Autoři

Série

Žárlivá Kateřina
(Série - Prokletý rod Medici - 1)

od
Plaidy, Jean
 • V mocné a bohaté Florencii vlád­ne rodina Medici. Její hlavou je sám Svatý otec Kliment VII., jehož ambice neznají mezí. Malá Kateřina je vychovávána velmi přísně a jejímu vzdělání je věnová­na důsledná péče. Holčička nesmí nikdy zapomenout, z jaké rodiny pochází a jaké jsou do ní vkládány naděje. Její přirozené dětské cho­vání a city jsou v ní výchovou potlačovány, někdy i dost krutě. Ani její velká láska k bratranci nesmí být nikdy naplněna, protože papež se rozhodl provdat ji za francouzského prince. Nešťastná čtrnáctiletá dívka přichází na fran­couzský dvůr, plný lesku a nádhe­ry, ale také intrik a nenávisti, aby se stala nemilovanou ženou Jindřicha Orleánského, druhého syna francouzského krále. Ka­teřina se do svého mladého a pohledného manžela zamiluje hned při svatebním obřadu, ale on o ni nejeví nejmenší zájem - vášni­vě miluje jinou ženu, mnohem starší než je on sám, Dianu de Poitiers. Kateřina nesmírně žárlí a přes všechna pokoření svého manžela miluje. Netrpělivě čeká na chvíli, kdy ho bude moci získat pro sebe. Po mnoha letech je štěstí téměř na dosah ruky, když nešťastná událost předčasně ukončí Jindřichův život. Kateřina, šílená žalem, začne plánovat vel­kolepou pomstu. Myšlenky na vraždu, které ji tak dlouho proná­sledovaly, přestanou být jen jejím nejtajnějším přáním. Kateřina Medicejská se stává krutou vlád­kyní, které neradno stát v cestě...

 • OBSAH

  Poznámka autorky 9

  Ženich Jindřich 11

  Nevěsta Katarina 35

  Svatba 74

  Milenka 89

  Kateřina manželka 106

  Dítě lásky 133

  Vyděšená dauphinka 150

  Kukátko v podlaze 172

  Dvě královny 215

  Králova nerozvážnost 259

  Nostradamův sen 286

   

  ŽENICH JINDŘICH

   

  Francouzský dvůr byl v Amboise en fęte. Byl to zvyk,

  protože král tvrdil, že když chce s Francouzi vycházet

  po dobrém, a aby jej navíc i milovali, musí je dva

  dny v týdnu nechat bavit, jinak by si našli jinou, mnohem

  nebezpečnější zábavu.

  Král rád pobýval na zámku v Amboise. Vypadal, jako

  by z vysoké skály, na které stál, imperátorsky pozoroval

  zvlněnou krajinu a stříbrný tok Loiry, která ji zavlažovala.

  Jeho silné opevněné zdi, mohutné pilíře, kulaté věže

  a vysoká okna z něj činily spíše pevnost než zámek.

  Zvenku vypadal skutečně hrozivě a nepřemožitelně, ale

  uvnitř byl se svými knihovnami, velkými hodovními síněmi,

  jejichž stropy byly zdobeny fleur de lys nebo ještěry

  uprostřed plamenů, vznešeným sídlem nejvznešenějšího

  vladaře v Evropě.

  Dvůr hodoval a ve velké síni, vyzdobené vzácnými

  gobelíny a zlatým brokátem, připravily králova sestra

  a králova favoritka pro krále zábavu. Bude to zajisté něco

  chytrého, protože ty dvě jsou nejchytřejší ženy na

  tom chytrém dvoře.

  Pravděpodobně to krále vytrhne z jeho zasmušilé nálady.

  Seděl opřený zády ve své zdobené židli; úžasná po-

  stava v šatech s vycpávkami, pošitých perlami a diamanty.

  Na prsou a na rukách se mu třpytily diamanty a rubíny,

  přes ramena měl přehozenou sobolí kožešinu. Kolem

  něj se šířila vůně kůže z kufrů, ve kterých bylo uloženo

  jeho prádlo z jemného flanderského plátna.

  Byl v Amboise teprve čtyři dny a už přemýšlel, na který

  zámek se vydá příště. Zřídka zůstával na jednom místě

  déle než jeden nebo dva týdny – dokonce ani ve svém

  milovaném Fontainebleau se nezdržel déle než měsíc. Se

  stěhováním dvora nastal vždycky velký zmatek. Do dalšího

  paláce převáželi jeho postel, všechny umělecké

  předměty a pečlivě vybrané kusy nábytku z jeho komnat,

  bez kterých se nemohl obejít. Nalézal v tom zlomyslné

  potěšení, když pozoroval ty přesuny – tak nepohodlné

  pro všechny kolem, kromě něho samého. Sedával v židli,

  nohy zkřížené, vrhal zamilované pohledy na krásné dívky,

  dělal vtipné poznámky a dával přátelské rady. Obvykle

  byl milostivý, vždycky náročný, často sarkastický. Byl

  nejkultivovanějším a nejroztomilejším mužem Francie.

  Zrozen k obdivu a lichotkám považoval to za spravedlivé.

  Byl intelektuálem, vždy ochotným udělat dobrý skutek,

  ovšem za předpokladu, že k tomu nebude potřeba

  většího úsilí. Kdykoli byl připraven k dobrodružství, ať

  už válečnému nebo milostnému. Byl okouzlující a rád se

  nechával okouzlovat. Miloval umělce tak, jako miloval

  ženy, ten zbožňovaný, hýčkaný král.

  Byl dost chytrý na to, aby si uvědomoval, že nic netrvá

  věčně. Mizela ta úžasná doba mládí, kdy měl vše, po

  čem zatoužil – dokud jej nezaskočilo to velké neštěstí.

  Od té ponižující porážky už to nebyl on. Předtím to vypadalo,

  že je nejenom oblíbencem Štěstěny, ale i francouzských

  žen. Nikdy nezapomene na bitvu u Pávie,

  kdy se stal zajatcem španělského krále. Jedině jeho sestra

  Markéta, jeho perla všech perel, se bez ohledu na nebezpečí

  odvážila vydat na cestu přes celou Francii až do

  Španělska a svou laskavou péčí mu zachránila život.

  Ještě i teď, v té překrásné síni na milovaném Amboise,

  viděl místo zářících očí žen své země oči Španělek, které

  lemovaly ulice Madridu, aby na okamžik spatřily zajatce,

  kterého jejich král přivezl z války. Přestože byl sklíčený,

  poražený a ponížený, jeho kouzlo bylo takové, že se do

  něho ty cizí ženy na první pohled zamilovaly.

  Je to minulost, ale zůstala mu španělská manželka.

  S nechutí se teď díval do nudné tváře Eleonory. Vypadala

  příliš počestně na to, aby z ní měl nějaké potěšení.

  Navíc, už deset let miluje Annu d’Heilly. Stovky žen

  vzbudily na prchavý okamžik jeho zájem, ale Anně zůstal

  věrný – po svém, ovšem. Rád se díval, jak se ženy

  od dvora koupou v jeho bazénu. Dal si kolem zabudovat

  zrcadla, takže je mohl sledovat ze všech stran. Byl umělcem.

  „Ta malá, s těmi rezatými vlasy,“ řekl potom. „Ta

  se mi líbí. Ta je pěkná, ta malá. Vzpomínám si na jednu

  takovou, když jsem byl v Provence.“ Potom si s tou malou

  rusovláskou připomínal dobu svého mládí v Provence.

  Jaký to mělo smysl? Stárnul. Uměl se vysmívat sám

  sobě stejně pohotově, jako se vysmíval jiným. Takže teď

  se musí smát. Kdysi býval jako faun, také tak veselý, také

  tak pěkný. Teď připomínal spíše satyra. Králové by

  neměli stárnout. Králové by měli být věčně mladí. Potom

  si vzpomněl na toho netrpělivého mladého muže,

  jenž se nemohl dočkat, až si smrt vezme starého krále.

  Takhle to dopadlo! pomyslel si. Já, František, budu brzo

  dalším starým Ludvíkem – budu toužit po mladých ženách,

  budu si kupovat jejich přízeň; jednou nějakým

  šperkem, jindy třeba soškou nebo obrazem. Není divu,

  že se z veselého krále stává smutný král.

  Začali hrát hru. Ano, byla zábavná. Smál se, protože

  dvůr čekal na jeho smích. Ale myšlenkami byl jinde. Ta

  černá je okouzlující, přestože je tak špatně oblečená. Mnohem

  nádherněji by vypadala na prostěradle z černého saténu.

  No tak! Vždyť stejně nemá zájem. Jenom se do toho

  nutí. Jakým kdysi býval milovníkem! Největším milovníkem

  v zemi, kde se z lásky stal kult. Největším milovníkem,

  a jak si šeptali za jeho zády, nejhorším vojákem?

  Začal přemýšlet o tom, zda by si neměl nechat navrhnout

  nějaké úpravy paláce. Miloval architekturu. Rád

  zval ke dvoru umělce, aby potěšil své oči a uši, tak jako

  dovoloval ženám, aby těšily jeho ostatní smysly. Vzpomněl

  si na staré přátele – určitě znak blížícího se stáří!

  Leonardo da Vinci! Ubohý Leonardo! Poctil jsem jej

  svým přátelstvím, myslel si František, ale budoucí generace

  zřejmě řeknou, že to on poctil mne. Miloval jsem

  toho muže. Já mohu stvořit krále. Můj syn František bude

  jednou králem. Ale jenom Bůh může stvořit umělce.

  To si uvědomoval, takže si umělce považoval. Spisovatele,

  malíře, sochaře, rytce – dával jim na srozuměnou,

  že v králi Francie naleznou patrona, dokonce přítele.

  Mnozí z dvořanů, kteří se zdržovali v blízkosti krále,

  teď odmítali práce Françoise Rabelaise a nechápali, proč

  se jejich králi ten bystrý mnich zamlouvá, když ve svých

  pracech nešetří dvořany, a stejně tak i krále. Je přece tak

  vzrušující vidět, jak jsou jiní zesměšňováni, zněla králova

  břitká odpověď, i přesto, že za to potěšení se musí zaplatit

  malou poťouchlostí na vlastní adresu.

  Když teď viděl, jak se blíží stáří, tesknil po svém bujarém

  mládí. Ještě mi není čtyřicet, připomenul si, ale

  už nejsem tím divokým chlapcem, který nechal proti

  sobě bojovat býka a tři lvy, tady v Amboise, ve vodním

  příkopu. Už nebyl tím mladým mužem, který holýma

  rukama dráždil kance a odmítal pomoc své družiny, zatímco

  jeho matka lomila strachy rukama, přestože zářila

  pýchou nad svým milovaným, svým králem, svým

  „Cézarem“.

  Dobrá tedy, i když nemá náladu, je králem a nejveselejším

  mužem u dvora. Přál si, aby byl jako jeho starý

  přítel i nepřítel, anglický král. To byl muž obdařený

  vzácnou vlastností vidět se takovým, jakým se vidět

  chtěl. To je skvělá vlastnost. V mládí stimuluje, ve stáří

  poskytuje úlevu.

  Zasmál se pro sebe, když si vzpomněl na Jindřicha

  a jeho novou půvabnou manželku Annu a na toho starého

  mizeru Klimenta, který pár po právu exkomunikoval.

  Když myslel na Jindřicha a Klimenta, vzpomněl si na

  záležitost, která jej poslední dobou poněkud znepokojo-

  vala. Ten chlapec – předmět jeho nespokojenosti – jak se

  dalo očekávat, seděl bez nálady a sám v koutě. Takové

  nemehlo! Takové sedlačisko! František pomýšlel na to,

  že nabídne místo pážete s penzí komukoliv, kdo naučí

  mladého Jindřicha nahlas se smát. Jak jenom jsem k něčemu

  takovému přišel, ptal se sám sebe. Ale nebudu už

  déle trpět jeho zlobné mračení a neohrabané způsoby.

  Vzhlédl a pokynem k sobě přivolal dvě osoby, které

  miloval a obdivoval nejvíce z celého dvora – Annu, svou

  milenku, a Markétu, královnu navarrskou, svou sestru

  a milovanou přítelkyni z dětství. Znamenitá dvojice!

  Člověk se na ně mohl dívat a být pyšný na to, že je zrodila

  Francie. Která jiná země by je také mohla zrodit? Obě

  byly krásné, ale každá něčím jiným. Markéta duchem,

  Anna smysly. Navíc měly obě nadání, které František

  hledal jako přídavek ke kráse tváře a postavy u všech

  žen, kterými se pro své potěšení obklopoval. Jejich inteligence

  byla asi tak na stejné úrovni, dokonce si nebyl

  jist, jestli nepřevyšovala jeho vlastní. S nimi se mohl bavit

  o svých vladařských problémech; nejenže mu poradily,

  ale zároveň ho pobavily. Milenek měl hodně, ale Anna

  zůstávala jeho láskou. Co se týče Markéty, poutala je

  k sobě silná oddanost už od té doby, co se naučil mluvit.

  Milenky přicházely a odcházely, ale svazek mezi bratrem

  a sestrou mohla přerušit pouze smrt. „Milovala jsem tě,

  ještě než ses narodil,“ říkala Markéta. „Ani láska k manželovi

  a dítěti se nedá srovnat s láskou, kterou miluji tebe.“

  Myslela to vážně. Nenáviděla svého manžela kvůli

  tomu, že opustil jejího bratra u Pávie. Opustila domov

  a riskovala život, aby se za ním do Madridu dostala. Teď

  vycítila jeho špatnou náladu mnohem dřív než Anna,

  protože byli spíše jako dvojčata – vždycky těžce nesli

  odloučení, rychle vycítili zármutek toho druhého, vždycky

  byli připraveni podělit se o radost.

  S úsměvem řekla: „Jsi dnes smutný, můj milovaný.“

  Pokynul jim, aby se posadily, každá na jednu stranu,

  nahnul se k Markétě, vzal ji za ruku a pozvedl si ji ke

  svým rtům. Všechny jeho pohyby byly půvabné a okouz-

  lující. „Smutný? To ne!“ řekl. „Ale myslím na to italské

  manželství.“

  „Mně se to nelíbí,“ řekla Anna. „Co je to za rodinu?

  Kdo jsou ti medicejští obchodníci, že se chtějí sňatkem

  dostat do francouzské královské rodiny?“

  „Miláčku, opakuješ slova mých rádců,“ řekl král.

  „Opakování, bohužel, může být nudné i z tvých sladkých

  rtů.“ Pokynul hudebníkům. „Hrajte! Hrajte!“ nařídil,

  protože nechtěl, aby bylo slyšet, o čem se baví.

  „Papež je darebák, Sire,“ trvala na svém Anna. „A jestli

  pravda je nudou, pak se musí ta nuda snést.“

  „Darebák!“ zvolala Markéta. „Mnohem horší než darebák.

  Je to hlupák.“

  „Drahé dámy, měl bych vám říct o jedné radě synova

  kmotra. Je prý politováníhodné, že by se měl královský

  syn spojit s dcerou obchodníka. Ale dodává, s tudorovskou

  duchaplností, že pokud král povolí takový sňatek, měl by

  z toho mít velký zisk. Myslí si, že kdyby ten zisk byl dostatečně

  velký, pak Bůh takovému sňatku požehná.“

  Zasmáli se. „I kdybys byl neřekl, že to radí kmotr

  mladého Jindřicha, poznala bych, že to je názor Jindřicha

  VIII. Anglického.“

  „Bůh mu žehnej!“ řekl se smíchem král. „A ať se mu

  dostane všeho, co si zaslouží se svou novou rozkošnou

  manželkou. Napsal jsem mu a přesně tak jsem mu popřál.“

  „Určitě ti srdečně poděkuje,“ řekla Markéta. „Cože si

  to mám zasloužit? řekne. Co jiného než bohatství, moc,

  úspěch a spokojenost. Protože jestli si všechno tohle někdo

  zaslouží, pak je to Jindřich Anglický. Jenomže tys to

  myslel zcela určitě jinak.“

  „Já, František, francouzský král, nejsem zdaleka tak

  domýšlivý jako Jindřich Tudor, král anglický,“ posteskl

  si František. „Ale můžeš si být jistá, že se mám rád se

  všemi svými chybami, stejně jako se má rád Jindřich

  Tudor pro své přednosti. S tím se nedá nic dělat.“

  „Ale má pravdu v tom, že by se tím mělo něco získat,“

  řekla Anna. „Je toho dost, co získáme?“

  „Tihle Medicejští jsou bohatí. Naplní naše truhlice,

  které jste, bohužel, má drahá Anno, pomohla vyplenit.

  Proto se radujte se mnou. Mimoto nám ta malá Medicejská

  přinese tři velmi blýskavé drahokamy – Janov, Milán,

  Neapol.“…

 • Autor: Plaidy, Jean
  Překladatel: Kratochvílová, Jarmila
  Série: Prokletý rod Medici
  Pořadí v sérii: 1.
  Název: Žárlivá Kateřina
  Původní název: Madame Serpent
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-530-8
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 336
  Vydání: 2.
  Datum vydání: 13.6.2012
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.