Autoři

Série

Pán soumraku

od
Small, Bertrice
 • Lara během své návštěvy v Novém mimozemí záhadně zmizí. Dominus zoufale hledá svou milovanou ženu, ale když nemůže najít jedinou stopu, obrátí se Magnus Hauk na dva mocné spojence - na prince Kaliqa a jeho tchýni Ilonu, nejmocnější mezi vílími královnami. Kol, Pán soumraku, má Laru ve své moci a její síly mu pomohou dobýt Hetar a poté i Terah. Ale vládce Hetaru kuje své vlastní plány, když se dověděl o zmizení Lary, domnívá se, že je Terah nyní zranitelný, a plánuje válku proti Magnusi Haukovi

 • SVĚT HETAR

  Kniha 3

   

   

  PROLOG

  Nikdy by ho nenapadlo, že je možné, aby ho porazil tvor

  – napůl člověk, napůl víla. Když ale kameny zakrývající

  věžní okno explodovaly po jejím zaklínání a komnatou se

  rozlilo jasné světlo, Usi pochopil, že nepřežije. Zavyl zoufalstvím

  a z posledních sil se pokusil vlákat Laru do temnot, ale

  její schopnosti a její odhodlání už na něj byly příliš silné.

  Světlo ho krutě sežehlo prudkým, očistným žárem. V tom jediném

  okamžiku, než byl konečně uvržen do říše Pána zapomnění,

  pomyslel na to, jak dávno se připravoval právě na

  tento okamžik, ačkoliv doopravdy nevěřil, že někdy přijde.

  Víla ho porazila. Jeho podstata však přežije v jeho potomcích.

  Jeho nepřátelé se nikdy nedozvěděli, že naschvál zplodil

  děti s dvěma z žen, které přivedl do své věže. Poslal ty

  ženy pryč dřív, než na nich byl jejich stav znát, nejen pro jejich

  bezpečí, ale také pro bezpečí potomstva, které mu porodí.

  Ano! Jeho černá krev dodnes proudí v žilách jiných.

  A když na tu krev zavolal z posledních umírajících sil,

  slyšel, že mu odpovídá, a zaradoval se. Závěrečná bitva teprve

  bude svedena.

   

  Kapitola 1

  Ohromný okřídlený kůň se hnal tryskem po obloze nad

  Smaragdovými horami a na hřbetě nesl jediného jezdce.

  K boku zvířete byl připevněn slaměný koš, ve kterém leželo

  spící dítě.

  Lara tu a tam pohlédla na svou dceru Zagiri, aby se ujistila,

  že ještě spí. Bylo to krásné malé dítě s otcovými tmavě

  zlatými vlasy; vějíře zlatých řas se rozprostíraly po bledě růžových

  líčkách. Podobá se mu, říkala si Lara. Jediný kousek

  ze mě jsou její zelené oči.

  „Už jsme skoro tam,“ oznámil Dasras, když nechali hory

  za sebou. „Vidím pod námi pole Blathmy a hned za nimi nalevo

  od nás jsou pastviny Aghyů. Jestlipak má Roan nějaké

  pěkné nové klisny.“

  Lara se uchechtla. „Jsi chlípný jako Vladaři stínů,“ prohlásila.

  Dasras se zasmál. „Inu, narodil jsem se a vyrůstal mezi nimi,“

  řekl žertovně. Pak se zeptal: „Princezna ještě spí?“

  „Ano,“ odpověděla Lara. „Bude mít radost, až zase uvidí

  Dillona – a on ji. Doufám, že Anoush už překonala svou žárlivost.

  Ani neví, že jsem její matka, a její závist vůči Zagiri

  je bolestná.“

  „Je moc malá, než aby si dokázala vypěstovat takový postoj

  bez cizí pomoci,“ poznamenal Dasras. „Kdo mohl zasít

  do Anoush sémě závisti? Rozhodně ne tvá milá Noss. Ta byla

  vždycky skvělou pěstounkou tvých dětí.“

  „Vartanova matka,“ řekla Lara smutně a s jistotou. „Je

  každým dnem šílenější. Požádala jsem Noss, aby omezila

  návštěvy mých dětí u Bery, ale je to jejich babička. Ovšemže

  je tu také Cam. Adonův syn je bratrancem Anoush. A Bera

  ho vychovává. Nikdy mi nepřipadal jako milé dítě.“

  „Měla bys prošetřit situaci a postarat se o nápravu,“ radil

  Laře Dasras. „Nezáleží na tom, že tvé děti jsou pokrevními

  příbuznými Bery a Cama. Pokud představují nebezpečí pro

  Dillona a Anoush, musíš udělat, co je třeba, aby Vartanova

  mláďata zůstala v bezpečí. Nesmí ti záležet na tom, co cítí

  Bera, a Cam nemá vůbec žádné city, které by se daly brát

  v úvahu, pokud mohu pozorovat. Bezpečí tvých dětí musí

  být v první řadě a nade vším.“

  „Ještě štěstí, že mám takové moudré rádce v tobě, Vericovi

  a Andrastem,“ řekla velikému hřebci Lara.

  „A co dominus?“ poškádlil ji Dasras.

  „Bídáku!“ zasmála se Lara. „Můj manžel je dobrý člověk

  a skvělý milenec, ale nerozumí lidem tak dobře, jak si myslí.

  Nicméně my mu to neřekneme, že ne, Dasrasi?“

  Kůň zavrtěl hlavou, pak zahájil sestup na území pod sebou,

  které patřilo klanu Fiacre. Raději urazil posledních pár

  mil do hlavní vesnice, Nového Camdene, tryskem, než aby

  prostě slétl do jejího středu. Dobytek se před ním rozprchl,

  když se kopyty dotkl země. V dnešním jasném letním ránu

  nebylo nikoho, kdo by viděl jejich příjezd, dokud se neocitli

  těsně u osady. K Lařině radosti je jako první uviděl přijíždět

  její syn Dillon, který se rozběhl k Dasrasovi, aby matku uvítal.

  Kůň se zastavil.

  „Matko! Vítej!“ promluvil Dillon. „Přivezla jsi Zagiri?“

  Stoupl si na špičky a nakoukl do košíku. „Ááá, Zigi, už se

  probuď,“ šveholil.

  Holčička zvolna otevřela oči, a když uviděla Dillona,

  usmála se a natáhla k němu ručičky. „Di,“ řekla nadšeně.

  „Hopy, Di!“

  Dillon ji zvedl z koše a postavil na nožky.

  Zagiri vsunula ručku do jeho a společně vykročili do vesnice.

  Lara sklouzla ze sedla a následovala je, Dasras také.

  Lara s úsměvem sledovala, jak se Zagiri batolí vedle Dillona

  na tlustých nožičkách. Její syn pečlivě srovnal krok s mladší

  sestřičkou.

  „Kde je Anoush?“ zeptala se chlapce Lara.

  Zastavil se a obrátil k ní vážnou tvář. „O Anoush si musíme

  promluvit, matko,“ řekl tiše.

  „Věděl jsi, že dnes přijedu?“ vyzvídala.

  Usmál se na ni. „Ano, probudil jsem se a věděl, že se blížíš.

  Právě proto jsem ti přišel naproti. Znám Dasrasův zvyk

  přistát několik mil od vesnice a pak si pohodlně zacválat. Mé

  instinkty stále sílí.“

  „Jednoho dne pojedeš na výcvik k babičce a princi Kaliqovi,“

  řekla Lara. „Teď ještě ne, ale jednou ano, synu.“

  „Kdy?“ zeptal se dychtivě.

  „Až ti bude dvanáct,“ odpověděla.

  „Měl bych jet dříve,“ namítl. „To je skoro za tři roky.“

  „Skutečnost, že se neumíš smířit s mým rozhodnutím v této

  věci, mi jen potvrzuje, že ještě nejsi dost zralý,“ prohlásila

  Lara.

  „Ach, ty jsi příliš chytrá, matko,“ zasmál se.

  „Ano, jsem chytrá, ale také jsem moudrá, Dillone. Anoush

  v sobě nemá žádnou magii, kterou bych zatím mohla zpozorovat,

  a ještě nepoznám, zda má magické schopnosti Zagiri.

  Ale ty, můj synu, v tobě jsem pozorovala magii od počátku,

  jenže jsem nic neříkala a nechala tě, abys to objevil sám. Pokud

  se ti dostane řádného výcviku, bude z tebe jednoho dne

  veliký čaroděj. Ale také potřebuješ čas, abys byl tím malým

  klukem, kterým jsi teď. Potřebuješ dlouhé letní dny, kdy ti

  slunce hřeje záda, potřebuješ sbírat bobule a jíst je, až budeš

  mít jazyk modrý, musíš plavat v jezeře, jezdit na koni a v noci

  ležet na svahu a hledět na hvězdy. Tvoje léta musí budit

  pocit, jako by měla trvat věčně a navěky. Prozatím tě musí

  zaskočit každý konec léta a návrat k učení,“ poznamenala

  Lara. „Když máš pocit, že léto uplyne rychle, pak poznám,

  že dospíváš, a začneme zjišťovat, kolik magických schopností

  v sobě máš. Tehdy a jen tehdy půjdeš studovat k princi Kaliqovi

  a ke své babičce. Starý budeš daleko víc let, než jsi

  mladý, Dillone. Užívej si ta léta.“

  „Matko, jsi moudrá a já vím, že tvá slova jsou pravdivá,“

  prohlásil.

  Lara se usmála. „Povídej mi teď o své sestře,“ vyzvala ho.

  Znovu vykročili na cestu.

  „Babička ji nakazila nespokojeností,“ řekl Dillon.

  „A tvůj bratranec?“

  „Cam je mazaný a poťouchlý,“ podotkl Dillon. „Splní

  Anoush každý rozmar, a dělá to podle mého proto, aby ji

  k sobě připoutal.“

  Lara kývla. „To se nejspíš nezmění, ani kdybych jim zakázala

  se spolu stýkat,“ řekla. „Nechala jsem tebe a tvou sestru)

  ve Fiacre, protože jste Vartanovy děti, nejen mé. Možná je

  už na čase, abyste se oba odstěhovali ke mně. Mohli byste jet

  letos po Shromáždění a pak se sem vracet každé léto až do

  Shromáždění. To vám umožní zůstat také nablízku Fiacre.

  Kdysi jsem si myslela, že půjdeš v otcových šlépějích, Dillone,

  a povedeš jednoho dne klan. Ale teď vidím, že tvůj osud

  nebude mezi otcovým lidem. Máš před sebou jinou cestu.“

  „Jsem rád, že to konečně chápeš, matko,“ prohodil.

  „Na své mládí jsi až moc starý,“ poznamenala Lara a její

  pozornost upoutala dceruška. „Ne, Zagiri, nejez to.“ Vytáhla

  dceři z úst květinu a zvedla ji. „Noss pro tebe bude mít něco

  dobrého, tím jsem si jista.“

  A Noss, Lařina stará přítelkyně, vskutku měla pro malou

  Zagiri něco na zub. Posadila dítě k dřevěnému stolu před kuchyní,

  pod pergolou hustě zarostlou vinnou révou, a dala jí

  pohár čerstvě vymačkané šťávy a krajíc čerstvě pečeného

  chleba s máslem a medem. Pak objala Laru a přinesla dva poháry

  frine. Seděly pod pergolou a usrkávaly směs ovoce a vína,

  zatímco Noss vyprávěla Laře, co se ve Fiacre dělo během

  posledních měsíců, od té doby, co se viděly naposledy.

  Lara ji vyslechla a pak se zeptala po své starší dceři.

  „Patrně šla k Beře,“ řekla Noss. „Poslední dobou tam tráví

  přespříliš času. S třemi bujnými kluky a dalším dítětem

  v břiše o ní někdy ztrácím přehled. Stala se neposlušnější,

  Laro, a nevím, co s tím dělat. Poslední dobou mi už ani neříká

  maminko.“

  „Jak ti říká?“ zeptala se Lara zvědavě.

  „Říká mi paní,“ přiznala Noss smutně. „Nerozumím tomu,

  ani nechápu, kdo jí mohl něco takového napovídat.“

  Lara kývla. „Nechci ti ublížit, nejdražší Noss, ale se třemi

  syny a dalším dítětem na cestě je asi čas, aby se Anoush

  a Dillon vrátili se mnou na dominův hrad. Ty a Liam jste byli

  k mým dětem velmi hodní, ale teď už mám zase domov

  a manžela. I kdybych musela Magnuse na nějakou dobu

  opustit, budou u něj děti v bezpečí. Nevadilo by ti, kdybych

  vzala Dillona a Anoush s sebou, až se budu vracet?“

  Noss vzdychla. „Ne,“ řekla upřímně. „S Dillonem nejsou

  vůbec žádné nesnáze. Vždycky je ochotný mi pomoci i bez

  říkání a má báječný vliv na Tearlacha, Alroye a Vala. Ale

  s Anoush začínají být problémy. Vřele ji miluji, jak víš…………..

 • Autor: Small, Bertrice
  Překladatel: Pacnerová, Jana
  Název: Pán soumraku
  Původní název: The Twilight Lord
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-297-0
  Vazba: vázaná
  Formát:125.00 x 200.00 mm
  Počet stran: 400
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 28.4.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.