Autoři

Série

Utajený poměr

od
Balogh, Mary
 • Okouzlující příběh, v němž Constantine, černá ovce rodiny Huxtableů, konečně nachází důstojného protivníka – ženu s ještě více pošramocenou pověstí. Hannah Reidová se v devatenácti letech provdala za postaršího vévodu z Dunbartonu, kterému byla neustále nevěrná. Nyní však je vévoda mrtev a Hannah, ve svých třiceti letech ještě krásnější, konečně volná. A do oka jí padne Constantine Huxtable, pohledný muž, výjimečně zkušený, který svedl mnoho žen a ponechal je jejich osudu. Constantine okouzlen její krásou, avšak vědom si její pověsti, zamýšlí jen malé pobavení. Nicméně oba se zamilují a záhadný a zkažený Constantine zjišťuje, že našel sobě rovného protivníka. A tak sága rodiny Huxtableů nemohla dojít k lepšímu konci.

 • 1. kapitola

  Hannah Reidová, vévodkyně z Dunbartonu, byla konečně

  volná. Zbavila se břemene desetiletého manželství

  a přežila i nekonečně se táhnoucí rok, kdy držela

  po smrti svého manžela vévody smutek.

  Byla to volnost, na niž dlouho čekala. Byla to volnost,

  která opravdu stála za oslavu.

  Vévodu si vzala po pětidenní známosti. Jeho Milost

  vévoda byl ohledně svatby tak netrpělivý, že si obstaral

  zvláštní povolení, místo aby čekal, až přečtou

  všechny ohlášky. Jí bylo tehdy devatenáct a jemu něco

  přes sedmdesát. Zdálo se, že nikdo neví jistě, kolik let

  přes sedmdesát mu vlastně je, avšak zlí jazykové tvrdili,

  že se jeho věk nebezpečně blíží osmdesáti. V době

  svatby byla vévodkyně tak půvabná, až to bralo

  dech. Měla štíhlou, pružnou postavu, oči, které svou

  modří mohly soupeřit s letní oblohou, jasnou, dychtivou

  tvář jako stvořenou pro úsměv a dlouhé, vlnité

  prameny vlasů tak světlých, že byly skoro bílé – třpytivě

  bílé. Na vévodově těle, tváři i hlavě se naopak podepsaly

  jak čas, tak roky hýřivého života. A trpěl

  dnou. Zároveň měl nemocné srdce, na něž už se nemohl

  spolehnout, že bude fungovat zcela pravidelně.

  Samozřejmě že si ho podle mínění ostatních vzala

  pro peníze a očekávala, že přinejhorším za několik

  krátkých let z ní bude bohatá vdova. Teď z ní byla bo-

  hatá vdova, opravdu pohádkově bohatá, ačkoli musela

  na svou volnost čekat déle, než to původně vypadalo.

  Nyní si mohla své bohatství plně užívat.

  Starý vévoda zbožňoval zemi, po níž chodila, pokud

  máme použít staré klišé. Navěsil na ni tolik drahých

  šatů, že by se pod jejich váhou zadusila, kdyby

  si je pokusila vzít všechny najednou. Hostinský pokoj

  vedle její šatny v londýnském sídle Dunbartonů na

  Hanover Square byl přeměněn v její druhou šatnu jenom

  proto, aby se tam vešly všechny hedvábné a saténové

  šaty i kožešiny – kromě dalších doplňků – které

  si vzala jednou, nejvýš dvakrát, a odložila je kvůli něčemu

  novějšímu. A vévoda neměl jen jeden či dva,

  dokonce ani tři, ale čtyři trezory zabudované ve stěnách

  své ložnice, aby měl dost místa na uložení všech

  šperků, které během let věnoval milované ženě, ačkoli

  ona měla možnost kdykoli přijít a vzít se z nich vše,

  co si právě vybrala.

  Byl to oddaný, chápavý manžel.

  Vévodkyně byla vždy nádherně oblečena. A byla

  vždy ověšena šperky ostentativně velkými, většinou

  diamanty. Nosila je ve vlasech, v ušních lalůčcích, na

  hrudi, na zápěstích a na víc než jednom prstu na každé

  ruce.

  Vévoda se vychloubal svou výhrou, kamkoli šel,

  a zářil pýchou a obdivem, když se na ni díval. V mužném

  věku by byl nejspíš vyšší než ona, ale stáří ho nahrbilo

  a nyní se při chůzi opíral o hůl a většinou jen

  seděl. Když byli spolu, vévodkyně se od něj příliš nevzdalovala,

  dokonce i když navštívili ples, kde měla

  spoustu případných partnerů. Starala se o něj a na

  rtech jí vždy hrál charakteristický náznak úsměvu. Při

  těchto příležitostech představovala příklad manželské

  oddanosti. To nemohl nikdo popřít.

  Když s ní nemohl jít sám vévoda – a s plynoucími

  lety to pro něj bylo stále obtížnější – doprovázeli vévodkyni

  na různé společenské akce, jimiž se společenská

  smetánka baví, kdykoli je v Londýně, jiní

  muži. Nejvíce se s ní objevovali tři gentlemani: lord

  Hardingraye, sir Bradley Bentley a vikomt Zimmer.

  Všichni to byli hezcí, elegantní a okouzlující gentlemani.

  Všeobecně se vědělo, že si užívají její společnosti

  a ona zase jejich. Nikdo nepochyboval o tom, co

  všechno takové užívání zahrnuje. Jediný detail, o nějž

  se vedly spory – ale přes velký zájem se nikdy uspokojivě

  nevyřešil – spočíval v tom, jestli se tak děje

  s vévodovým vědomím či bez něj.

  Našli se i tací, kteří se odvážili předpokládat, že se

  tak děje s vévodovým požehnáním. A přestože bylo

  lechtivě skandální něčemu takovému věřit, většina lidí

  měla vévodu přece jen ráda – zvlášť nyní ke stáru,

  kdy už si zasloužil politování – a hleděli na něj spíš

  jako na ubohého pomýleného starce. A titíž lidé rádi

  mluvili o vévodkyni jako o diamanty ověšené zlatokopce

  a často ještě dodávali, že není lepší, než se zdá.

  A tito lidé bývali většinou ženského rodu.

  Potom znenadání oslňující společenský život vévodkyně,

  její skandální lásky i hrozné uvěznění ve

  svazku se starým, nemocným manželem skončily,

  protože vévoda jednou časně zrána po srdečním záchvatu

  skonal. Ačkoli se to samozřejmě nestalo tak

  brzy, jak vévodkyně doufala a jak očekávala. Konečně

  měla své bohatství, draze však za něj zaplatila. Zaplatila

  za něj svým mládím. Když vévoda zemřel, bylo jí

  dvacet devět, a když brzy po Vánocích v Copelandu

  skončila s ročním smutkem, bylo jí třicet. Copeland

  bylo její venkovské sídlo v Kentu, které jí vévoda

  koupil, aby měla kam jít, až on zemře a titul i vázané

  jmění zdědí jeho synovec. Jednalo se o malý zámeček

  obklopený přiměřeně rozlehlým parkem.

  A tak ve třiceti letech, kdy už měla nejlepší léta

  mládí za sebou, byla vévodkyně z Dunbartonu konečně

  volná. A nepředstavitelně bohatá. A zcela připravená

  svou volnost oslavit. Jakmile bylo po Velikonocích,

  odjela do Londýna a usadila se tam na společenskou

  sezonu v londýnském sídle Dunbartonů, neboť současný

  vévoda byl bodrý muž středního věku, který dával

  přednost pobíhání po venkově a počítání ovcí před

  pobytem v Londýně, sezením v Horní sněmovně parlamentu

  a posloucháním druhých poslanců vykládajících

  o věcech, které byly možná životně důležité pro

  jeho zemi, či dokonce pro celý svět, pro něj však nebyly

  nikterak zajímavé. Každému, kdo byl ochoten ho

  chvíli poslouchat, tvrdil, že politici jsou nepředstavitelně

  nudní. A protože byl svobodný a neměl žádnou

  manželku, nebyl tu nikdo, kdo by poukazoval na to, že

  zasedání Horní sněmovny je pouze tím nejmenším důvodem,

  proč se společenská smetánka schází na jaře

  v Londýně. Proto mohla vévodkyně sídlit v jejich londýnském

  domě a pořádat tu s jeho požehnáním ples

  třeba každý den. V tomto duchu ji také informoval

  a dodal, že je se vším svolný, pokud mu nebude posílat

  účty.

  Ten poslední komentář odpovídal jeho značně šetrné

  povaze. Vévodkyně však nepotřebovala nikomu

  posílat žádné účty. Byla nesmírně bohatá a mohla platit

  sama za sebe.

  Možná že už přišla o první pel mládí – a třicet let je

  pro ženu skutečně ošklivý věk – byla však stále neuvěřitelně

  krásná. To nemohl nikdo popřít, přestože by se

  našlo pár lidí, kteří by to udělali, kdyby to šlo. Ve skutečnosti

  byla nyní nejspíš ještě krásnější než v devate-

  nácti. V uplynulých letech trochu přibrala na těch

  správných místech, ale nikde jinde. Byla stále ještě

  štíhlá, teď však měla i oslnivé křivky. V obličeji už se

  neprojevovalo tolik záře a dychtivosti, jako když byla

  mladá dívka, jeho krása nyní spočívala ponejvíce v dokonalé

  stavbě kostí a krásné pleti. Často se usmívala,

  ačkoli její charakteristický úsměv byl napůl arogantní,

  napůl svůdný a zcela tajemný, jako by se usmívala něčemu

  ve svém nitru spíš než okolnímu světu. Mívala

  lehce sklopená víčka, což navozovalo představu ložnice,

  snů i dalších tajemství. A její vlasy vycházely z rukou

  odborníků vždy dokonale upravené – avšak takovým

  způsobem, že to vypadalo, jako by jí v příštím

  okamžiku měly spadnout rozkošně pocuchané na záda.

  Fakt, že se tak nikdy nestalo, byl ještě záhadnější.

  Mnozí lidé tvrdili, že vlasy jsou jejím nejúchvatnějším

  rysem. Až na oči, možná. Nebo na její postavu.

  Nebo na zuby, jež byly bělostné, perfektně tvarované

  a seděly jeden vedle druhého.

  Právě takhle smetánka hodnotila vévodkyni z Dunbartonu

  a její sňatek se starým vévodou i její návrat

  do Londýna jako bohaté vdovy, která se konečně stala

  svobodnou.

  Nikdo o tom ale ve skutečnosti nic nevěděl. Nikdo

  jiný nebyl účastníkem jejich manželství, aby mohl

  spolehlivě říct, jestli fungovalo. Vévoda se v posledních

  letech stále víc stahoval ze společnosti a vévodkyně

  měla mnoho známých, avšak žádného blízkého

  přítele, o němž by se ve společnosti vědělo. A své

  pravé já skrývala pod maskou luxusu a tajemství, které

  kolem sebe šířila.

  Lidi z vyšších vrstev po celých těch deset let jejího

  manželství neunavil zájem o ni a o vévodu. A teď na

  ni byli po roce smutku velmi zvědaví…………………

 • Autor: Balogh, Mary
  Překladatel: Šimonová, Dana
  Název: Utajený poměr
  Původní název: A Secret Affair
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-389-2
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 384
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 27.4.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.