Autoři

Série

 • Krásná Fedora se po smrti své matky ocitá v tíživé situaci. Její rodina nemá peníze na údržbu rozlehlého zámku, v němž žije – ve skutečnosti totiž nemá dost peněz ani na jídlo. Když její otec z podvýživy uléhá na lůžko, Fedořin bratr odjíždí hledat štěstí do Indie a nechává všechny problémy na dívčiných bedrech. Rodina sice vlastní rozsáhlou sbírku cenných obrazů, považuje ji však za nedotknutelné dědictví, a Fedořin otec je spíše rozhodnut zemřít hlady, než aby prodal jediný obraz. V tom okamžiku přichází nečekané pozvání do Hevershamského zámku, kde by se Fedora se svým otcem měli podílet na restauraci místní sbírky obrazů. Kromě uchvacujících maleb však zámek skrývá mnohá tajemství, děsivé nebezpečí – a také lásku.

 • 1

  1841

  Fedora utírala prach v salonu, když do dveří vstoupil

  Jim. Byl to malý šlachovitý mužík, který už přicházel

  do let a vlasy nad ušima se mu pomaličku barvily

  do šeda. Měl však čestné oči, které jí oddaností připomínaly

  kokršpaněla.

  „Nemá to cenu, slečno Fedoro,“ řekl. „Už nám nedá

  žádný jídlo, dokud mu nezaplatíme.“

  Fedora si povzdechla.

  Čekala to, jediný obchod ve vesnici byl však kromobyčej

  shovívavý k jejich dluhu, který rostl a rostl, až ji

  zahanbovalo požádat byť jen o skývu chleba.

  „Budeme muset něco prodat,“ řekla, jako by mluvila

  více k sobě než k Jimovi.

  „Můžu vzít jeden z těch vobrázků do Londýna, slečno

  Fedoro.“

  „Oba víme, že nemáme právo je prodat,“ odvětila

  Fedora. „Patří siru Philipovi, a co asi řekne, až se vrátí

  domů a zjistí, že zmizely?“

  „Řek bych, že mu na vobrázcích nebude za mák záležet,

  když budete vy a pán v hrobě,“ poznamenal Jim

  s nevyvratitelnou logikou.

  Fedora si znovu povzdechla. Odhodlaně bojovala

  proti prodeji posledních cenností, které v domě zbyly,

  zatímco její bratr odjel na východ, aby se tam pokusil

  získat jmění.

  Vždycky jí připadalo, že rozloučit se s obrazy, jež

  po mnoho století sbíraly generace Colwynů, je jako

  zradit vlastní krev. Sbírka na Mountsorrelu byla věhlasná

  a byla by přitáhla daleko víc pozornosti, kdyby

  tam někdy přijímali hosty – což si ovšem nemohli

  dovolit. Bylo obtížné porozumět tomu, jak její otec

  dokázal po tak dlouhou dobu udržovat obrovské sídlo,

  které se dědilo z otce na syna už od dob královny

  Alžběty.

  Zdědil pěknou řádku dluhů, které ho tížily jako

  mlýnský kámen, a zdálo se, že přejdou i na jeho jediného

  syna. Vlastník Mountsorrelu byl na své dědictví nevýslovně

  pyšný a byl by žil na svém panství, i kdyby to

  nebylo nic jiného než díra v zemi. Proto obýval se svou

  dcerou pouze několik pokojů z obrovského domu, zatímco

  v ostatních se propadal strop, krysy se prohryzávaly

  táflováním, netěsnícími okny dovnitř zatékalo

  a díry ve střeše se rok od roku zvětšovaly.

  V pokojích, které obývali, ležely prošoupané koberce,

  záclony tam připomínaly hadry a křesla byla v tak

  mizerném stavu, že sedět v nich nebylo ani trochu pohodlné.

  Na stěnách však visely obrazy, které měly hodnotu

  celého jmění. Byly samozřejmě součástí Philipova

  dědictví a po něm je měli získat jeho synové a vnuci

  a další generace, které po nich přijdou.

  Pokud existovali nějací správci majetku, kteří se měli

  starat o to, aby se obrazy zachovaly nedotčené, Fedora

  o nich nikdy neslyšela a měla dojem, že jestli vůbec

  kdy žili, musí již být dávno po smrti. Nebylo však třeba

  žádných správců ani kurátorů, aby uchovávali to, co

  Colwynovi považovali za největší bohatství, za něž

  Pokládali životy a byli ochotni tak učinit i v budoucnu.

  Když si prohlížela zdi, napadlo ji, že je úžasné vidět

  obrazy, po nichž touží každé muzeum. Jeden z nich, od

  Holbeina, byl dokladem malířova ďábelsky pronikavého

  vhledu do lidské povahy. Barvy, které byly součástí

  jeho unikátního stylu, pozoruhodně ladily s těmi, které

  používal Hogarth, jehož malba visela hned vedle. Protože

  jí bylo jasné, že se ani s jedním z nich nedokáže

  rozloučit, Fedora se zahleděla na nádherný obraz od

  Fragonarda, na němž se, jak jí řekl otec, snoubil realismus

  a abstrakce v dokonale přesné rovnováze. Právě

  před touto malbou stával Alexander Colwyn dlouhé

  hodiny a Fedora věděla, že ať už prodá cokoli, o tento

  obraz ho připravit nesmí.

  A tak se místo toho zahleděla na malbu od Raeburna.

  Byla nápadná svými energickými konturami, jasnými

  barvami, a jak jí často opakoval otec, svým pochopením

  charakteru.

  „Jaký umělec!“ zvolal před pouhým týdnem. „A ani

  nepotřeboval skici, maloval rovnou na plátno!“

  Když se Fedora otočila od Raeburna k obrazu od

  van Dycka, v jejích velkých očích se objevila beznaděj.

  Byl na něm jeho nenapodobitelným stylem zpodobněn

  majitel Mountsorrelu se zámkem v pozadí;

  s kloboukem na hlavě a hůlkou v ruce, jako by se právě

  chystal na procházku v zahradách, aby zkontroloval

  své panství. Fedora si v tu chvíli uvědomila, že ať už

  se bude muset zbavit čehokoli, rodinné portréty musí

  zůstat nedotčeny, a znovu poznamenala, spíše k sobě

  než k Jimovi, který stál vedle ní: „Nesmíme se dotknout

  ničeho v tomto pokoji.“

  „Vedle je jich hromada opřená o zeď.“

  Fedora vykřikla. „Na těch papa právě pracuje. Hned

  by zjistil, kdyby jeden z nich zmizel.“

  Kdyby do domu vstoupil cizinec, okamžitě by ho

  upoutalo, že v takové ruině jsou na stěnách obrazy,

  které září jasem vyleštěného drahokamu. Alexander

  Colwyn přišel ke svému chudému dědictví jako poměrně

  mladý muž a rozhodl se, že s obrazy musí něco

  udělat. Přestože jeho otec i dědeček byli na malby

  velmi hrdí, nijak se o ně nestarali, a tak se některé vyboulily

  z rámu, z jiných se odlupovala barva a všechny

  věkem ztmavly, takže přišly o své původní barvy

  a krásu.

  Když byl Alexander Colwyn v Oxfordu, spřátelil se

  s mužem, jenž vedle úctyhodného titulu zdědil i velký

  dům a velkolepou sbírku obrazů. Součástí dědictví byl

  i dostatek peněz, aby se mohl o své poklady starat, jak

  si zasloužily. Alexander Colwyn s ním strávil nějaký

  čas, a tak se dozvěděl, kdo je nejlepší restaurátor v kraji,

  kdo dokáže oživit obrazy tak, aby vypadaly, jako

  když opouštěly ateliér původního malíře. Když zjistil,

  kdo to je, nejenom že se za ním vypravil do Londýna,

  ale také ho přesvědčil, aby z něj učinil svého žáka a naučil

  jej dovednostem, které dokonale zvládalo jen nemnoho

  mistrů.

  Když se pak navrátil domů, začal pracovat se svými

  vlastními obrazy, až je jeden po druhém zrenovoval do

  původního stavu. To, co začalo jako nutnost, se pro něj

  posléze stalo radostí a zábavou, která však daleko přesáhla

  obyčejnou zálibu – ve skutečnosti, jak si z něj Fedora

  často utahovala, se z ní stala téměř profesionální

  vášeň. Mnoho přátel Alexandera prosilo o pomoc se

  svými vlastními obrazy a on je velice rád vyslyšel. Protože

  byl za svou práci odměněn slovy díků, nikoli však

  penězi, které by ho ani nenapadlo přijmout, Fedora

  s hořkostí uvažovala o tom, že kvůli nákupu materiálu

  nutného k restaurování maleb boháčů se oni sami budou

  muset obejít bez jídla. V posledním roce však Ale-

  xanderovi nebylo dobře, a tak byl nucen odmítat práci

  svým přátelům i známým. Protože však předal své znalosti

  Fedoře a žádal ji často o pomoc, dívka někdy uvažovala

  o tom, jestli by neměla odpovědět na žádosti

  o restauraci děl s tím, že by si zároveň řekla i o peníze.

  Věděla ale, že jejího otce by něco takového zděsilo

  a rozčílilo, neboť by to považoval za ponižující, a tak se

  mu ani neodvážila něco podobného navrhnout. Teď

  však už nemohli dál, a pokud se jim nepodaří najít nějakou

  cestu, jak získat peníze, její otec zemře. Fedoře

  bylo jasné, že za jeho stav nemohla pouze podivná nemoc,

  ale také skutečnost, že byl podvyživený, nemohla

  si však dovolit mu opatřit jídlo, které doktor považoval

  za nezbytné.

  Když byl ještě doma Philip, lovil na panství králíky

  a kachny, které se usídlily na potůčku protínajícím starobylý

  park a vlévajícím se do jezera, jež kdysi bývalo

  nádherné. Teď však bylo zanedbané a zarostlé řasami,

  kosatci a lekníny, které se rozmnožily natolik, že téměř

  pokrývaly celou hladinu. Philip tu nebyl a Jim to s puškou

  příliš neuměl – a navíc si stejně nemohli dovolit

  náboje. Chovali slepice, takže mívali vejce, ale když

  snědli ty, které už pro stáří nesnášely, bylo obtížné je

  nahradit. A zelenina, o kterou Jim ve volných chvílích

  pečoval, nemohla zasytit muže, jemuž doktor předepsal

  maso a další výživné potraviny.

  „Podívám se nahoru, Jime,“ řekla Fedora. „V mém

  pokoji je Fra Filippo Lippi, na nějž si možná otec nevzpomene.“

  Věděla však, že ztratit nádhernou malbu

  madony hluboce uctívající své dítě bude jako ztratit

  část sebe sama. Fedora tolikrát obdivovala citlivost

  Lippiho práce, jeho smysl pro barvu a mystiku a duchovnost

  rozjímání, které obraz zpodobňoval, že se stala

  doslova součástí její mysli.

  Pak už zbývala jediná možnost, jediná malba, která

  byla výhradně její – a to z velice osobních důvodů.

  V ložnici, do které se přestěhovala po smrti své matky,

  visel van Dyckův Odpočinek na cestě do Egypta.

  Její otec často říkával, že mu madona držící si u prsu

  své dítě připomíná dívku, kterou pojal za manželku,

  a její matka tuto lichotku přijímala, neboť ona podobnost

  byla nepopiratelná.

  Když Fedora vyrostla, říkávala jí: „Možná že je

  mi podobná, má drahá, ale také by to mohl být tvůj

  portrét.“

  Fedoru ta myšlenka nadchla natolik, že si obraz prohlížela,

  až měla pocit, že pokud tam podobnost nebyla

  předtím, teď už se madonina tvář vtiskla do její. I ona

  měla měkké tmavé vlasy, které jí rámovaly drobný

  oválný obličej, rovný nosík a velké nevinné oči. Když

  pak pohlédla do zrcadla, neviděla pouze sebe, ale také

  madonu.

  Jak bych ho mohla prodat? ptala se nyní.

  Protože ji myšlenka na ztrátu něčeho tak nádherného

  ostře zabolela, zamířila k oknu a zahleděla se

  ven na huňaté keře, které se bez péče zahradníků rozrostly

  v hotovou džungli, nádhernou, divokou a primitivní.

  „To je k ničemu, slečno,“ řekl jí Jim za zády. „Budem

  muset něco podniknout, to je jasný.“

  „Vím, Jime, a je mi stydno z toho, že trpíš s námi.

  Nemám tušení, co bychom si bez tebe počali.“ Při těch

  slovech si uvědomila, že Jim nedostal zaplaceno už

  nejméně rok, a pokud trpí hlady ona, on na tom nebude

  o nic lépe. Oba jedli co nejméně, aby její otec mohl dostávat

  větší porce, díky nimž alespoň zůstáv al naživu……………..

 • Autor: Cartland, Barbara
  Překladatel: Volná, Kristina
  Název: Obraz lásky
  Původní název: A Portrait of Love
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-394-6
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 160
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 11.5.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.