Autoři

Série

Princ a psík

od
Cartland, Barbara
 • Princ Xenos z řecké Kefalonie přijíždí do Londýna na oslavy korunovace krále Eduarda VII. a současně se poohlédnout po královské nevěstě. Zde, na kefalonském vyslanectví, se díky neposednosti jejího psíka, seznamuje s krásnou Angelinou Medwin, a od prvního okamžiku jsou k sobě přitahováni. Než si však spočinou v náručí v prosluněném Řecku, musí překonat mnohé intriky a nebezpečí.

 • 1

  1902

  Královně to v šedých šatech s živůtkem zdobeným

  diamantovými brožemi ve tvaru hvězd velmi slušelo.

  Diamanty patřily k jejím nejmilovanějším drahokamům…“

  Angelina se postupně odmlčela, když zjistila, že její

  babička, které nahlas předčítala, už téměř spí. Bylo by

  však nezdvořilé odejít z pokoje, dokud ji k tomu starší

  dáma nevyzve. Proto vstala a strčila do Twi-Twiho, bílého

  pekinéze, který jí ležel u nohou, způsobem, jakým

  to nesnášel. Pes si rozhořčeně odfrkl a její babička se

  okamžitě probrala.

  „Co je s Twi-Twim?“ zeptala se. „Nechce jít ven?“

  „Myslím, že ano, babičko.“

  „Pak s ním musíš na procházku. Jdi hned,“ nařídila

  jí lady Medwinová. „Víš přece, že se musí proběhnout

  každé čtyři hodiny.“

  I když to nebyly ani dvě hodiny, co se s ním Angelina

  byla projít v zahradě na Belgrave Square, neřekla

  jediné slovo. Místo toho poznamenala: „Samozřejmě,

  babičko. Vezmu Twi-Twiho na procházku a doufám, že

  vy se zatím trochu prospíte.“

  „O tom silně pochybuji,“ řekla lady Medwinová důstojně.

  Než však Angelina došla ke dveřím ložnice, měla už

  lady Medwinová zavřené oči a dívka věděla, že bude

  spát alespoň půl hodiny.

  Zproštěna na okamžik povinností, které ji zaměstnávaly

  většinu dne, rozběhla se Angelina do svého

  pokoje ve druhém patře, kde si nasadila slaměný klobouk

  zdobený květinami, který jí ladil k mušelínovým

  šatům.

  Venku bylo horko dokonce i na srpen a za normálních

  okolností by všichni odjeli do letních sídel na venkov

  nebo k moři. Devátého srpna se však měla konat

  korunovace krále Eduarda VII., a tak se do Londýna

  sjeli imperiální i zahraniční hodnostáři a vůbec všichni,

  kdo ve společnosti něco znamenali, aby se mohli zúčastnit

  slavnosti ve Westminsterském opatství.

  Korunovace se původně měla odehrát šestadvacátého

  června, začátkem měsíce ale král onemocněl zánětem

  slepého střeva. V počátcích, jak všichni věděli,

  král o přesunutí termínu slavnosti nechtěl ani slyšet,

  třiadvacátého mu však doktoři sdělili, že si způsobil zánět

  pobřišnice, který ho zabije, pokud nesvolí k okamžité

  operaci. Noviny živě popisovaly, jak se nový král

  z obav, aby nezklamal své poddané, s doktory do krve

  přel. Nakonec ho však přesvědčili, že je operace nevyhnutelná,

  a naplánovali ji na druhý den.

  Celý národ a vlastně i celý svět byl novými zprávami

  šokován a následně měl velkou radost, když vše proběhlo

  bez komplikací. Ale dokonce i Angelina, která se

  oslav nijak neúčastnila, si byla dobře vědoma politických

  zmatků, které to způsobilo.

  V domě, který na Belgrave Square sousedil s jejich,

  bylo kefalonské velvyslanectví a Angelinu strhlo nadšení,

  které panovalo mezi důstojníky ve zlatem vyšívaných

  uniformách zdobených medailemi, kteří se tu objevili

  v červnu, zmizeli a nyní zase přijížděli.

  Angelina nevynechala jedinou příležitost, aby mohla

  vzít Twi-Twiho na procházku do zahrady, odkud měla

  možnost sledovat, co se před ambasádou děje. Byl to

  vlastně její malý soukromý vhled do toho, co znamená

  korunovace.

  Přestože se snažila přesvědčit svou babičku, aby jí

  dovolila s jedním ze sloužících sledovat procesí, které

  půjde z Buckinghamského paláce do Westminsterského

  opatství, nebo se jít podívat před hrad, lady Medwinová

  její návrh rozhodně zamítla.

  „Nestrpím, aby ses tísnila v davu jako nějaká děvečka

  z venkova,“ řekla pevně. „A mí sloužící jsou stejně

  příliš staří na to, aby někde hodiny a hodiny stáli, jak

  by museli, kdyby tě měli doprovázet.“

  To byla rozhodně pravda, protože všichni sloužící

  v obrovském temném domě na Belgrave Square už její

  babičce sloužili dlouhá léta, a jak jednou poznamenal

  její otec při jedné ze svých návštěv Anglie, mleli z posledního.

  Právě proto, že byli tak staří, směla Angelina chodit

  do zahrady na Belgrave Square sama s Twi-Twim

  a nedoprovázela ji gardedáma. Hannah, která se starala

  o lady Medwinovou už padesát let, měla revmatická

  kolena a nechtěla chodit dolů jindy než na jídlo. Všechny

  tři komorné na tom byly víceméně podobně a Ruston,

  starý majordomus, dokázal jen s obtížemi dojít

  k hlavním dveřím, když někdo nejméně půltuctukrát

  zazvonil.

  Angelina ale cítila úlevu, že se mohla ven vydat samotná.

  Bylo potřebí nadlidské síly, když potřebovala

  získat doprovod na návštěvu obchodů, a častokrát

  myslela na to, že v celém Londýně zná jen malou oázu

  ve tvaru Belgrave Square. Byla však celkem spokojená,

  že mohla většinu času trávit v zahradě, kde

  mohla škvírami mezi křovím sledovat rozruch, který

  panoval ve vedlejším domě, a nikdo se o ní nedozvěděl.

  Twi-Twi si navíc užíval, když mohl nerušeně slídit

  mezi křovinami, a k tomu všemu s ním Angelina

  nerada chodila jinam. Pekingští psíci byli totiž stále

  považováni za exotické plemeno a většina obyvatel

  Británie je neznala. Angelinu historie plemene, které

  po staletí nesmělo opustit Čínu, fascinovala. Znala

  o nich všechno, co dokázala načíst z knih. Když se

  objevili na psích přehlídkách, psalo se pak o nich také

  v novinách a časopisech a Angelina si všechny články

  vystřihovala a lepila si je do sešitu. Vyprávěla už příběh

  o historii pekingských psíků tolika lidem, že ji

  znala nazpaměť.

  Už roku 565 našeho letopočtu císař Kao Wei z dynastie

  Severní Čou dal jistému perskému psovi jméno

  Čchin Hu, Rudý tygr. Propůjčil mu také hodnost a privilegia

  Čchun Čchuna, který byl v Číně obdobou anglického

  vévody. Pes dostával k jídlu to nejlepší maso

  a rýži, a když se císař vydal na projížďku na koni, pes

  ho doprovázel na podložce umístěné před sedlem.

  Z tohoto psa a ze psů, které z Malty do Číny přivezly

  karavany s hedvábím, byl vyšlechtěn pes, jenž byl považován

  téměř za posvátného. V Číně se sice stavěl na

  roveň císařům, v Evropě však o nich nikdo téměř nic

  nevěděl.

  Když v Číně vypuklo povstání a tři britští důstojníci

  vnikli do Letního paláce, aby ho mohli prohledat a vypálit,

  narazili na pět psíků, kteří strážili tělo dvorní

  dámy, jež spáchala sebevraždu. Jednoho z nich přivezl

  mladý kapitán John Hart Dunne do Anglie, aby ho věnoval

  královně Viktorii.

  Když se Angelina ve vyprávění dostala až sem, hlas

  jí zjihl, protože ji odjakživa dojímala představa, jak

  mladý důstojník nabízí královně tvora, kterého jí přivezl

  až z Číny.

  Lootie, jak se psovi říkalo, se stala součástí smečky

  královských psů.

  To byl první z pekingských psů, který se v Anglii

  objevil. Další dva, ačkoli až o dva roky později, přivezl

  lord John Hay, kapitán fregaty Odin, a daroval je své

  sestře, vévodkyni z Wellingtonu, která z nich založila

  v Stratfield Saye chov. Se dvěma pekingskými psíky se

  rovněž vrátil do Anglie sir George Fitzroy a věnoval je

  své sestřenici, vévodkyni z Richmondu.

  Angelinin otec, generál George Medwin, se o pekingských

  psících doslechl, když se poprvé objevil na

  východě, a před dvěma lety, když přijel do Anglie na

  dovolenou, s sebou jako dárek pro svou matku přivezl

  malého bílého pekinéze, kterému dal jméno Twi-Twi.

  Lady Medwinovou podivuhodné zvíře nejprve ohromilo

  a poté cele uchvátilo její srdce. Její přístup převzali

  i sloužící, kteří začali Twi-Twimu posluhovat. Mohli se

  přetrhnout, aby mu na nejlepším čínském porcelánu

  naservírovali maso nebo kuře pokrájené na malinké

  kousky, a zanedbávali své povinnosti, aby se s ním při

  jakékoli příležitosti mohli pomazlit. Twi-Twi o jejich

  laskání ve skutečnosti příliš nestál a choval se k nim

  s přezíravostí, která podle Angeliny nutně vycházela

  z toho, že si byl naprosto vědom vlastní důležitosti. Jako

  pes, který uznává pouze jediného pána, přilnul nakonec

  k Angelině a jen pramálo se staral o všechny

  ostatní, vyjma okamžiků, kdy blahosklonně poslechl

  lady Medwinovou. Jinak si vykračoval po domě s důstojností

  mandarína a okázalostí císaře.

  Angelina měla radost, že si ji oblíbil, a obzvláště ji

  uvádělo v nadšení, když se jí v okamžicích, kdy chtěl

  podrbat, něžně a láskyplně třel čumákem o ruku. Nej-

  častěji však seděl stranou a pozoroval okolí chladným

  nezúčastněným pohledem, jako by všichni byli jeho

  poddaní, se kterými by se neměl příliš zahazovat.

  Pro Angelinu byl záminkou, proč utéci z domu. Život

  pro ni pak byl daleko zajímavější a zábavnější, než

  by byl bez těchto procházek.

  „Pojď, Twi-Twi,“ pobídla ho teď, když za ní pejsek

  vyšel z babiččina pokoje. „Jdeme na procházku!“

  Tomu Twi-Twi rozuměl velmi dobře, a proto se neobtěžoval

  ji následovat do druhého patra, ale čekal na

  ni na schodišti.

  Angelina se rozběhla po schodech. Na světlých vlasech

  měla klobouk a v modrých očích jí zářilo světlo.

  Vypadala jako roztomilý andílek nebo možná jistým

  způsobem trochu jako pekingský psík. Stejně jako Twi-

  -Twi byla i ona nádherná, byla to však dětská krása,

  která jakoby ostře kontrastovala s její myslí. Angelina

  byla totiž nejenom velmi inteligentní, ale také nesmírně

  sečtělá. Protože strávila tolik času sama a neměla

  žádné společníky, přečetla každou knihu, která se jí dostala

  do rukou, a rozvinula si fantazii mnohem více než

  ostatní dívky jejího věku.

  Když byla její matka ještě naživu, bydleli na venkově

  a neměli peníze na cesty do Londýna. Angelina však

  byla naprosto spokojená s tím, co měla: svou matku,

  koně, na kterém jezdila, a velkou zahradu, jež byla

  vždy bujná a zarostlá, protože si nemohli dovolit najmout

  dost zahradníků.

  Její otec byl se svým regimentem pryč tak často, že

  ho v dětství častokráte nepoznala, když se náhle vrátil

  z cest. Krátce po smrti své ženy byl sir John odeslán do

  Indie, aby velel jednotkám na severozápadní hranici.

  Přestože ho Angelina na kolenou prosila, aby ji vzal

  s sebou, řekl: „Když dojde na boj, ženské jsou pouho-

  pouhou přítěží. V každém případě nebudu mít čas se

  o tebe starat.“……………………………

 • Autor: Cartland, Barbara
  Překladatel: Volná, Kristina
  Název: Princ a psík
  Původní název: The Prince and the Pekingese
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-345-8
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 176
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 13.10.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.