Autoři

Série

Dcery Španělska
(Série - Isabela a Ferdinand - 3)

od
Plaidy, Jean
 • Isabela a Ferdinand vládnou nově spojenému Španělsku a zdá se, že jejich odhodlání vybudovat silný stát, o kterém vždy snili, je neotřesitelné. V posledních letech Isabeliny vlády Ferdinand očekává od svých dcer, že jeho ctižádosti napomohou, avšak manželka je rozpolcená mezi jeho velkolepými plány a láskou k dětem. Postupem času začínají mít panovníci pocit, jako by na královském rodu leželo prokletí – po nešťastném zásahu osudu v srdci rodiny postihuje dcery Španělska jedna tragédie za druhou. Infantka Isabela zůstává vdovou se zlomeným srdcem, Janu dohání manželovo záletnictví k zničujícímu šílenství a Kateřina opouští oddanou rodinu, aby se stala Kateřinou Aragonskou, manželkou Jindřicha VIII. a anglickou královnou….

 • Obsah

  I Královská rodina 11

  II Jiménez a Torquemada 48

  III Arcivévodkyně Markéta 76

  IV Janova svatba 83

  V Tragédie v Salamance 99

  VI Jana a Filip 120

  VII Portugalská královna 134

  VIII Torquemada a anglický král 142

  IX Isabela přijímá Kryštofa Kolumba 146

  X Miguelovo narození 154

  XI Granadský dvůr 171

  XII Osud Maurů 192

  XIII Miguelův a Kateřinin odchod 221

  XIV Moudrá granadská žena 236

  XV Janin návrat 243

  XVI Jana Šílená 261

  XVII Isabelina smrt 278

   

   KAPITOLA I

  KRÁLOVSKÁ RODINA

  Kateřina klečela na sedadle u okna a dívala se z paláce

  na nachově zbarvené svahy a zasněžené vrcholky

  pohoří Sierra de Guadarrama.

  Blížily se Velikonoce, nebe bylo kobaltově modré

  a pláně rozprostírající se před horami měly ponurou

  žlutohnědou barvu.

  Kateřina ráda vyhlížela z okna dětského pokoje.

  Prostředí venku na ni vždy působilo trochu děsivě,

  možná proto, že když byla o několik let mladší, viděla

  krutý boj v okolí Granady, a stále se bála, že poddaní

  opět povstanou a vyvolají v její milované matce

  úzkost.

  Zde mezi žulovými zdmi madridského paláce se cítila

  v bezpečí, a to především proto, že tam s nimi byla

  i matka. V současné době byl přítomen i otec, takže se

  celá rodina sešla pod jednou střechou.

  Existuje snad něco úžasnějšího? A přesto si i nyní

  její bratr a sestry povídali o nepříjemnostech, jako jsou

  sňatky, které budou muset někdy uzavřít.

  „Nemluvte o tom, prosím,“ zašeptala Kateřina. „Teď

  jsme všichni spolu. Zapomeňme, že jednoho dne možná

  nebudeme tak šťastní.“

  Nemělo však smysl je o to žádat. Jako desetiletá byla

  mezi svými sourozenci nejmladší a ostatní by se jí

  vysmáli. Jen matka by ji pochopila, kdyby své myšlenky

  vyslovila nahlas, ale okamžitě by dceři připomněla,

  že musí statečně čelit povinnostem.

  Jana, která se nespoutaně smála, jako by jí ani v nejmenším

  nevadilo, že odejde od rodiny, si najednou

  všimla své mladší sestry.

  „Pojď sem, Kateřino,“ poručila jí. „Nesmíš si připadat,

  že tě přehlížíme. Taky dostaneš manžela.“

  „Žádného nechci.“

  „Já vím. Já vím.“ Jana svou mladší sestru napodobila.

  „Přeji si navěky zůstat s matkou. Chci být nejdražší

  královninou dcerou!“

  „Pst!“ okřikla ji nejstarší Isabela, která byla o patnáct

  let starší než Kateřina. „Dávej si pozor na jazyk, Jano.

  Nesluší se mluvit o manželství dřív, než k němu dojde.“

  Mluvila z vlastních zkušeností. Byla už jednou vdaná

  a nějakou dobu žila v Portugalsku. Má štěstí, pomyslela

  si Kateřina, protože tam dlouho nezůstala.

  Manžel jí zemřel a ona se opět vrátila domů. Splnila

  svou povinnost, ale netrvalo to dlouho. Kateřina nechápala,

  proč se Isabela ustavičně tváří tak smutně. Jako

  by ji mrzelo, že je doma, a stále toužila po zesnulém

  manželovi! Jak by jí mohl manžel vynahradit

  matčinu společnost a radost z toho, že jsou spolu

  a součástí velké šťastné rodiny?

  „Pokud budu chtít mluvit o manželství, nikdo mi

  v tom nezabrání,“ ohradila se Jana. „Budu o něm mluvit

  a budu!“ Narovnala se, pohodila zlatohnědými vlasy

  a v očích jí zaplála divokost, kterou nebylo těžké

  vyvolat. Kateřina se dívala na sestru s jistou úzkostí.

  Bála se Janiných nálad. Často byla svědkem toho, jak

  matka upřela na Janu oči a ustaraně si ji prohlížela.

  Dokonce i mocná královna Isabela měla o svou druhou

  dceru strach. A Kateřina, jejíž city k matce hraničily

  se zbožnou úctou, si uvědomovala všechny její

  nálady i obavy a zaníceně je toužila sdílet.

  „Jednoho dne,“ pravila princezna Isabela, „se Jana

  naučí, že musí poslouchat.“

  „Někoho možná ano,“ vykřikla Jana, „ale tebe ne,

  sestro. Tebe ne!“

  Kateřina se začala tiše modlit. „Jen ať nevyvolá

  žádnou scénu… prosím, prosím, ne když jsme tak

  šťastní.“

  „Možná,“ vložil se do řeči Jan, který se vždy snažil

  nastolit mír, „dostane Jana tak shovívavého manžela,

  že si bude moct stále dělat, co bude chtít.“

  Janův krásný obličej lemovaný světlými vlasy připomínal

  anděla. Královna svému jedinému synovi ráda

  přezdívala Anděl a Kateřina to chápala. Nejenže tak

  vypadal, ale také se tak choval. Miluje ho matka víc

  než všechny ostatní dohromady? Určitě ano, protože

  to není pouze následník koruny, ale také ta nejkrásnější,

  nejněžnější a nejlaskavější osoba, jakou může člověk

  poznat. Nikdy lidem nepřipomínal své důležité

  postavení, sloužící o něj s láskou pečovali a to, že patřili

  do jeho domácnosti, považovali za potěšení i čest.

  U sedmnáctiletého chlapce by se dalo předpokládat,

  že se bude chtít bavit se společníky vlastního pohlaví,

  lovit nebo se věnovat jinému sportu, a přesto byl se

  sestrami v dětském pokoji – buď proto, že jim to dělalo

  radost, anebo si stejně jako Kateřina vychutnával,

  že patří do takové rodiny.

  Jana se usmívala. Představa, že bude mít shovívavého

  manžela, kterého bude využívat, ji potěšila.

  Sestra Isabela je posmutněle pozorovala. Děti! myslela

  si. Škoda že byly o tolik mladší než ona. Na počátku

  vlády neměla matka moc času, aby otěhotněla. Zuřila

  krutá válka a královnu zaměstnávala spousta

  státních záležitostí, takže nebylo divu, že Jan, druhý ze

  sourozenců, byl o osm let mladší než ona.

  Isabela si přála, aby nemluvili o manželství, poněvadž

  to v ní vyvolávalo hořké vzpomínky. Vybavovala

  si, jak se před pěti lety tiskla k matce stejně jako

  v dnešní době Kateřina. Byla vyděšená, že musí odjet

  z domova, vydat se do Portugalska a provdat se za

  Alonsa, následníka portugalského trůnu. Tehdy ji příslib

  koruny nijak nepřitahoval. Plakala kvůli tomu, že

  se musí rozloučit s matkou, stejně jako to nepochybně

  opláče i malá Kateřina, až na ni přijde řada.

  V nové zemi však Isabela zjistila, že její mladý

  manžel má ze sňatku stejný strach jako ona, a velmi

  brzy se mezi nimi vytvořilo pouto, které postupně přerostlo

  v lásku – hlubokou a zároveň hořko-sladkou,

  poněvadž trvala pouze krátce.

  Věřila, že ji do smrti bude pronásledovat pohled na

  sloužící, kteří z lesa odnášeli jeho potlučené tělo. Nový

  následník trůnu, mladý Manuel, se ji snažil utěšit.

  Řekl jí, že ji miluje, vyzval ji, aby na zesnulého manžela

  zapomněla, zůstala v Portugalsku a nevracela se

  jako smutná vdova zpátky k rodičům. Jenže jak by se

  mohla stát nevěstou současného portugalského dědice,

  který byl zároveň bratrancem jejího zesnulého

  manžela?

  Roztřeseně se od pohledného Manuela odvrátila.

  „Ne,“ vykřikla, „už se nikdy nevdám. Budu myslet

  na Alonsa… až do smrti.“

  Tehdy jí bylo dvacet a od té doby svůj slib dodržovala,

  ačkoli se ji matka snažila přesvědčit, aby změnila

  názor, a otec byl čím dál netrpělivější a podrážděnější.

  Při představě, že by se vrátila do Portugalska jako

  nevěsta, se zachvěla. Vyvolalo by to příliš bolestné

  vzpomínky.

  Ucítila v očích slzy, a když zvedla hlavu, setkala se

  s Kateřininým vážným pohledem.

  Ubohá Kateřina, pomyslela si, taky na ni dojde. Vím,

  že se tomu odvážně postaví, ale co ostatní?

  Třináctiletá Marie vyšívala. Řeči o manželství se jí

  vůbec nedotýkaly. Isabele někdy připadalo, že je její

  sestra trochu slaboduchá, protože ať se stalo cokoli,

  neprojevovala skoro žádné vzrušení ani zlost, jen smířeně

  přijala, co se nabízelo. Pro Marii bude život mnohem

  jednodušší.

  A Jana? Bylo moudřejší na ni nemyslet. Ta nebude

  mlčky trpět.

  Právě teď její divoká sestra vyskočila a napřáhla

  ruce k Janovi.

  „Pojď si zatančit, bratře,“ vyzvala ho. „Marie, vezmi

  si loutnu a zahraj nám.“

  Marie klidně odložila vyšívání, přinesla si loutnu

  a zahrála první tklivé tóny pavany.

  Bratr se sestrou začali tančit. Byl mezi nimi pouze

  roční věkový rozdíl a slušelo jim to spolu. Ve všech

  ostatních ohledech jsou však úplně odlišní! napadlo

  Isabelu i Kateřinu. Různorodost jejich povah byla velice

  nápadná a lidé se o tom často zmiňovali, když viděli

  Jana a Janu spolu. Měli podobná jména, byli zhruba

  stejně vysocí, ale jinak by nikoho nenapadlo, že

  jsou sourozenci.

  Dokonce i vlasy jako by Janě vzdorně rostly z čela,

  a ačkoli podědila po matce kaštanově hnědý odstín,

  měla je víc dožluta. Neustále těkala očima a její nálada

  se dokázala v okamžiku změnit. Působila dojmem,

  že nedokáže zůstat v klidu. Dokonce i ve spánku vypadala

  netrpělivě.

  Krásný Jan, který se podobal andělovi, byl zcela jiný.

  Tančil se sestrou, protože ho o to požádala a poněvadž

  věděl, že ji myšlenky na sňatek a případného

  manžela rozrušily. Tanec ji uklidní – fyzická námaha jí

  pomůže, aby zapomněla na vzrušení.

  I kdyby nechtěl tančit, změnil by názor, jakmile by

  se na něj sestra obrátila. To bylo pro Jana typické. Měl

  vzácnou vlastnost, že si nejen přál potěšit druhé, ale

  i přijmout jejich přání za vlastní.

  Kateřina se vrátila k oknu a znovu vyhlédla na pláň,

  hory a příjezdovou cestu k paláci.

  Najednou si uvědomila, že vedle ní někdo stojí.

  Otočila hlavu a usmála se. Isabela jí položila ruku kolem

  ramen, jako by cítila potřebu ochránit to dítě před

  zlem, které by mohlo dcery španělského královského

  rodu postihnout. Vzpomínky na Alonsa v ní vždy vyvolaly

  tento pocit. Později vyhledá matčina zpovědníka

  a svěří se mu se svým zármutkem. Raději mluvila

  s ním, protože jí nikdy neposkytl útěchu jen tak, ale

  káral ji, jak by v případě nutnosti káral i sebe, a pohled

  na jeho bledý vyhublý obličej jí pokaždé přinesl úlevu.

  Občas toužila vstoupit do kláštera a modlit se, dokud

  nepřijde smrt, po níž se opět shledá s Alonsem.

  Poněvadž však pocházela ze španělského královského

  rodu, bylo to vyloučené.

  „Podívej,“ promluvila Kateřina a ukázala na vyhublou

  postavu ve františkánském hábitu, „královnin zpovědník.“

  Isabela pohlédla na muže, který se s ještě jedním

  společníkem chystal vstoupit do paláce. Neviděla jasně

  mnichovy pohublé přísné rysy, ale hluboce si je

  uvědomovala.

  „Jsem ráda, že je tady,“ poznamenala.

  „Trochu mi nahání hrůzu, Isabelo.“

  Isabela nasadila přísný výraz. „Nesmíš se bát dobrých

  lidí, Kateřino, a ve Španělsku nežije nikdo lepší

  než Jiménez de Cisneros.“ …………………………

   

 • Autor: Plaidy, Jean
  Překladatel: Zvěřinová, Zdeňka
  Série: Isabela a Ferdinand
  Pořadí v sérii: 3.
  Název: Dcery Španělska
  Původní název: Daughter of Spain
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-509-4
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 288
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 28.3.2012
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.