Autoři

Série

 • Příběh začíná tam, kde Frank Herbert ukončil Spasitele Duny. Jessica, matka císaře Paula Atreida se vrací na pouštní planetu Dunu, aby se zúčastnila se pohřbu svého syna. Po Paulově sebevraždě se stala regentkou nad jeho dětmi duševně chorá a brutální Paulova sestra Alia. Ta se pokouší udržet moc společně s Duncanem. Paulův přítel Bronso of Ix se ale staví do opozice proti rodu Atreidů. Autoři se v tomto pokračování Hrdinů Duny soustřeďují na osudy těchto postav a na rostoucí napětí mezi Jessicou a její dcerou Alií.

 • Na oběžné dráze nad Caladanem se rýsovalo mimořádné

  plavidlo, bývalý maxitrajler Gildy, nyní přidělený

  džihádu coby transportní loď.

  Na zahradní nádvoří vběhl chlapec z rybářské vesnice.

  Zaučoval se v hradu jako páže a v oficiálním úboru

  působil trochu neobratně. Vyhrkl: „Je to vojenské plavidlo,

  má paní. Plně vyzbrojené!“

  Jessica klečela u keře rozmarýnu a odštipovala voňavé

  snítky do kuchyně. Zde ve své soukromé zahrádce si

  pěstovala květiny, bylinky a keříky, dokonale kombinovala

  pořádek s chaosem, užitečné rostlinstvo a k tomu

  rozkošné libůstky. Ráda tu pracovala a rozjímala v klidu

  a tichu hned po rozbřesku, hýčkala své rostlinky a vytrhávala

  neodbytný plevel, který se pokoušel ničit pečlivě

  udržovanou rovnováhu.

  Jessica se nenechala vyvést z míry chlapcovým rozčilením.

  Zhluboka se nadechla voňavých silic, které uvolnila

  dotekem. Teprve pak se zvedla a oprášila si hlínu

  z kolen. „Vydali nějaký vzkaz?“

  „Jenom to, že posílají skupinu vyslanců kvizarátu, má

  paní. Požadují rozhovor s vámi v nějaké naléhavé záležitosti.“

  Požadují?“

  Zatvářila se tak, že se chlapec zalekl. „Určitě to mysleli

  jako prosbu, má paní. Copak by si mohli dovolit něco

  požadovat po vévodkyni z Caladanu – a po matce

  Muad’Diba? Ale jistě musí jít o něco tuze důležitého,

  když poslali takovou loď!“ Chlapec se zavrtěl jako úhoř,

  vyvržený na břeh.

  Uhladila si oděv. „No, nepochybuji o tom, že to ti vyslanci

  považují za důležité. Nejspíš zas žádost, abych

  zvýšila limit počtu poutníků, kteří sem smějí přijíždět.“

  Caladan, sídlo rodu Atreidů po víc než dvacet generací,

  unikl plenění džihádu hlavně díky tomu, že Jessica

  nedovolila, aby na planetu proudilo mnoho cizinců. Nezávislý

  lid Caladanu dával přednost svému poklidu.

  S radostí by přijal zpět svého vévodu Leta, ten však byl

  zavražděn kvůli zradě ve vysokých kruzích. Místo něj

  lidem zůstal jeho syn Muad’Dib, imperátor Poznaného

  vesmíru.

  Přes nejlepší Jessičiny snahy se Caladan nikdy nemohl

  úplně izolovat od bouří, zuřících v galaxii. Paul si nyní

  své domovské planety prakticky nevšímal, byl tu však

  pokřtěn a vychován. Lidé nikdy neuniknou jeho stínu.

  Po všech těch letech Paulova džihádu se nad Impériem

  rozhostil unavený a raněný mír jako chladná zimní

  mlha. Jak se tak teď Jessica dívala na toho mladého posla,

  napadlo ji, že se narodil až poté, kdy se Paul stal imperátorem.

  Ten chlapec nepoznal nikdy nic jiného než

  hrozící džihád a krutější stránku povahy jejího syna…

  Vyšla ze zahradního nádvoří a přitom zavolala na

  chlapce: „Sežeň Gurneyho Hallecka. Přijmeme tu delegaci

  spolu v hlavní síni hradu.“

  Jessica se převlékla z pracovních šatů do okázalého

  roucha barvy mořské zeleně. Popelavě bronzové vlasy

  si vyčesala nahoru a kolem krku si zavěsila řetízek se

  zlatým atreidským znakem jestřába. Nechtěla pospíchat.

  Čím víc o tom uvažovala, tím víc si lámala hlavu, jaké

  zprávy asi loď přivezla. Možná to nakonec nebude tak

  bezvýznamná záležitost…

  Gurney na ni čekal v hlavní síni. Dorazil zvenku, kde

  proháněl své honicí psy, a obličej měl z toho cvičení ještě

  začervenalý. „Kosmický přístav tvrdí, že vyslanec je

  nějaký vysoce postavený člen kvizarátu a má s sebou

  celou armádu sluhů a čestných stráží z Arrakis. Prý přináší

  zprávu nejvyšší důležitosti.“

  Předstírala nezájem, ale ve skutečnosti byla zvědavá.

  „Pokud dobře počítám, je to už devátá ‚naléhavá zpráva‘,

  kterou přivážejí od skončení džihádu přede dvěma

  roky.“

  „Tato ale působí nějak jinak, má paní.“

  Gurney uměl stárnout, i když nikdy nebyl a nikdy nemohl

  být pohledný muž, hyzdila ho jizva na tváři a utrápený

  pohled. Za svých mladých let býval jen kusem

  hadru v rukách Harkonnenů, ale za roky statečné služby

  Atreidům se stal jedním z největších aktiv tohoto rodu.

  Usadila se do křesla, v němž kdysi sedával její milovaný

  vévoda Leto. Hradní sluhové pobíhali sem tam

  a připravovali vše na příchod vyslance a jeho doprovodu.

  Vedoucí kuchyňského personálu se zeptal Jessiky,

  jaké mají podat občerstvení. Odpověděla chladným tónem:

  „Jen vodu. Podejte jim vodu.“

  „Nic jiného, má paní? Není to urážka tak významné

  osobnosti?“

  Gurney se zasmál. „Jsou z Duny. Budou to považovat

  za čest.“

  Dubová vrata do vstupní síně hradu byla otevřena, zavanul

  vlhký vítr a dovnitř s velkým rozruchem vpochodovala

  čestná stráž. Patnáct mužů, bývalých vojáků

  Paulova džihádu, neslo zelené prapory s černými a bílými

  znaky. Členové toho neuspořádaného doprovodu se

  nesli v imitacích filtršatů jako v uniformách, přestože

  v místním caladanském vlhkém vzduchu byla taková

  výstroj naprosto zbytečná. Skupina se leskla kapkami

  lehkého deštíku, který začal padat; návštěvníci to zřejmě

  považovali za božské znamení.

  Přední řady doprovodu ustoupily na stranu, aby mohl

  vystoupit kvizara, džihádský kněz ve žluté róbě. Stáhl si

  vlhkou kapuci a odhalil holou lebku. Oči, modromodré

  od konzumace melanžového koření, se mu leskly posvátnou

  hrůzou. „Jsem Isbar a tímto se představuji matce

  Muad’Diba.“ Uklonil se, skláněl se k podlaze víc

  a víc, až si lehl tváří k zemi.

  „To stačí. Všichni tady vědí, kdo jsem.“

  Isbar se zvedl, ale hlavu dál držel sklopenou, odvracel

  pohled. „Vidíme hojnost vody na Caladanu a lépe

  chápeme Muad’Dibovu oběť, když odešel na Dunu coby

  spasitel fremenů.“

  Jessica vložila do hlasu jistý osten, aby dala najevo,

  že si nepřeje ztrácet čas obřadnostmi. „Máte za sebou

  dlouhou cestu. Co bylo tentokrát tak naléhavé?“

  Isbar vypadal, že se svým vzkazem zápasí, jako by to

  byl živý tvor. Jessica z něj vycítila hluboký strach. Příslušníci

  čestné stráže mlčeli jako sochy.

  „Ven s tím, člověče!“ nařídil Gurney.

  Kněz vyhrkl: „Muad’Dib je mrtev, má paní. Váš syn

  se odebral k Šaj-hulúdovi.“

  Jessice připadalo, že dostala ránu palicí.

  Gurney zasténal: „To ne. Ne… Paul ne!“

  Isbar pokračoval, sám se děsil dalších slov: „Svatý

  Muad’Dib se vzdal vlády, odešel do pouště a ztratil se

  v písku.“

  Jessica musela nasadit veškerý svůj benegesseritský

  výcvik, aby kolem sebe vybudovala pevnou zeď a získala

  čas k uvažování. Odřízla se od svých citů automaticky,

  ze zvyku. Přinutila se nevykřiknout, promluvit tiše

  a klidně: „Řekni mi všechno, knězi.“

  Kvizarova slova bodala jako zrnka písku, nesená krutým

  větrem. „O tom nedávném spiknutí v řadách jeho

  fedajkinů víte. I když byl požehnaný Muad’Dib oslepen

  spalovačem kamene, viděl svět božskýma očima, ne

  umělýma od Tleilaxanů, jaké opatřil svým zraněným

  vojákům.“

  Ano, Jessica o tom všem věděla. Syn přijímal nebezpečná

  rozhodnutí a kvůli odporu proti svému džihádu

  odjakživa čelil vážnému ohrožení života. „Ale to spiknutí,

  které ho oslepilo, Paul přežil. Bylo ještě nějaké jiné?“

  „Pokračování téhož spiknutí, vážená paní. Zapletl se

  do toho jeden kormidelník Gildy a ctihodná matka Gaius

  Helena Mohiamová.“ Dodal, jako by ho to napadlo

  až pak: „Na příkaz imperiální regentky Alie byli už oba

  popraveni spolu s Korbou Chvalořečníkem, strůjcem

  tajného spiknutí proti vašemu synovi.“

  Zasáhlo ji příliš mnoho faktů najednou. Mohiamová

  popravena? Ta zpráva jí otřásla až do hloubi duše. Jessica

  měla se starou Ctihodnou matkou bouřlivý vztah, láska

  a nenávist se v něm střídaly jako přílivové vlny.

  Alia… je teď regentkou? Ne Irulán? Jistě, bylo to tak

  vhodné. Ale kdyby Alia byla panovnicí… „A co Chani,

  milovaná družka mého syna? A co princezna Irulán, jeho

  manželka?“

  „Irulán byla uvězněna v Arrakénu, dokud se nezhodnotí

  její podíl na spiknutí. Regentka Alia ji nenechala

  popravit spolu s ostatními, ale je známo, že se Irulán se

  zrádci stýkala.“ Kněz těžce polkl. „A pokud jde o Chani…

  ta nepřežila porod dvojčat.“

  „Dvojčat?“ Jessica vyskočila. „Já mám vnoučata?“

  „Chlapce a děvče. Paulovy děti jsou zdravé a –“

  Její klidná maska se začala nebezpečně rozplývat.

  „To vás nenapadlo informovat mě o tom okamžitě?“

  Snažila se uspořádat si myšlenky. „Pověz mi všechno,

  co potřebuju vědět, bez odkladu.“ ……………………..

 • Autor: Herbert, Brian - Anderson, Kevin J.
  Překladatel: Chodilová, Dana
  Série: Hrdinové Duny
  Pořadí v sérii: 1.
  Název: Vichry Duny
  Původní název: The Winds of Dune
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-296-3
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 504
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 28.4.2010
 • Série Hrdinové Duny:

   

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.