Autoři

Série

Everest - Dějiny dobývání Himaláje

od
Sale, Richard
 • Ještě před necelým stoletím byly himálajské vrcholy pro člověka nedosažitelně vzdálené. První pokusy o uskutečnění nebezpečných výstupů v extrémních výškách končily nezdarem, často s katastrofickými následky. Dnes jsou expedice na nejvyšší vrcholy světa na denním pořádku, Everest ydolávají i poměrně nezkušení horolezci a jejich výkony nevzbuzují žádný zájem médií – pokud ovšem jde vše dobře. Autoři v této fascinující studii dramatické historie himálajských výstupů popisují s živými detaily pokusy o dobytí nejvyšších hor a vědecký pokrok, kterým jsou dnešní úspěchy podmíněny. Poskytují vysvětlení vědeckých poznatků týkajících se horolezectví a fyzických i psychických problémů, s nimiž se potýkají ti, kdo se rozhodli prověřit své schopnosti v těch nejnáročnějších a nejkrutějších podmínkách. Ve své knize autoři také rekapitulují himálajské expedice včetně těch nejslavnějších – britské pokusy z 20. let, obzvláště poslední výstup Malloryho a Irvina, intenzivní poválečné úsilí, které vyvrcholilo Hillaryho a Tenzingovým dobytím vrcholu Everestu, i novější historii, zahrnující jak výjimečné úspěchy Reinholda Messnera a Petera Habellera, tak kritiku přibývající komerce a reostoucí bezohlednosti na svazích himálajských velehor.

 • Obsah

  Prolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Kapitola první: První výpravy do velkých výšek . . . . . 17

  Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Základní kameny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Box: Objevení a pojmenování nejvyšší hory světa . . . . . . . . . 22

  Box: Sir George Everest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Box: Kyslík a výška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Box: Alexander Mitchell Kellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Horolezecké vybavení a oblečení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Roky před Everestem: úvahy nad fyziologickými principy . . . 33

  Pokoření osmitisícové hranice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  Poučení z expedice Everest 1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  Everest od roku 1924 do druhé světové války . . . . . . . . . . . . . 46

  Box: Dosáhli Mallory a Irvine vrcholu? . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  Kapitola druhá: Dobytí nejvyšších vrcholů . . . . . . . . . 59

  Box: Omrzliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  Box: Tenzing Norgay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  Box: Kyslíkový přístroj s uzavřeným okruhem

  a výstup na Jižní vrchol Everestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  Box: Ed Hillary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  Zbývající osmitisícové vrcholy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

  Kapitola třetí: Nová generace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  Stříbrná chata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

  Everest v šedesátých a sedmdesátých letech . . . . . . . . . . . . . . 109

  Box: Tom Hornbein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  Box: Vysokohorská nemoc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

  Box: Reinhold Messner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

  Box: Peter Habeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  Box: Duchové větru: halucinace ve velké nadmořské výšce . . 133

  Box: Kosmické paprsky a horolezectví extrémních výšek . . . . 138

  Kapitola čtvrtá: Na strmém svahu . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

  Komerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

  Ambice a schopnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

  Box: Dexamethason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

  Morálka a ambice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

  Box: Šerpové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

  Kapitola pátá: Nová pravidla hry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

  Box: Objevení Malloryho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

  Box: Rychlé výstupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

  Fyziologie nového století . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

  Everest dnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

  Box: Aerobní kapacita a další zajímavá měření . . . . . . . . . . . 195

  Everest a jeho rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

  Box: Hypotermie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

  Budoucnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

  Poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

   

  Prolog

  Dne 20. července 1939 leželi dva muži před stanem, který právě

  postavili, a užívali si záře letního slunce. Bylo tak teplo, že spočívali

  nazí na spacích pytlích. Snad s výjimkou jejich nahoty není tento

  obrázek nijak překvapivý. Ale stan, který ti dva postavili, byl ve

  výšce 7940 metrů, pouhých 671 metrů pod vrcholem K2, druhé

  nejvyšší hory na světě. Ti dva muži byli Fritz Wiessner a Pasang

  Dawa Lama a předchozího dne vystoupili až do výšky 240 metrů

  pod vrcholem.

  Fritz Wiessner se narodil v Drážďanech roku 1900 a v roce 1929

  už jako známý špičkový skálolezec emigroval do Spojených států;

  v pětadvaceti letech uskutečnil v rakouských Tyrolech výstup, který

  byl tehdy považován za nejobtížnější realizovaný alpský pokus své

  doby. Ve Spojených státech rychle předvedl sérii výstupů, která zvýšila

  standard amerického skálolezení. Nebylo tedy žádným překvapením,

  že v roce 1939 dostal pozvání na výpravu do Karákóramu.

  Američané se pokusili na K2 vystoupit už v roce 1938, kdy expedice

  pod vedením Charlese Houstona během pečlivého zkoumání

  hory identifikovala nejslibnější trasu, po hřebeni Abruzzi. Člen týmu

  Bill House zlezl komín, který se ukázal být klíčovým, protože

  otevíral přístup ke svahům v druhé polovině hory, ale ve výšce

  7925 m byla výprava donucena k ústupu.

  Podle původního plánu měl expedici v roce 1938 vést Wiessner,

  kvůli dalším závazkům se však zúčastnit nemohl. A tak když se začal

  plánovat nový pokus pro rok 1939, byl Wiessner logickým kandidátem

  na vůdce expedice. Vybral si silný tým amerických alpinis-

  tů, ale z různých důvodů mnozí odpadli, a tak skupina, které nakonec

  velel, byla nezkušená. Nicméně postupovali dobře a 18. července

  založili tábor IX ve výšce 7940 metrů, pod vrcholovou pyramidou

  K2. Tady Wiessner a Pasang Dawa Lama, nejsilnější ze

  Šerpů v týmu, strávili noc.

  Wiessner pátral v terénu nad táborem po trase k vrcholu. Nabízely

  se dvě možnosti. Jedna cesta odbočovala vpravo do sněhového

  koryta, které vedlo šikmo k vrcholu. Druhou možností bylo zdolat

  skalnatý útes a vydat se po jeho levém okraji, který, jak se zdálo,

  směřoval ke sněhovým polím pod samým vrcholem. Wiessner měl

  obavy z obrovských ledových věží, které visely nad první trasou,

  a jako skálolezec přirozeně tíhl k druhé volbě. A tak 19. července

  oba muži bez podpory kyslíku zamířili ke skalní stěně. Bylo devět

  hodin, vyrazili pozdě – skutečně velice pozdě, podle současných

  měřítek – a led na skále zpomaloval postup mistra skálolezce

  Wiessnera. Ale vytrval, a v šest hodin večer dosáhl místa, odkud viděl,

  že od mírně svažitých sněhových polí ho s Dawa Lamou odděluje

  už jen poslední skalnatý výběžek. Wiessner odhadl, že za další

  tři až čtyři hodiny plahočení hlubokým sněhem by se oba ocitli na

  vrcholu. Nebyli příliš vyčerpaní a vládlo stálé, pěkné počasí, a tak

  Wiessner nepovažoval za problém pokračovat na vrchol a sestoupit

  v noci.

  Ale Pasang Dawa Lama to odmítl. Wiessner ve svém vyprávění

  vzpomíná, že s příchodem noci ztratil Šerpa odvahu k výstupu

  a odmítl jít dál. Pozdější líčení, založená zřejmě na rozhovorech

  s Pasangem, zmiňují, že se obával pomsty, kterou by bohové hory

  mohli obrátit proti dvěma mužům za to, že se odvážili dobývat pevnost

  bohů v temnotě.

  Oba muži proto sestoupili, bezpečně, ale nikoli bez nehody:

  v jednu chvíli, když se Pasang vymotával ze smyček lana, ztratil

  obě mačky. Když dorazili do tábora, bylo 2.30 ráno 20. července –

  jeden z důvodů, proč se Wiessner rozhodl věnovat nadcházející den

  odpočinku. Poklidná snídaně a lenošení na sluníčku jim vrátí síly

  a připraví je na další pokus následujícího dne. Ale výstup 21. července

  neprobíhal dobře. Wiessner se tentokrát vydal sněhovým korytem.

  Bez maček bylo nutné vysekávat do sněhu stupy aWiessner

  věděl, že na to mu nezbývá čas ani energie. Oba se vrátili do tábora

  IX a druhého dne sestoupili do tábora VIII. Pasang Dawa Lama

  už byl vyčerpaný, ale Wiessner byl odhodlán ještě k jednomu pokusu

  s jiným společníkem, a tak si nechal spací pytel v táboře IX.

  V táboře VIII sestupující horolezci nenašli žádné zásoby, které

  čekali, a co hůř, našli Dudleyho Wolfea, který byl pět dní v táboře

  sám. Neměl sirky, aby si zapálil vařič, a tak jedl jen málo a napít se

  mohl pouze vody ze sněhu na stanovém plátně, který roztál pod slunečními

  paprsky.

  Dudleymu Wolfeovi bylo 44 let, byl robustní a neohrabaný, bohatý

  lev salonů se skromnými horolezeckými zkušenostmi, omezenými

  výhradně na výstupy s průvodci, kteří obvykle museli jeho korpulentní

  figuru do vrchu vytáhnout. Jeho přítomnost na expedici se dala

  připsat pouze na konto jeho majetku, kterým výpravu podpořil. Ale

  s Wiessnerem měl společný sen o dosažení vrcholu K2. Tento sen –

  a jeho peníze – Wolfeovi umožnily vyhýbat se většině námahy, kterou

  museli do výstupu investovat ostatní. Nikdy nelezl jako první,

  a pokud zrovna nešplhal vzhůru, trávil zřejmě čas ve spacím pytli.

  Kvůli nedostatku zásob v táboře VIII byl Wiessner nucen sestupovat

  dál. Všichni tři muži prodělali cestou dolů těžký pád a pak ke

  svému zděšení zjistili, že jeden stan v táboře VII je v troskách

  a druhý zborcený. A co hůř, v táboře nezůstalo téměř vůbec žádné

  vybavení. Byli nuceni dělit se ve třech o jediný spací pytel – Wolfe

  svůj ztratil při pádu – a strávili bídnou noc. Dalšího dne Wiessner

  a Pasang Dawa Lama sestoupili do tábora VI pro zásoby, a Wolfea

  nechali v táboře VII. Proč vlastně zůstal Wolfe sám, není jasné, ale

  bylo to rozhodnutí, které mělo mít dramatické důsledky, protože

  oba muži cestou dolů zjišťovali, že všechny tábory ve stěně jsou vyklizené.

  Teprve když dorazili do základního tábora, zcela vyčerpaní,

  dočkali se pořádného jídla a odpočinku.

  Wolfe zůstal v táboře VII 23. července ráno. Zachránci se k němu

  dostali teprve v poledne 29. července. V té době už byl v žalostném

  stavu, protože téměř nejedl a nepil. Ani jednou neopustil stan,

  raději ho používal i jako toaletu, než aby na moc dlouho opouštěl

  pohodlí svého spacího pytle. Nedokázali ho přesvědčit, aby se vydal

  dolů, Šerpům, kteří pro něho přišli, odpověděl, aby se vrátili

  druhý den, až bude připraven vyrazit; Šerpům nezbývalo než poslechnout,

  a tak sestoupili. O dva dny později tři Šerpové (Pasang

  Kikuli, Ang Kitar a Pintso) znovu zamířili vzhůru ve snaze zachránit

  Wolfea. Ani jeho, ani Šerpy už nikdy nikdo neviděl.

  29. července už měl Dudley Wolfe za sebou třicet devět dní ve výšce

  nad 6550 metrů, a šestnáct dní strávených ve výšce nad 7530 m. Za

  celou dobu, co byl v hoře, sestoupil Wolfe jen dvakrát, pokaždé jen

  o jeden tábor a jen na jednu noc. Když Fritz Wiessner sestupoval z tábora

  IX, měl za sebou devět dní ve výšce minimálně 7700 m, z toho

  pět dní nad 7700 m včetně tří dnů na 7940 m nebo výš.

  Dnes chápeme působení nadmořské výšky na lidský organismus

  mnohem lépe než v roce 1939. Víme, že ve výškách přesahujících

  5300 m (a pravděpodobně i trochu níž) dochází u většiny lidí v průběhu

  týdnů a měsíců k fyzické a psychické degeneraci, a to i v případě,

  že jsou dostatečně zásobováni jídlem, pitím a teplem. Samozřejmě

  čím víc nadmořská výška, kde dotyčný „pobývá“, přesahuje

  tuto hranici, tím rychlejší je degenerace. Proto dnes dobře chápeme,

  že Wiessnerův „odpočinkový den“ v táboře IX vůbec žádný

  odpočinek neposkytl; překvapivé je, že Wiessner druhého dne tak

  dobře fungoval a že přežil náročný sestup do základního tábora. Je

  neuvěřitelné, že Wolfe přežil tak dlouho v tak bídných podmínkách,

  ale nikoho nepřekvapí, že 29. července nebyl schopen vydat se dolů.

  Nedokázal by to, ani kdyby se k němu Šerpové dostali 31. července.

  Smutné je, že při pokusu o jeho záchranu zahynuli tři stateční

  muži, a tento nepříjemný výsledek expedice způsobil, že

  Wiessnerův skvělý téměř úspěšný pokus o dobytí vrcholu K2 zastínila

  tato tragédie.

  Expedice z roku 1939 ukázala, že působení výšek na lidské tělo

  není uspokojivě prozkoumáno, přestože se horolezci dostali velmi

  vysoko. Stejně jako tomu bylo u výšek dosažených na Everestu během

  „raných“ výprav ve dvacátých a třicátých letech 20. století,

  i tito horolezci jen posouvali meze lidského výkonu za hranice známého

  světa, vědecky řečeno. Ironií osudu měla válka, která vypukla

  krátce po návratu expedice z K2, poskytnout cenné informace.

  Právě druhá světová válka podnítila rozvoj výzkumu velkých nadmořských

  výšek, protože letadla a jejich posádky byly z bojových

  důvodů nuceny létat stále výš. Většina získaných informací se dala

  snadno aplikovat na potřeby vysokohorských horolezců a takto nabyté

  znalosti se využívaly a rozšiřovaly v letech bezprostředně po

  válce, aby dláždily cestu k úspěchům na himálajských obrech, jako

  je Kanchenjunga, K2, a samozřejmě vrchol, který mnozí považují

  za nejcennější trofej na zemi, Everest.

 • Autor: Sale, Richard
  Překladatel: Pavlíková, Jana
  Název: Everest - Dějiny dobývání Himaláje
  Původní název: Everest - Conquest in the Himalaya
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-472-1
  Vazba: vázaná
  Formát:140.00 x 210.00 mm
  Počet stran: 248
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 2.11.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.