Autoři

Série

Pravá krev 8 - Hůř než mrtví
(Série - Pravá krev - 8)

od
Harris, Charlaine
 • Po katastrofě způsobené hurikánem Katrina a neméně strašném atentátu na shromáždění upírů se Sookie cítí sice v bezpečí, ale poněkud zmatená. Touží jen po tom, aby se věci vrátily do starých kolejí. Avšak její přítel Quinn je mezi pohřešovanými. A situace se mění, ať už si to vampíři v jejím okolí přejí, či nikoli. V neodvratné bitvě bude Sookie čelit nebezpečí a smrti – a co horšího, zradě někoho, koho má ráda. Až chladná krev přestane téci, bude její svět už navždy jiný.

 • Kdyby tohle vyprávění byl film Pán prstenů a já se

  mohla pochlubit uhlazenou britskou výslovností Cate

  Blanchettové, nesmírně napínavě bych vám vylíčila pozadí

  všech událostí, které se odehrály tehdy na podzim.

  A vy byste se už nemohli dočkat, až si vyslechnete i zbytek

  příběhu.

  Jenomže věci, které se udály v mém domovském

  koutku na severozápadě Louisiany, se příliš barvitě líčit

  nedají. Upíři mezi sebou sice válčili, ale jejich konflikty

  se podobaly mocenským převratům v bezvýznamných

  zemích. A půtky v komunitě vlkodlaků a jiných bytostí

  dvojí podstaty připomínaly příhraniční potyčky. Do análů

  nadpřirozených bytostí žijících v Americe – myslím,

  že něco takového určitě existuje – se tyto události rozhodně

  nezapisovaly velkými písmeny a významné připadaly

  pouze jejich přímým aktérům.

  Jenomže potom se ta malá písmena náhle zvětšila.

  Způsobila to Katrina – živelná katastrofa, která rozsévala

  žal a utrpení kam dosáhla, a při svém postupu natrvalo

  změnila tvářnost celé oblasti.

  Před hurikánem se Louisiana mohla chlubit prosperující

  upíří komunitou a New Orleans, kde se počet nemrtvých

  spoluobčanů neustále zvyšoval, se stal vyhledávaným

  cílem turistů z celé země, kteří toužili spatřit upíry

  na vlastní oči.

  Na jihu Louisiany jste mohli najít všechno možné –

  upíří jazzové kluby lákající návštěvníky na vystoupení

  slavných hudebníků, které už celá desetiletí nikdo neviděl

  hrát na veřejnosti, upíří striptýzové kluby, které dávaly

  nahlédnout do psychiky a sexuality nemrtvých, tajná

  i méně tajná místa, kde jste se mohli nechat pokousat

  a zažít při tom orgasmus.

  V severní části státu je to jiné. Já žiju na severu v městečku

  Bon Temps. Ale dokonce i tady, kde je upíří populace

  mnohem skromnější, se nemrtví dokázali ekonomicky

  i společensky prosadit.

  Obecně vzato tedy upíří podnikání v Louisianě vzkvétalo.

  Jenomže potom zahynul král Arkansasu. Stalo se to

  krátce po jeho svatbě s panovnicí Louisiany, na slavnostním

  večeru, který královna pořádala ve svém sídle. Jelikož

  se jeho mrtvola vytratila a všichni svědkové – kromě

  mě – se rekrutovali z nadpřirozených bytostí, lidské zákony

  tuto událost přešly bez povšimnutí. Jenomže ostatním

  upírům to neušlo, takže se – z hlediska jejich zákonů –

  královna Sophie-Anne Leclerqová ocitla v nesmírně nebezpečném

  postavení. Krátce nato udeřil hurikán Katrina

  a zlikvidoval celou finanční základnu královnina impéria.

  Sophie-Anne se však nevzdávala a dokonce jí kynula naděje,

  že se po všech uplynulých katastrofách odrazí ode

  dna, jenomže v té chvíli ji zasáhla další rána. Královna

  a někteří její nejzdatnější přívrženci – a taky já, Sookie

  Stackhouseová, telepatka a obyčejná smrtelnice – jsme se

  stali terčem bombového útoku na upíří hotel Pyramida

  z Gízy během konference v Rhodes. K akci se přihlásila

  odštěpenecká skupina Společenstva slunce. Vedení Společenstva

  sice tento teroristický čin příkře odsoudilo, ale

  všeobecně se vědělo, že tato protiupírská sekta rozhodně

  nelituje žádnou bytost zraněnou při útoku a neoplakává

  nikoho, kdo při něm zahynul, ať už šlo o upíry anebo

  o normální smrtelníky, kteří nemrtvým sloužili.

  Sophie-Anne přišla o nohy, o několik členů louisianské

  delegace a především o svého nejdražšího přítele

  a společníka. Život jí zachránil její právník pan Catalia-

  des, který byl napůl člověk a napůl démon. Její zotavování

  si však vyžádá ještě spoustu času, což znamená, že

  je teď v mnoha směrech velice zranitelná.

  Jakou roli jsem v tomhle všem hrála já?

  Když se hotel Pyramida zřítil k zemi, pomáhala jsem

  zachraňovat životy těch, kdo uvízli v sutinách. A teď mě

  děsí pomyšlení, že jsem se ocitla v hledáčku lidí, kteří

  by chtěli využít mých telepatických schopností k vlastním

  cílům. Některé z těchto cílů jsou ušlechtilé, takže

  by mi nevadilo, kdybych čas od času například pomohla

  s hledáním osob při záchranných pracích, ale ráda bych

  si ponechala svůj život sama pro sebe. Zůstala jsem naživu,

  můj přítel Quinn také a nejdůležitější upíři mého

  života jakbysmet. Pokud jde o problémy, kterým teď

  čelila Sophie-Anne – o politické důsledky bombového

  útoku a taky o to, že nadpřirozené bytosti teď kroužily

  kolem oslabené Louisiany jako hyeny okolo umírající

  gazely –, nijak zvlášť jsem o tom neuvažovala.

  Hlavou se mi honily jiné věci – ryze osobní. Nejsem

  zvyklá dívat se dál než na špičku nosu – pokud mohu

  něco říct na svou obranu. Takže jsem se příliš hluboce

  nezamýšlela nad situací, ve které se ocitla zdejší upíří

  populace, a nijak zvlášť jsem nehloubala ani nad postavením

  jiných nadpřirozených bytostí, jejichž osudy zásadním

  způsobem ovlivnily můj další život, jak se později

  ukázalo.

  Ve Shreveportu, který leží nedaleko Bon Temps, žije

  smečka vlkodlaků, do které patří řada mužů a žen z nedaleké

  vojenské základny Barksdale. Během uplynulého

  roku se tato smečka rozdělila na dvě znepřátelené skupiny.

  Z historie jsem znala Lincolnův citát o rozděleném

  domě, který nevydrží stát zpříma a zbortí se.

  Předpokládala jsem, že si obě skupiny své rozepře nějak

  vyřeší, a ani ve snu by mě nenapadlo, že se na tom

  řešení budu jakkoliv podílet i já… Což jen dokazuje, že

  jsem byla raněná slepotou. Jsem telepatka, ne psychoanalytička.

  Upíří mozek ode mě nevyžaduje žádné nasazení,

  protože je pro mě naprosto nečitelný. Číst myšlen-

  ky vlkodlaků je dost obtížné, ale ne nemožné. To je jediná

  věc, kterou můžu poznamenat na svou omluvu, pokud

  mám vysvětlit, proč jsem nevnímala problémy, které se

  kolem mě začaly shlukovat.

  Co mě tak strašně zaměstnávalo, že jsem nedokázala

  myslet na nic jiného? Svatby. Také můj přítel Quinn,

  o němž jsem nic nevěděla.

   

  KAPITOLA PRVNÍ

   

  Pečlivě jsem kladla láhve s alkoholickými nápoji na

  skládací stolek za pojízdným barem, když do místnosti

  vtrhla Halleigh Robinsonová, se kterou jsem se v poslední

  době hodně sblížila. Její obvykle laskavý obličej byl

  posetý rudými skvrnami a tváře se jí leskly pod rozmazanými

  slzami. Jelikož se už za hodinu měla vdávat, ač dosud

  měla na sobě bleděmodré džíny, okamžitě upoutala

  mou pozornost.

  „Sookie!“ vyhrkla, oběhla bar a popadla mě za ruku.

  „Musíš mi pomoct.“

  Už jsem jí pomohla, když jsem si místo společenských

  šatů, které jsem si chtěla vzít původně, navlékla stejnokroj

  barmanky. „Jasně,“ přikývla jsem, protože jsem měla dojem,

  že po mně Halleigh chce, abych jí připravila nějaký

  speciální nápoj. Kdybych se jí ovšem podívala do hlavy,

  už bych věděla, o co jí jde. Ale usilovně jsem se snažila

  dostát pravidlům slušného chování, takže jsem uvedla do

  pohotovosti všechny ochranné mechanismy svého mozku.

  Být telepatem není žádné terno, zvlášť když jste vystaveni

  tak obrovskému tlaku, jaký představuje dvojnásobná svatba.

  Čekala jsem, že se jí zúčastním jako host, a ne jako

  barmanka. Jenomže barman z cateringové firmy měl cestou

  ze Shreveportu nehodu, a do služby byl proto překotně

  povolán Sam. A to přesto, že společnost Noblesa, která se

  specializuje na organizování večírků a jiných slavnostních

  příležitostí a zajišťovala i tuto dvojitou svatbu, původně trvala

  na tom, že za něj dodá vlastního člověka.

  Byla jsem trochu zklamaná, že se k baru postavím ne

  jako svatebčanka, ale jako obsluha, avšak cítila jsem povinnost

  vyhovět přání nevěsty, která před sebou měla taky

  slavnostní den.

  „Jak ti můžu pomoct?“ zeptala jsem se.

  „Potřebuju, abys mi šla za družičku.“

  „Ech… cože?“

  „Jakmile pan Cumberland dokončil první sérii fotografií,

  Tiffany omdlela.“

  Do obřadu zbývala hodina a fotograf se snažil pořídit

  několik skupinových snímků. Družičky a mládenci už na

  sobě měli společenské šaty a v gala už měla být i Halleigh,

  ale místo toho ještě běhala v džínách, s natáčkami

  na hlavě, nenalíčená a celá uslzená.

  Kdo by jí dokázal odolat?

  „Máš její velikost,“ pokračovala Halleigh. „A Tiffany

  podle všeho okamžitě půjde na sál, protože jí budou operovat

  slepé střevo. Můžeš si tedy vyzkoušet její šaty?“

  Zaletěla jsem pohledem ke svému šéfovi Samovi.

  Usmál se na mě a pokýval hlavou. „Jen běž, Sookie!

  Oficiálně budeme otevírat bar až po obřadu.“

  Vyrazila jsem tedy za Halleigh do Belle Rive – rodinného

  sídla Bellefleurových, které bylo nedávno nově

  zrekonstruované do své někdejší krásy. Dřevěné podlahy

  se leskly, pozlacené zábradlí lemující schodiště se

  třpytilo, stříbrné nádobí vystavené ve velkém příborníku

  v jídelně doslova zářilo. Všude poletovali číšníci v bílých

  stejnokrojích s černě vyšitým ozdobným logem

  společnosti Noblesa. Forma Noblesa se v poslední době

  vypracovala na jednu z nejprestižnějších cateringových

  společností ve Spojených státech. Když jsem to logo

  spatřila, bodlo mě u srdce, protože můj přítel Quinn,

  o němž jsem teď neměla žádné zprávy, řídil pobočku

  Noblesy zajišťující služby pro nadpřirozené bytosti. Ale

  neměla jsem čas oddávat se lítosti, protože mě Halleigh

  za sebou odhodlaně táhla do schodů.

  První ložnice byla plná poměrně mladých žen, oblečených

  do zlatavých společenských šatů a neúnavně poletujících

  kolem Halleighiny budoucí švagrové Portie Bellefleurové.

  Halleigh proběhla kolem dveří této místnosti

  do druhé ložnice nalevo. V té se také pohybovala spousta

  dívek, ale místo zlatavých toalet měly na sobě modely

  z tmavomodrého šifonu. V místnosti panoval zmatek

  a všude se kupily civilní šaty přítomných družiček. U západní

  zdi jsem spatřila kosmetický a kadeřnický koutek,

  v němž vládla poklidně vyhlížející žena v růžovém plášti

  a s kulmou v ruce.

  Halleigh mě začala představovat přítomným ženám,

  jako kdyby vyhazovala do vzduchu papírové konfety:

  „Děvčata, tohle je Sookie Stackhouseová. Sookie, to je

  moje sestra Fay, sestřenice Kelly, nejlepší přítelkyně Sarah

  a další nejlepší přítelkyně Dana. A tady jsou šaty. Velikost

  osm.“

  Udivilo mě, že Halleigh měla tolik duchapřítomnosti

  a vymámila z Tiffany její toaletu, ještě než ubohou družičku

  odvezli do nemocnice. Družičky totiž bývají nemilosrdné.

  Během chvilky jsem byla svlečená jen do kalhotek

  a podprsenky. Těšilo mě, že mám na sobě pěkné

  spodní prádlo, protože jsem na nějaký stud neměla čas.

  Připadala bych si příšerně, kdyby mě přistihli v nějakých

  děravých babských spodních kalhotkách! Šaty měly

  podšívku, takže jsem nepotřebovala spodničku, což bylo

  další štěstí. Měli tu i jeden náhradní pár samodržících

  punčoch, takže jsem si je okamžitě navlékla a hned nato

  jsem si přetáhla přes hlavu šaty. Občas si kupuju velikost

  číslo deset – vlastně většinou –, takže když mi pak Fay

  zapínala zip, pro jistotu jsem zadržela dech.

  Kdybych celý den vydržela nedýchat, všechno by bylo

  v pořádku.

  „Výborně!“ zajásala jedna z dívek (Dana?) „A teď

  střevíčky.“

  „Ach, Bože!“ vydechla jsem, jakmile mi je ukázala.

  Byly na vysokánském podpatku a barevně ladily s tmavomodrými

  šaty. Jakmile jsem do nich vklouzla, ucítila……………………………

 • Autor: Harris, Charlaine
  Překladatel: Havlík, Tomáš
  Série: Pravá krev
  Pořadí v sérii: 8.
  Název: Pravá krev 8 - Hůř než mrtví
  Původní název: From Dead to Worse
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-401-1
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 320
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 1.6.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.