Autoři

Série

 • Rena zůstane po smrti svého otce, duchovního, úplně sama, bez peněz, nucena  opustit svůj domov. Nepřílíš úspěšně se snaží najít nějakou práci. Zoufalá  se modlí u velkého dřevěného kříže nedaleko panského sídla Grange, když  objeví tři velmi staré zlaté mince. Je snad zachráněna? Čestná povaha jí  nedovolí si mince ponechat,  a tak je zanese novému dědici panství. Vznikne mezi nimi něžné přátelství, které je ohroženo jistým zbohatlíkem, pevně rozhodnutým provdat za mladého muže svou dceru. Ale ještě než láska a odvaha zvítězí, je třeba najít zbytek pokladu a vyřešit záhadu muže, který se tak podobá zlověstnému panu Wyngatovi.

   

 • 1

  1864

  Na zamračené zimní obloze nepřestávalo kroužit

  hejno vran. Pod nimi se kolem otevřeného hrobu

  shromáždil hlouček truchlících. Vzduch byl mrazivě

  chladný a chlad svíral i jejich srdce.

  Co bez něj budou dělat? Jak to zvládnou?

  Ten muž, kterého ukládali do hrobu, byl jejich vikářem

  a jistým způsobem i otcem. V té malé zapadlé vesnici

  jménem Fardale nebyl nikdo jiný, kdo by o ně pečoval.

  Vzpomínali, jak je reverend Colwell povzbuzoval

  v konání dobra, chválil je i káral, ochraňoval je a svým

  způsobem i miloval.

  Už mezi nimi není. Nachladil se, když šel jednou

  v noci ve vánici navštívit nemocného. Chvíli se zdálo,

  že nemoc překonal, ale vyvinul se z toho zápal plic,

  a tak pomalu chřadl, až zemřel,

  Všichni cítili tu ztrátu, ale nejvíc bledá zarmoucená

  dívka, jež nemohla od otevřeného hrobu odtrhnout oči.

  V okamžiku, kdy na rakev dopadla první hrst země, je

  zavřela. Byla to Rena Colwellová, dcera zemřelého.

  Vedle ní stála mnohem mladší dívka, zabalená do

  plédu, která ji vzala za ruku, aby jí projevila svou

  účast. Ruka byla ztvrdlá každodenní prací, patřila služce

  z fary.

  „Pojďme, slečno,“ naléhala.

  „Ještě chvíli, Ellie. Chci si promluvit s kurátem,

  který prováděl obřad. Jen jdi, postav vodu na čaj a připrav

  pár sendvičů. Bude s námi chtít chvíli posedět,

  než odjede.“

  Ale když došla k mladému namyšlenému muži, který

  musel přijet až z jedné vzdálené farnosti, aby odsloužil

  mši, nebylo pochyb o tom, že chce co nejdříve

  zmizet. Byl to městský člověk a dával jasně najevo své

  znechucení zdejším zapadákovem.

  „Už víte, kdo by mohl přijít na otcovo místo?“ zeptala

  se Rena.

  „Není to žádná skvělá pozice, ale vždycky se najde

  nějaký zoufalec, který nemá naději na nic lepšího.“

  Rena ztuhla při té zjevné narážce na jejího otce, ale

  on neomaleně pokračoval.

  „Řekl bych, že jednoho dne se tady někdo objeví.

  Škoda že ten obrovský dům, který jsem míjel po cestě

  sem, není obydlený. Společensky významný člověk má

  dobrý vliv na své okolí a kromě toho poskytne lidem

  práci.“

  „Poslední hrabě z Lansdale zemřel před deseti lety,“

  řekla na to Rena. „A nikdo neví, kde je dědic, jestli vůbec

  nějaký existuje. Možná že rodina vymřela a Grange

  je od té doby prázdný.“

  „Tak to je špatná zpráva. Musím už jít. V hotelu na

  mě čeká večeře.“

  S těžkým srdcem klopýtala osamělá Rena v počínajícím

  soumraku domů. V kuchyni na ni s čajem čekala

  Ellie, jediná služka, již si vikář mohl dovolit.

  Obě mladé ženy se jako přítelkyně usadily u kuchyňského

  stolu a ve večerním soumraku popíjely čaj.

  „Už to nebyl on po smrti vaší matky,“ prohodila

  Ellie.

  „Máš pravdu,“ vzdychla Rena. „Je to divný pocit,

  když si představíš, že tady ještě před rokem byla. Potom

  se zhroutila a zemřela a něco z něj odešlo s ní. Býval

  na mě vždycky tak hodný, ale nemohu se zbavit pocitu,

  že je teď šťastnější.“

  „Co budete dělat, slečno?“

  Rena se smutně usmála. „To nevím. Ten kurát mi dal

  jasně najevo, že se budu muset vystěhovat z domu.

  Chápu to, samozřejmě. Vesnice potřebuje vikáře. Ale

  kam půjdu?“

  „Mohla byste být učitelkou, slečno. Tolik toho víte.“

  „Jistě, hodně jsem toho přečetla, ale obávám se, že

  to není dost na to, abych byla učitelkou nebo vychovatelkou.

  Mohla bych se starat o děti, ale nikdo v okolí

  není tak bohatý, aby si mě mohl najmout. Jediná věc,

  kterou umím ve skutečnosti dobře, je starat se o dům.“

  Ellie hlasitě zaprotestovala. „Vy ale nemůžete být

  hospodyní, slečno. Co by tomu řekla vaše matka?“

  „Matka by to jistě neschvalovala,“ souhlasila Rena.

  „Její rodina byla ‚šlechta‘, takže i sňatek s duchovním

  byl pod jejich úroveň. Byla to pro ně rána, když se matka

  zamilovala do tatínka. Ale já si musím vydělat na živobytí,

  takže budu ráda, když najdu nějaké počestné

  zaměstnání dřív, než budu muset opustit faru.“

  Podívala se omluvně na Ellie. „Já si tě už bohužel

  nebudu moct dovolit.“

  „To je v pořádku, slečno. Máma bude ráda, že budu

  doma, když se teď Gladys vdala. Kromě toho je načase,

  abych připomněla Bertovi, že žiju.“

  „Bertovi?“

  „Tomu mladíkovi od řezníka, vždyť víte. Myslím, že

  se k sobě hodíme.“

  Ellie odešla hned příští ráno, aby zkusila štěstí jinde.

  Rena v tom prázdném studeném domě osaměla.

  „Máš pravdu,“ vzdychla Rena. „Je to divný pocit,

  když si představíš, že tady ještě před rokem byla. Potom

  se zhroutila a zemřela a něco z něj odešlo s ní. Býval

  na mě vždycky tak hodný, ale nemohu se zbavit pocitu,

  že je teď šťastnější.“

  „Co budete dělat, slečno?“

  Rena se smutně usmála. „To nevím. Ten kurát mi dal

  jasně najevo, že se budu muset vystěhovat z domu.

  Chápu to, samozřejmě. Vesnice potřebuje vikáře. Ale

  kam půjdu?“

  „Mohla byste být učitelkou, slečno. Tolik toho víte.“

  „Jistě, hodně jsem toho přečetla, ale obávám se, že

  to není dost na to, abych byla učitelkou nebo vychovatelkou.

  Mohla bych se starat o děti, ale nikdo v okolí

  není tak bohatý, aby si mě mohl najmout. Jediná věc,

  kterou umím ve skutečnosti dobře, je starat se o dům.“

  Ellie hlasitě zaprotestovala. „Vy ale nemůžete být

  hospodyní, slečno. Co by tomu řekla vaše matka?“

  „Matka by to jistě neschvalovala,“ souhlasila Rena.

  „Její rodina byla ‚šlechta‘, takže i sňatek s duchovním

  byl pod jejich úroveň. Byla to pro ně rána, když se matka

  zamilovala do tatínka. Ale já si musím vydělat na živobytí,

  takže budu ráda, když najdu nějaké počestné

  zaměstnání dřív, než budu muset opustit faru.“

  Podívala se omluvně na Ellie. „Já si tě už bohužel

  nebudu moct dovolit.“

  „To je v pořádku, slečno. Máma bude ráda, že budu

  doma, když se teď Gladys vdala. Kromě toho je načase,

  abych připomněla Bertovi, že žiju.“

  „Bertovi?“

  „Tomu mladíkovi od řezníka, vždyť víte. Myslím, že

  se k sobě hodíme.“

  Ellie odešla hned příští ráno, aby zkusila štěstí jinde.

  Rena v tom prázdném studeném domě osaměla.

  „Ale papá, ve škole je jedna holka, co mi ubližuje,

  někdy mám chuť ji uhodit.“

  „To je přirozená reakce, má milá. Ale musíš tu zlost

  potlačit. Musíš jí zlo oplácet dobrotou.“

  Zkusila to, ale tyranizování se změnilo v posměšky.

  Až jednoho dne to Rena nevydržela a oplatila jí to. Tehdy

  zjistila, že dovede mít docela ostrý jazyk a že to pomáhá.

  Otci o tom neřekla, ale trpěla výčitkami svědomí.

  „Je mi to líto, papá,“ šeptala teď v horečce.

  Pekařova žena jí otírala čelo a říkala si pro sebe:

  „Chudinka, blouzní.“

  Jak léta ubíhala, nikdo si ani nevšiml, jak se její povaha

  mění. Byla stále víc sebejistá a rozhodná, ale musela

  to před svými rodiči skrývat, protože pro dceru

  duchovního to, podle jejich názoru, bylo naprosto nevhodné.

  Když jí bylo asi tak čtrnáct, přijela do vsi skupina

  kočovných herců a postavili si scénu na obecním trávníku.

  Rena byla nadšená. Rodiče ji vzali na představení,

  a to ji tak zaujalo, že projevila svou touhu. „Já bych

  chtěla být herečkou!“

  Vyděsilo je to. Už jen představa, že jejich dítě pomyslelo

  na tak nemorální kariéru, je uvrhla v zoufalství.

  Mamá slzela, papá zase jednou mluvil o ctnostné

  ženě. Ale protože ji milovali, přesvědčovali sami sebe,

  že je ještě příliš mladá na to, aby si uvědomovala, co říká.

  Postupně se uklidnili a odpustili jí.

  Jenže Rena nikdy nepřestala toužit po barvitějším životě,

  dokonce i po nějakém dobrodružství.

  Konečně se uzdravila. Její ošetřovatelky se s ní rozloučily

  a nechaly ji samotnou. Sešla dolů do opuštěných

  místností, ale spíž měla naplněnou výživnými potravinami.

  Navštívila své zachránkyně, pokusila se jim

  poděkovat, ony však všechny její díky odmítaly. Ani

  lékař jí nedovolil byť jen zmínku o účtu. Prohlásil, že

  už je zaplacený.

  Tehdy poprvé si Rena uvědomila, jak byl její otec ve

  vsi oblíbený a že ji také mají rádi.

  Hřálo ji to u srdce, ale po dvou měsících stále ještě

  neměla žádnou práci. Pokud to bylo možné, jedla zeleninu

  ze zahrady a vejce od své slepice.

  Denně očekávala dopis, ve kterém by jí sdělovali, že

  byl vybrán nový vikář, ale biskup se neozýval. Vesnici

  ani ji neměl kdo bránit před věčným zatracením.

  „Co budu dělat?“ tázala se sama sebe znovu a znovu.

  Byl čas vydat se vstříc dobrodružství, o kterém stále

  snila. Ale jak to udělat? Na dobrodružství musí člověk

  narazit, ale tady v té zapadlé, Bohem zapomenuté vísce

  se to může stát dost těžko.

  Vesnici v tak vzdálené části země zřídkakdy někdo

  navštíví. Pokud by se to stalo, tak jenom díky tomu velkému

  domu, který stojí uprostřed vesnice nějakých deset,

  možná i víc generací, ale ten je prázdný a zanedbaný

  už dobrých deset let. Od smrti posledního hraběte,

  lorda Lansdalea.

  Rena se na něj mlhavě pamatovala. Byl to starý muž,

  kterého nezajímali lidé, kteří žili v jeho domcích. Zaměstnával

  jenom pár sloužících v domě a bohužel skoro

  žádné venku, takže vesničané věděli, že od něj práci

  očekávat nemohou.

  Neměl ani peníze. Dům, kterému říkali Grange a který

  zdědil po předchozím hraběti, mu stěží poskytoval

  místo, kde by složil hlavu, natož peníze, s nimiž by ho

  mohl udržovat.

  „Nemůže prodat ani dům, ani pozemky,“ říkával papá,

  „protože jsou spojené s titulem. Musí být jako celek

  předány dalšímu dědici.“

  „Ale co když žádný není, papá?“

  „Pak je to špatné. Všechno se změní v ruiny.“

  Někdy Grange navštěvoval a Renu brával s sebou. Starý

  hrabě si dívenku oblíbil a jednou jí chtěl ukázat věž,

  která se nepatřičně tyčila do výšky ze středu budovy.

  Ten výstup ji nadchl, ale hraběti se zatočila hlava

  a museli ho snést. Podruhé se na věž nedostala, ani do

  domu už nikdy nebyla pozvaná. Byla z toho smutná,

  protože to místo bylo, i přes svůj neutěšený stav, překrásné,

  úplně se do něj zamilovala.

  Naposledy měla příležitost dostat se do domu před

  deseti lety. Bylo jí dvanáct a noc předtím starý hrabě

  zemřel. Pohřeb se konal v soukromé kapli. Zúčastnila

  se ho s ostatními farníky a stejně jako oni doufala, že

  přijede nový hrabě, dá místo do pořádku a přinese do

  kraje prosperitu.

  Ale nestalo se tak. Grange, hospodářství i polnosti

  dál podléhaly zkáze a lidé propadali do stále hlubší

  beznaděje.

  Jediným vytržením z toho stavu byly teď zvěsti, že

  někdo přijel nebo snad přijede a Grange otevře. Rena si

  vzpomněla na otcova slova o dědictví a byla zvědavá,

  jestli to znamená, že přijde nový hrabě…

   

 • Autor: Cartland, Barbara
  Překladatel: Kratochvílová, Jarmila
  Název: Síla lásky
  Původní název: The Cross of Love
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-569-8
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 152
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 26.9.2012
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.