Autoři

Série

Soudce Ding

od
Cimický, Jan
 • Dva nerozlučné kamarády z pražské filosofické fakulty rozvane osud daleko od sebe. Filip Hahn nastoupí v Evropské úřadovně ve Strasbourgu, kdežto Hajia Ding získává prestižní místo soudce v historickém městečku Lijiang. Zde jej Filip navštíví a spolu se ponoří vábivé historie čínského soudnictví, kterou Filip dosud znal jen z moudrých a laskavých legend a bajek. Zjišťují však, že nespravedlnost, korupce a zneužívání politické moci jsou historickými konstantami. A jejich setkání poznamenává i trpká zkušenost, která je staví do jedné řady s bezmocnými pěšáky na šachovnici…

 • 1

  KAMENNÉ ZDI YAMENU PŘÍJEMNĚ CHLADILY I V NEJVĚTŠÍM

  letním parnu a soudce Ding postupně odkládal

  jeden list papíru za druhým a činil si trpělivě

  poznámky do bloku, zpola již zaplněného. Vysoké teploty

  nepolevovaly již třetí týden, na obloze nebylo

  mráčku a rýžová i kukuřičná pole v okolí městečka

  Lijiang rychle vysýchala, ani v noci venkovní teplota

  neklesala a Ding Hajia se přistihoval, že je stále víc

  unavený. Nebylo divu, v noci se nedalo spát ani s otevřeným

  oknem a spuštěnou klimatizaci odjakživa nesnášel.

  Nakonec, nejlépe mu bylo v budově soudu, kterou

  moudří dávní předkové zbudovali pečlivě a prakticky.

  Všichni v těch dnech oceňovali, že alespoň v práci je

  teplota stabilní, nikomu se nechtělo vycházet do sužujících

  teplot venku.

  „Kdyby tak přišel prudký déšť a trochu osvěžil

  vzduch,“ pomyslel si soudce Ding a zavřel oči. V duchu

  si představoval, jak stojí na prudkém dešti, kapky

  smáčí jeho obličej i šaty…

  Když otevřel oči, stál před ním jeden z jeho zástupců,

  s uctivě skloněnou hlavou, jako by ani neregistroval,

  že soudce je trochu „duchem nepřítomen“.

  „Já nespím… ani jsem nedřímal… jen přemýšlím,“

  omlouval se vcelku zbytečně soudce před svým podřízeným,

  jako školáček, který provedl něco zakázaného.

  Pomocník se ještě víc a hluboce poklonil. Málo naplat,

  tahle přirozená úcta před nejvyšším úředníkem se

  datovala od dávných císařských dob a nezměnilo na

  tom nic ani jednadvacáté století, ani změna politického

  režimu, jako by se v yamenu zastavil čas. Soudce byl

  stále tou nejuctívanější autoritou!

  „Stalo se něco?“

  „Přišli rolníci z údolí řeky Li za vaším blahorodím.“

  „Neříkej mi blahorodí, nesluší se to!“

  „Ano, vaše blahorodí, pane soudce!“

  Bylo marné mu to vymlouvat! Soudci Dingu Hajiovi

  bylo třicet, byl to moderní mladý muž, někdejší premiant

  právnické fakulty v Pekingu a pak student právnické

  fakulty v Praze a stážista z Paříže…

  Konkurz na soudcovskou funkci vyhrál s přehledem

  a nyní již třetí rok pracoval jako jmenovaný soudce

  v horském městečku Lijiang. Byl ještě svobodný a do

  sňatku zatím nijak nespěchal, stejně jako většina současných

  mladých lidí všude po světě.

  Věděl, že některé zvyky se nedají vykořenit!

  „A co tady chtějí?“

  „Chtějí, aby podle staré tradice pan soudce uhodil

  do bubnu na soudním nádvoří, aby tak přivolal déšť!“

  „Déšť? Bubnováním?“ nechápal Hajia.

  „Podle zdejších pověstí stačí, aby nejvyšší soudce

  udeřil do bubnů a probudil tím dřímajícího draka,

  ochránce úrody, ten pak odletí na nebesa a vyprosí od

  bohů déšť, který přinese vláhu, aby úroda neuschla

  a bylo co jíst!“

  „Vysvětlil jsi jim, že to je jen pověst, že to nijak

  nemůže ovlivnit, jestli přijde déšť?“ rozpačitě koktal

  Hajia.

  „Oni to vědí… ale přece jen… kdyby pan soudce…“

  „To bych měl jít bubnovat,“ děsil se soudce stále

  víc, „jak budu vypadat?“

  Pomocník se uklonil ještě o poznání hlouběji.

  „Všichni si tady pana soudce velice váží… Když se

  zastane rolníků, budou mu velice vděční!“

  „A když se to nepovede? Když žádný déšť nepřijde?“

  „Budou vědět, že stojí na jejich straně… ale proti

  vůli bohů…“

  Snad ho to trochu uklidnilo. Výjimečná situace vyžaduje

  výjimečné akty. A v hlavě mu bleskla dávná

  vzpomínka: bylo to tehdy v Praze, přijel na přednášku

  nějaký ukrajinský lékař, jmenoval se Ignatěnko a předváděl,

  jak je silou vůle možné vystřelovat do mraků

  energii. Vyprávěl i o tom, jak tím kdesi na Bajkalském

  jezeře rozbili s několika dalšími mágy bouřkové mraky

  a způsobili déšť. Vypadalo to jako magie, možná to byla

  jen náhoda, ale před očima stovky posluchačů se

  zdálo, že Ignatěnka mraky poslouchají, přeskupovaly

  se, srážely a rozplývaly, přesně jak předpovídal prsty

  namířenými do mraků.

  Stáli na té terase všichni v jakémsi němém úžasu,

  studenti a intelektuálové, kteří se účastnili demonstrace

  a obávali se hlasitě vydechnout, aby to magické

  kouzlo nenarušili. Kladli si v duchu otázku, zda to je

  skutečnost, anebo jen iluze, sugesce, která je podmanila

  a vzrušila jejich napjaté smysly. Uhrančivý doktor

  Ignatěnko jako v transu, bez pohnutí, mířil konečky

  prstů do mraků a vypadalo to, jako by si s mraky jen

  pohrával.

  Ještě na koleji o tom dlouze diskutovali, hádali se.

  Ale Hajia věděl, že pevná vůle a sugestivní projev může

  být fascinující, ostatně tolik obdivované bojové

  umění v klášterech je postaveno především na pevné

  a přesvědčivé vůli.

   „Dobrá, připravím se,“ řekl pomocníkovi, který stál

  v uctivém předklonu a vyčkával.

  Oblékl se do slavnostního soudcovského taláru, což

  ještě zvyšovalo jeho přirozenou a uctívanou důstojnost,

  a vrátil se do soudní síně.

  „Rolníci už čekají na soudním dvoře.“

  Hajia přikývl a zvolna následoval svého pomocníka.

  Byl to starší muž, sloužící již předchozímu soudci,

  a patřil do národnostní menšiny Naxi, stejně jako vyčkávající

  rolníci. Zvláštní a originální národnost, dodnes

  užívající specifické hieroglyfy, podobně jako

  v egyptské kultuře. I zvyky tu byly poněkud odlišné od

  ostatní Číny, animismus, přetrvávající náboženství,

  ještě zvyšoval jejich příklon k přírodě a víru v přírodní

  zákony. Ostatně k největším svátkům patřily potravinové

  oběti bohům. Nikdo jim jejich chování a zvyky

  nezakazoval a ani se nepokoušel je změnit, naopak do

  městečka Lijiang přicházelo stále více vědeckých výprav

  etnografů a historiků, kteří se snažili podrobně

  zmapovat každý detail jejich života.

  Přivolání deště mělo také historický rituál. Na dvoře

  soudní budovy, yamenu, bylo třeba udeřit do velikého

  bubnu, byl to signál pro božstva, aby shlédla na zem

  a pomohla strádajícím lidem. Obvykle se probudil někde

  v nitru země drak, který vylétl k nebi a jako posel

  zprostředkovával prosbu rolníků. A když božstva

  usoudila, že si lidé pomoc zaslouží, spustil se déšť.

  „A co když se nic nestane?“ zeptal se Hajia.

  „Vrátí se všichni domů a budou čekat…“

  Soudce věděl, že jsou trpěliví, že soudce pro ně znamená

  nejvyšší autoritu, kterou vždycky uznávali. Věděl,

  že je jejich poslední nadějí. A chápal, že musí něco udělat

  a demonstrovat jim, že s nimi soucítí a že patří k nim.

  Za tři roky, co žil v Lijiangu, si získal obdiv a úctu,

  a i když v tuto chvíli pociťoval určitý ostych a nejistotu,

  věděl, že musí učinit gesto, na které všichni čekají. Nemělo

  smysl jim něco vymlouvat nebo vysvětlovat.

  Asi dvacítka lidí, mužů i žen, stála v uctivém předklonu

  kolem velkého bubnu a trpělivě čekali. Odedávna

  byl právě buben v yamenu důležitým nástrojem

  spravedlnosti a každý, kdo se cítil nějak nespravedlivě

  nařčen či obviněn, každý, kdo měl pocit nějaké nespravedlnosti,

  měl právo na buben udeřit a soudce vnímal

  tento zvuk jako volání o pomoc a musel k němu zaujmout

  své stanovisko a pozici, úder do bubnu byl vlastně

  zvukovým trestním oznámením, stížností.

  Muži a ženy ve svých typických krojích hleděli na

  soudce s nadějí, a to ho znervózňovalo, věděl, že ovlivnit

  mraky není v jeho silách, nemůže nařídit déšť, ať ho

  vnímají jako jakkoliv všemocného… Musel přistoupit

  na tuto vznešenou hru, musel ji dohrát až do konce

  a co nejpřesvědčivěji. Vzpomněl si znovu na doktora

  a mága, jak nataženými pažemi a prsty jako deseti

  hlavněmi mířil na mraky. Zastavil se u bubnu a mlčky

  natáhl ruku.

  Pomocník mu podal palici na dlouhé násadě a všichni

  ztichli.

  Ding Hajia pohlédl na oblohu a spatřil několik drobných

  mraků, které se vznášely spíše jako pára za vlhkého

  jitra. Přivřel oči, udeřil do bubnu a ohlušující

  zvuk se vznesl vzhůru. A ještě jednou a do třetice.

  Celá skupina padla na zem, se skloněnou hlavou.

  Hajia odložil palici a pohlédl na nebe. V dálce, někde

  na obzoru, mezi štíty Sněžných hor nefritového

  draka klouzal tmavě modrý oblak, jako naplněný vodou,

  a soudce zvedl dramaticky paže a namířil konečky

  prstů na jeho střed. Stál tak mlčky, se zatnutými zuby

  a sevřenými rty.

  Nevnímal, co se děje kolem něj, nevnímal skupinu

  rolníků, kteří v posvátném a uctivém postoji sledovali

  každý jeho pohyb, soustředěně. Hleděli na konečky

  soudcových prstů, jimiž mířil k obzoru……………………

 • Autor: Cimický, Jan
  Název: Soudce Ding
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-274-1
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 264
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 24.2.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.