Autoři

Série

Spalující lampa
(Série - Paprsky snů - 2)

od
Quick, Amanda
 • Legenda o spalující lampě pochází z dob založení Společnosti arkány. Jeden z badatelů v oblasti parapsychických jevů, Nicholas Winters, sestavil přístroj vytvářející neznáme síly, prokletí. které ovlivnilo jak jeho život, tak osobnost jeho potomků.  Trilogie Paprsky snů seznamuje čtenáře s osudem tří nebezpečných a vášnivých Nicholasových potomků. Každý z nich objeví jedno ze smrtelných tajemství lampy a nalezne ženu, která má sílu změnit jeho osud a pomoci mu setřást prokletí lampy.

 • Druhý díl trilogie Paprsky snů

   

   

  Z DENÍKŮ NICHOLASE WINTERSE, 14. DUBNA 1694…

  Již mi nezbývá mnoho života, ale své pomsty se dočkám,

  třebaže ne v tomto životě, ale někdy v budoucím čase

  a místě. Jsem si totiž jist, že v mé krvi kolují tři talenty

  a budou předávány mým potomkům.

  Všechny talenty jsou vykoupeny mou vlastní krví. Jsou

  tedy mocné a nezničitelné.

  První talent naplňuje mysl rostoucí vlnou nepokoje, který

  nemohou utišit nekonečné hodiny v laboratoři ani silný

  alkohol či elixír z vlčího máku.

  Druhý talent doprovázejí temné sny a strašlivé představy.

  Třetí talent je nejmocnější a nejnebezpečnější. Pokud

  vhodná osoba neotočí v zámku klíčem správně, tato poslední

  paranormální schopnost bude mít zničující následky, nejprve

  přivodí ztrátu zdravého rozumu a pak smrt.

  S třetí a nejmocnější schopností je spojeno vážné riziko.

  Mí potomci, kteří přežijí, musí najít Spalující lampu a ženu,

  jež dokáže pracovat se světelnou energií paprsků snů. Jedině

  ona bude moci otočit klíčem v zámku a otevřít dveře

  k tomuto poslednímu talentu. Pouze taková žena dokáže zastavit

  či odvrátit přeměnu, která již započala.

  Vězte však, že takové ženy mohou být proradné. Teď to

  již vím a zaplatil jsem za to nejvyšší cenu.

   

  Z DENÍKŮ NICHOLASE WINTERSE, 17. DUBNA 1694…

  Jsem hotov. Mé poslední a největší dílo, Půlnoční krystal,

  je dokončeno. Vložil jsem ho do lampy spolu s dalšími

  krystaly. Je to ten nejúchvatnější kámen, jaký byl kdy stvořen.

  Uložil jsem do něho obrovské síly, ale ani já, který

  jsem ho stvořil, si nedovedu představit, jakými silami asi

  oplývá, ani nevím, jak jeho světlo uvolnit. Toto odhalení

  zůstane na některém z dědiců mé krve.

  Jedním jsem si však naprosto jist: Ten, kdo ovládá světlo

  Půlnočního krystalu, bude prostředníkem mé pomsty. Vnukl

  jsem totiž do kamene parapsychologický příkaz silnější

  než jakákoli kouzla a čáry. Záření z tohoto krystalu přinutí

  muže, jenž jeho sílu ovládne, zničit následovníka Sylvestera

  Jonese.

  Pomsta bude nakonec patřit mně.

   

   

  PROLOG

  LONDÝN, NA SKLONKU VLÁDY KRÁLOVNY VIKTORIE

  Adelaide Pyneové trvalo téměř osmačtyřicet hodin, než

  pochopila, že Rosesteadská akademie není exkluzivní

  školou pro osiřelé mladé dámy. Byl to nevěstinec. V tu

  dobu už však bylo příliš pozdě, byla totiž prodána hrozivému

  muži známému pouze jako pan Smith.

  Komnata rozkoší se utápěla v hlubokém stínu, osvětlená

  jedinou svící. Plamínek se mihotal a ozařoval krémově zbarvené

  saténové závěsy, jež se vznášely kolem postele s nebesy.

  V bledém světle vypadaly rudé okvětní lístky růže rozházené

  po sněhově bílé přikrývce jako malinká jezírka krve.

  Adelaide se choulila v setmělé skříni, všechny smysly

  doširoka rozevřené hrůzou. Škvírkou mezi dveřmi viděla

  jen uzoučký kousíček pokoje.

  Smith vešel do komnaty. Na postel s tlustými závěsy ani

  nepohlédl. Okamžitě za sebou zamkl dveře a na stůl odložil

  klobouk a černou brašnu. Tvářil se jako doktor, kterého povolali

  k trpícímu pacientovi.

  Adelaide sice bláznivě bušilo srdce strachy, přesto si

  však povšimla, že je na černé brašně cosi podivného. Prosakovaly

  z ní totiž paprsky snů. Stěží dokázala uvěřit, co jí

  smysly říkají. Z kůže vyzařovaly mocné proudy zlověstné

  energie. Měla pocit, jako by na ni volaly tisícem různých

  způsobů. To přece nebylo možné.

  Neměla však čas lámat si záhadou hlavu. Situace, v níž

  se ocitla, se stávala každým okamžikem zoufalejší. Plán,

  který vymyslela, závisel na předpokladu, že se bude muset

  vypořádat s jedním z obvyklých klientů paní Rosserové,

  s opilým gentlemanem plným chlípné touhy, jenž by neměl

  žádný výrazný talent. V posledních dvou dnech ji napadlo,

  že sexuální touha ovlivňuje mozek průměrného

  muže způsobem, který, alespoň dočasně, potlačuje jeho

  zdravý rozum a snižuje stupeň inteligence. Dnes v noci

  měla v úmyslu tohoto svého zjištění využít, aby unikla této

  tíživé situaci.

  Smith však nevypadal na běžného klienta nevěstince.

  Zděsila se při pohledu na vířící energii paprsků snů, kterou

  po sobě zanechával v pokoji. Spalující paranormální otisky

  se nacházely rovněž po celé brašně.

  Všichni lidé zanechávali zbytky paprsků snů na předmětech,

  s nimiž přišli do kontaktu. Proudy dokázaly snadno

  prosáknout přes kožené boty nebo rukavice. A její talent jí

  umožňoval vnímat stopy takovéto energie.

  Obvykle byly paprsky snů matné a zakalené. Existovaly

  však výjimky. Osoby ve stavu vysokého emočního vypětí

  nebo vzrušení vyzařovaly velmi zřetelné, velmi výrazné

  otisky. Stejně jako lidé se silnými paranormálními schopnostmi.

  Pan Smith spadal do obou kategorií. Byl vzrušený

  a měl velmi silný talent. Což představovalo vysoce nebezpečnou

  kombinaci.

  Ještě více zneklidňující byla skutečnost, že v jeho paprscích

  snů nacházela něco podivného. Olejnaté, duhové proudy

  ve stopách a otiscích byly zvláštně pokroucené.

  Smith se otočil ke skříni. Mdlé světýlko svíčky se odrazilo

  od černé hedvábné masky, jež mu zakrývala horní polovinu

  tváře. Ať už se tu chystal provést cokoliv, bylo to natolik

  strašlivé, že si nepřál, aby ho kdokoliv v budově poznal.

  Pohyboval se jako muž v nejlepších letech. Byl vysoký

  a štíhlý. Oblečení, jež měl na sobě, působilo draze a nesl se

  s vrozenou arogancí muže uvyklého na privilegia, která

  s sebou přináší bohatství a vysoké společenské postavení.

  Stáhl si kožené rukavice a rozepnul kovovou přezku na

  brašně s horečnatým spěchem, který by u jiného muže naznačoval

  sexuální chtíč. S takovými věcmi ještě neměla

  praktické zkušenosti. Paní Rosserová, vedoucí tohoto nevěstince,

  ji informovala, že Smith bude jejím prvním klientem.

  Ale během posledních dvou dnů viděla stopy gentlemanů na

  schodech, když následovali dívky do jejich pokojíků. Věděla

  již, jak chtíč vypadá, když nějakého muže spaluje.

  To, co však spatřila ve Smithových tajemně světélkujících

  otiscích, bylo odlišné. Pravděpodobně mu útroby svírala

  temná touha, ale nezdálo se, že by byla spojena se sexuálním

  vzrušením. Podivné ultrasvětlo naznačovalo, že ho

  dnes v noci stravuje jiný druh vášně. Skrývala se v něm

  úděsná, hrozivá energie.

  Zadržela dech, když brašnu otevřel a sáhl dovnitř. Nevěděla,

  co má čekat. Některé dívky si šeptaly o prapodivných,

  neobvyklých hrách, jimž mnoho klientů holdovalo. Smith

  však z aktovky nevyndal bičík nebo železná či kožená pouta.

  Byl to spíše podivný, váze podobný artefakt. Předmět

  byl vyrobený z kovu, jenž se v poblikávajícím světle svíčky

  třpytil jako zlato. Zvedal se pětačtyřicet centimetrů z těžké

  základny a směrem nahoru se rozšiřoval. Kolem okraje byly

  posazené obrovské, bezbarvé krystaly.

  Z temné síly vycházející z artefaktu se jí postavily

  chloupky na šíji. Předmět byl plný bouřlivého snového

  světla, jež v něm bylo jako by uvězněno. Vypadá to jako

  nějaký přístroj, pomyslela si užasle. Jako zařízení sloužící

  ke generování paprsků snů.

  Přestože si říkala, že takový nadpřirozený přístroj nemůže

  existovat, probleskla jí hlavou vzpomínka na příběh, který

  jí kdysi vyprávěl otec, na starou arkánskou legendu. Nedokázala

  si vybavit podrobnosti, ale muselo to být něco

  o nějaké lampě a kletbě.

  Smith odložil artefakt na stůl vedle svíčky. Pak rychle

  přistoupil k posteli.

  „Dejme se tedy do práce,“ zamumlal, z každého slova se

  ozývalo napětí a netrpělivost.

  Roztáhl saténové závěsy. Pár vteřin pak zíral na prázdné

  pokrývky, očividně zmaten. O chvíli později vztekle ztuhl.

  V pěsti sevřel závěs, otočil se a pátral ve stínech kolem sebe.

  „Ty hloupá holko. Kde jsi? Nevím, co ti Rosserová napovídala,

  ale já nejsem jeden z jejích pravidelných klientů.

  Nemám ve zvyku spát s děvkami a dneska v noci jsem si

  sem rozhodně nepřišel hrát.“

  Mluvil teď tlumeným a ledově chladným hlasem. Při jeho

  slovech přeběhl Adelaide mráz po zádech. V té samé

  chvíli jako by teplota v komnatě poklesla o několik stupínků.

  Začala se třást, nejen strachem, ale chladem kolem

  sebe.

  Nejdříve se podívá pod postel.

  Právě když jí tato myšlenka prolétla hlavou, Smith popadl

  svíčku ze stolu a poklekl, aby se podíval do stínu pod

  postelí.

  Věděla, že jakmile zjistí, že se neschovává pod postelí,

  půjde zkontrolovat skříň. Jiná skrýš dostatečně velká, aby ji

  ukryla, totiž v místnosti nebyla.

  „Zatraceně.“ Smith se vyškrábal na nohy tak rychle, až

  světlo svíčky zablikalo a téměř zhaslo. „Vylez, ty hlupačko.

  Budu rychlý, slibuji. Věř mi, když ti říkám, že nemám důvod

  se tu zdržovat příliš dlouho.“

  Zarazil se, když zahlédl skříň.

  „Myslela sis, že tě nenajdu? Ty hloupá ženská.“

  Nemohla ani dýchat. Nebylo kam utéct.

  Dvířka skříně se náhle rozlétly. Temnotu zaplavil svit svíčky.

  Skulinkami v černé masce prozařovaly Smithovy oči.

  „Ty malá hloupá běhno.“

  Popadl ji za ruku, aby ji vytáhl ze skříně. Smysly měla

  doširoka rozevřené, snad nejvíce od doby, co se u ní talent

  před rokem objevil. Následek na sebe nenechal dlouho čekat.

  Při fyzickém kontaktu měla pocit, jako by do ní udeřil

  neviditelný blesk. Zaplavil ji takový šok, že nedokázala ani

  křičet.

  Horečně se snažila utlumit svůj talent. Nesnášela, když

  se jí někdo dotýkal, zatímco používala všechny své smysly.

  Dotknout se stínů a pozůstatků snů jiných osob byl strašlivý

  zážitek, trýznivě důvěrný a krajně znepokojující, jako

  noční můra uprostřed jasného dne. ………………………………

 • Autor: Quick, Amanda
  Překladatel: Čermáková, Daniela
  Série: Paprsky snů
  Pořadí v sérii: 2.
  Název: Spalující lampa
  Původní název: Burning Lamp
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-358-8
  Vazba: vázaná
  Formát:125.00 x 200.00 mm
  Počet stran: 304
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 10.11.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.