Autoři

Série

Až na dno
(Série - Zrcadlo - 1)

od
Quick, Amanda
 • Poté, co Fallon Jones převzal rodinný podnik, přestěhoval vedení Jones & Jones do Scargill Cove, odlehlého pobřežního městečka severní Kalifornie. Pro samotáře a vyšetřovatele paranormálních jevů ideální sídlo. Nicméně Cove je problematickým místem ležícím v průsečíku neobvykle silných energetických toků a přitahuje různé ztracené existence a ztroskotance jako lampa noční můry. Isabella Valdez je zvyklá měnit byt, práci a dokonce i jméno a číslo sociálního pojištění jako klobouky, ale teď zašla příliš daleko. Našli ji velice nebezpeční protivníci, kteří patrně mají prsty ve zmizení její babičky, a posílají na ní své zabijáky. Nebýt její neobvykle silné intuice, která ji přiměla k útěku, už by asi nebyla mezi živými. Isabella uprchne do Kalifornie, kde najde zaměstnání u Fallona Jonese. Pracuje u něj pouze pár dnů, ale Fallon si nedovede představit chod firmy bez své nové asistentky, která zcela přeorganizovala chaotickou kancelář. Navíc je spřízněnou duší, k níž se může uchýlit před světem, který považuje jeho talent za formu šílenství. Znamená to, že se do ní zamiloval? Vždyť ji ani nezná. Pak ale při práci na běžném případu narazí Fallon s Isabellou na tajemství Scargill Cove, což ovšem není bez nebezpečí. Namísto první schůzky spolu bojují o život v zapomenuté podzemní laboratoři a odhalují spiknutí související jak s Fallonovou agenturou tak s Isabellinimi předky.

 • První část trilogie

  ZRCADLO

   

  Prolog I

  Fallon Jones: před třemi lety…

  Vtemnotě žhnul paranormální oheň. Zářící psi energie

  se vzpínala k obloze. Noční nebe nad San Franciskem

  planulo svitem barev celého spektra. Fallon Jones sevřel

  oběma rukama zábradlí na balkonku svého bytu ve snaze

  udržet spojení s realitou. Kamkoli pohlédl, uviděl velkolepé

  vzorce: úchvatné, podivuhodně spletité propletence souvislostí

  a vztahů, jež ozařovaly stezku vedoucí do srdce samotného

  vesmíru.

  Oslepující jas půlnočního světa předčil vše, co dosud

  v životě zažil. Byl si jist, že kdyby se podíval blíže, dokázal

  by odlišit to světlo od úsvitu stvoření, snad i zachytit čirou

  energii chaosu, jež poháněla síly života a smrti.

  „Krásná noc na procházku, nemyslíš?“ prohlásil Tucker

  Austin.

  Fallon se otočil a pohlédl na postavu rýsující se v prosklených

  posuvných dveřích. Něco nebylo v pořádku. Tucker

  vypadal, jako by stál na druhé straně vodopádu. Fallon

  na něj nedokázal zaostřit pohled. Držel cosi v ruce, ale Fallon

  nemohl rozeznat, co to je.

  „Co tady děláš?“ zeptal se Fallon. Matně si uvědomoval,

  že mluví, jako by byl opilý. Byl si však naprosto jist, že při

  večeři vypil jen jednu sklenku vína.

  „Oba přece víme, proč tu jsem.“ Tucker prošel dveřmi

  a zastavil se u zábradlí nedaleko od Fallona. Předmět v ruce

  schoval z dohledu za levou nohou. „Ta zázračná svítilna ti

  opravdu sežehla smysly, je to tak? Ten přístroj má opravdu

  velmi zajímavé vedlejší účinky. Čím je talent silnější, tím

  horší jsou pak důsledky. Ty se doslova vymykáš Jonesově

  stupnici. Svítilna se tak stává ideální zbraní, aniž by vzbudila

  jakékoli podezření. Nyní jsi přišel o svou nadpřirozenou

  stránku povahy. Pro tebe už není cesty zpět.“

  „Přišel jsi mne zabít,“ prohlásil Fallon. Jednoduché konstatování

  faktů, nic víc. Uklidnilo ho, že stále dokáže uvažovat

  logicky.

  „Varoval jsem tě, že tě tvůj talent jednou zahubí.“ Tucker

  zněl pobaveně. „Nemyslím si to jen já, jak jistě tušíš. Naštěstí

  je spousta lidí přesvědčena, že tak silný talent na teorii

  chaosu, jaký máš ty, nepřináší nic dobrého. A o mužských

  potomcích, kteří zdědili zakladatelovy schopnosti, se

  vždycky povídala spousta řečí. Všichni vědí, že se ze Sylvestera

  Jonese stal před smrtí paranoidní blázen.“

  „Sylvester zemřel před více než čtyřmi sty lety,“ namítl

  Fallon. „Nikdo neví, co se s ním stalo ve skutečnosti. A povídačky

  nemusí být vždycky pravda.“

  „Ale jak jsi často poznamenával, zajímavé fámy znamenají

  vždycky víc než nudná fakta.“

  Fallon krátce potřásl hlavou a několikrát zamrkal, aby na

  Tuckera lépe viděl. Ten drobný pohyb způsobil, že se vesmír

  kolem něj celý rozhoupal. Hlava se mu tak zatočila, že

  se musel pevně zachytit zábradlí balkonu, aby se udržel na

  nohou.

  „Proč?“ zeptal se. Byla to hloupá otázka. Odpověď velmi

  dobře znal. Z nějakého důvodu ji však chtěl slyšet z Tuckerových

  úst. Jednalo se ovšem o stále stejný problém. Chtěl

  totiž Tuckeru Austinovi věřit.

  „Obávám se, že jiné řešení neexistuje.“ Tucker se opřel

  lokty o zábradlí a zahleděl se do noci. „Buď ty, nebo já.

  Přežití nejsilnějšího a tak. Ta kouzelná svítilna má jisté

  hypnotické účinky. Kromě toho, že vytváří tyhle fascinující

  halucinace, které právě sleduješ, jsi zranitelný vůči su-

  gesci. Například bys rád skočil z tohoto balkonu, není-liž

  pravda?“

  „Ne,“ zavrtěl Fallon hlavou. Pokusil se pohnout, ale

  když vykročil, klopýtl a zhroutil se na kolena.

  Tucker ukázal na budovu na druhé straně ulice. „Víš, co

  bys měl udělat, Fallone? Měl bys přejít přes ten křišťálový

  most. Uprostřed budeš mít úchvatný výhled na samotný

  střed vesmíru. Jak bys mohl odolat?“

  Fallon zesílil stisk zábradlí a zvedl se do stoje. Snažil se

  soustředit, avšak zuřivé vlny světel, jež ozařovaly noc, byly

  na jeho smysly příliš.

  „Jaký most?“ vydechl.

  „Tady před tebou,“ ukázal Tucker. „Vede z tohoto balkonu

  na střechu budovy na druhé straně ulice. Jen překroč to

  zábradlí a budeš na něm.“

  Fallon shlédl dolů. Dole na silnici jezdily podivné stroje.

  Světla zářila a plápolala. Auta, zašeptala část jeho mozku.

  Soustřeď se. Jsi čtrnáct pater nad silnicí.

  „Ty ten most nevidíš?“ zeptal se Tucker. „Vede ke všem

  odpovědím, Fallone. Stačí, abys vykročil po křišťálové cestě,

  a najdeš čaroděje.“

  Fallon se soustředil. V noci se zhmotnil křišťálový most.

  Průsvitné schody jako by osvětlovala vnitřní záře. Zapojil

  svůj talent. Most se rozjasnil a vábil ho k sobě. Úchvatnou

  podívanou však narušil drobný záblesk vědomí.

  „Myslím, že už jsem ten most někdy viděl,“ zamumlal.

  „Vážně?“ Poprvé zněl Tucker mírně zneklidněně. „Kde?“

  „Ve filmech. Děj byl k ničemu, ale zvláštní efekty byly

  docela zábavné.“

  Tucker se uchechtl. „Jedině Fallon Jones dokáže přijít na

  logické vysvětlení dokonalé halucinace. No, za pokus to

  stálo. Jestli to ale nepůjde po dobrém, budeme asi muset

  přejít na plán B.“

  Náhle se pohnul a zvedl předmět ve své ruce. Fallon se

  pokusil vymrštit paži, aby se bránil, ale svaly ho neposlouchaly.

  Instinktivně tedy uhnul celým tělem. Ztratil však

  rovnováhu a tvrdě narazil na dlážděnou podlahu.

  Předmět, jenž Tucker svíral, bylo kladivo. Dopadlo jen

  pár centimetrů od Fallonovy hlavy. Zaslechl, jak praskly

  dlaždičky. Pod silným úderem se otřásl celý balkon.

  Kdesi v noci se rozkřičela nějaká žena.

  „Ty zatracený darebáku,“ zavrčel Tucker. Znovu pozvedl

  palici. „Už bys měl být dávno mimo.“

  Fallon se odkulil a zapojil další dávku talentu. Kladivo

  znovu udeřilo do balkonu.

  Podařilo se mu vyškrábat se na nohy. Jiskřivá, všemi barvami

  hrající noc se kolem něj divoce roztočila.

  Tucker se znovu prudce rozmáchl. Hrozba okamžité

  smrti vyslala Fallonovi do krve příval adrenalinu a vše se

  na pár vteřin vyjasnilo.

  Konečně se mu podařilo zaostřit. Na okamžik jasně zahlédl

  ve světle přicházejícím z obýváku rysy muže, jehož

  považoval za důvěryhodného přítele. Tucker měl obličej

  zkřivený zuřivým vztekem. Fallon si uvědomil, že až do

  dnešní noci Tuckerovu pravou tvář nikdy nespatřil.

  Šok z toho, že se tak strašlivě, nepředstavitelně mýlil, ho

  znovu vzpamatoval. Kvůli Tuckeru Austinovi zemřela

  spousta lidí a Fallon věděl, že část viny spadá i na jeho hlavu.

  Povolal plnou, zuřivou sílu svého talentu, sáhl do srdce

  chaosu a chopil se zuřícího ohně. Neviditelné proudy paranormálního

  žáru mrštil do Tuckerovy aury. Nevypadal tak

  úplně jako Zeus vrhající blesky, ale stačilo to, aby odvedl

  svou práci.

  Tucker krátce zachrčel, sevřel si hruď v místě srdce a instinktivně

  zavrávoral pár kroků zpět, aby unikl náporu

  energie. Tvrdě narazil na zábradlí balkonu. Tucker byl velmi

  vysoký. Zábradlí mu sahalo sotva k boku. Prudký náraz

  ho vymrštil přes okraj a vyslal do hlubin.

  Nekřičel, protože už byl mrtvý. Jennyin křik se však ozýval

  celou věčnost. Fallon věděl, že ho bude slýchat po zbytek

  života.

  Prolog II

  Isabella: před měsícem…

  Nečekala, že za ní vrahové přijdou až do oddělení se

  spodním prádlem.

  Vždy si dávala největší pozor večer po práci, když procházela

  opuštěným podzemním parkovištěm obchodního

  domu. Nikdy nevešla do svého laciného motelového pokoje,

  který si pronajala, aniž by nezkontrolovala zrádnou paranormální

  mlhu, jež by ukazovala na nezvaného návštěvníka.

  Když nakupovala potraviny, dávala si dobrý pozor na

  cizí lidi, kteří se objevili v její blízkosti, a nikdy, za žádných

  okolností, si nic neobjednávala na pokoj. Nikdo tedy

  neměl důvod zaklepat jí na dveře.

  Z jakéhosi důvodu se Isabella cítila v oddělení s ženským

  spodním prádlem, v němž strávila poslední týden, docela

  v bezpečí. Při pohledu na dva chlapíky potulující se

  v uličce s dámským sportovním oblečením ji zalil ledový

  pot a vstaly vlasy na hlavě. Když má člověk paranormální

  schopnosti, začne svou intuici poslouchat.

  Opatrně zapojila svůj talent a připravila se na nepříjemný

  ledový šok. Dokázala zachytit jedinečnou energii generovanou

  těmi, kteří ukrývali jakákoli tajemství. Každý člověk

  ukrýval nespočet tajností, malých či velkých, když se tedy

  nacházela v blízkosti lidí, viděla kolem sebe neustále se

  převalující mlhu.

  Její kolegyně a zákazníky kolem ní náhle zahalily mlžné

  aury. Pár vteřin bojovala se svým talentem a snažila se soustředit

  na ty dva muže. Ačkoli se připravila, zamrazilo ji při

  pohledu na žhavou, vřící energii kolem té dvojice až do

  morku kostí. Rozhodně mají nějaký talent, možná jsou to

  dokonce lovci.

  A ty jsi jejich kořist, napověděla jí intuice. Uteč odsud.

  Jasně, jako by mohla utéct dvěma trénovaným lovcům,

  kteří jsou stejně rychlí a nemilosrdní jako párek divokých

  vlků.

  Snažila se zachovat nezúčastněný výraz. Panika by ji zabila

  stejně jistě jako jakákoli zbraň či nůž.

  Žena ve středním věku stojící přímo před ní odhodila

  s vyzývavým pohledem na pult troje krajkované kalhotky.

  „Vezmu si tyhle,“ oznámila a čekala na Isabelliny námitky.

  Zákaznice vykazovala všechny viditelné znaky ženy, jež

  právě prošla ošklivým rozvodem. Isabella ani nepotřebovala

  nadpřirozenou stránku své povahy, aby náznaky pochopila:

  světlý proužek v místě, kde býval svatební prsten, oči

  příliš vytřeštěné a vypjaté od nedávné plastické operace,

  nový účes, křiklavá barva, módní, těsně přiléhavé oblečení.

  Téhle ženě se před nedávnem zhroutil celý život.

  Já ten pocit znám, pomyslela si Isabella. Nebo cosi podobného.

  Ve skutečnosti nikdy skutečný život nepoznala.

  Přesto se mu v posledních šesti měsících přiblížila, natolik,

  že si připadala téměř normální. Přiznej si to nikdy jsi normální

  nebyla a ani nebudeš.

  Podařilo se jí vykouzlit na rtech zdvořilý úsměv a zvedla

  prádélko. „Jsou nádherné, že?“

  „Ano.“ Zákaznice se teď poněkud uvolnila, když zjistila,

  že se jí nikdo za nákup takových kalhotek nebude vysmívat.

  „Proto jsem si koupila hned troje.“

  „Dobrý nápad. Příští týden skončí slevy a ceny půjdou

  nahoru,“ prozradila Isabella.

  Při řeči koutkem oka neustále sledovala dva muže v oddělení

  s dámským sportovním oblečením, zatímco prádlo

  markovala. Vlasy na šíji jí stály v pozoru. Na pažích jí naskákala

  husí kůže. Mezi lopatkami jí začal stékat čúrek ledového

  potu. Smysly křičely na poplach. Srdce zběsile

  tlouklo. Uteč odsud. Okamžitě.

  Při normálním pohledu se ti dva lovci zdáli být tím, kým

  vypadali, jako znuděný doprovod čekající na své přítelkyně

  v kabinkách. Isabella si však povšimla, že se jim ostatní zákazníci

  klidí z cesty. Ti dva očividně používali své talenty

  a připravovali se zahnat svou kořist do kouta. Následkem

  toho vyzařovali tolik energie, že i lidé bez nějakého zjevného

  talentu vnímali na jakési podvědomé úrovni hrozbu, jež

  z nich vycházela.

  „Promiňte, ale poněkud pospíchám,“ vyštěkla žena na

  druhé straně pultu.

  „Pardon,“ usmála se Isabella omluvně. „Pokladna je

  dnes nějaká zpomalená.“

  Přistrčila ženě účet z kreditní karty a pero. Žena načmárala

  své jméno a popadla nákupní tašku s kalhotkami.

  Isabella se přiměla usmát na další zákaznici v řadě, mladou

  matku s dítětem v kočárku.

  „Mohu vám nějak pomoci?“ zeptala se Isabella. Uteč.

  „Chtěla bych si vzít toto.“ Zákaznice položila na pult

  světle modrou noční košili a sklonila se, aby zvedla malého

  plyšáčka, kterého děťátko vyhodilo z kočárku.

  „Velmi hezká barva,“ poznamenala Isabella, když jí hlavou

  prolétlo jednodenní školení, jímž musela na začátku

  práce v obchodním domě projít. Nikdy nezapomeňte pochválit

  dobrý vkus svých zákaznic. Složila noční košili přesně

  tak, jak ji naučili, a natáhla se pro ozdobný papír. „Jak

  překrásný odstín modré.“

  Žena se napřímila a okamžitě se rozzářila.

  „Ano,“ pokývala hlavou. „Můj oblíbený. I cena je přijatelná.“

  „Dobře jste udělala, když jste přišla na začátku výprodeje.“

  Isabella se pustila do zabalování noční košile, ale pak

  se se zachmuřeným obličejem zarazila. „Hmm.“

  „Stalo se něco?“……………………………………………

 • Autor: Quick, Amanda
  Překladatel: Čermáková, Daniela
  Série: Zrcadlo
  Pořadí v sérii: 1.
  Název: Až na dno
  Původní název: In Too Deep
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  Vazba: vázaná
  Formát:125.00 x 200.00 mm
  Počet stran: 304
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 31.8.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.