Autoři

Série

Dědička Valcourtu

od
Coulter, Catherine
 • Když se Garron z Kersey vrací domů z králových služeb, aby vznesl nárok na titul barona z Warehamu, nachází warehamský hrad téměř v troskách, zničený mužem přezdívaným Černý ďábel. Podle svědectví posledních vyhladovělých sloužících zde pátral po zlatě Garronova bratra Arthura. Mezi zbylými sloužícími je i záhadná Merry, nemanželská dcera hradního pastora. Garron si brzy uvědomuje, že Merry není obyčejnou služkou – umí číst a psát stejně dobře jako on. S její pomocí se tedy snaží povznést Wareham k jeho bývalé nádheře. Avšak bude muset ještě rozřešit nezodpovězená tajemství. Měl Arthur skutečně zlatý poklad? Kdo je Černý ďábel? A zejména – kdo je ve skutečnosti Merry?

 • 1

  HRAD VALCOURT

  KVĚTEN 1278

   

  VĚDĚLA, ŽE MUSÍ NĚCO PODNIKNOUT. POKUD NIC NEUDĚLÁ,

  matka ji donutí, aby si vzala Jasona z Brennanu.

  Její matka, vdova po hraběti z Valcourtu a nyní abatyše

  kláštera v Meizerlingu, k ní před soumrakem vtrhla

  se svou ozbrojenou stráží a začala jednat – panovačně

  a arogantně. Muži ohromeně zírali na okouzlující tvář

  lady Helen, na její bílou pleť a zlaté vlasy bez jediné

  stříbrné nitky, naslouchali jejímu sametovému hlasu,

  který pronikal do všech koutů hlavní síně, a okamžitě

  plnili všechny rozkazy, které vyslovily její nádherné

  rty. Své dceři, zničené žalem, jenom stroze oznámila,

  že se do dvou dnů provdá.

  Nešťastní dívka teď jen nevěřícně zírala na ženu,

  která ji přivedla na svět, na ženu, kterou vůbec neznala

  a věděla o ní jen to, co si povídali lidé – že je to čarodějnice

  obdařená nepředstavitelnou mocí. Hovořili

  o ní šeptem, ústa si zakrývali dlaní a vyzařoval z nich

  strach.

  Ona sama se s matkou setkala jenom třikrát, ale ani

  jedinkrát ji při tom neviděla čarovat. Ty pověsti o sousedově

  manželce, která se udusila, protože své paní – lady

  Helen – odmítla prodat klisnu, o kterou měla zájem,

  o morové ráně, která postihla vesnici, v níž lady Helen

  urazil jakýsi mnich. A teď ke všemu náhle zemřel dívčin

  otec, přestože byl ještě před dvěma dny zdravý a silný

  a jeho lékař neobjevil žádnou zjevnou příčinu jeho smrti.

  Ležel nyní na svém lůžku ve sváteční tunice a kalhotách,

  ruce na hrudi měl překřížené a vedle něj spočíval

  nádherný meč, připevněný k opasku. A jeho muži se

  mezitím zpíjeli do němoty v hradní síni. Co se teď stane?

  Zesnulý hrabě po sobě nezanechal žádného mužského

  dědice, jenom dceru, která neměla žádnou moc,

  manželku-čarodějnici, která by všechny dokázala zničit

  pouhým mávnutím ruky, a vojáky, kteří teď vdovu obklopovali.

  Musela něco podniknout, protože jinak ji prodají

  Jasonovi z Brennnu, jehož viděla jen jedinkrát v životě,

  a to pouze necelou hodinu. Byl mladý a urostlý, ale

  když na ni upřel velké černé oči, cosi uvnitř se v ní

  vzepřelo. Jako kdyby se v nich skrývalo nějaké temné

  tajemství. Matka měla oči šedé jako bouřkové mraky

  a dívka se jich bála víc než samotného ďábla.

  Vyklouzla z velké síně Valcourtu a přitáhla si plášť

  pevněji k tělu, protože nízko na obloze visely těžké

  dešťové mraky, mezi nimiž matně prosvítalo jen pár

  hvězd, a černou mrazivou nocí se ozývalo táhlé skučení

  větru. Když se pak plížila prostorem mezi vnitřním

  a vnějším opevněním hradu ke stájím, uvědomila si, že

  vlastně nemá nejmenší tušení, kam půjde. Ale teď na

  tom nezáleželo, něco už vymyslí. Až dosud si pokaždé

  nějak poradila. Náhle uslyšela mužský hlas a málem

  vyjekla. Hlas se blížil. Co teď?

   

  2

  VÝCHODNÍ ANGLIE

  KVĚTEN 1278

   

  JELI ZA SEBOU PO ÚZKÉ HRBOLATÉ PĚŠINĚ CLANDORSKÝM

  lesem, považovaným za starodávné magické místo

  prodchnuté zlými kouzly. Obklopovaly je shluky mohutných

  borovic, dubů a javorů a jejich větve se jim

  proplétaly nad hlavami jako živá klenba. Za měsíc už

  budou hustě obrostlé listím. Teď mezi čerstvě rašícími

  lístky jasně svítilo teplé odpolední slunce.

  Garron nastavil obličej zlatavým paprskům a lehkému

  vánku. Dnešek patřil ke dnům, kdy si člověk říká, že

  stojí za to žít, a kdy ho zaplavuje naděje, že má před sebou

  ještě mnoho podobně příjemných dní. Bůh se jim

  postaral o další zázrak – už tři dny nespadla z nebe ani

  kapka. Aleric mužům tvrdil, že je to skutečně zázrak,

  a doložil svá slova vzpomínkou, jak se jeho děd kdysi

  holedbal, že ho na celé dvoudenní cestě ani jednou nepřepadl

  déšť. Ale strávit na cestě tři dny, aniž by se vám

  z nebe na hlavu nevylilo jediné vědro dešťové vody? To

  bylo něco neslýchaného. Měli štěstí a rozhodně to mohli

  považovat za dobré znamení. Všichni jeli mlčky, pohroužení

  do vlastních myšlenek. Garron myslel na svého

  bratra Arthura a nešlo mu do hlavy, jak mohl v tak

  mladém věku zemřít. Vždyť mu bylo teprve třicet let!

  Král o příčině jeho smrti nic nevěděl. Garronovi i jeho

  mužům se teď zřejmě honila hlavou stejná otázka – jak

  se na jejich příštím životě podepíše skutečnost, že se tak

  z Garrona stal lord Garron, hrabě z Warehamu – šlechtic,

  který teď vlastní rozsáhlé pozemky, má svůj hrad

  a pravidelný příjem z několika zemědělských usedlostí

  i ze dvou menších měst a hradů? Možná mysleli i na to,

  že je zakrátko čeká návštěva u lorda Severina a lady

  Hastingsové. A také by rádi věděli, jestli je Wareham

  stejně úchvatné místo jako Oxborough.

  „Nijak vás to nezdrží, Garrone,“ řekl mu král Eduard.

  Přitom se mu v pověstných plantagenetovských modrých

  očích objevily vemlouvavé šibalské ohníčky, jako

  kdyby chtěl dodat svým slovům na důrazu. „Před odjezdem

  do Warehamu můžeš Severinovi předat tuto

  žádost.“ Král kývl hlavou na svého tajemníka, lorda

  kancléře Roberta Burnella, a ten Garronovi podal pevně

  stočený pergamenový svitek, ovázaný tenkou černou

  šňůrkou. Dokonce ani v nejnevhodnější době –

  což rozhodně platilo o Garronově nynější situaci – by

  si nikdo nedovolil odmítnout královu žádost. Proto se

  panovníkův pergamenový svitek přemístil na Garronovu

  hruď a zůstal tam po celou cestu z Londýna do Oxborough,

  hlavního města království Východní Anglie

  a sídlo hraběte z Oxborough, lorda Severina z Langthorne-

  Trentu.

  Garron neměl nejmenší chuť dozvědět se něco víc

  o obsahu králova poselství, proto jen odevzdaně vzdychl,

  protože to znamenalo, že domů dorazí možná až o pět

  dní později. Utěšovalo ho však pomyšlení, že zase uvidí

  svého dobrého přítele, jehož král poslal před půldruhým

  rokem do Oxborough, aby se ujal dědictví po umírajícím

  Fawkeovi z Trentu a oženil se s jeho dcerou. Během

  tří hodin se tak ze Severina stal manžel a hrabě z Oxborough

  v jedné osobě. A už má i malého synka.

  Garron se neubránil úsměvu, když si vzpomněl na

  blažený výraz, který se Severinovi rozlil po tváři při pohledu

  na synka Fawkea – pojmenovaného po starém

  hraběti. Šťastný otec ho tehdy držel v náruči a neubránil

  se pošetilé poznámce, že je to nejroztomilejší dítě v celém

  křesťanském světě. A lady Hastingsová, která seděla

  ve svém hraběcím křesle, s úsměvem cosi pobrukovala

  a šila oblečení pro budoucího hraběte.

  Kolem půlnoci, když už se všichni odebrali na lůžko,

  se Garron se Severinem o samotě posadili před masivní

  krb ve velké oxboroughské síni k šachovnici. Severin

  provedl tah jezdcem, zapřel se o opěradlo, propletl si

  prsty, opřel si ruce o pevné břicho a vzdychl: „Víš, že se

  mi stýská po tom šílenci de Lucym, který otrávil vlastní

  ženu, aby dosáhl svého cíle?“ Pak soustředil pozornost

  na Garronův tah pěšcem, rychle přesunul svého střelce

  na bezpečné políčko a znovu se zapřel o opěradlo. „Už

  tady nemáme žádné vzpurné sousedy, žádné francouzské

  žoldnéře, kteří by obtěžovali moje rybářské lodě, ani

  žádné pašeráky. No, občas se vyskytne nějaký rebel nebo

  darebák, ale ti vůbec nic neznamenají.“

  Garron se zasmál. „Máš už dědice, Severine, to nejkouzelnější

  dítě na světě, jak jsi mi sám říkal. A také

  ženu, která ti po všech stránkách vyhovuje. Oxborough

  přímo vzkvétá. Můžeš být spokojený.“ Garron se na

  chvilku odmlčel a prsty se mu zastavily nad pěšcem.

  „Už sis přečetl ten králův list? Jeho obsah tě určitě vytrhne

  z nudy. Nežádá tě panovník, abys pro něj vykonal

  nějaký odvážný čin?“

  Severin provedl tah královnou a prohlásil: „Mat, Garrone.“

  „Hmmm!“ Garron se zadíval na šachovnici, vyslal

  k Severinovi pokřivený úsměv a jemně položil svého

  krále na bok. „Vyhrál jsi. A teď mi pověz, co po tobě

  král chce!“

  „Žádá mě, abych mu pomohl spářit jednoho z jeho oblíbených

  hřebců, kterého dostal od francouzského krále Filipa,

  s klisnou lady Hastingsové Marellou. Přeje si, abych

  Marellu poslal do Londýna, až nastane její období.“

  Takže ho sem král vyslal kvůli tomuhle?

  „Ach, Trist, pojď a přivítej lorda Gardina! Celý večer

  jsi sledovala jenom Fawkea, kdežto mě jsi úplně přehlížela.

  Mě, který tě krmí a zachránil ti kůži tolikrát, že bys

  to nespočítala. Přitom dobře vím, že počítat umíš, protože

  jsem tě pozoroval, jak spravedlivě rozděluješ žaludy

  mezi svoje mláďata.“

  Kuna Trist vyšplhala Severinovi na ruku, usadila se

  mu na rameni a vyhřívala se v jeho přízni.

  „Nazdar, Trist,“ pokračoval Severin a zaletěl pohledem

  ke Garronovi. „Nejsem špatný člověk. Kdybych

  měl kousek vepřového, dal bych ti ho. Nevěděl jsem, že

  si dopřáváš i žaludy.“

  „Myslím, že žaludy nežere. Myslím, že s jejich pomocí

  učí mláďata počítat. Ale teď už jsou skoro dospělá

  a připravená vyrazit do lesa. Ale říkám si, co by tam asi

  tak mohli počítat?“

  Garron se rozesmál.

  Trist jeho smích zaznamenala a zdálo se, jako kdyby

  chápala dokonce i Severinovy poznámky ohledně žaludů.

  Po chvilce natáhla tlapku. Garron ji po ní zlehka pohladil

  a potom ji pošimral na zádech……………………………..

 • Autor: Coulter, Catherine
  Překladatel: Havlík, Tomáš
  Název: Dědička Valcourtu
  Původní název: The Valcourt Heiress
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 384
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 22.6.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.