Autoři

Série

Moje drahá Caroline

od
Ashworth, Adele
 • Copak může lady Caroline neuposlechnout otcova rozhodnutí, že se musí provdat? I když její sny a plány jsou úplně jiné, najednou stojí před oltářem s mužem, kterého vůbec nezná… Protože ví, že ani hrabě z Weymerthu o žádnou manželku nestojí, rozhodne se, že požádá o anulování sňatku a svůj sen o studiu si splní. A to i přesto, že je to pro ženu v jejím postavení velmi riskantní… Manželství s Brentem Ravenscroftem, hrabětem z Weymetrhu, však není takové, jak si představovala. Její atraktivní manžel jí ponechává volnost, v kterou ani v duchu nedoufala. Caroline se nejprve snaží odolávat jeho přitažlivosti, jeho náklonnosti… a hlavně jeho dotekům, ale je překvapena, když si uvědomí, že jeho lásku sama začíná opětovat. Stojí před těžkým rozhodnutím: Má si splnit svůj dávný sen? Nebo se má nechat vést svým srdcem a strávit život se svým pozoruhodným a milujícím manželem?

 • KAPITOLA

  PRVNÍ

   

  Anglie, 1815

  Caroline Graysonová se opatrně, aby se vyhnula trnům,

  dotkla růžového keře a ustřihla stonek, na jehož

  konci se právě rozvíjelo malé poupě. Jemně ho vzala

  mezi prsty, prohlížela si ho a zkoumala okem zkušeného

  botanika, pomalu otáčela stonkem v ruce, studovala

  strukturu poupěte, jeho delikátní krásu.

  Byla to nejskvostnější a nejrozkošnější růže, jakou

  kdy vypěstovala. Bude chvíli trvat, než najdu jméno,

  které by bylo dostatečně důstojné a vhodné pro takovou

  nádheru, pomyslela si. Tak dokonalá růže si opravdu

  zaslouží něco naprosto výjimečného.

  Náhlé zašustění těžké taftové sukně ji přinutilo, aby

  se obrátila. Po kamenné cestičce se k ní rychle blížila

  nejmladší sestra Stephanie. Zářivé paprsky ranního

  slunce probleskovaly záplavou jejích blonďatých vlasů

  a zvýrazňovaly modř hedvábných šatů, které byly jasnější

  než letní obloha.

  „Pojď sem, Stephanie, a podívej se na tohle,“ zavolala

  na ni spokojeně se usmívajíc. Pozornost už opět

  zaměřila na poupě.

  „Caroline,“ vydechla Stephanie a sotva popadala

  dech, jak pospíchala. „To bys nikdy neuhádla –“

  „Jen pomalu,“ napomenula ji Caroline, když ji sestra

  chytila za rukáv.

  Stephanie se dvakrát zhluboka nadechla a odsunula

  si pramínek vlasů z tváře, zrůžovělé chladným ranním

  vzduchem. Oči jí zářily vzrušením nad novinkou, kterou

  Caroline přišla oznámit.

  „Hrabě zWeymerthu –“ lapala po dechu, „– je u nás.

  A otec chce, aby ses s ním setkala.“

  Caroline, jako by ji neslyšela, se stále kochala pohledem

  na tu skvostnou nádheru, kterou držela mezi ukazováčkem

  a palcem. „Líbí se ti?“

  Stephanie se konečně podívala na růži a vykřikla radostí.

  „Ach, bože, ta je ale nádherná! Dva odstíny nachové.“

  Caroline se hrdě usmála a vložila růži do Stephaniiných

  natažených rukou. „Ano, máš pravdu, levandulová

  přecházející do nachové. A teď mi pověz, cos mi

  chtěla. Kdopak je tady?“

  Stephanii zářily oči radostí. „Hrabě z Weymerthu,“

  zopakovala pomalu.

  Caroline se na ni podívala bez zájmu a Stephanie

  podrážděně vydechla. „Copak opravdu nic nevíš, Caroline?

  Brent Ravenscroft, hrabě z Weymerthu. Ve

  společnosti se o něm už dlouho mluví. Myslím, že jde

  o nějaký skandál v rodině, ale nic takového, co by pošramotilo

  jeho pověst. Jeden čas se ucházel o Pauline

  Sinclairovou – víš, tu z větve Harperů. Ona ho potom

  kopla do zadku –“

  „Stephanie!“

  „– a všichni se dohadovali, jestli je tak lakomý, hloupý,

  nebo ošklivý a proč ho vlastně Pauline nechtěla.“

  Stephanie ztišila hlas a rošťácky se na Caroline ušklíbla.

  „Ale já ho teď tajně pozorovala. A musím říct, že

  vůbec není ošklivý.“

  Caroline se usmála, položila nůžky na zem a otřela si

  rukávem orosené čelo. Ačkoliv bylo Stephanii už sedmnáct,

  v mnoha ohledech to byla stále velmi naivní dívka,

  zejména pokud šlo o muže. Když se jí nějaký líbil, nemyslela

  na nic jiného. A zdálo se, že zrovna teď považuje

  hraběte zWeymerthu za naprosto neodolatelného.

  „Myslím, že by ses o něj neměla tak zajímat, Steph,“

  plísnila ji Caroline, vzala si z jejích rukou levandulovou

  růži a vydala se po kamenné pěšince k domu. „Jsi

  přece zasnoubená, jestli si vzpomínáš.“

  Stephanie šla vedle ní. „Já ho nechci pro sebe, Caroline.

  Myslím, že je tu kvůli tobě.“

  „To je nesmysl,“ zasmála se Caroline.

  Stephanie si tiše povzdechla. „Na světě jsou i jiné

  věci než jen rostliny a… sir Alfred Markham –“

  Albert Markham,“ opravila ji Caroline.

  Stephanie se odmlčela, dokud se nepřiblížily k domu.

  Pak rozhodně pronesla: „Stejně si myslím, že otec

  tě chce za hraběte zWeymerthu provdat.“

  Aniž by se Caroline zastavila, otevřela dveře do kuchyně,

  položila růži na stůl a šla si umýt ruce. Pomyšlení

  na to, že by se za někoho provdala, bylo tak neuvěřitelné,

  že nemělo smysl o tom ani hovořit. „Nechápu,

  kam chodíš na takové nesmysly –“

  „Slyšela jsem to přímo od otce,“ vpadla jí do řeči

  Stephanie. „Slyšela jsem, jak říká, že mu ty věci prodá,

  jen když si tě vezme.“

  Caroline si vzala z háčku ručník, hloubavě se na

  sestru zadívala a všimla si, jak jí v koutcích úst pohrává

  úsměv a světle modré oči jí šibalsky září. To ji trochu

  zneklidnilo, protože Stephanie byla jedinou živou duší,

  která věděla o jejích plánech opustit Anglii a jít studovat

  botaniku do Ameriky. A mockrát ji zapřísahala, aby

  neodcházela tak daleko od domova.

  Caroline si odhrnula loknu z čela. „Promluvím si

  s ním.“

  „Být tebou bych se nejdřív vykoupala,“ podotkla poťouchle

  Stephanie.

  Nevšímajíc si této poznámky, popadla Caroline růži

  a vydala se směrem k otcově pracovně. Odvážně přistoupila

  ke dveřím, než však stihla zaklepat, zaslechla zevnitř

  nervózní mužské hlasy. Nedbajíc svého postavení, instinktivně

  se přitiskla ke dveřím, aby se zaposlouchala do

  hádky mezi dvěma sebevědomými muži uvnitř pracovny.

  „Zaplatím vám všechno, co chcete, ale odmítám se

  oženit jen kvůli tomu, abych dostal zpátky to, co mi po

  právu patří,“ zaslechla cizincův hluboký chraplavý

  hlas. „Můj majetek byl prodán nečestně a pravděpodobně

  i protiprávně.“

  „Všechno jsem koupil naprosto zákonně, Weymerthe,

  a můžu to doložit.“

  Hlasy se ztišily a Caroline nerozuměla, o čem se baví.

  Za chvíli se zase ozvaly mnohem hlasitěji a naléhavěji,

  jak se muž snažil otci něco vysvětlit.

  „Tohle sice s vámi nemá nic společného, Sytheforde,

  ale říkám vám, že až se jednou rozhodnu, že se ožením,

  bude to s dívkou, kterou si sám vyberu. A vaše dcera,

  kterou jsem v životě neviděl, to nebude.“

  „Caroline vám dá bystrého a statného syna –“

  „To sem netahejte!“

  „Muž vašeho postavení –“

  „Poslouchejte mě dobře,“ slyšela, jak se hrabě ohradil

  nebezpečně tichým hlasem. „Nechci si vzít vaši dceru.

  Je mi zatraceně jedno, kolika dalším váženým šlechticům

  jste nabízel její ruku. Nezajímá mě, jestli je tím nejúžasnějším

  stvořením v celé Anglii, jestli má vlasy barvy

  slunečních paprsků a oči jako dva ametysty. Zajímá

  mě jenom můj majetek, a dobrý bože, věřím, že mi ho

  čestně vrátíte. Víc vám k tomu neřeknu.“

  Nastalo dlouhé tíživé ticho. A pak uslyšela, jak otcův

  hluboký hlas prořízl vzduch: „Možná byste se měl

  podívat na tohle.“

  Po chvilce hrabě vykřikl. „Proboha!“ Jeho pěst tvrdě

  dopadla na desku stolu.

  Otec samolibě pokračoval: „To je podepsaná kupní

  smlouva. Přijdete-li v pondělí, budou už pryč.“

  „To nemůžete udělat –“

  „Můžu, pokud si nevezmete moji dceru.“

  Pak… nic. V místnosti nastalo dlouhé ticho.

  Caroline slyšela, jak jí buší srdce. Na několik vteřin

  nemohla popadnout ani dech, jak ji otcova slova udeřila

  do tváře, jako by na ni spadl kámen.

  To se přece nesmí stát. Mám své plány, své sny,

  své… Myslela si, že jí otec rozumí.

  Vyděšená a zmatená svěsila ramena a pomalu se

  šourala halou do salonu. Okny dovnitř pronikaly sluneční

  paprsky a ve spoře zařízeném pokoji navozovaly

  uvolněnou atmosféru. Caroline však bojovala s úplně

  jinými pocity – s panickým strachem, který v ní rozhovor,

  jejž právě vyslechla, vyvolával. Ztěžka usedla na

  žluté sofa a prázdným pohledem zírala do vyhaslého

  krbu, nutíc se alespoň trochu se nadechnout.

  Byla v šoku. Rozzlobená. A vyděšená. Polkla, aby

  potlačila slzy, které se jí hrnuly do očí. Kdyby nic jiného,

  potřebovala si udržet chladný rozum, až jí otec přijde

  oznámit, že jí vybral manžela.

  Jen ta myšlenka ji roztřásla odporem. V hloubi duše

  Caroline věděla, že otcova láska k ní je hluboká, ale

  bylo jí také jasné, že ze všech pěti dcer, které zplodil,

  byla ona jediná pro něj zklamáním.

  Byla prostředním dítětem a od ostatních se velmi

  odlišovala. Všechny sestry byly obdarovány vysokou

  štíhlou postavou, blond vlasy, světle modrýma očima

  – tak podobnýma matčiným – a krásnými tvářičkami.

  A všechny už byly zadané – dokonce i nejmladší Stephanie

  byla zasnoubená s vikomtem Jamesonem. Caroline

  musela uznat, že otec na ně může být právem

  hrdý, protože všechny vystupovaly jako dobře vycho-

  vané dámy, které se umějí pohybovat ve vybrané společnosti.

  Caroline se však spíš podobala otci – byla malé postavy,

  s tmavě hnědými vlasy a hnědýma očima. Prostá

  a nevýrazná, jak slyšela kdysi někoho říkat. Postupem

  času jí to vadilo čím dál tím méně a smířila se s osudem.

  Uvědomila si totiž, co je v jejím životě opravdu

  důležité.

  Byla chytrá, vynikala zejména v matematice a botanice.

  Ve čtyřech letech už uměla počítat, zpaměti zvládala

  malou násobilku a svými znalostmi překvapovala

  každého, kdo ji znal. Zvlášť protože byla dívka. Ženy

  se přece vůbec o matematiku nezajímají, tak jí to

  spousta lidí tvrdila.

  Caroline však měla takové znalosti, aniž by se nějak

  výrazně víc učila. V devíti letech znala nejen

  čísla, ale i každičkou rostlinku v matčině zahradě

  a věděla, jak ji pěstovat. Strávila hodiny a hodiny důsledným

  a podrobným pozorováním jejich růstu, barevných

  variací a velikostí, takže ve dvanácti letech

  už se vyrovnala i zkušeným zahradníkům. Většina

  známých ji však považovala za nejpodivnější dívku

  v Anglii.

  Ve dvanácti jí však bylo jedno, co si o ní ostatní

  myslí. Rodiče i sestry ji milovali, i když ji vůbec nechápali

  a nerozuměli jí. Dokonce ani otec nestačil na

  její výpočty a znalosti. Ze všeho nejvíc ji však rozčilovalo,

  že se nenarodila jako chlapec. Protože pak by ji

  obdivovali, podivovali by se nad jejím talentem a určitě

  by mohla studovat na těch nejprestižnějších univerzitách

  u nejvěhlasnějších profesorů. Jako dívka však byla

  považována za podivínku a držena v rodném domě

  v ústraní, dokud otec, Charles Grayson, pátý baron ze

  Sythefordu, s ní něco „neudělá“. Což byl evidentně

  problém, protože Caroline už bylo šestadvacet let a stále

  byla svobodná………………………….

 • Autor: Ashworth, Adele
  Překladatel: Čejková, Ivana
  Název: Moje drahá Caroline
  Původní název: My Darling Caroline
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-511-7
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 360
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 4.4.2012
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.