Autoři

Série

Vše končí láskou

od
Balogh, Mary
 • Skandály, intriky, fascinující vášně v podání královny romantického psaní, která čtenáře znovu zavádí do rodiny Huxtableových. Tentokrát jej seznamuje s riskantním dobrodružstvím nejstarší ze sester, Margarety. Zoufalý Duncan Pennethorn, nechvalně známý hrabě ze Sheringfordu, je nucen se, kvůli mimořádnému skandálu, vrátit domů. Navíc se musí do patnácti dnů oženit, jinak přijde o všechny své příjmy. Vybírá si ženu, o níž ví, že potřebuje manžela, a přemluví Margaretu Huxtableovou, aby přijala jeho nabídku. Ta pozdě zjišťuje, kdo se stal jejím manželem. Ale dává mu ultimátum: pokud ji chce, musí se jí dvořit. A tak mezi se partnery, kteří se spojili z praktických důvodů, postupně rozněcuje vášeň.

 • 1. kapitola

  Když se Duncan Pennethorne, hrabě ze Sheringfordu,

  vrátil po pětileté nepřítomnosti do Londýna, nešel

  okamžitě do Claverbrook House na náměstí Grosvenor,

  ale místo toho se zdráhavě ubytoval u své matky,

  lady Carlingové. Její druhý manžel, sir Graham, nebyl

  potěšen tím, že ho znovu vidí. Měl však svou ženu rád,

  a proto nevyhnal nevlastního syna od svého prahu.

  Ale Duncan se stejně musel dřív nebo později vypravit

  do Claverbrook House. Právě v době, kdy se

  chystal k návratu domů, mu totiž bylo náhle bez jakéhokoli

  varování či jakéhokoli vysvětlení zastaveno

  proplácení peněz. Domovem myslel Woodbine Park

  ve Warwickshiru, což bylo sídlo a panství, na němž

  vyrůstal a které mu od otcovy smrti před patnácti lety

  vynášelo slušný příjem.

  Nevracel se tam sám. Spolu s ním přijížděli Harrisovi,

  kteří u něj byli posledních pět let zaměstnáni v různých

  postaveních. Ve Woodbine Parku se právě uvolnilo

  místo hlavního zahradníka a Harris měl tuto funkci

  zastávat. A co bylo nejdůležitější, přijel s nimi i čtyřletý

  Toby. Ve Woodbinu měl vystupovat jako osiřelý

  vnuk Harrisových. Toby se strašně těšil, když se dozvěděl,

  že bude bydlet v místě, o němž mu Duncan vyprávěl

  tolik vzrušujících příběhů – Duncanovy vzpomínky

  na dětství byly téměř všechny šťastné.

  Ale potom se všechny jeho plány zhroutily a on byl

  nucen ponechat chlapce s Harrisovými v Harrogate

  a pospíšit do Londýna v naději, že nějak odvrátí hrozící

  katastrofu.

  Jediného varování se mu dostalo ve formálním

  oznámení napsaném pevnou rukou dědečkova tajemníka,

  na jehož konci se skvěl dědečkův pavoučí podpis,

  který byl nezpochybnitelný bez ohledu na fakt, že

  byl dost roztřesený věkem. V téže době se správce

  Woodbine Parku náhle a hrozivě odmlčel.

  Všichni věděli, kam mu mají psát, protože většinu

  bezpečnostních opatření hned po Lauřině smrti zrušil.

  Duncan cítil povinnost informovat o té nešťastné události

  spoustu lidí.

  Nechápal, proč se dědeček rozhodl zastavit mu proplácení

  peněz právě ve chvíli, kdy se do jeho života

  navrátila určitá míra slušnosti. A chápal to ještě méně,

  když uvážil, že je jediným vnukem starého pána a jako

  jediný blízký příbuzný je také jeho dědicem.

  Ale ať to byl sebevětší nesmysl, peníze mu přestaly

  chodit, takže zůstal s prázdnými kapsami, takřka bez

  jediného penny, a neměl dál možnost podporovat ty,

  kteří byli na něm závislí – ba ani uživit sebe samého.

  Ne že by se musel zbytečně bát o Harrisovy. Dobří

  sloužící byli všude žádaní. Nemusel se bát ani o sebe.

  Byl stále ještě mladý a tělesně schopný. Ale musel si

  dělat starosti o Tobyho. Jak by také ne?

  Proto ten jeho zoufalý spěch do Londýna, který byl

  nejspíš posledním místem, kam by zamířil – zvlášť

  uprostřed společenské sezony. Ale vypadalo to jako

  jediná možnost, jíž se mohl chopit. Dopis, který napsal

  v odpověď na dědečkovo oznámení, byl ignorován

  a on tím jen ztratil vzácný čas. Proto byl nucen

  přijet do Londýna, aby se dožadoval vysvětlení osob-

  ně. Nebo o ně alespoň poprosil. Od markýze z Claverbrooku,

  který byl odjakživa znám svým nedostatkem

  jemných způsobů, nemohl nikdo nic žádat.

  Ani Duncanova matka mu nemohla nabídnout žádné

  vysvětlení. Dokonce ani nevěděla, že byl odříznutý

  od zdroje svých financí, dokud jí to sám neřekl.

  „Pořád uvažuju o tom,“ pravila, když vešel ráno po

  svém příjezdu do jejího budoáru – nebo spíš časně odpoledne,

  aby byl přesnější, protože dopoledne nebylo

  její oblíbenou částí dne, „proč ti nezamezil přístup

  k penězům už před pěti lety, drahoušku, pokud to

  chtěl udělat. Všichni jsme očekávali, že to provede

  právě tehdy. Já jsem si dokonce pohrávala s myšlenkou,

  že ho půjdu poprosit, aby to nedělal, ale došlo

  mi, že kdybych k němu zašla, dohnala bych ho nejspíš

  k tomu, aby ti zablokoval peníze ještě dřív, než původně

  plánoval. Možná že si až donedávna neuvědomil,

  že ti po všechny ty roky stále chodí renta

  z Woodbinu. Ne tak silně, Hetty, vytrháš mi všechny

  vlasy z hlavy a co si pak počnu?“

  Její komorná jí energicky rozčesávala zacuchané

  vlasy.

  Starý pán však rozhodně netrpěl špatnou pamětí,

  zvlášť co se týkalo peněz.

  „Graham říká, že tě nebude financovat déle než týden,“

  dodala matka a obrátila svou pozornost znovu

  na syna. Přitom si narovnávala sklady svého negližé,

  aby v nich její postava co nejlépe vynikla. „Oznámil

  mi to včera večer, hned poté, co jsi přijel. Ale já bych

  si s tím nedělala starosti, hochu, protože Grahama

  utáhnu na vařené nudli, když to budu potřebovat.“

  „Kvůli mně to dělat nemusíš, mami,“ ujistil ji

  Duncan. „Nezůstanu tu dlouho, jenom dokud nepromluvím

  s dědečkem a neuklidním ho. Nemá v úmys-

  lu nechat mě venku v zimě bez krejcaru v kapse, že

  ne?“

  Přesto se velice obával, že něco takového by se stát

  mohlo – jestli už se to ve skutečnosti nestalo. A zdálo

  se, že v tom s ním matka souhlasí.

  „Nevsadila bych proti tomu víc než deset guineí,“

  poznamenala a natáhla se pro kelímek s růží na tváře.

  „Je to tvrdohlavý, vrtošivý stařík a jsem moc ráda, že

  už to není můj tchán a já nemusím předstírat náklonnost

  k němu. Podej mi taky tamtu růž, zlato. Ne, tu

  ne, tu druhou. Hetty, neopakovala jsem ti donekonečna,

  abys pokládala věci tam, kde jsou teď, zatímco mi

  rozčesáváš vlasy? Asi si myslíš, že mám ruce až ke

  kotníkům. To by ale bylo velmi podivné.“

  Duncan odešel z matčina pokoje, poté co jí podal

  správný štěteček na roztírání. Nemohl se rozhodnout,

  jestli se má dostavit do Claverbrook House bez předchozího

  ohlášení, nebo nejdřív požádat o audienci –

  neboť tím se rodinná návštěva u starého pána stala.

  Pokud by Duncan přišel bez ohlášení, musel by možná

  přetrpět potupu, že ho vyvede z domu dědečkův

  odmítavě se tvářící majordomus – tedy jestli toto místo

  zaujímá stále ještě Forbes. Musí být téměř tak starý

  jako jeho pán. Kdyby na druhé straně napsal, jeho dopis

  by mohl zežloutnout věkem, než by se tajemník

  rozhodl věnovat mu pozornost.

  To je prašť jak uhoď.

  Jako za osmnáct nebo bez dvou za dvacet.

  Tak jak to má udělat?

  Avšak celá situace byla tak strašně naléhavá, až hrozilo,

  že Duncan podlehne panice. Ubytoval zatím Harrisovy

  s Tobym ve dvou ošuntělých pokojích v Harrogate

  a zaplatil za ně měsíční nájem. Na další měsíc už prostě

  neměl dost peněz. A jeden týden z té doby již uplynul.

  Přesto místo rozhodného jednání ještě otálel a celý

  den strávil opětovným navazováním známostí v Londýně.

  I když ho část jeho instinktů varovala, aby se

  držel při zemi a nikde se moc neukazoval, i kdyby

  k tomu měl příležitost, druhá část ho varovala, že se

  nemůže vyhýbat společnosti svých známých po zbytek

  života, pokud se nechce stát poustevníkem, a že se

  do toho musí vrhnout po hlavě se vší nonšalancí, kterou

  ze sebe dokáže vydolovat.

  Šel tedy do klubu k Whitům, jehož byl stále ještě

  členem a kde na obranu před ním nikdo nezabarikádoval

  dveře. Setkal se tu s mnoha svými bývalými

  přáteli a známými a nikdo z nich ho zcela neodepsal.

  Mnozí se s ním naopak zdravili s hlasitou, žoviální

  familiárností, jako by z Londýna i ze společnosti

  nezmizel kvůli velkému skandálu a byl pryč

  pouhý rok či týden nebo možná vůbec ne. A pokud

  ho pár gentlemanů ignorovalo, dobrá, na tom nebylo

  nic neobvyklého. Koneckonců člověk nezdraví hlasitě

  každého v klubu ani nikde jinde. Nikdo neztropil

  scénu a nežádal, aby byl z posvátné svatyně klubu

  vyveden.

  Souhlasil, že se skupinou nadšenců zajde k Tattersallům

  podívat se na koně a potom na závody. Na

  konci odpoledne dokonce shromáždil určitou sumu

  peněz z výher, ale bylo jich příliš málo, aby to znamenalo

  nějaké zlepšení jeho finančních záležitostí. Večer

  zašel na partičku karet, kde prohrál odpolední výhru,

  ale nakonec z ní zase polovinu získal zpět.

  Než šel spát, dal peníze do obálky a hned brzy ráno

  je poslal do Harrogate. Toby už zatím určitě bude mít

  děravé ponožky nebo kalhoty nebo mu polezou palce

  z bot nebo… Možností bylo bezpočet. Výchova dítěte

  rozhodně není levnou záležitostí.

  Dalšího dne bylo jeho váhavé rozhodování, jak se přiblížit

  dědečkovi, ukončeno. U snídaně našel na tácku

  vzkaz psaný až příliš známou rukou tajemníka starého

  pána. Byla to výzva, aby se dostavil k markýzi z Claverbrooku

  toho dne přesně v jednu hodinu. Duncanova

  matka tvrdila, že starý pán už ven nechodí, ale zcela jistě

  mu moc věcí neuniklo. Zaslechl, že jeho vnuk se vrátil

  do Londýna. Dokonce věděl, kde ho najít.

  A byla to skutečně spíš výzva než pozvání – přesně

  v jednu hodinu.

  Duncan se oblékl s velkou péčí. Vzal si elegantní

  modrý kabát, který však nebyl posledním výkřikem

  módy. Nechal komorníka, aby mu uvázal šátek vkusným,

  ale jednoduchým uzlem. U pasu mu visel prostý

  řetízek k hodinkám a na nohou měl vyleštěné hesenské

  boty natažené přes úzké šedé kalhoty. Boty byly

  vyrobeny z jednoduché černé kůže, žádné módní výstřelky.

  V žádném případě nechtěl vyvolat dojem, že

  žije extravagantně – což také nebyla pravda.

  „Chápeš, Smithi,“ řekl svému komorníkovi, „že ti

  nebudu moct tento týden zaplatit, a možná že to nebude

  možné ani příští týden – ani ten další. Třeba se

  budeš chtít poohlédnout po jiném zaměstnání. Londýn

  je pro to jako dělaný.“

  Smith, který s ním zůstával po jedenáct tučných

  i hubených let – avšak dosud nikdy v úplné chudobě –

  si odfrkl.

  „Moc dobře to chápu, mylorde,“ pravil, „protože

  jsem se nenarodil jako hlupák. Odejdu, až se mi to bude

  hodit a budu na to pořádně připravený.“

  Což by nemuselo být hned, jak Duncanovi došlo.

  Za takovou loajalitu mu byl tiše vděčný…………………..

 • Autor: Balogh, Mary
  Překladatel: Šimonová, Dana
  Název: Vše končí láskou
  Původní název: At Last Comes Love
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-341-0
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 376
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 30.9.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.