Autoři

Série

Probuzený milenec
(Série - Bratrstvo černé dýky - 3)

od
Ward, J. R.
 • Zsadist je jedním z šesti upírských bojovníků Bratrstva černé dýky bránícího svou rasu před neúprosnými nepřáteli. Nosí ve své duši temnou minulost plnou utrpení a pokoření, která v něm vyvolává neuhasitelnou zuřivost. Je znám svými strašnými činy a jeho divokosti se obávají jak lidé, tak upíři. Hněv je jeho jediným druhem a hrůza vášní - dokud neosvobodí krásnou dívku z nepřátelských rukou. Bellu okamžitě uchvátí Zsadistova nespoutaná síla. Oba v sobě nalézají zalíbení, ale bojovníkova touha po pomstě dívčiným mučitelům jej přivádí k šílenství. Proto musí Bella pomoci jeho utrápené duši a najít cestu ke společné budoucnosti.

   

  Bratrstvo černé dýky 3

 • Třetí díl

  románového cyklu

  BRATRSTVO ČERNÉ DÝKY

   

   

  Kapitola první

  Krucinál, Zsadiste! Neskákej –“

  Phuryho hlas bylo stěží slyšet přes rachot srážky

  před nimi. A nezabránil jeho dvojčeti vyskočit z escalade,

  i když jel osmdesátkou.

  „V, je venku! Otoč to!“

  Phury narazil ramenem do okénka, když Vishous

  uvedl teréňák do kontrolovaného smyku. Kužely světla

  z reflektorů opsaly oblouk a zachytily Z, který se skulil

  na zasněžený asfalt. Zlomek sekundy nato už vyskočil,

  tasil a pálil po zmačkaném sedanu, kterému teď z předku

  kapoty vyrůstala borovice a kouřilo se z něj.

  Phury nespouštěl své dvojče z očí, zatímco šátral

  po bezpečnostním pásu. Bezduší, které pronásledovali

  do polí kolem Caldwellu, sice právě podělali svou jízdu

  díky fyzikálním zákonům, to ale neznamenalo, že

  jsou vyřazeni z boje. Tihle nemrtví mizerové hodně

  vydrží.

  Když se escalade se zhoupnutím zastavil, Phury otevřel

  dveře a současně sáhl po berettě. Těžko říct, kolik

  bezduchých je v autě nebo jakou mají munici. Nepřátelé

  rasy upírů cestovali v tlupách a vždycky byli ozbrojeni

  do horoucích pekel! Vystoupili tři bělovlasí bezduší,

  a potácel se jen řidič.

  Ani ta zatracená přesila Z nezpomalila. Jako sebevražedný

  šílenec zamířil rovnou k trojici nemrtvých, ačkoliv

  neměl v ruce nic než černou dýku.

  Phury se vyřítil přes silnici, slyšel, jak Vishous dupe

  za jeho zády. Jenže už jich nebylo zapotřebí.

  Ve vzduchu vířily němé vločky sněhu, sladká vůně

  borovic se mísila s pachem benzinu, unikajícího z vraku

  auta, a Z sejmul všechny tři bezduché pouhým nožem.

  Přetnul jim šlachy v podkolení, aby nemohli utíkat, zlámal

  jim paže, aby se nemohli bránit, vlekl je po zemi

  a vyskládal do řady jako strašidelné panenky.

  Trvalo mu to dohromady nanejvýš čtyři a půl minuty,

  včetně odstranění identifikačních odznaků. Pak si dal

  Zsadist pauzu, aby se vydýchal. Jak shlížel na olejovou

  skvrnu černé krve, rozmazané po bílém sněhu, stoupala

  mu z ramen pára, podivně něžná mlha, unášená studeným

  větrem.

  Phury zastrčil berettu do pouzdra a udělalo se mu nevolno,

  jako by spořádal kilové balení špeku. Podrbal se

  na hrudi a rozhlédl se doleva, pak doprava. Na silnici 22

  panoval v tuto noční dobu a v téhle vzdálenosti od samotného

  Caldwellu mrtvý klid. Bylo nepravděpodobné,

  že by se tu objevil člověk. Vysoká zvěř se nepočítala.

  Věděl, co přijde teď. Věděl, že nemá cenu snažit se tomu

  zabránit.

  Zsadist poklekl nad jedním z bezduchých, zjizvenou

  tvář zkřivenou nenávistí, znetvořený horní ret ohrnutý,

  tesáky dlouhé jako tygří zuby. S oholenými vlasy a prohlubněmi

  pod lícními kostmi vypadal jako smrtka;

  a stejně jako smrt i on bez obtíží pracoval v chladu. Měl

  na sobě jen černý rolák a volné černé kalhoty, takže byl

  víc ozbrojený než oblečený: hruď mu křižovalo řemení

  s pouzdrem na dýku, znamení Bratrstva černé dýky,

  a další dva nože měl připevněné v pouzdrech na stehnech.

  Také měl opasek se dvěma pistolemi.

  Ne že by ty devítky někdy použil. Rád zabíjel tak nějak

  osobně. Po pravdě řečeno, byly to jediné chvíle, kdy

  se mohl s někým sblížit.

  Z popadl bezduchého za klopy kožené bundy a škubnutím

  zvedl trup bezduchého od země, až měl obličej

  těsně u něj.

  „Kde je ta ženská?“ Když se nedočkal jiné odpovědi

  než zlobného smíchu, Z bezduchého prudce a nečekaně

  uhodil pěstí. Dopad rány zazvučel mezi stromy, ostrý

  zvuk, jako když se zlomí větev. „Kde je ta ženská?“

  Posměšný úšklebek bezduchého nabudil hněv Z do té

  míry, že se stal vlastním polárním kruhem. Vzduch kolem

  jeho těla se naplnil magnetickým nábojem a byl

  chladnější než noc. Vločky sněhu už se k němu ani nepřibližovaly,

  protože se rozložily silou jeho hněvu.

  Phury uslyšel tiché zasípění a ohlédl se. Vishous si

  zapaloval ručně ubalenou cigaretu, tetování na levém

  spánku a kozí bradku kolem úst mu zvýraznila oranžová

  záře.

  Při zvuku další rány pěstí se V zhluboka nadechl

  a zvedl diamantové oči. „Není ti nic, Phury?“

  Ano, bylo. Zběsilá povaha Z byla odjakživa tématem

  smrtelnických báchorek, ale poslední dobou si začínal

  počínat tak násilnicky, že bylo těžké ho při akci pozorovat.

  Bezedná, dušeprostá jáma jeho nitra běsnila od té

  doby, co Bellu unesli bezduší.

  A pořád ještě ji nenašli. Bratři neměli žádné vodítko,

  žádné informace, nic. Ani Zsadistovy drsné metody výslechu

  nepomáhaly.

  Phury byl z toho únosu zničený. Neznal Bellu dlouho,

  ale byla to náramně půvabná, ušlechtilá žena z nejvyšší

  vrstvy aristokracie své rasy. Ačkoliv mu nešlo jen

  o její rodokmen. Šlo mu o mnohem víc. Pronikla přes

  jeho příslib celibátu k muži, který se skrýval pod vrstvou

  disciplíny, probudila cosi hluboko v jeho nitru.

  Stejně zoufale jako Zsadist ji toužil nalézt, ale po šesti

  týdnech už ztratil víru, že by ještě byla naživu. Bezduší

  se mučením snažili získat od upírů informace o Bratrstvu,

  a ona, jako všichni civilisté, věděla o bratřích jen

  málo. Určitě už ji zabili.

  Jeho jedinou nadějí bylo, že nemusela snášet mnoho

  a mnoho dní pekelných muk, než odešla do Stínu.

  „Co jste udělali s tou ženskou?“ zavrčel Zsadist na

  dalšího bezduchého. Když se nedočkal jiné odpovědi

  než „Jdi do háje“, vytáhl Z nůž a toho hajzla kousl.

  Proč si Zsadist dělá starosti o pohřešovanou civilistku,

  to nikdo z Bratrstva nedokázal pochopit. Jeho mysogynství

  bylo známé – sakra, vždyť budilo strach! Proč

  mu záleží na Belle, to nikdo netušil. Ale na druhé straně,

  nikdo, dokonce ani jeho dvojče Phury, nedokázal

  předvídat Zsadistovy reakce.

  Zatímco ozvěny Zsadistova brutálního díla protínaly

  lesní osamělost, Phury cítil, jak jeho samotného výslech

  láme, i když bezduší zůstávali silní a neprozradili žádné

  informace.

  „Nevím, jak dlouho to ještě vydržím,“ řekl polohlasem.

  Zsadist byl to jediné, co v životě měl, kromě poslání

  Bratrstva – chránit rasu před bezduchými. Den co den

  spal Phury sám, pokud vůbec spal. Potrava mu velkou

  rozkoš nepůsobila. Ženy nepřipadaly v úvahu kvůli jeho

  celibátu. A každou vteřinou se obával, s čím zase Zsadist

  přijde a kdo při tom přijde k úhoně. Bylo mu, jako

  by umíral na pomalé vykrvácení z tisíce ran. Náhradní

  cíl všech vražedných úmyslů svého dvojčete.

  V vztáhl ruku v rukavici a uchopil Phuryho za hrdlo.

  „Podívej se na mě, chlape.“

  Phury se podíval a ucukl. Bratrovo levé oko, to obklopené

  tetováním, se rozšířilo, až z něj byla jen černá

  prázdnota.

  „Vishousi, ne… já nechci…“ Do háje. Zrovna teď

  nepotřeboval poslouchat nic o budoucnosti. Nevěděl,

  jak by zvládl skutečnost, že všechno už bude pořád jenom

  horší.

  „Sníh padá dneska zvolna,“ řekl V a třel mu palcem

  silnou jugulární žílu.

  Phury zamžikal a zmocnil se ho prazvláštní klid, tep

  srdce mu zpomalil do rytmu pulzování bratrova palce.

  „Cože?“

  „Sníh… padá tak zvolna.“

  „Ano… ano, je to tak.“

  „A letos máme sněhu habaděj, že?“

  „Hm… ano.“

  „Jo… spousta sněhu a bude ho ještě víc. Dneska. Zítra.

  Příští měsíc. Napřesrok. Padá, když padá, a padá si,

  kam chce.“

  „Přesně tak,“ řekl Phury tiše. „Nedá se zastavit.“

  „Ledaže jsi země.“ Palec se zastavil. „Bratříčku, ty

  mi nepřipadáš jako země. Ty ho nezastavuješ. Nikdy.“

  Zazněla série praskotu a záblesků, jak Z bodal bezduché

  do hrudníků a těla se rozpadala. Pak už bylo slyšet

  jen syčení z chladiče rozbitého auta a těžké pumpování

  Zsadistova dechu.

  Jako troska se zvedl ze zčernalé země, obličej a předloktí

  potřísněné krví bezduchých. Aura kolem něj jako

  tetelivý opar násilí deformovala scenerii za jeho zády,

  les za ním byl zvlněný a nezřetelný.

  „Jedu do města,“ oznámil, otíraje si čepel o stehno,

  „pokračovat.“

  Těsně předtím, než se pan O znovu vydal na lov upírů,

  uvolnil západku svého devítimilimetrového revolveru

  a prohlédl vnitřek hlavně. Zbraň už dávno potřebovala

  vyčistit, stejně jako jeho glock. Potřeboval

  vyřídit jiné svinstvo, ale jen idiot si nechá pokazit

  bouchačku. Sakra, bezduší musí mít špičkové zbraně.

  Bratrstvo černé dýky není z těch cílů, které by chtěl

  člověk minout.

  Přešel náborové centrum a vzal to trochu oklikou kolem

  pitevního stolu, který používali k práci. Jediná prostorná

  místnost neměla žádnou izolaci a na podlaze jen

  udusanou hlínu, ale protože tu nebyla okna, vítr dovnitř

  takřka nepronikal. Byl tu kavalec, na kterém spal.

  Sprcha. Žádný záchod ani kuchyně, protože bezduší

  nejedí. Ještě tu vonělo čerstvé řezivo, protože dům tu

  postavili teprve před půldruhým měsícem. Také tu páchla

  petrolejová kamínka, kterými topili.

  Jediným napevno přidělaným zařízením byl regál,

  který sahal od země až ke stropním trámům podél celé

  jedné dvanáctimetrové stěny. Tam byly rozloženy nástroje,

  pěkně a úhledně, na jednotlivých policích: nože,

  svěráky, kleště, kladiva. Všechno, co umí rozvázat jazyk.

  Měli tu všechno, co dokáže vyrvat z hrdla výkřik.

  Nebyla to však jen mučírna; používali tuhle místnost

  také jako skladiště. Uchovávat upíry delší dobu bylo náročné,

  protože by člověku mohli upláchnout, pokud by

  se dokázali zklidnit a soustředit. Ocel jim bránila zmizet,

  ale zamřížovaná cela by je neuchránila před slunečním

  světlem, a budova s místností z masivní oceli byla

  nepraktická. Pěkně však fungovala kanalizační roura ze

  zrezivělého plechu, zasazená vertikálně do země. Nebo

  spíš v tomto případě tři roury……………………………….

 • Autor: Ward, J. R.
  Překladatel: Pacnerová, Jana
  Série: Bratrstvo černé dýky
  Pořadí v sérii: 3.
  Název: Probuzený milenec
  Původní název: Lover Awakened
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-344-1
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 464
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 20.10.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.