Autoři

Série

Nebojácná nevěsta
(Série - Černá kobra - 3)

od
Laurens, Stephanie
 • Třetí díl cyklu dobrodružných historických románů Černá kobra představí příběh dalšího ze čtveřice neohrožených hrdinů, kteří nasazují své síly, schopnosti i život do služeb spravedlnosti. Statečný major Logan Monteith musí čelit nejen bojovníkům kultu Černé kobry, ale i nástrahám přírody. Překoná ztrátu paměti, která ho postihne po ztroskotání lodi, a splní svou misi – dopraví do Anglie důležitý dokument? Po setkání se svou statečnou a nezkrotnou zachránkyní navíc brzy ztratí hlavu a v sázce se ocitne i jeho srdce! Důmyslný plán na chycení krutého a nevyzpytatelného zločince je v plném proudu a smyčka se pomalu zatahuje. Dopadnout zákeřného nepřítele je však tím těžší, že dosud nikdo nezná jeho pravou totožnost.

 • První kapitola

  10. prosince 1822

  Jedna hodina ráno

   

  Paluba Heloise Leger, kanál La Manche

  Ani peklo neumí řádit tak zuřivě jako zkázonosné

  bouře, které v zimě často sužují kanál La

  Manche. Za divokého běsnění vichřice kolem lodi

  uskočil major Logan Monteith před čepelí, jíž se rozmáchl

  zabiják kultu Černé kobry. Šavlí odrazil úder

  druhého vraha a pomocí dýky, kterou svíral v levé

  pěsti, zastavil neodbytný nůž prvního útočníka. Měl

  nepříjemný pocit, že velmi brzy odhalí tajemství posmrtného

  života.

  Vichr skučel, vlny dorážely. Voda se v syčivém přívalu

  valila po palubě.

  Noc byla temnější než záhrobí, provazy deště se

  valily jako oslepující závoj. Logan se o krok stáhl

  a vytřel si vodu z očí.

  Zabijáci jako jeden vyrazili a tlačili ho pozpátku na

  příď. Čepele se srážely, ocel řinčela, jiskry létaly jako

  zářivé krůpěje do okolní temnoty. Vtom se paluba naklonila

  – všichni tři bojovníci se zoufale snažili udržet

  rovnováhu.

  Jejich loď, portugalské obchodní plavidlo, mířící do

  Portsmouthu, se řítila do záhuby. Logan se přidal k její

  posádce před pěti dny, když dorazil do Lisabonu a zjistil,

  že se město hemží kultisty. Loď, týraná bičujícími

  vlnami a zmítaná rozbouřeným mořem, se zahoupala

  a stočila se, a když se paluba vyrovnala, nedokázala se

  už udržet po větru. Logan netušil, jestli se zlomila

  ploutev kormidla, nebo zda kapitán opustil můstek.

  Neměl čas mžourat skrz deštěm nasáklou tmu.

  Instinkt i zkušenost mu velely nespouštět z očí muže

  proti sobě. Původně tam byl i třetí, ale s tím Logan

  zúčtoval při prvním náporu. Tělo už zmizelo, spolkly

  ho nenasytné vlny.

  Logan se rozmáchl šavlí a zaútočil, ale okamžitě

  musel blokovat ránu a bránit se, ustoupit o další krok

  k zužující se přídi. To ho ještě víc omezilo v pohybu,

  připravilo o možnosti. Ale vlastně na tom ani nezáleželo;

  čelil dvěma zabijákům v prudkém ledovém lijáku,

  do rukou, svírajících dýku a šavli, ho chytala křeč,

  boty s koženou podrážkou mu ujížděly a klouzaly

  – protivníci byli bosí, i v tom měli výhodu –, do žádného

  pořádného útoku se pustit nemohl.

  Nepřežije to.

  Uvědomil si to, zatímco pokryl a odrazil další divoký

  výpad. Hned ale nastoupila vrozená tvrdohlavost.

  Víc než deset let byl důstojníkem kavalerie, bojoval

  ve válkách po půlce světa, nejednou prošel pravým

  peklem a přežil.

  Už mnohokrát čelil zabijákům a žije dál.

  Zázraky se dějí.

  To si opakoval, zatímco se zaťatými zuby natočil šavli

  a zablokoval ránu, která mu mířila na hlavu – a nohy

  pod ním uklouzly, svezl se pozadu na zábradlí.

  Dřevěné pouzdro, které měl upevněno na zádech,

  ho udeřilo do páteře.

  Koutkem oka zahlédl, jak se v tmavém obličeji zaleskly

  bílé zuby. Druhý zabiják se krutě ušklíbl, bleskurychle

  se otočil a sekl. Logan sykl, čepel mu projela

  po levém boku, prořízla kabát a košili, zaťala se do

  masa až na kost a stočila se přes břicho, aby ho vykuchala.

  Instinktivně se přitiskl k zábradlí; čepel se zařízla,

  ale ne hluboko.

  Ne že by ho to zachránilo.

  Zablesklo se, temnou oblohu prořízla rozeklaná,

  klikatá čára oslnivě bílého světla. Logan v tom krátkém

  okamžiku zahlédl oba zabijáky, jak se s fanatickým

  leskem v tmavých očích, s triumfálním výrazem

  ve tvářích chystají skočit a skoncovat s ním.

  Krvácel, a ošklivě.

  Viděl smrt, cítil ji – cítil chuť popela, ledové prsty

  mu pronikaly tělem a šmátraly mu po duši.

  Naposledy zalapal po dechu a obrnil se. Vzhledem

  k jeho misi, k tomu, co za posledních několik let dokázal,

  by měl svatý Petr přinejmenším zvážit, že ho

  pustí do nebe.

  Ze rtů mu vyrazila dávno zapomenutá modlitba.

  Zabijáci skočili.

  Prásk!!

  Náraz – náhlý, ostrý, osudný náraz – vrhl jeho i zabijáky

  přes palubu. Pád do rozbouřených hlubin, do

  víru běsnícího moře je rozdělil.

  Jak se tak Logan zmítal v ledové temné vodě, nastoupil

  spásný instinkt. Zklidnil se a vyrazil vzhůru.

  V levé pěsti pořád svíral dýku, šavli pustil, ale měl ji

  za šňůru upevněnou k pasu – cítil, jak ho čepel konejšivě

  plácla po noze.

  Byl dobrý plavec. Zabijáci skoro jistě ne; byl by zázrak,

  kdyby vůbec uměli plavat. Pustil je z hlavy, měl

  na starost důležitější věci. Vyrazil na hladinu a z pl-

  ných plic se nadechl. Zatřepal hlavou a mžoural skrz

  vodu, která mu tížila víčka.

  Bouře vrcholila, moře se vzpínalo. Neviděl za nejbližší

  rostoucí vlnu, vítr vztekle bičoval a útočil, kvílel

  hůř než tisíc sýčků, ohlašujících smrt.

  Když přišla bouřka, plula loď po volném moři uprostřed

  Kanálu, ale Logan netušil, jak daleko je vichřice

  zanesla, neměl představu o směru. Netušil, jestli je země

  blízko, nebo…

  Když padl do vody, krvácel. Jak dlouho vydrží v tom

  kotli ledových vln, jak brzy ho opustí zbytky vyčerpaných

  sil…

  Ruka na něco narazila. Dřevo, prkno. Ne, ještě líp,

  celý kus bednění. Logan ho zoufale popadl, zarputile

  se držel, zatímco se ho hned příští vlna pokusila

  spláchnout. Pak se se zaťatými zuby vytáhl nahoru na

  to provizorní plavidlo.

  Chlad ho ochromoval, ale rána v boku vysílala palčivou

  bolest do celého těla.

  Dlouho jen tak ležel na břiše na prknech a lapal po

  dechu, pak sebral ubývající síly, obrnil se a vlekl se

  kousek po kousku dál, až mohl zaklesnout pravou ruku

  přes roztřepený přední okraj. Nohy mu pořád visely

  do vody, ale tělo měl podepřeno až po kolena; bylo

  to nejlepší, co mohl udělat.

  Vlny se vzpínaly. Jeho nouzové plavidlo sebou házelo,

  ale drželo se na nich.

  Pod řevem bouře bylo slyšet údery vln. S tváří na

  vlhkém dřevě poslouchal, soustředil se a ujistil se, že

  vlny narážejí do něčeho poblíž.

  Loď je vpravo, pomyslel si. Houpala se v té neproniknutelné

  temnotě, rozpadala se a potápěla. Vzhledem

  k tomu, jak prudce z ní i se zabijáky vylétl, musel

  náraz zasáhnout střed trupu. Vybičoval se, sebral

  selhávající sílu, zvedl hlavu, pátral a viděl trosky, ale

  žádná těla – nikoho dalšího, kdo by přežil –, ale tak

  daleko na přídi byl jenom on a ti zabijáci.

  Blesk znovu udeřil a ukázal mu holé stěžně lodi,

  rýsující se na inkoustově temné obloze.

  Současně zaburácel hrom, a sotva utichl, uslyšel

  Logan nějaký zvuk, sání, vír vody. Poznal tu zlou

  předzvěst a zahleděl se na loď.

  Na naklánějící se loď, která se chystala převrhnout.

  Ze tmy se snesl kymácející se stěžeň… neměl ani

  čas zaklít, když na něj žuchl jeho vršek a všechno

  zčernalo…

  „Linnet! Linnet! Pojď sem rychle! Pojď se podívat!“

  Linnet Trevissionová vzhlédla od starých kamenných

  dlaždic stezky, která vedla ze stáje ke kuchyňským

  dveřím. Byla právě na cestě k zeleninové zahrádce.

  Přímo před ní se bezpečně a poklidně tyčil její

  mohutný dům zvaný Mon Coeur, uložený v ochranné

  náruči jilmů a jedlí, ohnutých a pokroucených do bizarních

  tvarů nepřetržitými vichry od moře.

  Po bouři, která řádila půlku noci, však už vítr polevil,

  jen zdrženlivě koketoval a zimní slunce vysílalo

  medovou zář na bledé kameny jejího domu.

  „Linnet! Linnet!

  Usmála se, když se u boku domu objevil Chester,

  jeden z jejích svěřenců – světlovlasý, teprve sedmiletý

  uličník –, a řítil se k zadním dveřím. „Chestere! Tady

  jsem.“

  Chlapec vzhlédl a zabočil na stezku ke stáji.

  „Musíš tam jít!“ Prudce se zarazil, popadl ji za ruku

  a táhl. „Je tam vrak!“ Obličej mu zářil, hlas se třásl

  vzrušením a napětím. Vzhlédl jí do očí. „Jsou tam

  mrtví! A Will říká, že jeden muž žije! Musíš tam!“

  Linnet přešel úsměv. „Ano, jistě.“ Podkasala si

  sukně, zalitovala, že si dnes nevzala kalhoty, a rychle

  se vydala k zadním dveřím. V duchu si probírala nezbytné

  úkoly, které prováděla už tolikrát.

  V jihozápadním cípu ostrova Guernsey patřila setkání

  se ztroskotanými plavidly nevyhnutelně k životu.

  Chester klusal vedle ní, svíral jí ruku až moc napjatě,

  chápala to, jeho táta se koneckonců před třemi lety

  ztratil na moři. Když se blížili kuchyňským dveřím,

  otevřely se a objevila se v nich Muriel, Linnetina teta.

  „Slyšela jsem dobře? Vrak?“

  Linnet přikývla. „Will poslal Chestera, mají nejmíň

  jednoho živého. Já jdu přímo tam – seženeš Edgara

  a ostatní? Řekni jim, aby přinesli stará vrátka a balík

  obvazů a dlah.“

  „Ano, jistě. Ale kam?“ …………………………………..

 • Autor: Laurens, Stephanie
  Překladatel: Chodilová, Dana
  Série: Černá kobra
  Pořadí v sérii: 3.
  Název: Nebojácná nevěsta
  Původní název: The Brazen Bride
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-488-2
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 440
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 30.11.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.