Autoři

Série

Únik do Říše

od
Kessler, Leo
 • Vzpomínky Christiana Jungblutta se vracejí k roku 1943, kdy U-70 zaujímala strategickou pozici v Černém moři. Jejím úkolem bylo potopit chloubu sovětské flotily, bitevní loď Stalin. Avšak střetnutí se sovětskými ponorkami se jí stalo osudným a jediným východiskem byl návrat do Říše. U-70 s vyčerpanou a demoralizovanou posádkou se dostává až k břehům Sicílie, kde právě probíhá spojenecká invaze. Kapitán Harsch se rozhoduje pro sebevražednou misi, což je však příčinou nevyhnutelného střetu s posádkou.

 • KAPITOLA 1

  Za svítání přišla od ruského pobřeží mlha.

  Zpočátku to nebylo nic víc než pár zbloudilých, ztěží

  pozorovatelných šedých obláčků. Štíhlý ocelový

  trup U-70, jenž každičkým svým centimetrem vypadal

  vskutku jako dravec zabiják, kterým ponorka byla,

  proplouval stálou rychlostí deseti uzlů klidným mořem

  a hlídka na můstku vypadala, že si houstnoucí mlhy

  ani nevšimla. Obláčky zlehka a tiše zahalily ponorku,

  houstly a houstly, až se palubní hlídky v tenkých letních

  uniformách chvěly zimou a velitelská věž se celá

  orosila chladným kondenzátem. Pobřeží se pomalu začalo

  ztrácet z dohledu.

  Jak se postupně ochlazovalo a ze soustředěných

  ošlehaných tváří důstojníků na můstku odkapávala

  vlhkost, jejich původní dobrá nálada se vytratila. Natahovali

  krky a snažili se proniknout šedou tmou, náhle

  ponoření v tísnivou mrazivou letargii. Kořist, kterou

  stopovali už více než týden, kdy vypluli z Varny podél

  pobřeží Černého moře, jim znovu unikla. Tahle náhlá

  mlha to všechno zazdila.

  Operační nasazení U-70 proti sovětskému námořnictvu

  v tomto, jak se počítalo, teplém vnitrozemském

  moři, brzy skončí a posádku převezou vlakem přes celou

  Evropu a vrhnou do rozhodně daleko krutější bitvy

  v Atlantiku, v níž byla v roce 1943 jen malá šance

  na přežití déle než několik týdnů. Ani „staří mazáci“

  a mezi nimi pár zbývajících es totiž už nemohli obe-

  lstít drtivou převahu Angloameričanů s jejich doprovodnými

  letadlovými loděmi, radarem a všemi zatracenými

  protiponorkovými zařízeními.

  „Potopíme Stalina, lordi*),“ horoval jejich velitel

  kapitánporučík Harsch před vyplutím z Varny. „Bolševickou

  pýchu Černomořského loďstva pošleme ke dnu

  a minimálně do konce roku si budeme žít jako králové.

  Nebude žádnej severní Atlantik, na to vám dávám svý

  slovo!“

  „Ale kde ten zpropadený Stalin je?“ ptal se v duchu

  Leutnant zur See Christian Jungblut, zástupce velitele

  U-70, který stál na mokrém můstku vedle kapitána

  s očima přimhouřenýma do štěrbin. Jeho drsně pohledná

  tvář byla ztuhlá a upjatá, jak se snažil proniknout

  šedivým závojem mořské mlhy. Jeho osobně vyhlídka

  na návrat do hořké bitvy v severním Atlantiku

  neděsila. Angloamerickou uličkou hanby už běžel čtyřikrát

  a pokaždé přežil. Zase to zvládne.

  Bál se však o posádku. Všichni to byli zelenáči

  s mlíkem na bradě, až na hrstku ostřílených poddůstojníků

  jako byl Frenssen. Jak si asi tihle nezkušení mladíci

  povedou proti nelítostným Angličanům, kteří bojovali

  s ponorkami už od roku 1939? Dokázal si

  představit, že nijak dobře. Pohlédl na hladké mladistvé

  tváře hlídek na mokré kluzké palubě pod sebou a zamračil

  se. Potřebovali čas a výcvik – a ne málo – než

  mohli doufat, že úspěšně dokáží čelit nesmlouvavým

  a krutým kapitánům anglického Královského námořnictva.

  Angláni si je dají k snídani a zbytky vyplivnou

  s tím odporným čajem, který neustále chlemtají, když

  zrovna nepijí růžový gin.

  U-70 se hlemýždím tempem plazila klidnou, nehybnou

  hladinou Černého moře. Mlha ještě více zhoustla.

  Harsch zdvojil hlídky, kterých nyní byla plná paluba.

  Jak se loď prodírala vlhkým příšeřím a pátrala po nepolapitelném

  Stalinu, napínali uši za sebemenším zvukem.

  Dole v zatuchlých, zeleně osvětlených útrobách

  ponorky, kde to páchlo motorovou naftou a lidským

  potem, se operátoři hydrofonů krčili nad svými přístroji,

  se sluchátky pevně přitisknutými k uším upírali

  oči na ciferníky a tváře měli zalité potem, jak se snažili

  zachytit tiché pulzování lodních šroubů. Vzduch byl

  nabitý nervózním, napjatým očekáváním. Kde ti zatracení

  Rusové vězí?

  Jungblut pozoroval kapitána a říkal si, že ho sžírá

  netrpělivost. Nikdy nepotkal člověka, na němž by byl

  jeho vnitřní žár tolik patrný. Zoufale toužil po slávě.

  I teď si rukama překvapivě jemnýma na tak velkého

  muže přejížděl po krku, jako by hmatal po uklidňujícím

  tvaru Rytířského kříže, který na rozdíl od Christianova

  jeho krk dosud nezdobil.

  Harsch, přestože to byl také „starý mazák“, který na

  ponorce sloužil jako kadet už v roce 1918, neměl ve

  válce štěstí. Znovu a znovu vyjížděl na hlídky plný vysokých

  očekávání skvělého úlovku a pokaždé se sklíčeně

  vracel, když jeho zářezy představovaly jen malotonážní

  anglické obchodní lodě nebo rybářské čluny.

  V roce 1941, když ještě Spojenci drželi Řecko, jednou

  spatřil jejich vojenský vlak supící po pobřežní železnici

  a ve svém zoufalství, že je stále bez vyznamenání,

  na něj vystřelil a rozsekal lokomotivu na kousky. Kdykoli

  se pak objevil v důstojnické jídelně, dělali si z něj

  legraci: „Podívejte kdo přišel, chlapi! Zabiják vlaků!“

  Christian Jungblut pustil z hlavy velitele a soustředil

  se na svůj úkol. Neozýval se žádný jiný zvuk než

  tlumené monotónní bručení dieselů pomalu plující ponorky

  a napjaté kroky palubních hlídek napínajících

  zrak šedým příšeřím. Z nitra lodi vystrčil hlavu „Slizoun“,

  lodní kuchař.

  „Kapitáne, negří pot s pořádnou kapkou ohnivý

  vody!“

  Ale Harsch jeho nabídku kávy oživené šnapsem

  ignoroval. Patrně ho vůbec neslyšel a umaštěný kuchař

  s nevojensky dlouhými rozcuchanými vlasy se zamručením

  zase zmizel uvnitř. Dvakrát hlídky vzrušeně vykřikly,

  že na levoboku a pak na pravoboku něco je. Ale

  v obou případech šlo o planý poplach a velitel na ně

  s očima sršícíma vztekem chrlil nelítostný proud

  sprostých nadávek.

  Kolem čtvrté toho červnového odpoledne, když byla

  mlha hustá jako hamburská hrachová polévka, se

  Christian Jungblut chystal pro tento den vzdát pátrání

  po Stalinu. Znal Ivany. Jejich rádio a radar byly značně

  primitivní. Většinu kontaktů navazovali vizuálně.

  Jakmile nic neviděli, většina kapitánů sovětské flotily

  zamířila do bezpečí nejbližšího přístavu. Pýcha sovětského

  loďstva, bitevní loď Stalin, s největší pravděpodobností

  mířila zpět do Sevastopolu. Takže se právě

  chystal navrhnout veliteli, ať se ponoří, aby se posádka

  mohla najíst a odpočinout si, když se zdola ozvalo naléhavé

  volání.

  „Achtung, Brücke! Máme nějaký zvuk, pane kapitáne!“

  „Tady kapitán,“ promluvil Harsch prudce do zvukovodné

  roury. „Jste si jistí, že to není hejno ryb?“ Christian

  si všiml jeho skoro zoufalé touhy v drsném obličeji,

  aby měl operátor pravdu.

  „Ano, pane kapitáne,“ linul se zdola vzrušený mladý

  hlas. „Rozhodně žádné ryby. Jasně a zřetelně slyším

  lodní šrouby. Velké šrouby.“

  Harsch se otočil k Christianovi a oči mu nadšeně

  plály.

  „Slyšel jste to, první? To může být on – Stalin!“

  „Ale, pane kapitáne,“ namítal chabě Christian,

  „Stalin se už určitě vrátil…“

  „Objekt vlevo vpředu, pane kapitáne!“

  Christian i Harsch střelili pohledem k palubě. Byl to

  Hinze, sedmnáctiletý mladíček, dobrovolník z námoř-

  ní odnože Hitlerjugend a nejmladší člen posádky. Hezký

  blonďáček skoro vyskočil radostí a natahoval ruku

  směrem, kterým cosi zahlédl v převalujících se chuchvalcích

  mlhy.

  Oba muži na můstku zároveň popadli své dalekohledy

  a mladík si vzpomněl na základní výcvik, který

  prodělal v Murwiku.

  „Objekt, zelená nula jedna!“ zvolal předpisově.

  „Velký hovno na vánočním stromku,“ vydechl úžasem

  hlavní poddůstojník Frenssen, jehož masivní postava

  se tyčila nad oběma důstojníky, „to je von! Zasraná

  pýcha Ivanů. STALIN!“

  A měl pravdu. Obrovský trup, jasně se rýsující

  v protrhané mlze, nebylo možné si splést. Jako zarámovaná

  do obrazu plula bitevní loď rychlostí sotva pěti

  uzlů, jejích pětatřicet tisíc tun, dvě přední dělové věže

  ukrývající největší lodní děla na světě, šest 120mm kanonů,

  jediný elegantní komín za můstkem, kterým se

  jasně odlišovala od zbytku černomořské flotily. A tato

  velká bitevní loď neměla žádnou eskortu. Na dohled

  nebyl jediný torpédoborec.

  Dlouhou chvíli na ni omámeně hleděli jako tupci

  s otevřenými pusami, než ji téměř okamžitě opět pohltila

  převalující se šedá mlha. Pomalu, velice pomalu se

  kapitánporučík Harsch s nevěřícím výrazem otočil

  k Christianovi.

  „Byl to… Opravdu jsem viděl – Stalina?“ koktal.

  Kdykoli jindy by se asi Christian při pohledu na velitele

  rozesmál, ale pak si vzpomněl, jaké to bylo, když

  sám jako mladý bažant poprvé spatřil velkou válečnou

  loď, kterou se chystali potopit. Takže místo smíchu

  řekl vážně: „Ano, pane kapitáne, viděl.“

  „Ta silueta se nedala s ničím splést!“ skočil mu

  Harsch vzrušeně do řeči. „Byl to on!“ Otočil se k hlídce

  na palubě.

 • Autor: Kessler, Leo
  Překladatel: Lusk, Jan
  Název: Únik do Říše
  Původní název: Flight to the Reich
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-305-2
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 208
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 2.6.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.