný obrázek nevýbojného a slušného

  občana. Vodnatě modré oči a vyhublé tváře přispívaly

  k celkovému dojmu a pouze zářivě červené zbarvení

  špičky nosu připouštělo další možnosti.

  Jeho kolegové – hospodáři z vesnice Therby – žili vesměs

  spořádaně a nedopřávali si nic víc než sem tam jedno

  pivo při kusu řeči. Haroldův bezprostřední soused vypadal

  poněkud nakysle, když se mnou před několika

  týdny hovořil.

  „Ten starej Harold nejni nic jinýho než kus pitomce, to

  teda je.“

  „A proč?“

  „No, každou sobotu v noci a pokaždý dyž je trh, dělá

  divy a řve a vyzpěvuje do štyr do rána.“

  „Harold Ingledew? Určitě ne! Je to takový slušný, tichý

  človíček.“

  „Jo, to teda je, ty vostatní dni.“

  „Ale já si ho vůbec nedokážu představit, jak zpívá!“

  „Měl byste bydlet vedle něho, pane Herriot. Nadělá

  kraválu jako čert. Dokuď se neuloží do postele, nemůže

  se nikdo vyspat.“

  Pak jsem se doslechl ještě z jiného pramene, že je to

  čistá pravda a že mu to paní Ingledewová trpí, protože ji

  jako manžel ve všem ostatním odevzdaně poslouchá.

  Silnice do Therby několikrát prudce zahýbala v serpentinách,

  než se odklonila k vesničce, a při pohledu dolů

  jsem spatřil dlouhou řadu tichých domků stáčejících se až

  k úpatí skály, která se ve dne tyčila v zeleném majestátu

  nad houfem střech, ale teď se černě a hrozivě nadouvala

  pod měsícem.

  Když jsem vystupoval z auta a pospíchal dozadu za

  obytné stavení, opřel se do mne znovu vítr, zacloumal

  mnou a zprudka probudil, jako by na mne někdo vylil

  vědro studené vody. Na vteřinu jsem však přestal vnímat

  zimu, protože jsem se vyděsil hlukem. Zpěv, hlasitý

  a rozjařený zpěv, se ozvěnou odrážel od starobylého kamenného

  dláždění dvorku.

  Neslo se to z osvětlených oken kuchyně:

  „Cikánko ty krásná, cikánko malá…“

  Podíval jsem se dovnitř a spatřil jsem malinkého Harolda,

  jak sedí u krbu. Nohy v ponožkách měl natažené

  k hasnoucím uhlíkům a v ruce svíral láhev černého piva.

  „Srdéčko ti láska má nespoutala…“

  Mělo to říz. Harold pěl s hlavou zakloněnou a ústy dokořán.

  Zabušil jsem na dveře kuchyně.

  „Jiného teď vábí černé oči tvé…,“

  odvětil Haroldův pisklavý tenor a já jsem netrpělivě

  praštil do dřevěné výplně.

  Hluk ustal. Čekal jsem dlouho, než jsem zaslechl klíč

  otáčející se v zámku a skřípání závory. Mužíček vystrčil

  nos a tázavě se na mne zahleděl.

  „Přišel jsem se podívat na vaši ovci,“ řekl jsem.

  „A jé.“ Krátce kývl, beze stopy své obvyklé nesmělosti

  a nejistoty. „Jenom se vobuju.“ Praštil mi dveřmi před

  nosem a slyšel jsem, že zasunul závoru.

  Ačkoliv jsem byl překvapený a zaražený, uvědomoval

  jsem si, že není urážlivě hrubý. Zavřená závora byla důkazem,

  že Harold jedná mechanicky. Ale tak či onak –

  zůstavil mne na velice nehostinném místečku.

  Každý veterinář vám poví, že na hospodářském dvoře

  jsou kouty, kde je větší zima než na horském vrcholku,

  a na jednom takovém jsem právě stál. Hned za kuchyňskými

  dveřmi byla kamenná branka vedoucí do polí

  a tímto tunelem fučel sibiřský průvan, který bez námahy

  prorazil všechno, co jsem měl na sobě.

  Začal jsem poskakovat z nohy na nohu, když se znovu

  ozval popěvek.

  „Temně hučí Niagara, temně hučí do noci…“

  V hrůze jsem utíkal zpátky k oknu. Harold seděl zase

  v křesle, obouval si velikánskou botu a dával si přitom

  načas. Seděl, vyl, lišácky dloubal do šněrovacích dírek

  a občas se osvěžil z láhve černého piva.

  Zaklepal jsem na okno: „Prosím vás, pane Ingledew,

  pospěšte si!“

  „Komu láska v srdci hárá, tomu není pomoci…,“ zahulákal

  v odpověď Harold.

  Než si obul obě boty, cvakaly mi zuby. Konečně se

  znovu objevil v domovních dveřích.

  „Tak pojďte,“ hekl jsem. „Kde je ta ovce? Máte ji tady

  v těch chlívcích?“

  Stařík vytáhl obočí. „Depak, vona tu nejni.“

  „Že tu není?“

  „Depak, je tam nahoře.“

  „Myslíte nahoře u silnice?“

  „Jo, zastavil sem se tam, dyž sem se vracel, a kouk

  sem se na ni.“

  Dupal jsem a mnul jsem si ruce. „Tak to za ní musíme

  zajet. Ale nemáte tam vodu, viďte? Vezměte s sebou raději

  kbelík teplé vody, ručník a mýdlo…“

  „Jo. Dobře.“ Vážně přikývl, a než by řekl švec, dveře

  znovu zapráskly a stál jsem sám v temnotě. Okamžitě jsem

  odcválal k oknu a vůbec mě nepřekvapilo, když jsem spatřil

  Harolda opět uvelebeného v křesle. Naklonil se kupředu,

  zdvihl konvici na vodu z krbového roštu a na úděsný

  okamžik jsem se domníval, že začne ohřívat vodu v hasnoucím

  popeli. Ale pak se mi rázem ulevilo, protože jsem

  zahlédl, že uchopil naběračku a ponořil ji do starodávné

  nádrže na teplou vodu za očouzenou krbovou mřížkou.

  „Temně do propasti padá proud, za ním je nám spolu,

  děvče, plout,“ trylkoval šťastný a spokojený v pracovním

  usebrání, když zvolna a beze spěchu plnil kbelík.

  Myslím, že na mou přítomnost zapomněl, protože se

  na mě zahleděl s tupým překvapením, když nakonec ve

  zpěvu otevřel domovní dveře.

  „Škod, že ten přelud krásný nelze obejmout!“ informoval

  mě z plna hrdla.

  „No dobře, dobře,“ vrčel jsem. „Pojedeme.“ Kvapně

  jsem ho dostrkal k autu a vyrazili jsme po cestě, kterou

  jsem přijel.

  Harold držel kbelík na klíně mírně nakloněný, a když

  jsme sjížděli po serpentinách, šplíchala mi voda vesele

  na koleno. Vzduch ve voze byl brzy přesycen pivními

  výpary a já cítil, že mi to začíná stoupat do hlavy.

  „Támhle,“ vyštěkl znenadání stařík, když se ve světle

  reflektorů objevila branka. Zacouval jsem na travnatý

  okraj a pak jsem chvíli stál na jedné noze – dokud mi

  z kalhot nestekl přebytečný žejdlík či dva vody. Prošli

  jsme brankou a já jsem rychlým krokem zamířil k tmavým

  obrysům stodoly na stráni, ale pak jsem si všiml, že

  mě Harold nenásleduje. Bloudil bezradně po poli.

  „Copak tam děláte, pane Ingledew?“

  „Hledám vovci.“

  „Chcete říct, že je venku?“ Snažil jsem se ovládnout,

  abych nevřískal.

  „Jo, porodila dneska vodpůldne jehně, a já měl za to, že

  jí tady venku bude líp.“ Vytasil baterku, typickou farmářskou

  baterku – malou, s odumírající žárovkou – a promítl

  do temnoty nicotný paprseček – bez jakéhokoli výsledku.

  Klopýtal jsem po poli a propadal pocitu beznaděje

  a marnosti. Nahoře přebíhaly přes tvář měsíce cáry mraků,

  ale tady dole jsem neviděl vůbec nic. A byla mi taková

  zima! Mrazíky předchozích dnů ztvrdily půdu na kámen

  a zkřehlá tráva se choulila k zemi před řezavým

  větrem. Právě jsem dospěl k názoru, že se v tomto bezbřehém,

  černém prostoru nedá žádným způsobem najít

  ovce, když vtom Harold vypískl.

  „Támhle.“

  A doopravdy, když jsem se proklestil nocí ke zvuku

  jeho hlasu, našel jsem ho, jak stojí u nešťastně se tvářící

  ovce. Nevím, jaký instinkt ho k ní dovedl, ale skutečně

  u ní stál. A jí bylo očividně bídně. Hlavu měla zmučeně

  skloněnou, a když jsem jí položil ruku na rouno, odklopýtala

  několik kroků, místo aby odcválala jako každá

  zdravá ovce. K boku se jí choulilo drobounké jehňátko…

   

 • Autor: Herriot, James
  Překladatel: Marxová, Eva
  Název: Zvěrolékař v chomoutu
  Původní název: Vet in Harness
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-501-8
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 280
  Vydání: 3.
  Datum vydání: 29.2.2012
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.