Autoři

Série

Záležitost srdce

od
Balogh, Mary
 • Lady Annabelle Ashtonovou a Reginalda Masona svede dohromady nehoda. Jejich rodiny za posledních třicet let neměly nic společného, od doby, co se obchodník s uhlím Mason přistěhoval do sousedství sídla hraběte z Havercroftu. Vysoce úspěšný podnikatel má společenské ambice a vzdělává svého syna jako gentlemana a současně se snaží ovládnout vznešené sousedy finančními půjčkami. A tak se zdá, že jediným řešením bude svatba.

 • 1. kapitola

  Reginald Mason zkřížil jednu elegantně obutou nohu

  přes druhou a obdivoval zlatý střapec houpající se na

  jedné jeho vysoké botě s bílou obrubou. Tyto boty byly

  pouze jednou z mnoha jeho nedávných extravagancí,

  ale co měl člověk dělat, když se móda měnila

  téměř ze dne na den a člověk byl skoro od kolébky

  utvrzován v tom, že udržet si vysoký standard oblékání

  je věcí nejvyšší důležitosti.

  Samozřejmě že by člověk mohl ignorovat téměř

  každodenní rozmary módy a místo toho se soustředit

  na celkově slušné oblékání, tak jak on sám jednal až

  do loňska, kdy se z osobních důvodů rozhodl, že se

  vydá po cestě módních výstřelků.

  To jeho otec do něj natloukl povědomí, že musí pečovat

  o svůj vzhled. Bernard Mason se nenarodil jako

  aristokrat, ale všechno své bohatství sám získal. Už

  dlouho štědře utrácel ze svého enormního majetku na

  zajištění co nejvyšší úrovně vznešenosti včetně toho,

  že svému jedinému synovi dopřál to nejlepší vzdělání

  a že si zakoupil velké panství ve Wiltshiru. Podle

  vlastního odhadu byl pánem všeho, nač dohlédl – kromě

  světa společenské smetánky, který na něj shlížel

  svrchu s ohrnutým nosem jako na nějakou podřadnou

  bytost, o niž by si ještě tak mohl otřít nohy. V důsledku

  toho pan Mason společenskou smetánku srdečně

  nenáviděl a bez přestání snil o tom, že najde nějaký

  způsob, jak se dostat do jejich vznešených kruhů osvícených

  vlastní svatozáří. Největší nadějí, že si tento

  sen splní, byl jeho syn.

  Díky všem těmto faktům bylo dost nelogické, že

  měl nyní takový vztek, ba že se v posledních několika

  měsících vztekal až příliš často. Protože Reggie se

  choval přesně tak, jak se očekává od mladého gentlemana

  aristokratického původu, jenž tím demonstruje

  svou nadřazenost nad masou obyčejných smrtelníků,

  kteří musí chtě nechtě hledět spíš na vydělávání peněz

  než na jejich utrácení. Byl tak extravagantní, lehkomyslný

  a zahálčivý jako ti nejlepší z jeho pomyslných

  druhů z vyšších vrstev.

  V pracovně seděl kousek od Reggieho jeho otec,

  avšak oddělovala je široká plocha pevného dubového

  psacího stolu a symbolicky je každého odsunovala na

  jinou stranu. Nesmírně úspěšný a prozíravý obchodník

  se postavil proti svému nesmírně rozhazovačnému,

  nerozumnému a rozmařilému synovi s hřmotnou

  nespokojeností. Právě skončil mnohomluvnou přednášku

  na téma nehodných potomků, jež rozhodně nebyla

  první svého druhu. Dost hlasitě vysvětloval Reggiemu,

  že musí být nejen hluchý, ale také pitomý,

  když nechápe, že muž, který aspiruje na přijetí mezi

  šlechtu, musí vystupovat uhlazeně, vykazovat dobré

  vychování a nezdůrazňovat bohatství, avšak hlavně

  přitom nesmí zdvojnásobovat své nectnosti.

  A Reginald na tom zapracoval tak snaživě, že je určitě

  víc než jen zdvojnásobil.

  Byla to nectnost kupovat si ty nejlepší a nejmódnější

  vysoké boty? Reggie zlehka pohnul nohou a sledoval,

  jak se střapec znovu dal do pohybu. Zatřpytil se

  přitom ve slunci dopadajícím na něj oknem.

  Seděl na tvrdé dřevěné židli dostatečně nedbale,

  aby dal co nejvíc najevo svůj nezájem. Uvažoval

  i o zívání, ale nechtěl zajít až tak daleko.

  „Kdokoli by si mohl myslet, hochu,“ pravil otec po

  chvíli popudlivého ticha, „že se mě ze všech sil snažíš

  ožebračit.“

  Výraz hochu nebyl v tomto případě žádným něžným

  oslovením. Byl to způsob, jakým otec mluvil.

  Ačkoli Reggieho drahé vzdělání vylepšilo jeho slovní

  projev, že se nedal rozeznat od mluvy společenské

  smetánky, jeho otec stále hovořil se širokým a nezpochybnitelným

  severním přízvukem

  Reggie věděl, že k tomu, aby otce ožebračil, by

  musel provést něco mnohem horšího, než byla jeho

  poslední extravagance. To, že věnoval poněkud větší

  a poněkud drahou pozornost svému šatníku a něco

  málo nešťastně prohrál, mohlo jen stěží vykousnout

  větší díru do otcova majetku. Nedokázala to dokonce

  ani o dost větší suma, kterou ve skutečnosti prohrál

  a která zvládla přesněji a jen lehce podhodnoceně

  ukázat jeho poslední prohry.

  Reggie polkl, aby zahnal vzrůstající pocit viny, který

  se mu usadil v hrdle jako knedlík.

  „A potom ten vysoký kočár,“ začal znovu otec

  a poklepával na desku stolu jedním prstem, jako by se

  zmiňovaný kočár skrýval pod ním.

  Reggie ho přerušil. Riskl vložit do svého hlasu znuděný

  tón.

  „Každý úctyhodný gentleman pod pětatřicet let

  musí mít závodní kočár,“ pronesl líně, „a navíc ještě

  jeden na normální jízdy po městě, pane. A vy si přece

  přejete, aby ze mě byl gentleman, ne?“

  Otcova tvář nabyla lehce fialového nádechu.

  „A pár sladěných šedáků k tomu?“ ušklíbl se a stále

  poklepával do stolu. „Ti kaštanoví, které jsi koupil

  minulý měsíc, by to nezvládli?“

  Reggie elegantně pokrčil rameny.

  „Neladili mi s barvou kočáru,“ podotkl ublíženým

  tónem. „A kromě toho jsou jen na odiv – dokonalí,

  když chci vyvézt nějakou dámu do Hyde Parku, ale

  úplně na nic, pokud bych se rozhodl závodit s tím novým

  kočárem na cestě do Brightonu. Ty bys nechtěl,

  abych to vyhrál?“

  „A posloužil ti do hrobu, kdyby sis při tom pokusu

  zlomil vaz?“ oponoval mu bryskně otec. „Budu muset

  najmout více stájí.“

  Reggie prostě jen pokrčil rameny.

  „A co ty… tvoje dluhy?“ pokračoval jeho otec, zvedl

  ve své velké pěsti z psacího stolu list papíru a zamával

  jím synovi před nosem. „Předpokládám, že očekáváš,

  že je zaplatím?“

  Byly vysoké. Většinu tvořily dluhy ze hry. Reggie

  nikdy neodešel od hráčských stolů ani ze závodů, dokud

  neprohrál. Kdykoli překvapil sám sebe tím, že

  vyhrával, vždycky si počkal, dokud se štěstí neobrátilo

  a on znovu všechny peníze neprohrál a neodepsal

  v honu za nimi ještě mnoho dalších.

  „Pokud vám to udělá potěšení, pane,“ prohlásil

  s unaveným povzdechem.

  Otcovo husté obočí se nad nosem spojilo.

  „Pokud mi to udělá potěšení?“ vyštěkl rozzuřeně,

  zmačkal účty v ruce a pustil je na stůl. Snesly se na

  překvapivě velkou hromádku. „Kvůli tomu jsem tě

  přece neposlal do světa, Reginalde, a neutrácel těžké

  peníze za to, aby z tebe vyrostl gentleman. Těšil jsem

  se, že se ve stáří budu radovat z plodů své práce. Mě

  nikdy vysoce postavení a mocní mužové tohoto království

  mezi sebe nepřijmou. Budu jejich zhýčkaným,

  navoněným nosům vždycky páchnout uhlím. A co se

  mě týká, je to v pořádku. Nemám zájem poplácávat se

  po ramenou s nastrojenými hejsky. Celou tou jejich

  bandou pohrdám. Ale ty… ty bys mohl být nejlepší

  z nich. Mohl bys být můj syn a zároveň gentleman.“

  Reggie pokrčil rameny a zdržel se toho, aby poukázal

  na nedostatek logiky v otcově názoru na společenskou

  smetánku.

  „Všichni urození pánové, které znám, mě přijímají

  velice dobře,“ podotkl. „S polovinou z nich jsem chodil

  do školy. A co se týká dam, hm, kdo je potřebuje?

  Existuje mnoho žen, které jsou mnohem… zajímavější.“

  A jednou rukou s elegantní manikurou učinil bezstarostné,

  přezíravé gesto.

  Otec bouchl těžkou rukou do stolu.

  „Kdyby ses oženil a usadil s nějakou dobrou ženou,

  hochu,“ prohlásil, „nepůsobil bys mi tolik problémů

  a víc by ses podobal pravému gentlemanovi.“

  „Na to mám ještě spoustu času,“ pronesl urychleně

  Reggie, „stačí, když o tom začnu uvažovat, až mi bude

  pětatřicet nebo tak nějak. Než se usadím, můžu si

  ještě pořádně užívat alespoň deset let.“

  Udělal by líp, kdyby zůstal zticha. Otec přimhouřil

  oči známým způsobem. Soustředil na onen předmět

  své myšlenky a pečlivě o něm uvažoval. A tento předmět

  – Reggie věděl, ještě než otec promluvil – bylo

  manželství. A týkalo se speciálně jeho syna.

  „Oženíš se mezi aristokracii, Reggie,“ prohlásil.

  „Dokonce mezi vyšší šlechtu. Jsi na to dost hezký,

  protože jsi naštěstí vyrostl do podoby z matčiny strany

  rodové linie, a nikoli z mé. A jsi dost bohatý – nebo

  budeš, pokud tě nevydědím bez jediného halíře.“

  Kromě toho, že byl Reggie jediným dědicem otcova

  rozsáhlého jmění, mu patřilo sídlo Willows End,

  dost rozlehlý dům a panství v Hampshiru, jež dostal

  před čtyřmi roky ke svým jednadvacátým narozeninám.

  Jeho úplné vlastnictví na něj však mělo přejít při

  jeho třicetinách nebo při jeho sňatku, záleželo na tom,

  co se stane jako první. Nebo mu ten dar mohl otec zase

  odebrat ještě před oběma výše jmenovanými událostmi,

  pokud se ukáže, že ho není hodný. Tato hrozba

  se zatím nikdy nevyskytla – tedy až dosud.

  „Nikdo z horních vrstev mě nebude chtít,“ připomněl

  mu Reggie a přejel si prstem po tom, co mohl být nepatrný

  záhyb na jedné botě. „Rozhodně ne za manžela.“

  „Někdo se najde,“ prohlásil jeho otec temně. „Je

  pouze třeba dávat si pozor a mít oči i uši otevřené,

  abychom vystihli tu správnou příležitost.“

  „Ale ne v dalších deseti letech,“ poznamenal Reggie.

  „Není žádný spěch. Já jsem dokonale šťastný tak,

  jak jsem.“

  Byla chyba, že to znovu připomněl. Otec na něj

  vrhl zuřivý pohled.

  „Ale já ne,“ odsekl, „já vůbec nejsem šťastný, Reginalde.

  Nevím, co se to s tebou v poslední době děje.

  Myslel jsem si o sobě, že jsem nejšťastnější z otců.

  Myslel jsem si, že jsi ten nejlepší syn,“ povzdychl si.

  „Začnu se bez prodlení ohlížet po nějaké nevěstě.

  A budu hledat vysoko. Nehodlám tě oženit s dcerou

  nějakého bezvýznamného venkovského šlechtice.“

  „Ne!“ pronesl pevně Reginald, položil nohy na zem

  a sedl si rovně. „Neožením se jen proto, abych vám

  udělal radost, pane. Dokonce ani kdyby se vám povedlo

  přesvědčit o tom jednu z královských princezen.“

  Široké obočí jeho otce se zastavilo na půl cestě

  vzhůru…………………………………………..

 • Autor: Balogh, Mary
  Překladatel: Šimonová, Dana
  Název: Záležitost srdce
  Původní název: A Matter of Glass
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-404-2
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 136
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 8.6.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.