Autoři

Série

Slunce v plné slávě

od
Plaidy, Jean
 • V době své korunovace se Eduard IV. zamiloval do Alžběty Woodvillové, mladé vdovy po Johnu Greyovi, jenž padl v bitvě u St. Albans na lancasterské straně, která byla považována za nejkrásnější ženu Anglie. A přes varování svých přátel se s ní oženil, když odmítla stát se jeho milenkou. Ačkoli se jí celý život věnoval, proslavil se svými nespočetnými milostnými dobrodružstvími. A tak Alžběta jen doufala, že královy aféry nezničí jejich život, a rodila mu stále další a další děti. Eduard byl stejně prudký a ukvapený v politice jako v osobním životě. Stále středem pozornosti, ať se nacházel mezi přáteli či nepřáteli, měl nádherné vzezření i vystupování a byl milován svými blízkými. Podobal se svému oblíbenému symbolu – zářivému slunci obklopujícímu yorskou růži.

 • Setkání v lese Whittlebury

  Jacquetta vyhlížela dceřin příjezd z nejvyšší věže

  panství Grafton. Osobně se ujistila, že je Alžbětina

  ložnice připravená a bude co nejpohodlnější. Ubohá

  Alžběta jako truchlící vdova se dvěma malými dětmi

  a nejistou budoucností bude potřebovat pohodlí.

  Byla to neklidná doba. Nešťastná válka stále pokračovala

  – vítězství se klonilo hned na tu, hned zas na

  druhou stranu, jeden den pro Yorky a následující pro

  Lancastery.

  Ať už boje skončí, myslela si Jacquetta. Ustavičně

  odvádějí manžely od žen a mou dceru o něj úplně připravily.

  Alespoň že byl její milovaný Richard v bezpečí.

  Když uprchl s králem na sever, podařilo se mu poslat

  jí zprávu z Newcastlu. Opět prohráli a zdálo se, že

  tentokrát by mohl být konec na dohled, protože

  Eduard z Yorku se prohlásil králem a lidé ho podpořili.

  Ačkoli byli Riversovi zanícení Lancastrovci, musela

  Jacquetta přiznat, že je Eduard okouzlující mladík.

  „Každým coulem král,“ říkalo se o něm, a poněvadž

  byl přes sto devadesát centimetrů vysoký, bylo to

  hodně coulů. Byl vynikající voják, vášnivý milovník

  žen a naprostý protiklad k chudáku Jindřichovi, který

  byl tak zbožný, že se toužil stát mnichem, a několikrát

  podlehl šílenství.

  Možná stojíme na špatné straně, napadlo Jacquettu.

  Srdce se jí rychle rozbušilo, protože v dálce spatřila

  družinu jezdců. Jistě je mezi nimi její dcera. Okamžitě

  sešla dolů, aby ji přivítala, ujistila ji, že je tu vítána

  a že je Grafton její domov, jímž zůstane, dokud si to

  bude přát.

  Pohled na ni ji naplnil hrdostí. Alžběta byla stále

  krásná, nejpůvabnější z velmi pohledné rodiny. Jacquetta

  měla důvod být hrdá na děti, které Richardovi

  porodila – sedm synů a sedm dcer. Nejstarší Alžběta

  přišla na svět bez přehnaných oslav, protože někteří

  vysoce postavení lidé s jejich sňatkem nesouhlasili

  a všechno, co s ním souviselo, musely provázet nejvyšší

  tajnosti.

  Alžběta sesedla z koně. Působila klidně, přesně jak

  matka očekávala. Už odmalička ji jen máloco vyvedlo

  z míry. Vládla svému okolí, což bylo možná u nejstaršího

  dítěte přirozené, a její bratři, ačkoli se měli čile

  k světu, nad sestrou Alžbětou nikdy nezískali navrch.

  „Moje nejdražší,“ zvolala Jacquetta a objala ji. „Taková

  smutná událost.“

  Alžběta se zdrženlivou náklonností opětovala matčino

  objetí.

  „Věděli jsme, že nám nabídnete útočiště,“ promluvila

  a postrčila chlapce dopředu. Thomas a Richard

  Greyovi byli hezcí hoši ve věku deseti a osmi let, dost

  staří, aby si uvědomovali, že je otcova smrt velice tragickou

  a pro ně nesmírně důležitou událostí.

  Jacquetta vnuky vroucně políbila a nazvala je jehňátky,

  o která bude ráda pečovat.

  „Pojď dál, dítě,“ pokračovala a vzala dceru za ruku.

  „Určitě jsi unavená. Připravila jsem vám pokoje vedle

  sebe. Vítejte v Graftonu, drahouškové. Dokud jsem na

  světě, vždycky tady budeš doma, Alžběto.“

  „Srdečné díky, drahá paní,“ pravila Alžběta. „Ocitli

  jsme se v hrozné situaci.“

  Společně vešli do budovy.

  „Z Northamptonshiru je to daleko,“ pokračovala

  Alžběta.

  „Hlavně že už jste tady, dítě.“

  Odvedly chlapce do připravených pokojů a potom

  Jacquetta doprovodila Alžbětu do jejího.

  „Bude to, dítě, jako za starých časů. Opět budeš

  šťastná. Slibuji.“

  „Viděla jste znamení?“

  Jacquetta zaváhala. Mnozí ji považovali za čarodějnici.

  Domnívala se, že mají do jisté míry pravdu. Občas

  předpovídala budoucnost, ale nebyla si úplně jistá,

  jestli si pouze nepřeje, aby se něco stalo, a potom toho

  nedosáhne vlastními činy. Podle jedné z půvabných legend,

  které se vztahovaly k některým rodům, byla prý

  její prabábou rýnská vodní víla Meluzína. Občas nadpřirozené

  bytosti očarovaly obyčejné smrtelníky a přenesly

  na ně nějakou dobrou či zlou vlastnost, která se

  pak objevovala v rodinách celé generace. Rod Lucemburků

  měl Meluzínu a had, který krásné čarodějnici

  sloužil, se zařadil mezi symboly na erbech lucemburských

  knížat. Protože Jacquetta pocházela z vládnoucího

  rodu Lucemburků a měla na ten znak právo, zrodilo

  se podezření, že je čarodějnice. Připadalo jí to zajímavé

  a často i užitečné, takže ačkoli ten názor přímo nepodporovala,

  ani se ho nesnažila popřít.

  „Dostaneš obrovské bohatství,“ prohlásila nyní.

  „Teď prožíváš krušné časy, dcero, ale to se změní. Čeká

  tě tak oslepující vyhlídka, že se budeš brzy ohlížet

  do minulosti s vědomím, že dnes se zrodila tvá velkolepost.

  Než však dosáhneš blahobytu, musíš překonat

  drobné překážky.“

  „Je to jen vaše přání, nebo skutečné proroctví, drahá

  paní?“

  „Nikomu jinému než tobě bych to neprozradila,

  Alžběto, ale sama někdy nepoznám rozdíl.“

  Alžběta si sundala kápi. Ačkoli matka znala její

  krásu, úplně oněměla. Po krátkém odloučení to tak

  bylo vždycky. Alžběta to věděla, a proto odhodila kápi

  s jistou dramatičností.

  Kolem ramen až ke kolenům se jí vlnily krásné zlaté

  vlasy, zářily ve slunečních paprscích a zjemňovaly

  její dokonalé klasické rysy, které by jinak možná

  působily poněkud chladně. Měla bílé a zdravé zuby,

  šedomodré oči s dlouhými hustými zlatými řasami

  a bezchybný rovný nos, ani dlouhý, ani krátký. Jacquetta

  se domnívala, že Alžběta zdědila to nejlepší po

  rodičích, kteří byli oba mimořádně pohlední.

  Přesto nebyla zdaleka tak citlivá jako matka. Od

  dětství byla chytrá a Jacquetta si vždy říkala: Alžběta

  se o sebe umí postarat. Proto ji tolik potěšilo, že v době

  nouze přijela domů.

  „Zkonfiskovali nám majetek,“ postěžovala si Alžběta.

  „Nemáme vůbec nic. Drahá matko, potřebuji ty

  překážky překonat rychle.“

  „Dokážeš to, slibuji. Žijeme ve zvláštní době.“

  „Warwick posadil na trůn Eduarda z Yorku, který

  tam podle všeho už zůstane. Jindřich nemá odvahu

  k boji.“

  „Ještě je tu královna,“ připomněla jí Jacquetta.

  „A malý princ.“

  „Markéta bude bojovat až do smrti,“ ušklíbla se

  Alžběta. „Je blázen.“

  „Dobře že tě neslyší.“

  „Zuřila by, vyhrožovala by mi všemožnými tresty,

  a když bych jí připomněla naše přátelství a věrnost

  Lancastrovcům, objala by mě, odpustila mi a prohlásila,

  že mě bude mít vždycky ráda. Taková je Markéta.“

  „Samozřejmě to víš. Sloužila jsi v její domácnosti,

  což je nejlepší způsob jak ji důvěrně poznat.“

  „Jsme na prohrávající straně, matko. Čím dřív si to

  uvědomíme, tím líp.“

  „Drahé dítě, vznešené rody nemění svůj postoj jen

  kvůli tomu, že prohrávají.“

  „Všichni tvrdí, že Eduard už na trůnu setrvá. Warwick,

  který má tu moc, se o to postará.“

  „Eduard vypadá jako vládce, což ubohému Jindřichovi

  chybí, ale nemůžeš vybírat panovníka podle

  vzhledu.“

  „Určitě to má nějaký vliv,“ podotkla Alžběta. „A dokud

  vládnou Yorští, nedostanu zpátky svůj majetek,

  moje děti budou chudé a já zůstanu vdovou.“

  „Máš největší přednost ze všech, nejdražší dítě.“

  „Jakou?“

  „Krásu. Nikdy jsem neviděla půvabnější stvoření.

  Jak si můžeš zoufat, když tě osud tolik obdařil!“ Přistoupila

  k dceři a tajemně pokračovala: „Blíží se

  změna. Slibuji ti to. Zase se k tobě obrátí štěstí. Čekej,

  Alžběto, a buď trpělivá. Věř matce a rýnskému

  hadovi.“

  Alžběta se na ni dychtivě dívala a v očích jí svítala

  naděje.

  Alespoň se mi podařilo pozvednout ji na duchu, pomyslela

  si Jacquetta.

   

  * * *

  Nechala dceru, aby se umyla a odpočinula si, a odešla

  do svého pokoje.

  Bylo příjemné mít Alžbětu s chlapci u sebe. Děti

  obvykle odcházely – chlapci na vychování do jiných

  urozených rodin a dívky do domovů budoucích manželů.

  Bylo smutné řídit se tak nesmyslnými pravidly.

  Rodiny by měly být spolu. Jacquetta se odjakživa

  vzpírala tomu, co se od ní očekávalo. Věřila, že žena

  se silnou vůlí by se měla rozhodovat sama.

  Když jí bylo šestnáct, přinutili ji k velkolepému

  sňatku, z něhož měli její příbuzní radost. …………………

 • Autor: Plaidy, Jean
  Překladatel: Zvěřinová, Zdeňka
  Název: Slunce v plné slávě
  Původní název: The Sun in Splendour
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-364-9
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 400
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 1.12.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.