Autoři

Série

Záliv v plamenech

od
Hauschild, Reinhard
 • O pádu východního Pruska ke konci 2. s.v. je obecně známo jen málo. Tento román vnáší trochu světla do událostí apokalypsy zhroucení německé obrany na baltském pobřeží východního Pruska na jaře 1945. Většina dnešních lidí má o Východním Prusku jen velmi mlhavé povědomí. A opravdu jen málokdo ví, jak krutě byla tato bývalá součást Německa postižena hrůzami druhé světové války. Někteří čtenáři a filmoví diváci si možná vzpomenou na tragédii lodi "Wilhelm Gustloff", která byla potopena 30. ledna 1945 a mezi devíti tisíci obětí se nacházelo i mnoho východopruských uprchlíků. Hauschildův román nás však nepřivádí na vlny Baltského moře, ale na jeho pobřeží, přímo doprostřed apokalyptického jara roku 1945. Německá obrana se hroutí pod údery Rudé armády a největší utrpení se snáší na nevinné, obyčejné lidi, civilisty i vojáky.

 • „Mezi Kaminem a Graudenzem pokračoval

  nepřátelský tlak směrem na sever

  a vyvolával další prudké boje, především

  v nepřehledném lesnatém terénu Tucholského

  vřesoviště. Ve Východním Prusku

  nepřítel za podpory četných tanků útočil

  u Fromborku a po obou stranách dálnice

  Elbing – Královec, aniž by se mu podařilo

  dosáhnout průlomu.“

  (Ze zprávy wehrmachtu dne 13. února 1945)

   

  Ukázal jsem poddůstojníkovi na mapě i v terénu, jakou

  linii má se svými muži udržet. Mlčel.

  „To už přece nemá smysl,“ zabručel nakonec, „zatraceně,

  to nemá smysl, všechno je to úplná blbost.“

  Poddůstojník měl na blůze stužky od mnoha vyznamenání,

  všiml jsem si i velké hvězdy Německého kříže.

  Odmlčel se a jen se na mne vyčkávavě díval. Jeho

  dvanáct mužů stálo opodál jako němá kulisa.

  „O tom nemůžete rozhodovat vy, člověče,“ řekl

  jsem ostřeji, než jsem měl v úmyslu. Poddůstojník toho

  určitě viděl, zažil a zvládl více než já. „To, čemu říkáte

  blbost, možná pomůže získat čas.“

  Nijak to s ním nehnulo.

  Polkl jsem a pokračoval: „Dávám vám rozkaz, abyste

  odešel na pozice.“ Možná jsem měl spíše prosit než

  rozkazovat. „Budete tady ten úsek držet, dokud nedostanete

  další rozkazy.“

  Poznal jsem, že hodlá protestovat. Bylo mi jasné, že

  jako další přesvědčovací prostředek budu muset použít

  pistoli. Proto jsem rychle mluvil dál, jen abych nemusel

  sáhnout po pouzdru. „Možná je to fakt nesmysl,

  abychom ještě teď brali flintu do ruky. Je taky možné,

  že to tady je ztracená varta. Jestli jo, tak se s tím holt

  musíme smířit. Ale pomyslete na to, že pár kilometrů

  za námi jsou ještě Němci. Ženy, starci a malé děti.

  Jestli tudy Rusové prorazí, všichni jim padnou do rukou.

  Nevyvázne ani myš. Kristapána, chlape, může záležet

  jenom na vás, jestli tady padnou do zajetí desetitisíce

  lidí, nebo dokážou spořádaně ustoupit. Může

  záležet na vás, jestli se ženy a starci včas dostanou na

  západ, nebo zůstanou tady. Možná se vás dokonce někdo

  zeptá, jestli jste udělal všechno, abyste je zachránil.

  A možná vaše žena nebo matka uvízne v nějakém

  jiném kotli kvůli tomu, že se někomu nebude už chtít

  bojovat. To všechno se může stát, člověče.“ Takhle

  jsem ještě nikdy neřečnil; zatím jsem nikdy nemusel

  svůj rozkaz nijak zdůvodňovat. Nikdy mi ale také nikdo

  neříkal nic takového jako tento muž, který přede

  mnou nerozhodně přešlapoval a pohrával si v ruce se

  samopalem.

  Jenže teď už všechno probíhalo jinak než dříve. Teď,

  v únoru roku 1945 v Tucholském vřesovišti. Slunce se

  pomalu šplhalo po šedomodré obloze nad špinavě bílou

  zasněženou krajinu. Kdesi třeskla rána a poblíž zahvízdala

  kulka. Dělostřelectvo na obou stranách ještě

  mlčelo. Včera večer nás převálcovaly T 34 a Stalinovy

  varhany spustily pekelný koncert. Obranná linie se už

  bůhví pokolikáté zhroutila. Plukovník se ji po celou

  noc snažil obnovit. Ráno nás všechny poslal ven.

  Poddůstojník se na mne dlouze díval a pak velmi

  pomalu řekl: „Jdeme, chlapi. Vykopeme si díry, než se

  úplně rozední. Jsme tady jak na talíři.“

  Plukovník mi s podivným zábleskem v šedých očích

  radil, abych v případě potřeby použil pistoli. Byl jsem

  rád, že na to nedošlo.

  „Udržujte spojení,“ dodal jsem krátce. „Za výběžkem

  lesa budou dvě samohybná děla.“

  Poddůstojník se začal zakopávat. Měl jsem chuť na

  cigaretu, ale nezapálil jsem si. Celou krabičku jsem

  položil na zem vedle poddůstojníka a šel jsem. Před

  nepřátelskýma očima mě do značné míry chránil nepřehledný

  terén porostlý zakrslými stromky a keři. Již

  včera jsme se báli ruských odstřelovačů, ale zatím

  zřejmě v okolí nebyli. Poddůstojník se svými dvanácti

  muži si nyní vyhrabe okopy a bude čekat. Rusové

  možná nasadí tanky a snad dva z nich vyřadí dvě pancéřové

  pěsti, které jsem před chvíli viděl. Ostatní obrněnce

  prorazí. Jako bychom chtěli zastavit holýma rukama

  vodu tryskající z prasklého potrubí.

  A tak to šlo už dlouho.

  Odbočil jsem na paseku a zastavil se u skupinky vojáků

  povalujících se na zemi.

  „Co se děje?“ zeptal jsem se.

  „Ztratili jsme se,“ odpověděl jeden z nich, starší

  muž. „Nemáme ponětí o situaci, vy snad ano?“

  Zvedl se a já si všiml, že to je kapitán pěchoty.

  Řekl jsem mu vše, co jsem věděl. Mnoho toho nebylo.

  A také jsem mu vylíčil svůj čerstvý zážitek.

  „Půjdeme tam,“ řekl kapitán. „Pokusíme se udržet.

  Možná až do večera. Pak nás tak jako tak stáhnou.“

  „Odkud to víte?“

  „Copak jsme každý večer nedostali rozkaz k ústupu?

  Proč by to zrovna dneska mělo být jinak?“

  Měl pravdu.

  „Můžete mi dát pár cigaret pro moje chlapy?“ zeptal

  se ještě kapitán.

  Vyhrabal jsem z kapes všechno, co jsem měl.

  „Řekněte plukovníkovi, ať mi pošle všechny muže,

  co má.“

  „Jestli někoho má, tak ho sem pošle,“ řekl jsem

  a rozloučil se.

  Za pasekou jsem uslyšel hluk tankových motorů.

  Rychle jsem se přikrčil a číhal, co se bude dít. Byl to

  Graf se svými dvěma samohybnými děly. Nevšiml si

  mě.

  Držel jsem se v široké stopě od pásů samohybných

  děl a mířil k vesnici. Nedaleko řvaly motory tanků.

  Rusové zaujímali pozice. A na naší straně proti nim

  stálo dvacet čtyři mužů.

  Německá obranná linie byla velmi řídká a neustále

  se hroutila. Ale zatím vždy se našli vojáci jako onen

  poddůstojník nebo starý kapitán, kteří se drželi ve

  svých okopech a bojovali. Každý se ke svému osudu

  stavěl jinak. Poddůstojník se zakopával proti svému

  přesvědčení, zatímco kapitán mlčky a odevzdaně bránil

  svěřený úsek, protože dostal takový rozkaz.

  V jižní části Západního Pruska nasadili

  bolševici čerstvé síly a pokoušeli se o průlom

  v prostoru Konitz a Tucholy. Probíhají

  zde těžké boje.

   

  Nepřátelské pokusy o prolomení naší

  fronty po obou stranách dálnice Elbing –

  Královec ze západu a u Zinten z východu

  ztroskotaly, stejně jako útoky mezi Wormdittem

  a Landsbergem.

  (Ze zprávy wehrmachtu dne 14. února 1945)

   

  Štáb brigády se nacházel ve vesnici rozložené v mělké

  kotlině a obklopené skromnými políčky, z nichž v záři

  poledního slunce vyčnívaly tmavé brázdy a odrážely

  se od okolní, stále ještě zasněžené krajiny.

  Velitelství sídlilo se škole. Za katedrou seděl mladý

  rytmistr a díval se na mne unavenýma očima.

  „Tak co, Warrene, co je nového?“

  „Díru jsme ucpali, ale čím a jak, to už je jiná otázka.“

  Rytmistr chvíli mlčel a pak řekl: „Plukovník je ještě

  vepředu. Počkejte na něj, prosím. Co dělá váš dělostřelecký

  oddíl?“

  Před několika dny jsem byl totiž jmenován dělostřeleckým

  styčným důstojníkem sousední tankové divize.

  Usmál jsem se a posadil se do nejbližší lavice.

  „To samé co předtím. Takže nic. Munice je málo.

  Střílet se může jen s povolením z nejvyšších míst. Ale

  to není nic nového.“

  Venku zastavil obrněný transportér. Oknem jsem zahlédl

  jeho velkou rámovou anténu. Přijel v něm plu-

  kovník. Za chvíli stál ve dveřích a sundaval si bílou

  kožešinovou čepici.

  „Dobré ráno pánové. Obranná linie je zase vyspravená.

  Ale na jak dlouho…“ Jeho gesto hovořilo za vše.

  Hodlal jsem nahlásit svůj úspěch u lesa.

  „Nemusíte nic říkat. Musel jste použít pistoli? Ne?

  Dobře. Nábojů je málo. Střílet je třeba jen na jasné

  cíle, pokud možno nepřátelské. A kromě toho máme

  okamžitě po ruském útoku podniknout protiútok.“

  Plukovník se zamyšleně odmlčel a pak pokračoval:

  „Jenže to bychom museli mít deset tankových divizí,

  dobrých samozřejmě, a plně vyzbrojených. Třeba

  jako jsou ‚Großdeutschland‘ a ‚Hermann Göring‘.

  A pak bychom museli vést jediný intenzivní úder, rovnou

  za nosem, směrem na Varšavu. To pro začátek.

  A pak by se pokračovalo. Potřebovali bychom podporu

  deseti pěších divizí a pár leteckých perutí. Nepřítel

  není tak silný, jak se zdá. Jen mu nahrává současná situace.“

  Po krátké pauze plukovník dodal: „Pánové,

  během takového protiútoku bych chtěl velet tankové

  divizi.“

  Hodil čepici na lavici a sedl si na katedru vedle rytmistra.

  „Volali ze sboru?“

  „Ano,“ odpověděl rytmistr, „o posilách, které jste,

  pane plukovníku, požadoval, nemůže být řeč, povídal

  náčelník ze sborového velitelství.“

  „Asi si myslí, že je na východní frontě klid,“ okomentoval

  zprávu plukovník. Zapálil si cigaretu a podíval

  se ke dveřím.

  Stál tam Graf, trochu unavený, ale mladý a s velmi

  přátelským úsměvem ve tváři.

  „Grafe,“ oslovil ho rytmistr, „vy smolaři, co se tak

  smějete?“ ……………………………….

 • Autor: Hauschild, Reinhard
  Překladatel: Tomáš Kurka
  Název: Záliv v plamenech
  Původní název: Flammendes Haff
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-283-3
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 280
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 20.3.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.