Autoři

Série

Manželky a jiné ženy

od
Macháček, Lubomír
 • Tématem šestnácti povídek jsou mezilidské vztahy - milenecké, mezigenerační či společenské. Autor zkoumá proměny těchto pout od jejich vzniku a zrání, až k času rozchodů i návratů. Objevuje motivy tajemství obsažené v jemném předivu lidského bytí tkajícího náš život. V autorově podání není tajemství jen literárním prostředkem, umocněným překvapivou pointou, nýbrž organickou součástí příběhů o věrnosti a zradě, o dobru a zlu, o světlu a tmě, o naději, která nezhasíná, pokud nás životem provází láska.

 • Obsah

  Žena z druhého břehu 9

  Něco je jinak a možná, že všechno 19

  Muž, který dělal lidi 37

  Nevinné flirty 45

  Dobrý den 57

  Ptáci a lidé 69

  Manželky a jiné ženy 81

  Noční rozhovor 101

  Klobouk ze San Franciska 111

  Světlušky 121

  Namaluj ticho 133

  Otevři okno 143

  Houdini, eskamotér 155

  Kudy tekla Chrudimka 163

  Kuřáci cigaret 173

  Co o tobě ještě nevím 185

   

  Žena z druhého břehu

  Dřepěl na břehu Labe, kde se hráz svažovala k řece.

  I když byla původně obložená kameny, za pár let z jejich

  spár vyrůstala křoviska a překrýval ji koberec trávy.

  Leoš si z trávy a větví udělal hnízdo. Často pozoroval

  řeku, kýly vrzajících veslic, racky i tělíčka ryb,

  která jim uvízla v zobácích.

  Hlavně však vyhlížel zlatou rybku. Hodiny neznal,

  vlastně se řídil podle sluníčka, a tak obvykle civěl na

  druhý břeh, na krajinu a na lidi, kteří v ní žili. Věděl,

  kde se co šustne. Skutečné mu splývalo s neskutečným,

  alespoň se nenudil.

  Kromě zimy zde trávil čas, jak se dalo. Teď byla

  velká voda po lijáku, v dohledu ani živáčka. Už už se

  chtěl zvednout, smotat udičku a strčit ji pod hráz,

  když zahlédl v řece ženu, kterou strhával proud. Marně

  s ním zápasila, ne a ne se vydrápat na břeh.

  „Nekoukej a radši mně pomoz!“ zakřičela, když ho

  uviděla.

  „Už jdu,“ řekl Leoš, sestoupil k vodě a podal jí ruku.

  Škrábala se vzhůru po hrázi, vysílená a zesláblá…

  Pak se svalila na zem a zhluboka dýchala.

  „Ty se koupeš nahá?“ zeptal se po chvíli.

  Neodpověděla nic, stále ještě chytala dech, jen si

  ostýchavě přikryla klín rukama a otevřela doširoka

  oči, jako by nemohla uvěřit, že žije. Pozorně si ji pro-

  hlížel. Nahou, dobronzova opálenou ženu takhle zblízka

  ještě neviděl, jen malá děvčátka a vlastní mámu.

  Ozvala se až po chvíli.

  „Šmíruješ? Věčně tady vysedáváš a šmíruješ!“

  „Jak to víš?“

  „Všimla jsem si tě. Chodím sem plavat.“

  „Nešmíruju. Čekám na zlatou rybku…“

  „Ušetři si ty kecy.“

  „Proč nemáš plavky?“

  „Abys věděl, plavala jsem tam a zpátky, šaty mám

  někde nahoře, zanesl mě sem proud… a vůbec, zlatý

  rybky plavou jenom nahý,“ poznamenala roztrpčeně

  a hrkla sebou na břicho.

  Vzpamatovávala se jen pomalu, nohama bez citu

  sotva pohnula, těžko by na nich vydržela stát, natož

  utíkat. Ta bezmocnost ji zraňovala.

  „A jak ses proměnila…?“ zíral na ni. Líbila se mu

  její lýtka, záda i ruce. A kůže, ta kůže opálená dobronzova.

  Uvažoval, co si s takovým tělem počít, dokonce

  k ní vztáhl cudně ruku, aby ji pohladil, ale zase

  ji vrátil ostýchavě zpět. „Můžu si na tebe sáhnout?“

  řekl po chvíli a dotkl se její hýždě.

  Naskočila jí na kůži krupička. Teprve teď žena

  zpozorněla, až dosud jeho řečem nevěnovala příliš

  pozornosti, byla ráda, že žije, ale pak natočila k Leošovi

  hlavu a zaznamenala jeho zjitřené, soustředěné

  oči.

  Až nyní si ho mohla prohlédnout důkladněji. Žádný

  výrostek, ale dospělý chlap. Tmavé vlasy měl osekané

  na ježka, na těle mu plandalo hnědé bavlněné

  triko a na bradě vzlínalo řídké chmýří. Nevypadal zákeřně,

  spíš jí připadlo, že se s ním cosi děje.

  „Dej tu ruku pryč!“

  „Zlatá rybka mně splní každý přání,“ zadeklamoval

  a čelo se mu zalilo mřížovím vrásek.

  „Zlatá rybka možná, jenže já ne…“ Měla toho už

  dost. „Kdybys mně radši došel pro šaty. Nehodí se,

  abych tady běhala nahá.“

  „A nemohl bych…?“

  „Nemohl!“

  „Zachránil jsem ti život,“ odvětil vyčítavě a strčil si

  ruku pod tepláky.

  „Nech toho. Kolik ti je?“ vyhrkla. Začala se překotně

  vyptávat, co dělá, jak žije, které má kamarády,

  kam půjde… Mluvit, mluvit, mluvit, letělo jí

  hlavou.

  Byl vzrušený, vykoktal, že mu je dvacet sedm.

  „Jsi sám?“

  „Já mám… ségru. To je taky holka. Ona se o mě stará.“

  „Člověk se musí starat o druhého…“

  Pokusila se mu vysvětlit, že je máma dvou dětí.

  Jeden syn se jmenuje Petr a druhý Pavel. Pavel a Petr,

  rozumíš? Najednou jí ho bylo líto, ale měla dojem,

  že ji vůbec neposlouchá, že už myslí jen na sebe.

  Však se také na ni vzápětí vrhl a převrátil ji na záda.

  „Řekni, že seš zlatá rybka, řekni!“ dorážel a přitom

  se jí zmocňoval, naléhavě a bez zábran. Neměla šanci

  mu uniknout.

  „Jsem zlatá rybka,“ přistoupila na jeho hru. Přiznala

  by v té chvíli snad cokoli.

  Hladinu řeky jako šídlo proťala v té chvíli osmiveslice,

  plula po proudu. Žena ji přes vysokou trávu

  neviděla, jen zaslechla šplouchání vody a lodníkův

  ostrý hlas. Mlaskání vln od kýlu lodi k ní doléhalo už

  zcela zřetelně. Veslice byla na dosah.

  Teď bych měla utéct nebo aspoň zakřičet, mám poslední

  šanci, napadlo ji, ale když se o to pokusila, přiložil

  jí Leoš ruku na krk a stiskl, takže namísto volání

  o pomoc se jí z hrdla vydralo jen zasténání a do toho

  zoufalého zápolení spustila píšťala parníku kotvícího

  kdesi pod jezem.

  „Leoši, ty jeden kanče, už jsi chytil zlatou rybku?

  Mysleli jsme, že seš na chlapečky,“ zaburácel za břehem

  pronikavý kormidelníkův hlas, aniž by tušil, jak

  blízko je pravdě.

  Leoš neodpověděl, rychle zalehl tělo oběti a splynul

  s hradbou trávy. Žena jen tiše zaúpěla.

  Proud byl u břehu přece jen o poznání mírnější, kameny

  řeku zpomalovaly. Leoš už zase nahazoval

  udičku, nechával splávek klouzat po hladině a znovu

  ho vytahoval. Potřeboval se vzpamatovat. Když před

  ním žbluňkl kamínek, ohlédl se a spatřil chlapce.

  Milan sem za ním občas jezdil a pozoroval s ním

  lidi na druhém břehu, teď odhodil kolo a klouzal po

  zadnici k němu dolů. Leoš se přihrbil, jako by čekal

  odněkud ránu, pustil udičku a skryl se za křovisko,

  které svými větvemi čeřilo vodu. Až pak jeho oči zachytily

  šupinaté tělo ryby, co uvízla u břehu, a to ho

  ještě více vyděsilo.

  „Leoši, ty ses pral?“ vyzvídal Milan. Chodil do třetí

  třídy a zajímal se o všechno. Hlavně o Leoše.

  „Jak se to vezme,“ zaskřehotal po chvíli Leoš. Nevěděl,

  co má říct.

  „Proč se schováváš?“ nechápal klučina a oběhl křovisko.

  „Čekáš na zlatou rybku?“

  „Už jsem jednu chytil, ale utekla mně,“ řekl Leoš,

  sáhl pro leklou rybu a mrsknul s ní mrzutě na břeh.

  „Tahle že je ta pravá?“

  „Už jsem ji měl… ale uplavala! Měl jsem se vydat

  za ní.“

  „Ty ale plavat neumíš!“ odvětil posměšně chlapec.

  V Milanových očích zajiskřilo, zaťukal si ukazováčkem

  na čelo a natáhl ruku k rybě.

  „Nesahat!“

  „Zlatá rybko, zlatá rybko…“ šaškoval Milan, přičichl

  k rybě a nasadil tak příšernou grimasu, až se

  Leoš usmál. Pak si nazul naboso tenisky a odcházel.

  Kluk chytil kolo a ploužil se za ním. „Co to je, že seš

  na chlapečky?“ vrtalo mu hlavou.

  „Tys to slyšel? Blbost, nemusíš se bát,“ zafuněl.

  „Já se nebojím. A vezmeš mě s sebou?“

  „Jestli chceš?“

  Leoš na sebe cestou natáhl tričko a zapnul si kalhoty.

  Nohavice se mu lepily na stehna. Milan kolem

  něho kroužil na kole a dorážel.

  „Ty s tou rybkou kecáš, viď? Nemůže ti splnit žádné

  přání, já tu pohádku náhodou znám.“

  „Myslím to vážně. Zlatá rybka je pro život dost důležitá,“

  řekl a pohledem zabrousil k řece.

  Dorazili k boudě, která připomínala kutloch bezdomovců.

  Měla lepenkovou střechu a jedno okno

  zatlučené prkny. Leoš odhodil rybu na lavici, vešel

  dovnitř, a když se za okamžik ukázal, držel v ruce

  ručník a utíral si vlasy.

  „To je opravdu tvoje chata?“ zeptal se Milan. Ptal

  se pokaždé, když tu spolu byli, jako by nevěřil. Boudičku

  obklopovalo několik zaplevelených záhonů, na

  rybízových keřích se červenaly bobule, o kus dál zrály

  i keře pichlavých srstek, ale co to bylo proti té vysněné

  rybě, která mu vrtala stále hlavou. „Chceš, aby

  ti splnila tři přání?“

  „Stačilo by jedno,“ špitl Leoš. Sotva začal šněrovat

  tenisky, spokojenost mu z očí vyprchala.

  „Abys byl normální?“

  „Ségra říká, že jsem normální, že umím všechno,

  jenom něco ne. Kdybych neměl ty papíry… na hlavu.“

  „Ale máš zase dobrý srdce.“

  „To víš, že mám.“………………………………………..

   

   

 • Autor: Macháček, Lubomír
  Název: Manželky a jiné ženy
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-422-6
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 216
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 4.5.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.