Autoři

Série

Trochu nebezpeční

od
Balogh, Mary
 • Celý společenský Londýn je udiven příchodem Wulfrika Bedwyna, samotářského a chladného vévody z Bewcastlu, na nejblyštivější událost společenské sezóny. Někteří si vypráví o jeho tragické lásce, ale mnozí jsou toho názoru, že tak rezervovaný muž není tohoto citu vůbec schopen. Avšak v onom oslnivém odpoledni přece jen jedna z žen upoutá vévodův zrak – chudá a svérázná vdova Christina Derricková, přestože právě ona se o to nesnaží. Horkokrevná lady, jež má pevně zakotvené názory na muže, morálku i manželství a zároveň má nadání dostávat při všech možných i nemožných příležitostech do trapných situací, mate Wulfrika při každém setkání. Odmítne jeho počáteční návrh, aby se stala jeho milenkou, i pozdější žádost o ruku. Osamělý vlk, který se domníval, že nikdy neztratí své srdce pro ženu, netouží teď po ničem jiném, než po její lásce. Christina je zpočátku přesvědčena, že dlouhý seznam vévodových negativních vlastností, který mu předložila, znemožňuje jakékoli jejich soužití. Přesto ji vévoda něčím přitahuje, a tak se dá přesvědčit, aby se zúčastnila letní slavnosti na jeho venkovském panství za účasti celé jeho rodiny, kde jí chce Wulfrik dokázat, že přece jen není tak úplně bez citu. Jedna z nejvtipnějších autorek tohoto žánru ve své příběhu opět spojuje protiklady – mocného, rezervovaného aristokrata a impulsivní, veselou ženu, která mu ukáže, co je to opravdový cit - muže a ženu tak rozdílné, že to nemůže končit jinak než dokonalým svazkem.

 • 1. kapitola

  „Máš tváře příliš rudé, Christino,“ poznamenala

  matka a odložila vyšívání do klína, aby si mohla pořádně

  prohlédnout svou dceru. „A oči ti až příliš září.

  Doufám, že se o tebe nepokouší nějaká horečka.“

  Christina se zasmála. „Byla jsem na vikářství

  a hrála si s dětmi,“ vysvětlila. „Alexandr chtěl hrát

  kriket, ale po několika minutách pochopil, že Marianna

  neumí chytat míček a Robin ho neumí házet.

  Tak jsme si místo toho hráli na schovávanou,

  ačkoli Alexandr si myslel, že je to pod jeho úroveň,

  když už je mu devět, alespoň dokud jsem se ho nezeptala,

  jak se asi musí cítit jeho ubohá teta, když

  už je jí devětadvacet. Což se samozřejmě týkalo

  mne. Moc jsme si to užívali, dokud Charles nevystrčil

  hlavu z okna studovny a neotázal se nás –

  předpokládám, že pouze řečnicky – jak má dopsat

  své kázání v tom řevu, který vyluzujeme. A tak

  nám všem Hazel dala sklenku limonády a odvedla

  děti do salonu, aby si tam, chudáci, tiše četli, a já

  jsem šla domů.“

  „Předpokládám,“ pronesla její starší sestra Eleanor,

  když vzhlédla od své knihy a prohlédla si Christinu

  nad obroučkami brýlí, „že jsi na sobě neměla če-

  pec, zatímco jsi dováděla s neteří a synovci. To není

  pouhá červeň z čerstvého vzduchu. To je opálení!

  „Jak by se mohl člověk namačkat při schovávání

  do různých malých skrýší, kdyby měl hlavu kvůli

  čepci dvakrát tak velikou?“ zeptala se Christina rozumně.

  Začala přitom aranžovat květiny natrhané po

  cestě domů na zahradě do vázy s vodou, kterou si

  přinesla z kuchyně.

  „A vlasy máš jako vrabčí hnízdo,“ dodala Eleanor.

  „To se rychle napraví,“ prohlásila Christina, projela

  si krátké kudrny oběma rukama a zasmála se.

  „Tak. Už je to lepší?“

  Eleanor zavrtěla hlavou a radši se znovu soustředila

  na svou knížku – přesto se ještě stačila usmát.

  V pokoji se znovu rozhostilo příjemné ticho, jak

  se všechny soustředily na svou činnost. Avšak ticho,

  rušené jen ptačím cvrlikáním a bzučením hmyzu doléhajícím

  sem otevřeným oknem, bylo po několika

  minutách přerušeno klapáním koňských kopyt po vesnické

  ulici směrem k Hyacinth Cottage a hrčením

  kočárových kol. Určitě se jednalo o víc než jednoho

  koně a o těžká kočárová kola. Christina si roztržitě

  pomyslela, že se musí jednat o kočár z Schofield Parku,

  venkovského sídla barona Renablea, které se nacházelo

  necelé dvě míle od nich.

  Žádná z nich se tím nenechala vyrušovat. Lady Renableová

  často používala tento kočár, když jela na

  návštěvu, přestože by jí k tomu účelu stejně posloužil

  i lehký dvoukolý kočárek, nebo by mohla jet na koni,

  či dokonce jít pěšky. Eleanor často popisovala lady

  Renableovou jako frivolní a okázalou a nebyla daleko

  od pravdy. Ale přesto byla Christininou přítelkyní.

  Náhle bylo zřejmé, že koně zpomalují. Kola kočáru

  skřípala na protest. Všechny tři dámy vzhlédly od

  své práce.

  „Tak si myslím,“ pronesla Eleanor a vykoukla přes

  své brýle z okna, „že lady Renableová nejspíš jede

  sem k nám. Čemu vděčíme za tu čest, to by mě zajímalo.

  Očekávala jsi ji, Christino?“

  „Já jsem věděla, že jsem si měla vzít po obědě jiný

  čepec,“ ozvala se jejich matka. „Pošli paní Skinnerovou,

  ať mi zaběhne nahoru pro nový, prosím tě,

  Christino.“

  „Ten, co máš na sobě, je ještě docela dobrý, mami,“

  ujišťovala ji Christina, rychle dokončila úpravu

  květin a přešla pokoj, aby políbila matku na čelo. „Je

  to jenom Melanie.“

  „Samozřejmě že je to jenom lady Renableová.

  Právě o ní mluvím,“ podotkla podrážděně matka. Už

  ji však znovu nežádala, aby poslala pro jiný čepec.

  Člověk nemusel být génius, aby uhodl, proč Melanie

  přijíždí.

  „Řekla bych, že sem přijela, aby se zeptala, proč

  jsi odmítla její pozvání,“ přednesla Eleanor nahlas

  ozvěnu jejích myšlenek. „A řekla bych, že nepřijme

  ne jako odpověď, když se sem osobně namáhá. Chudáčku,

  Christino. Nechceš se schovat ve svém pokoji

  a nechat mě, abych jí vyřídila, že to vypadá, jako

  bys právě dostala plané neštovice?“

  Christina se zasmála, zatímco matka sepjala v hrůze

  obě ruce.

  Melanie byla opravdu známá tím, že nebrala ne jako

  odpověď. Ať dělala Christina cokoli, a ona byla

  téměř pořád něčím zaměstnaná – několikrát týdně

  učila ve vesnici děti, navštěvovala staré lidi, pomáhala

  nemocným, ošetřovala nově narozené miminko

  či jeho matku, nemocné děcko nebo nějakou svou

  kamarádku, chodila na návštěvy na vikářství, aby si

  pohrála s dětmi, protože podle jejího názoru je Charles

  a její sestra Hazel příliš zanedbávali, neboť tvrdi-

  li, že děti nepotřebují dospělé, aby si s nimi hráli,

  když je jich víc, a Christina je mohla přesvědčovat

  sebevíc – ať tedy dělala Christina cokoli, Melanie

  byla přesvědčená, že se Christina musí vždy tetelit

  radostí nad tím, že její návštěva vnese do Christinina

  života trochu frivolní zábavy.

  Melanie byla kamarádka a Christina měla opravdu

  radost, když mohla trávit čas s ní – a s jejími dětmi.

  Ale všechno mělo své meze. Teď k nim určitě přijíždí

  proto, aby ji znovu osobně pozvala na svou domácí

  slavnost. Pozvání od ní přinesl včera sloužící.

  Christina jí po něm hned odpověděla a taktně, ale

  pevně to odmítla. A stejně pevně už to odmítala celý

  měsíc od chvíle, kdy se o té události poprvé dozvěděla.

  Kočár zastavil před vrátky na zahradu s velkým

  skřípáním a vrzáním a nejspíš přitáhl pozornost

  všech vesničanů k faktu, že se sama baronka snížila

  k tomu, aby navštívila paní Thompsonovou a její

  dcery v Hyacinth Cottage. Ozvalo se otvírání dvířek

  kočáru a bouchnutí branky, a poté někdo – nejspíš

  kočí, protože to určitě nebyla sama Melanie – zaklepal

  rázně na dveře.

  Christina vzdychla a posadila se ke stolu, její matka

  odložila vyšívání, upravila si čepec a Eleanor se

  s úsměvem znovu začetla do knihy.

  O chvíli později se přes hospodyni Skinnerovou,

  která otevřela dveře, aby ji řádně ohlásila, do pokoje

  protlačila Melanie, lady Renableová,. Byla jako obvykle

  oblečena zcela nevhodně pro venkov. Vypadala

  tak dokonale upraveně, jako by se chystala na procházku

  po londýnském Hyde Parku. Nad širokou

  krempou klobouku vlála jasně zbarvená pera a vyvolávala

  iluzi výšky. V jedné ruce s rukavičkou držela

  lorňon. Zdálo se, jako by zaplnila polovinu pokoje.

  Christina se na ni usmála s pobavenou náklonností.

  „Ach, tak tady jsi, Christino,“ pronesla Melanie

  důstojně, poté co hlavou vznešeně pokynula druhým

  dámám a zeptala se, jak se mají.

  „Tady jsem,“ souhlasila Christina. „Jak se máš,

  Melanie? Sedni si prosím na židli naproti matce.“

  Ale Její lordstvo odmávlo pozvání lorňonem.

  „Nemám ani chvilku nazbyt,“ pravila. „Určitě si

  z toho uženu jednu ze svých migrén, ještě než nastane

  večer. Lituju, že je tahle návštěva nutná, Christino,

  ale je to tvoje chyba. Měla jsi přijmout mé písemné

  pozvání, to víš. Nedokážu si představit, proč jsi

  mi odpověděla, že ho nepřijímáš. Bertie si myslí, že

  se ostýcháš, a prohlašuje, že si zasloužíš, abych tě

  nechodila zvát osobně. Často vede takové směšné řeči.

  Já vím, proč jsi odmítla, a přišla jsem, abych ti

  řekla, že jsi občas taky směšná. Je to proto, že přijedou

  také Basil a Hermiona, že? A vy jste se z nějakého

  důvodu po Oscarově smrti nepohodli. Ale to už je

  dávno a ty máš stejné právo přijít jako oni. Oscar byl

  koneckonců Basilův bratr, a přestože zemřel, chudák,

  ty pořád ještě jsi a vždy budeš spojena tím sňatkem

  s naší rodinou. Christino, nesmíš být tak tvrdohlavá.

  Nebo skromná. Musíš pamatovat na to, že jsi

  vdova po vikomtově bratrovi.“

  Na to Christina opravdu nemohla zapomenout,

  ačkoli někdy si přála, aby to bylo možné. Sedm let

  byla provdána za Oscara Derricka, bratra Basila,

  vikomta Elricka, a bratrance lady Renableové. Seznámili

  se spolu na první domácí slavnosti, kterou

  tu Melanie pořádala po sňatku s Bertiem, baronem

  Renablem. Pro Christinu, dceru gentlemana, který

  měl tak skromné prostředky na obživu, že byl nucen

  je zvýšit přijetím místa vesnického učitele, to

  byl skvělý svazek………………………………………..

 • Autor: Balogh, Mary
  Překladatel: Šimonová, Dana
  Název: Trochu nebezpeční
  Původní název: Slightly Dangerous
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-466-0
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 368
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 19.10.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.