Autoři

Série

Operace Hess

od
Kessler, Leo
 • Dne 10. května 1941 přistane zástupce Adolfa Hitlera Rudolf Hess se svým letadlem ve Skotsku. Když se o jeho cestě dozvědí nejvyšší představitelé Říše, propadnou panice, že by mohl Britům vyzradit plány nadcházejícího tažení do Ruska, a rozhodnou se podniknout ozbrojenou akci k jeho „vysvobození ze zajetí“. Je tu však někdo, kdo si jeho návrat do Říše nepřeje… Agenti Abwehru, usazení v Británii, zjistí, že Hess je držen v malé osadě Little Saxton na pobřeží Severního moře. Okamžitě je vypracován plán bleskové akce. Vrchní velitel SS Himmler nabídne pro její provedení úderný pluk SS Wotan, který se v Calais právě připravuje k odjezdu na východní frontu.

 • DEN PRVNÍ

  SOBOTA 10. KVĚTNA 1941

   

  1.

  Klesl nad osadu Eaglesham přesně na vytčeném kurzu.

  Nyní sledoval šedivý had silnice vedoucí mírným

  obloukem do Dungavelu. Motory byly doruda rozpálené

  po tak dlouhém letu na plný plyn, ale neodzkoušený

  prototyp si vedl dobře. Jeho přítel Willi Messerschmitt

  může být na svou novou stíhačku pyšný.

  Trhl kniplem zpět a začal stoupat. Rychle pohlédl

  na zeleně svítící ručičku výškoměru. Ukazovala téměř

  dvě stě metrů, minimální výšku, z níž mohl skočit. Věděl,

  že profesionální fallschirmjäger z parašutistické

  jednotky generála Studenta skáčou ze sto padesáti

  metrů. Ale to byli trénovaní mladíci o polovinu mladší

  než on. Pokud by se během skoku něco zvrtlo, potřeboval

  mít výšku, aby situaci zvládl a vybral si místo

  k přistání.

  Rutinně se připravoval k dalšímu kroku. Vypnul

  motory. Náhle bylo všude ticho rušené jen svištěním

  větru. Pečlivě zajistil vrtule, aby je proudění vzduchu

  nemohlo znovu roztočit. Bál se, že by se do nich mohly

  zamotat šňůry jeho padáku. To by byla katastrofa.

  Nic nesmí ohrozit úspěch této mise, která ho přivedla

  na tuto dlouhou cestu z Německa do odlehlého kouta

  zemědělského Skotska.

  Na okamžik zaváhal a přemýšlel, kdy mu zase dovolí

  letět. Létání ze srdce miloval od chvíle, kdy za minulé

  války coby třikrát raněný bavorský pěšák přešel k Říšskému

  letectvu a stal se stíhacím pilotem. Po válce, jako

  zchudlý student mnichovské univerzity, neměl dost peněz,

  aby si mohl dovolit létat. Později však, když se setkal

  s Führerem – „největší událost v celém mém životě,“

  často zdůrazňoval svým nemnoha přátelům – začal

  opět létat. Ale pak, když se strana dostala k moci, Vůdce

  trval na tom, že by prominenti neměli létat, protože hrozilo

  nebezpečí nehod. Tento zákaz v zásadě platil jen

  pro něj a „Tlustého Hermanna“*), jediné dva vycvičené

  piloty v celém stranickém vedení. Každopádně „Tlustý

  Hermann“, někdejší eso a velitel Richthofenovy letky,

  byl příliš otylý, aby se vyšplhal do kokpitu.

  Samozřejmě jako vždy Vůdce uposlechl. Ale po pádu

  Francie v minulém roce začal znovu tajně létat

  z augsburského letiště. S pomocí svého přítele Williho

  Messerschmitta se seznámil s novým tajným Me 110,

  i když konstruktérovi neřekl proč. Nechal Williho, aby

  si myslel, že chce létat toliko pro potěšení a vzrušení

  z toho, že je zase ve vzduchu.

  V horké tmě kabiny se pilot ušklíbl. Chudák Willi

  bude mít určitě problémy, až se Vůdce dozví, co celou

  dobu za jeho zády v Augsburgu dělal. Říkal si však, že

  vše bude zapomenuto, jakmile jeho mise uspěje a celý

  průběh války nabere jiný směr. Tím si byl jistý. Pustil

  z hlavy Williho i Augsburg a pohlédl na výškoměr.

  Ukazoval dvě stě padesát metrů. Byl čas jít na věc.

  Na tak velkého muže pracoval svižně. Natáhl obě

  ruce a odsunul dozadu kryt kabiny. Šel hladce. Postavil

  se. K jeho úleku jím silný proud vzduchu mrštil

  zpět do kožené sedačky tak silně, až zalapal po dechu.

  Chvíli tam seděl zhroucený a zuřivě přemýšlel, jak se

  dostane ven. Při tak nízké rychlosti a výšce byla každá

  sekunda důležitá. Co bude dělat?

  V stříbřitém šeru před ním se vynořil Dungavelský

  kopec. Zatnul zuby a vší silou se znovu zapřel. Neús-

  pěšně. Nedokázal dostat ramena ven z kokpitu. Kopec

  byl čím dál větší. Zbývaly mu už jen vteřiny. V zoufalství

  si vzpomněl na starý trik ze svých válečných dnů.

  Přitáhl knipl. Země zmizela a náhle se ocitl vzhůru nohama.

  Takovýmto způsobem vždycky unikl, když některý

  z jeho fokkerů dostal v roce 1918 zásah a řítil se

  dolů vstříc záhubě.

  Krev se mu hrnula do hlavy. Před očima mu tančily

  stříbrné hvězdičky. Ušní bubínky měl napnuté k prasknutí.

  Zahalila ho červená mlha a na okamžik ztratil

  vědomí. Jeden z nejmocnějších mužů Evropy letěl

  bezvládně ve svém letadle vzhůru nohama v minimální

  výšce. Pak si opět nejasně začal uvědomovat, kde je.

  Omámeně potřásl hlavou. Vrátilo se mu vidění. Centimetry

  od své tváře spatřil výškoměr a rychloměr. Oba

  ukazovaly nulu.

  Nebezpečí ho přimělo jednat. Adrenalin mu pumpoval

  do krve novou energii. Po pětadvaceti letech létání

  instinktivně věděl, co má dělat. Nějak se mu podařilo

  v těsné kabině skrčit nohy. S heknutím zabral a byl

  venku.

  Do tváře ho udeřil ledový vítr. Šokem zalapal po dechu.

  Padal nesmírnou rychlostí. Zemře. Popadl mosaznou

  rukojeť a prudce trhl. Křup! Něco mu krutě trhlo

  rameny a nad ním rozkvetl baldachýn z bílého hedvábí.

  Jeho šílený pád se zbrzdil. Vítr okamžitě utichl.

  Všude byl náhle klid a mír a on se jemně snášel a kýval

  se lehce, ale nikoli nebezpečně ze strany na stranu.

  Dokázal to. Himmelherrgottnochmal, on to dokázal!

  Klesal níž a níž a nořil se do mlhy nad prázdnými

  poli, která rozptylovala stříbrné světlo plného měsíce.

  Natáčel krk a snažil se zahlédnout orientační body,

  které v Německu celé měsíce studoval. Po jeho pravici

  stála řada stavení, jež poznával. Byla však zatemněná

  a z komínů nevycházel žádný kouř. Skotsko vypadalo

  tak opuštěně, že klidně mohl být posledním živým člověkem

  na světě.

  Letoun se řítil k zemi směrem k řadě stromů. Pilot

  se modlil, ať shoří nebo se rozpadne nárazem. Nechtěl,

  aby vrak prozradil expertům anglického královského

  letectva tajemství profesora Messerschmitta.

  Stroj dopadl na zem a do vzduchu se vznesla sprška

  zlostných červených jisker. V dalším okamžiku ho zcela

  zahalil hustý oblak prachu a kouře. Pak zapomněl na

  letadlo a Williho tajemství. Drsná země dole se rychle

  blížila. Ztuhl.

  Dopadl tvrdě a pár kroků klopýtal. Svalil se na zem

  jako opilec, chvíli ležel a popadal dech. Stále se držel

  popruhů a celé jeho mohutné tělo zaléval studený pot.

  Přes silnou kůží obšitou leteckou přilbu zaslechl slabé

  poplašné výkřiky a možná i nadávky. Brzy ho najdou.

  Bílý padák, jenž se zplihle vzdouval v mírném vánku,

  ho prozradí. Nezáleželo na tom. Chtěl, aby ho našli.

  Zatímco stále bojoval s dechem, vyprostil se z padáku

  a sundal si přilbu, aby si setřel pot z čela a hustého

  kudrnatého obočí nad podivnýma, hypnoticky upřenýma

  (někdo by řekl šílenýma) očima a trpělivě čekal, co

  se stane. Výkřiky sílily. Přicházeli…

  2.

  Pomalu a rozvážně sturmbannführer Geier, velitel

  úderného pluku SS Wotan, odložil dalekohled. Vítr od

  Kanálu mu pleskal uniformou o kostnaté tělo. Hauptsturmführer

  von Dodenburg stojící vedle něj na vrcholu

  útesu učinil totéž. Sup, protože takto byl znám nejen

  kvůli svému jménu*), ale také pro svůj obrovský skobovitý

  nos, který dominoval arogantní vyzáblé tváři, si

  dával na čas. Vsunul si do oka monokl, který nosil,

  přestože jeho zrak byl dokonalý, dupl nejdříve pravou

  nohou a pak levou, aby mu kalhoty dokonale seděly,

  a pak si chraplavě odkašlal.

  Kuno von Dodenburg to vše už slyšel dříve. S nějakou

  jinou osobou by se mohl zasmát, ne však s velitelem.

  Velitel Wotanu netoleroval žádné žertování na jeho

  účet a byl to nebezpečný muž. Jeho jediným cílem

  bylo stát se generálem, jakým býval jeho zesnulý otec.

  Nenechá nikoho a nic stát mu v cestě k tomuto cíli.

  Takže von Dodenburg, který se tyčil nad velitelem, zůstal

  zticha a jeho drsně pohledná tvář bez výrazu hleděla

  na nejasnou červenou záři nad Anglií. Jeho uši zaznamenávaly

  opilý zpěv z důstojnické jídelny za nimi

  a pravidelné vrčení bombardérů vracejících se z dnešního

  náletu na Londýn. Bylo jim řečeno, že dnešního

  večera Tlustý Hermann poslal skoro tisíc letounů luftwaffe,

  aby dokončily vymazání anglického hlavního

  města z mapy Evropy. Při pohledu na oblohu na druhé

  straně průlivu to vypadalo, že se jim to i mohlo podařit.

  Celý obzor hořel. Bože můj, úpěl von Dodenburg

  v duchu, proč ti pitomí Angličané pořád bojují? Jen to

  přinášelo zbytečné utrpení. Proti německé armádě neměli

  ani za mák šancí. U Dunkerque dostali pořádný

  výprask a nadobro uprchli z kontinentu.

  Sup si zapálil doutník, skoro jako by četl myšlenky

  svého mladého podřízeného.

  „Angličané jsou vyřízení. Proč se po Dunkerque

  nevzdali, ví jen Bůh. Teď mrhají časem Wotanu tím,

  že nás tady drží, zatímco vojenská cháska jen chlastá

  a spouští se s francouzskými děvkami. Jaká prasárna!

  Jaká zvrhlost! Pokud váš Vůdce nezačne brzy konat

  na východě, pluk zdegeneruje.“

  Von Dodenburg mlčky přešel slovo „váš“. Věděl, že

  je to úmyslná narážka. Sup naprosto necítil s německou

  svatou povinností přinést nový život zemdlené

  prohnilé Evropě. Vůči národnímu socialismu a Vůdci

  byl naprosto cynický a příliš své názory neskrýval.

  „Myslíte, že vyrazíme na Rusy, sturmbannführere?“

  vyhrkl horlivě.

  Sup přikývl a přehodil si doutník z jednoho koutku

  krutých sevřených úst do druhého.

  „Samozřejmě. Z Francie denně odjíždějí na východ

  vojenské vlaky a – tohle si nechte pro sebe – Leibstandarte*)

  má také pohotovost.“

  Von Dodenburg tiše hvízdl. Zdálo se to už dávno,

  co se triumfálně prohnali Francií a všechno před nimi

  prchalo. Den za dnem, týden za týdnem dychtiví mladí

  obři s blond vlasy ve špinavých šedivých uniformách

  páchnoucích potem a korditem křižovali kouřícím

  venkovem la belle France pod krvavě rudou koulí

  letního slunce a nemilosrdně potírali jakoukoli opozici,

  i když jí nebylo mnoho. Nejčastějšími barvami to

  ho června byla žluť zrajícího obilí a bílá barva kapitulace.

  Symboly francouzského úpadku a porážky visely

  všude – na domech, statcích, kostelích, hotelech – bílé

  vlajky, prostěradla, ručníky, spodní prádlo, cokoli bílého

  na znamení, že Francouzi nebudou nebo nemohou

  bojovat. Teď to všechno mělo začít znovu a po

  letech čekání se konečně Vůdce ve své nekonečné

  moudrosti nadobro vypořádá s rudými, jak to vždy

  sliboval………………………………………………..

 • Autor: Kessler, Leo
  Překladatel: Lusk, Jan
  Název: Operace Hess
  Původní název: The Hess Assault
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-413-4
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 264
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 29.6.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.